user8223

194564034290 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای... ادامه متن فایل پایان نامه

194564034290 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب به کوشش: زینب…

user8221

فصل 1 مقدمه و کلیات تحقیق 1-1- مقدمه در این فصل خلاصه مختصری از این مطالعه و فرضیه های مورد بحث در آن ارائه خواهد شد همچنین توضیحاتی در زمینه... ادامه متن فایل پایان نامه

فصل 1 مقدمه و کلیات تحقیق 1-1- مقدمه در این فصل خلاصه مختصری از این مطالعه و فرضیه های مورد بحث در آن ارائه خواهد شد همچنین توضیحاتی در زمینه…

user8220

دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی فریدون در متون اوستایی، پهلوی و شاهنامه به... ادامه متن فایل پایان نامه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی فریدون در متون اوستایی، پهلوی و شاهنامه به وسیلهی مینا مرادی مختار خانلو استاد راهنما…

user8217

-2251361959429 دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده مدیریت و حسابداری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی عوامل موثر بر رضایت... ادامه متن فایل پایان نامه

-2251361959429 دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده مدیریت و حسابداری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی عوامل موثر بر رضایت گردشگران چینی از تسهیلات اقامتی مطالعه هتل های 4 ستاره…

user8216

دانشکده مدیریت و حسابداری پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه گردشگری شناسایی و اولویت بندی راهبردهای... ادامه متن فایل پایان نامه

دانشکده مدیریت و حسابداری پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه گردشگری شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب نگارش فرهنگ پاشایی استاد راهنما…

user8215

دانشکده برق و کامپیوتر پايان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته هوش مصنوعی FORMTEXT شناسایی تشکل‌های پنهان بر اساس لینک و محتوا به کوشش FORMTEXT فرحناز... ادامه متن فایل پایان نامه

دانشکده برق و کامپیوتر پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته هوش مصنوعی FORMTEXT شناسایی تشکل‌های پنهان بر اساس لینک و محتوا به کوشش FORMTEXT فرحناز حاجی پوراستاد راهنما: دکتر ستار هاشمی…

user8214

16427459652000 دانشگاه شيراز دانشكده دامپزشكي نيمسال سال تحصيلي: 92-91شماره پايان نامه: 1402 پايان نامه براي دريافت درجه دكتراي عمومي دامپزشكي از... ادامه متن فایل پایان نامه

16427459652000 دانشگاه شیراز دانشکده دامپزشکی نیمسال سال تحصیلی: 92-91شماره پایان نامه: 1402 پایان نامه برای دریافت درجه دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه شیرازشناسایی اینتگرون‌های کلاس 1 و 2 در جدایه‌های…

user8211

2352675285750 دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران) دانشكده فيزيك و مهندسي هسته اي پيشنهاد رسالة... ادامه متن فایل پایان نامه

2352675285750 دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای پیشنهاد رساله دکتری شبیه سازی دینامیک مولکولی چسبندگی مواد آلی به نانو ساختارها در سلولهای خورشیدی دانشجو:…

user8210

1778635-564515 دانشکده علوم پايان‌نامه کارشناسي ارشد در رشته شيمي معدني سنتز کمپلکس های پلاتين (II) شامل ليگاند بی فسفين به کوشش محمد موسی... ادامه متن فایل پایان نامه

1778635-564515 دانشکده علوم پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی معدنی سنتز کمپلکس های پلاتین (II) شامل لیگاند بی فسفین به کوشش محمد موسی رضایی استاد راهنما دکتر مهدی رشیدی و…

user8209

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده برق و کامپیوتر زمان‌بندی وظيفه‌ها در سيستم‌های بی‌درنگ نهفته چند‌هسته‌ای با هدف بهبود انرژی مصرفی و... ادامه متن فایل پایان نامه

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده برق و کامپیوتر زمان‌بندی وظیفه‌ها در سیستم‌های بی‌درنگ نهفته چند‌هسته‌ای با هدف بهبود انرژی مصرفی و کارایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم…