— (407)

دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسی شیمی
تجزیه‌ی الکتروشیمیایی فرمالدئید
به وسیلهی
محمدرضا شکوه صارمی
استاد راهنما
دکتر نصیر مهران بد
147510551498500شهریور 1391
14497055524500

177990522034500
بـه نـام خـدا
اظـهـار نـامـه
اينجانب محمدرضا شکوه‌صارمی دانشجوي رشته مهندسي شيمي اظهار مي‌کنم که اين پايان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهايي که از منابع ديگران استفاده کردهام، نشاني دقيق و مشخصات کامل آن را نوشتهام. همچنين اظهار ميکنم که تحقيق و موضوع پايان نامهام تکراري نيست و تعهد مينمايم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهاي آن را منتشر ننموده و در اختيار غير قرار ندهم. کليهي حقوق اين اثر مطابق آيين نامه مالکيت فکري و معنوي متعلق به دانشگاه شيراز است.
نام و نام خانوادگی: محمدرضا شکوه‌صارمی
تاریخ و امضاء: 28/6/1391
172275517208500
به نام خدا
تجزیه الکتروشیمیایی فرمالدئید
به کوشش
محمدرضا شکوه‌صارمی
پایان نامه
ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه بعنوان بخشی از فعالیتهای تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
در رشتهی:
مهندسی شیمی
از دانشگاه شیراز
شیراز
جمهوری اسلامی ایران
ارزیابیشده توسط کمیته پایاننامه با درجه:عالی
دکتر نصير مهران بد، استادیار دانشکده مهندسي شيمي، نفت و گاز (استادراهنما). ………………………… …………
دکتر عبدالمحمد علمداری،دانشیار دانشکده مهندسي شيمي، نفت و گاز. ………………………………… ………………….
دکتر پیمان کشاورز، استادیار دانشکده مهندسي شيمي، نفت و گاز…………………………………………… …………………….
1864360107823000186436051117500شهریور 1391
تقدیم به پدر و مادر عزیز و مهربانم
آن دو عزیزی که از خواسته‌هایشان گذشتند، سختی‌ها را به جان خریدند و خود را سپر بلای مشکلات و ناملایمات کردند تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده‌ام برسم.
177355519050000
سپاسگزاری
سپاس خدای را که سخنوران در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت‌های او ندانند و سلام بر محمد و خاندان پاک او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است.
اکنون با پایان یافتن این مرحله از زندگی خویش بر خود لازم می‌دانم تا از زحمات استادگرانقدر خود جناب آقای دکتر مهران‌بد که راهنمایی‌های ایشان همواره راه‌گشای من بوده است کمال تشکر را داشته باشم. همچنین از اساتید مشاور گرانقدرم جناب آقای دکتر عبدالمحمد علمداری و جناب آقای دکتر پیمان کشاورز نیز صمیمانه تشکر کرده و موفقیت روز افزون این عزیزان و خانواده محترمشان را از درگاه خداوند منان خواهانم. در نهایت از همه‌ی کسانی که به نوعی مرا در انجام این مهم یاری رساندند صمیمانه تشکر می‌نمایم.
184277021717000
1522730127317500
چکیده
تجزیه‌ی الکتروشیمیایی فرمالدئید
به کوشش
محمد رضا شکوه صارمی
فرمالدئید یکی از مواد شیمیایی آلی است که کاربرد بسیار گسترده‌ای بعنوان ماده خام در بسیاری از صنایع دارد. پساب‌های خروجی صنایعی که حاوی غلظت‌های بالای فرمالدئید می‌باشند به‌دلیل خطرات احتمالی سرطان‌زایی و جهش‌زایی آن باید قبل از ورود به محیط زیست تصفیه گردند. هدف از این مطالعه تاثیر عوامل موثر در جداسازی فرمالدئید به روش اکسیداسیون الکتروشیمیایی می‌باشد. در این مطالعه با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی با توجه به 4 عامل اصلی تاثیر‌گذار آزمایش‌هایی طراحی و انجام گردید که با توجه به نتایج آزمایش‌ها مشاهده گردید که زمان دارای بیشترین و الکترولیت دارای کمترین اثر در جداسازی فرمالدئید را دارا می‌باشند. اثر الکترولیت بر انرژی مصرفی نیز بررسی و مشاهده گردید که هیدروکلریدریک دارای کمترین انرژی مصرفی در محلول جهت جداسازی فرمالدئید می‌باشد. همچنین حالت بهینه جهت حذف فرمالدئید در 3pH= ، آمپراژ 4/0، الکترولیت هیدروکسید سدیم (NaOH) و در زمان 2 ساعت بدست می‌آید که در آن جداسازی 30درصد فرمالدئید حاصل گردید.
