مقاله درباره کشتی، نما، چراغ، عمق، خطرناک، کشتيرانی، بويه، چشمک

شده باشد .
30- تقسیم بندی جزئی، درجه بندی ریزسنج .
31- پیچ ریز سنج، پیچ میکرومتری برای تنظیم و تعیین کسر دهم دقیقه ی کمانی .
32- طبله مخصوص قرائت اعداد جزئی و ریز (تقسیمات جزئی ) .
33- صفحه ی قطب نما، اغلب از صفر در نقطه ی شمالی تا سیصد و پنجاه و نه درجه ، درجه بندی شده و جهات هشت گانه اصلی و فرعی در آن نشان داده می شود .
34- انعکاس سنج صدا، عمق یاب انعکاسی، وسیله ای الکترونیکی است که برای اندازه گیری عمق آب مورد استفاده قرار می گیرد و عملکرد آن بر اساس ارسال پالسهای صوتی به کف آب و محاسبه زمان برگشت آنها می باشد .
35- تنظیم کننده بازده تقویت ، از آن جایی که انرژی پژواک های بازتابی، اندک است سیگنال ها قبل از نمایش در صفحه نمایش تقویت می شوند.
36- تولید کننده ی پالس عمق یاب .
37- دستگاه تبدیل سیگنال الکتریکی به سیگنال صوتی و ارسال موج صوتی به داخل آب و دریافت موج انعکاسی از کف دریا و تبدیل مجدد آن به سیگنال الکتریکی .
38- یک جفت آهن ربای استوانه ای کوتاه در این قطب نما استفاده می گردد .
39- در وسط شناور قطب نما، سنگی همچون سنگ ساعت نصب شده تا بتواند محور متصل به کاسه قطب نما را تحمل کند .
40- اسبابی که برای تراز نگهداشتن قطب نما به کار می رود .
41- خط روی صفحه قطب نما که جهت ناو را مشخص می کند و مشخص کننده سینه ناو می باشد .
42- علائم کمک ناوبری، مجموعه انجمن بین المللی دریایی، برای علائم دریایی تعریف زیر را ارائه داده است: مجموعه کمک ها به ناوبری دریایی. این چنین کمکی عبارت است از یک وسیله بصری، صوتی یا رادیو اکتیوی که در حفظ ایمنی کشتی ها و تسهیل حرکت آنها به کار گرفته می شود.
43- فانوس دریایی، ساختمان برج مانندی است که با انتشار نور،صدا یا امواج الکترومغناطیسی، شناورها را در سواحل و مناطق کم عمق و خطرناک هدایت می کند .
44- هواکشی کروی شکل در بالای چراغ که به منظور تخلیه هوای گرم نصب می شود .
45- لامپی که از دمای زياد ملتهب و گداخته شده و سفيد شده است .
46- حلقه ای که به چشم از نظر انکسار نور کمک می کند که بدان نورشکن يار هم می گويند
47- بويه يا گويه ی راهنما، يک جسم شناور لنگردار است که در کف دريا برای علامت زدن کانال، صخره کم عمق و… استفاده می شود .
48- علامت ساحلی روزانه بدون چراغ، دی مارک .
49- بویه توسط وزنه سربی و زنجیر به بستر دریا مهار می شود .
50- سیستم چهارجهت کاردینال، سیستم کاردینال مناسب ترین سیستم برای نشان دادن سواحلی با صخره های زیاد ، جزیره نماهای آشکار و پنهان ، جزایر متعدد و همچنین برای نشان دادن مناطق خطرناک در دریاچه های آزاد است .
51- يکی از مهمترين مشخصه های بويه ها در روز رنگ آنهاست.معنای اين بويه، هنگامی که کشتی از دریا به طرف کانال وارد می شود به صورت زير است :
_ بويه قرمزرنگ برای نشان دادن محدوده سمت چپ کانال و در بعضی مناطق نشانگر محل های خطرناک بوده که دريانوردان هنگام ورود به کانال بايد آنرا در سمت چپ خود قرار دهند.