کلمات کلیدی : روش تاگوچی، جداسازی فرمالدئید، اکسایش الکتروشیمیایی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1- فرمالدئید و کاربردهای آن3
1-1-1- کاربردهای فرمالدئید3
1-2- سرچشمه‌های آزاد سازی فرمالدئید در محیط زیست 4
1-3- فرآیندهای تولید فرمالدئید5
1-4- اثرات بهداشتی فرمالدئید 6
1-5- خواص فیزیکی و شیمیایی، روش‌های آنالیتیک7
1-5-1- خواص فیزیکی و شیمیایی فرمالدئید7
1-5-2- روش‌های آنالیتیکال 8
1-6- روش‌های تصفیه فرمالدئید9
1-6-1- روش شیمیایی9
1-6-1-1- واکنش با آب آهک9
1-6-1-2- واکنش با آمونیاک 9
1-6-1-3- واکنش با پتاس 10
1-6-1-4- واکنش با آب اکسیژنه H2O210
1-6-1-5- واکنش با سدیم سیانید NaCN10
1-6-1-6- واکنش جذب سطحی بر روی سطح کربن فعال 10
1-6-2- روش بیولوژیکی 11
1-6-2-1- اصول و قوانین اکسیداسیون بیولوژیکی 11
1-6-2-2-انواع تصفیه بیولوژیکی 11
1-6-2-2-1- تصفیه هوازی 12
1-6-2-2-2- تصفیه بی‌هوازی12
عنوان صفحه
فصل دوم: مروری بر پژوهش‌های پیشین14
فصل سوم: طراحی آزمایشات به‌روش تاگوچی
3-1- مقدمه23
3-2- تعاريف مفاهيم اوليه25
3-2-1- پاسخ25
3-2-1-1- پاسخ‌هايي از نوع بزرگ‌تر (بيشتر) – بهتر25
3-2-1-2- پاسخ‌هايي از نوع كمتر – بهتر25
3-2-1-3- پاسخ‌هايي از نوع نزديك‌تر – بهتر 25
3-2-2- فاكتور25
3-2-2-1- فاكتورهاي كمي و كيفي25
3-2-2-2- فاكتورهاي كنترلي و اغتشاشگر26
3-2-3- سطح26
3-2-4- اثر اصلي26
3-2-5- اثرات متقابل26
3-3- انواع روش‌هاي طراحي آزمايش27
3-3-1- روش تك‌عاملي27
3-3-2- روش چند عاملي28
3-3-3- روش فاكتوريل28
3-3-4- روش رويه پاسخ29
3-3-5- روش تاگوچي30
3-4- فرايند طراحي آزمايش‌ها31
3-4-1- فاز برنامه‌ريزي و مفاهيم مهم در آن31
3-4-1-1- مشخص كردن تعداد اثرات متقابل32
3-4-1-2- انتخاب آرايه متعامد متناسب32
3-4-1-3- درجه آزادي فاكتور32
3-4-1-4- درجه آزادي اثرات متقابل32
3-4-1-5- درجه آزادي كل آزمايش32
3-4-1-6- ویژگی‌های آرایه‌های متعامد32
عنوان صفحه
3-4-1-7- مشخص كردن ستون اثرات متقابل35
3-4-1-7-1- استفاده ازجداول مثلثی35
3-4-1-7-2- استفاده از گراف‌هاي خطي35
3-4-2- فاز اجرايي35
3-4-3- فاز تجزيه و تحليل35
فصل چهارم:ابزار، مواد و روش‌ها
4-1- ابزار37
4-2- مواد37
4-3- روش‌ها38
فصل پنجم:نتایج و تجزیه و تحلیل
5-1- فاز تجزيه و تحليل44
5-1-1- تجريه و تحليل مقدماتي44
5-1-1-1- محاسبه اثر اصلي فاكتورها44
5-1-1-2- تخمین جواب درشرایط بهينه45
5-1-1-3- بررسي شاخص دقت46
5-1-2- آناليز واريانس (ANOVA)46
5-1-2-1- تعريف مفاهيم مهم در آنالیز واریانس47
5-1-2-2- روش آنالیز استاندارد49
5-1-2-3- روش آنالیز SN 49
5-1-2-3-1- کاربرد نسبت SN49
5-1-3- انواع مختلف تابع زيان50
5-1-3-1- مشخصه نوع هرچه به ‌مقدار اسمي نزديك‌تر، بهتر50
5-1-3-2- مشخصه نوع هر چه كوچك‌تر، بهتر50
5-1-3-3- مشخصه نوع هرچه بزرگ‌تر، بهتر50
عنوان صفحه
فصل ششم: جمع‌بندی و پیشنهادات
6-1- جمع‌بندی58
6-2- پیشنهادات 59
فهرست منابع و مأخذ60
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (1-1): میزان تولید جهانی فرمالدئید5
جدول (2-1): خواص فیزیکی و شیمیائی فرمالدئید8
جدول (3-1): آرايه متعامد33
جدول (3-2): آرايه‌هاي متعامد در روش تاگوچي34
جدول (4-1): معرفی فاکتورهای انتخابی39
جدول (4-2): پارامترها و سطوح انتخاب شده در طراحی آزمایش39
جدول (4-3): درجه آزادی فاکتورهای انتخابی39
جدول (4-4): نتایج حاصل از طراحی آزمایش به روش تاگوچی40
جدول (5-1): نتایج آزمایشات و میانگین آن‌ها43
جدول (5-2): میانگین آثار اصلی فاکتورها44
جدول (5-3): تداخل بین فاکتورها46
جدول (5-4): تحلیل واریانس نتایج51
جدول (5-5): برآورد شرایط بهینه آزمایش51
جدول (5-6): هدایت اکی‌والان حد تعدادی از یون‌ها در C°2055
جدول (5-7): تحرک یونی حد یون‌ها در دمای در C°2555
جدول (5-8): هدایت اکی‌والان چند الکترولیت در C°25 در محیط‌های آبی56
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل (5-1): اثر pH بر جداسازی فرمالدئید52
شکل (5-2): اثر جریان (A) بر جداسازی فرمالدئید53
شکل (5-3): اثر زمان بر جداسازی فرمالدئید54
شکل (5-4): اثر الکترولیت بر جداسازی فرمالدئید54
شکل (5-5): اثر الکترولیت بر انرژی مصرفی56

فهرست نشانه های اختصاری
اثر اصلي فاكتور A
بهينه حالت اثر اصلی فاکتور
غلظت فرمالدئید Cs
ضریب تصحیح
تخمین مقدار میانگین نتایج E
تعداد فاكتور F
ضریب فیشر F
درجه آزادی خطا f
درجه آزادی خطا fe
درجه آزادی کل فاکتورها ft
تعداد متغيرها K
تعداد سطوح L
تعداد تكرار نقطه مركزي M
تعداد آزمايش‌ها N
نرمالیته اسیدسولفوریک Na
نرمالیته سود Nb
انديس آرايه n
درجه آزادی میانگین n1
درصد سهم مشارکت P
تعداد تکرار آزمایشات r
مجموع انحراف مربعات SS
مجموع كل پاسخ‌ها T
واریانس V