_ بويه سبزرنگ برای نشان دادن محدوده سمت راست بوده و هنگام ورود بايد آنرا در سمت راست خود قرار دهند .
52- دریانوردان در روز با توجه به رنگ، شکل ظاهری و علامت بالای بویه و در شب با توجه به رنگ و ریتم چراغ بویه، به معنای آن پی می برند. ریتم چراغ در شب می تواند یکی از چهارحالت زیرباشد :1- چشمک های تند و پشت سرهم، 2- چشمک های کوتاه با فاصله، 3- چشمک های بلند با فاصله، 4- چشمک های گروهی دوتایی. چراغ در تصویر، چراغی است با نور منقطع لحظه ای که طول دوره روشنایی در آن بسیار کوتاه تر از طول دوره خاموشی است و زمان نور، لحظه ای ثابت است .
53- بر اساس استاندارد انجمن بین المللی مقامات چراغ های دریایی، منطقه (آ) شامل اروپا، استرالیا، زلاندنو، آفریقا، خلیج فارس و اکثر کشورهای آسیایی و منطقه (ب) شامل کشورهای آمریکایی، ژاپن، کره و فیلیپین است . سیستم بویه گذاری در کشور ما بخصوص در خليج فارس و دریای عمان جهت استفاده دريانوردان دارای پنج علامت می باشد:1- علائم جانبی؛ که دست چپ و راست را که باید طی شود، مشخص می کند.2- علائم جهات اصلی؛ که در ارتباط با قطب نما برای نشان دادن اينکه در کدام قسمت آب، قابل کشتيرانی است بکار میرود.3- علائم خطر مجزا؛ برای نشان دادن يک محدوده ی خطرناک که تمام اطراف آن غیر قابل کشتيرانی است، بکار مي رود.4- علائم آبهای ایمن؛ برای نشان دادن محل هايی که تمام اطراف آنها قابل کشتیرانی است، بکار میرود.5- علائم مخصوص؛ که فقط برای نشان دادن محل يا وضعيتی که در انتشارات دريايی به آن اشاره شده، بکار مي رود .
54- علائم مخصوص، فقط برای نشان دادن محل يا وضعيتی که در انتشارات دريايی به آن اشاره شده، بکار مي رود .
55- علائم جهات اصلی در ارتباط با قطب نما برای نشان دادن اينکه در کدام قسمت آب، قابل کشتيرانی است بکار میرود .
56- سیستم لاترال، علائم جانبی دست چپ و راست را که باید طی شود، مشخص می کند .
57- علائم جهات اصلی در ارتباط با قطب نما برای نشان دادن اينکه در کدام قسمت آب، قابل کشتيرانی است بکار میرود .
58- علائم خطر مجزا برای نشان دادن يک محدوده ی خطرناک که تمام اطراف آن غیر قابل کشتيرانی است، بکار ميرود.
59- علائم آبهای ایمن برای نشان دادن محل هايی که تمام اطراف آنها قابل کشتیرانی است، بکار میرود .
60- بندر، محلی است برای پناه کشتی ها در مقابل امواج و اجرای فعالیت هایی نظیر توقف و انتظار برای حرکت به مقصد دیگر، انجام عملیات بندری مشتمل بر سوار و پیاده کردن مسافران، تخلیه و بارگیری کالا، سوخت گیری، آب گیری و گاه تعمیر و نگهداری کشتی ها.
61- حوضی که برای تعمیر یا ساخت کشتی از آن استفاده می شود. پس از وارد شدن کشتی در داخل اين حوض، درب حوض بسته شده و آبِ داخل آن به تدريج توسط پمپهای مربوطه تخليه می گردد و کشتی بر روی بلوکهائی که مطابق نقشه زیر کشتی در کف حوض قرار گرفته اند، می نشيند .