حجم اسید مصرفی حجم اسید مصرفی Va
حجم سود مصرفی Vb
واریانس خطا Ve
حجم نمونه Vs
درجه آزادی فاکتور v1
درجه آزادی خطا v2
متغير xi
متغير xj
جمع كل نتايج Y
پاسخ y
پاسخ حالت بهينه Yopt
درصد اطمینان α
ریسک α
ضريب β
مقدار ثابت ε
فصل اول
13868409969500
مقدمه
یکی از پیامدهای دنیای صنعتی و مدرنیزه شدن زندگی کنونی آلودگی محیط زیست می‌باشد که در کلیه ابعاد زیستی انسان اعم از آب، خاک و هوا آثار مخرب خویش را نشان می‌دهد. فاضلابهای صنعتی که محصول پیشرفت تکنولوژی در صنعت می‌باشد روز به روز آثار زیان‌بار خود را بر محیط آبی و خاکی تحمیل می‌کند. بدیهی است که با وجود صنایع گوناگون و اشاعه وسیع آلودگیهای زیست محیطی، گام‌های علمی و پژوهشی به منظور کنترل آلودگی‌ها باید با برنامه‌ریزی صحیح و اقدامات عملی همراه گردد. در کشور ما فاضلابها بدون هیچگونه محدودیتی وارد منابع آبهای سطحی و زیرزمینی می‌شوند و فاضلاب‌های صنعتی نیز همین مسیر را طی می‌کنند. ضرورت شناخت فاضلاب‌ها و آلودگی آنها و روش‌های تصفیه آنها مسأله‌ای است که همت بلند محققان و مهندسین بهداشت محیط و محیط زیست این دیار را به یاری می‌طلبد. بدیهی است فاضلاب‌های صنعتی با توجه به تنوع فرآیندها و تنوع در مواد شیمیایی که بعضاً خطرناک و آلوده کننده محیط زیست نیز می‌باشند هر یک مشکلات خاصی برای محیط زیست می‌آفرینند و به همین خاطر هر فاضلابی مربوط به یک صنعت خاص نیاز به مطالعه جداگانه و بررسی و تحقیق ویژه در مورد نوع آلودگی و روش‌های کنترل آن را به همراه دارد. صنایعی که فرمالدئید تولید می‌کنند یا به نوعی با این ماده سروکار دارند از جمله صنایعی هستند که در آلوده‌کردن آب‌ها و ایجاد مشکلات زیست محیطی نقش مهمی دارند و با فشارهای سازمان حفاظت محیط زیست موظف شده‌اند مشکل فاضلاب صنعتی خود را حل کنند. آنچه این کارتحقیقی را پراهمیت می‌سازد این است که بدون حذف جداگانه فرمالدئید، تصفیه کلی فاضلاب این‌گونه صنایع مختل خواهد شد و اگر هم به‌دلیل مسائل اقتصادی، امکان ایجاد تصفیه‌خانه برای کل فاضلاب مقدور نباشد بدون پیش تصفیه فرمالدئید، تصفیه‌خانه فاضلاب شهری با مشکل مواجه خواهد شد.
1-1-فرمالدئید و کاربردهای آن
نام‌های معمول و مترادف فرمالدئید: فرمالدئید، متانال ، متیلن‌اکسید، اکسی متیلن، متیلالدئید، اکسومتان نام‌های متداول برای محلول‌های فرمالدئید: فرمالین و فرمل.
فرمالدئید در فشار و دمای معمولی یک گاز بی‌رنگ با جرم مولکولی نسبی 03/30 است. متداولترین شکل تجاری موجود آن محلول آبی 50-30% است. معمولاً برای کاهش پلیمریزایسیون ذاتی فرمالدئید به محلول آن متانول یا مواد دیگر به‌عنوان پایدار‌کننده اضافه می‌شود. غلظت متانول در محلول فرمالدئید می‌تواند تا حدود 15% باشد. غلظت سایر پایدار‌کننده‌ها می‌تواند تا چند صد میلی‌گرم در لیتر باشد. اخیراً سیستم‌های فرمالدئید مایع غلیظ که تا 95% فرمالدئید دارند قابل دستیابی هستند، اما دمای لازم برای پایداری محلول و جلوگیری از جدایی پلیمر از حدود دمای اتاق تا C°120 با افزایش غلظت محلول افزایش می‌یابد. فرمالدئید به‌سرعت در آب، الکل‌ها و سایر حلال‌های قطبی حل می‌شود ولی در سیالات غیر‌قطبی درجه انحلال پائینی دارد. فرمالدئید در C°150 به متانول و کربن منوکسید تجزیه می‌شود. به‌طور کلی فرمالدئید قدرت واکنش پذیری زیادی با سایر مواد شیمیایی دارد. در نور آفتاب فوراً به دی‌اکسید‌کربن اکسید می‌شود.
1-1-1- کاربردهای فرمالدئید
فرمالدئید به‌عنوان یک پایه واحد ساختمانی مواد شیمیایی، یک واسطه در ترکیبات آلی گوناگون از رزین‌های آمینو و فنلیک گرفته تا کودهای شیمیایی می‌باشد. بیشترین مصرف فرمالدئید در تولید رزین‌های آمینو و فنلیک می‌باشد. که دلیل موجهی را برای 55% ظرفیت کل تقاضاها ارائه می‌دهد. دیگر مصارف مهم شامل محصولات صنعت چوب، ترکیبات قالبگیری، رزین‌های ریخته‌گری و چسب‌ها برای روپوش‌کشی می‌باشد. محصولات چوبی حدود 36% از کل تقاضای فرمالدئید رابرای کاربردهای تخته چندلایی به خود اختصاص می‌دهد. تحت بعضی شرایط رزین‌های اوره- فرمالدئید، فرمالدئید را آزاد می‌کنند که مسائل محیط زیستی و بهداشتی را ایجاد می‌کنند. رزین‌های آمینو و فنلیک هر دو به‌عنوان ترکیبات قالبگیری به‌کار برده می‌شوند. انبوهی از رزین‌های آمینو، رزین ملامین به‌کار برده شده در ظروف‌سازی هستند. رزین‌های قالبگیری فنلیکی در وسایل کنترل الکتریکی، تلفن‌ها به‌کار برده می‌شوند. فرمالدئید برای تولید پرداخت ثابت پارچه‌های سلولزی به‌کار برده می‌شود. پرداخت پارچه‌ها بر اساس فرمالدئید شامل ملامین، اوره، فرمالدئید، glyoxal, Triazim, Triazones می‌باشد. آلدئیدها در ساخت و سنتز الکل‌ها، اسیدها و سایر مواد شیمیایی به‌کار می‌روند. همچنین در صنعت لاستیک‌سازی، صنایع کاغذ، دباغی وکشاورزی مصرف می‌شوند. از جمله مصارف عمومی فرمالدئید، استفاده از آن برای نگهداری قطعات تشریحی در دانشکده‌های پزشکی و موسسات طبی، عامل از بین برنده بو و عامل باکتری‌کشی و همچنین عامل سخت‌کننده پروتئین‌ها می‌باشد. علاوه بر آن محصولات بدست آمده از فرمالدئید در طیف گسترده‌ای از صنایع نظیر اتومبیل‌سازی و ساختمان، کاغذسازی و پارچه‌بافی کاربرد فراوان دارد. فرمالدئید در سوخت و ساز طبیعی بدن نیز وجود دارد لیکن مقدار آن ناچیز است[5-1].