62- محل جمع آوری بار و کالاهایی که به صورت فله و بسته بندی نشده و غير مظروف حمل می شوند و داخل انبار کشتی ريخته می شوند .
63- سالن های ترانزیت (انتقال بار) ، مکان هايی هستند که در آنها کالاها و محموله ها باراندازی شده و برای مدت کوتاهی منتظر بارگیری يا توزیع می باشند.
64- پايانه مسافری، قسمتی از يک بندر يا بندرگاه است که در آن فقط مسافران به همراه کالاها و بارهای کوچکشان پیاده و سوار می شوند .
65- کشتی مسافری- باری، کشتی مسافر و ماشين بر ؛ اين نوع کشتی در مسافت های کوتاه مورد استفاده قرار می گيرد وعلاوه بر مسافران، بار و اثاثیه و اتومبیل آنها را نیز حمل می کند .
66- محل جمع آوری کانتينرها (محفظه های حاوی بار) .
67- محوطه آبی محصور بين ديواره های اسکله از يکسو و ديواره موج شکن بندر از سوی ديگر که برای تأمين راهی برای پهلوگيری کشتی و جابه جايی کالا از کشتی به اسکله، انبار و ساير محل های نگهداری کالا ساخته شده است .
68- قطعه فلزی برای نگهداشتن طنابها .
69- فرورفتگی چهل و پنج درجه دریچه آب بند .
70- هاورکرافت نوعی وسيله نقليه است که هم در محيط خشکی و هم بر روی آب می تواند حرکت کند و در واقع دوزیست می باشد. هاورکرافت بر روی لایه ای از هوا حرکت می کند وارتفاع این لایه هوا می تواند تا یک متر باشد. ایجاد این لایه هوا بوسیله یک مکنده بزرگ بر روی بدنه و یک بالشتک هوا در زیر بدنه انجام می شود. مکنده هوا که روی بدنه قرارگرفته، هوا را مکش کرده و با فشار زیاد به زیر بدنه می فرستد. در زیر بدنه بالشتک هوا وجود دارد که تا حدودی هوا را حبس و دچار مکث می کند. البته همواره بخشی از هوا با یک دبی مشخص از زیر بالشتک خارج می شود که این خروج هوا باعث ایجاد لایه هوا می شود. این لایه هوا باعث می شودکه هاورکرافت بتواند بر روی خشکی، آب، باتلاق، شنزار و هر سطحی با سرعت بالا عبور کند .
71- پروانه ایجادکننده پیشرانش و ایجاد مانور .
72- میل گردان(گرداننده)، شفت انتقال دهنده نیرو به موتور .
73- این قایق ها که امکان بادشدن دارند، در داخل محفظه های استوانه ای متعدد بر روی عرشه کشتی نگهداری می شوند. در شرایط اضطراری این استوانه ها به داخل آب انداخته می شوند و سپس به طور خودکار باد می شوند .
74- موتور دیزل بالابردن کشتی روی سطح آب .
75- پروانه بالابردن کشتی روی سطح آب .
76- کشتی مسافری- باری، کشتی مسافر و ماشين بر ؛ اين نوع کشتی در مسافت های کوتاه مورد استفاده قرار می گيرد وعلاوه بر مسافران، بار و اثاثیه و اتومبیل آنها را نیز حمل می کند .
77- بالاترین عرشه برروی کشتی، پل فرماندهی نام دارد که هدایت کشتی از آنجا انجام می گیرد . کلیه تجهیزات مربوط به کنترل کشتی از قبیل: قطب نما، سکان، دسته های فرمان موتور، دستگاه های تعیین دور پروانه، دستگاه های عمق سنج، رادار، دستگیره های اتوماتیک آتش خاموش کنی، ارتباطات داخلی و کلیه وسایل مربوط به ناوبری و ارتباطات بصری از قبیل چراغ و پرچم در آنجا مستقر هستند

متن کامل در سایت homatez.com

About: admin