1-2- سرچشمه‌های آزاد سازی فرمالدئید در محیط زیست
فرمالدئید در محیط زیست به‌عنوان نتیجه‌ای از فرآیندهای طبیعی و از منابع ساخت بشر موجود می‌باشد. فرمالدئید به‌طور صنعتی در مقادیر زیاد تولید می‌شود و کاربردهای زیادی دارد. دو منبع دیگر ساخت بشر عبارتند از: خروج اتوماتیک از موتورهای بدون مبدلهای کاتالیستی. بقایا، انتشارات و یا ضایعات حاصل در هنگام ساخت فرمالدئید به‌وسیله موادی مشتق شده از آن یا واکنش داده شده با آن. فرمالدئید در صنایع گوناگون کاربردهای داروئی به‌عنوان یک استریل‌کننده دارد. همچنین به‌عنوان یک نگهدارنده در کالاهای مصرفی، مانند غذا، مواد بهداشتی و آرایشی و پاک کننده‌های خانگی به‌کار می‌رود. یکی از کاربردهای عمده آن در ساخت رزین‌های اوره – فرمالدئید و ملامین- فرمالدئید می‌باشد. رزین اوره- فرمالدئید برای عایق‌سازی ساختمان‌ها (UFFI) به‌کار می‌رود، این رزین می‌تواند پس از نصب به نشر فرمالدئید ادامه دهد یا یک منبع انتشار دائمی فرمالدئید را تشکیل دهد. منابع محیطی داخلی زیادی که می‌تواند انسان را در معرض فرمالدئید قرار دهد شامل سیگارها و محصولات تنباکو، مبلمان یا اثاثه‌ای که حاوی رزین‌های پایه فرمالدئید هستند، مواد ساختمانی حاوی رزین‌های اوره-‌فرمالدئید، چسب‌های حاوی فرمالدئید که برای سطوح پلاستیکی و پارکت‌ها، فرش‌ها، ضد‌عفونی‌کننده‌ها‌ (گندزداها)، پخت‌کننده‌های‌گازی و شومینه‌های باز استفاده می‌شود، می‌باشند. فرمالدئید در حین اکسیداسیون هیدروکربن‌ها به‌طور طبیعی تشکیل می‌شود. این هیدروکربن‌ها با رادیکال‌های OH و ازن واکنش می‌دهند و فرمالدئید وسایر آلدئیدها را به‌عنوان مواد واسطه‌ای در یک سری واکنش‌هایی که نهایتاً منجر به تشکیل مونواکسید‌کربن، دی‌اکسید‌کربن، هیدروژن و آب می‌شوند، تشکیل می‌دهند. کارخانه‌های تولید فرمالدئید و صنایعی که به نحوی با فرمالدئید سروکار دارند از جمله مهمترین منبع فرمالدئید و آلاینده‌های عمده محیط زیست می‌باشند. در کشور خودمان نیز کارخانه‌های همچون شرکت صنایع شیمیائی سینا و قدس در شیراز که به تولید فرمالدئید اشتغال دارند در فاضلاب خروجی خود غلظت‌های بالایی از فرمالدئید را دارند. همچنین کارخانه‌هایی که به تولید رزین‌های فنل – فرمالدئید و … مشغولند مانند کارخانه تولید رزین فنل- فرمالدئید در اصفهان باعث ایجاد آلودگی محیط زیست می‌گردند. همچنین صنایع پتروشیمی که به تولید فرمالدئید و رزین‌های فرمالدئید مشغولند مانند پتروشیمی جم و همچنین پتروشیمی اراک در قسمت آلاکلر و بوتاکلر خود غلظت بالای ppm700 فرمالدئید را وارد محیط زیست می‌کنند[1].
1-3- فرآیندهای تولید فرمالدئید
فرمالدئید بوسیله اکسیداسیون متانول با استفاده از دو روش مختلف تولید می‌شود.
الف-اکسیداسیون با اکسیدهای مولیبدنیوم آهن در دمای C° 380 -270
ب- اکسیداسیون با کریستالهای نقره یا شبکه‌های توری نقره‌ای در دمای C°720-600
فرمالدئید یک ماده آغازگر ارزان برای بسیاری از واکنش‌های شیمیایی می‌باشد و تعداد زیادی از محصولات با استفاده از فرمالدئید به‌عنوان یک ماده پایه ساخته شده‌اند. بنابراین تولید آن در صنایع شیمیایی حائز اهمیت زیادی می‌باشد[2]. جدول 1-1 ارقام تولید برخی از کشورهای صنعتی غربی را نشان می‌دهد.
جدول( 1-1): میزان تولید جهانی فرمالدئید[1]
سال منطقه مقدار (میلیون کیلوگرم)
1978 آمریکا، 16 کمپانی 1073
1978 کانادا، 4 کمپانی 88
1979 آمریکا، 16کمپانی 1003
1983 آمریکا 905
1983 جمهوری فدرال آلمان، 11کمپانی 534
1983 ژاپن،24 کمپانی 403
1983 کل کشورهای تولید کننده اصلی 3200
1984 کل کشورهای تولید کننده اصلی 5780
1985 آمریکا، 13 کمپانی 941
1-4- اثرات بهداشتی فرمالدئید
فرمالدئید به‌عنوان یک ماده سرطان‌زای حیوانی شناخته شده است و در حیوانات تومورهای حفره لنفی را ایجاد کرده است. این ماده توسط NTP، WHO، OSHA، VIOSH، ACGIH، IGRC،EPA یک ماده سرطان‌زای انسانی محسوب می‌شود. گاز فرمالدئید یک ماده ملتهب کننده چشمها و مجاری تنفسی است، محلول‌های آن هم باعث التهاب اولیه و هم درماتیت‌های حساسیتی می‌شوند[6]. اگر محلول فرمالدئید خورده شود، غشاهای موکوس دهان و لوله گوارشی ملتهب می‌شود و درد شدید، استفراغ و اسهال حاصل می‌شود. پس از جذب، فرمالدئید سیستم عصبی مرکزی (CNS) را از کار می‌اندازد و علامت‌‌هائی شبیه حالت مستی توسط الکل را پدید می‌آورد. تغییر پروتئین‌های بافتی به‌وسیله فرمالدئید سمیت موضعی ایجاد می‌نماید و واکنش‌های آلرژیک را بالا می‌برد تماس مکرر با محلول فرمالدئید می‌تواند درماتیت‌های اگزاماتوئید را سبب شود. لباس‌هایی که با فرمالدئید عمل آورده شده‌اند درماتیت ایجاد کرده‌‌اند[7]. محلول‌های آبی پاشیده یا چکیده شده روی چشم انسان سبب آسیب‌هایی از کدر‌شدن شدید و همیشگی قرنیه و از دست دادن بینائی تا آسیب‌های گذرای جزئی و ناراحتی، بسته به اینکه غلظت محلول‌ها زیاد یا کم بوده باشد، شده‌اند[2]. استنشاق غلظت زیادی از فرمالدئید سبب التهاب شدید لوله تنفسی شده که در دو مورد به مرگ منجر گردید. در مورد اشخاص حساس واکنش‌های آسمی خاص ممکن است در اثر تماس کوتاه در غلظت حدود ppm 3 ایجاد شود[8]. بلعیدن یا فروبردن فرمالدئید می‌تواند سبب کاهش دمای بدن شود. علائم مربوط به فروبردن فرمالدئید عبارتند از: یرقان یا زردی، فساد خون در اشخاص مبتلا به بیماری قند یا دیابت، و وجود خون در ادرار. علائم مربوط به استنشاق فرمالدئید عبارتند از: ورم غشاء مخاط بینی، نابویائی، اسپاسم حنجره، التهاب معده و روده و آماس نای[9].
در یک بررسی از 57 نفر مومیائی کننده که در معرض غلظت اتمسفری زیر ppm2 بودند علائم زیادی از اثرات التهاب روی چشمها (81%) و بینی و گلو (75%) وجود داشت. سایر اثرات تنفسی شامل سرفه (33%) تنگی قفسه سینه (23%) خس‌خس‌کردن سینه (12%) کوتاهی تنفس (11%) بوده است. بر اساس این نتایج، 10% مبتلا به برونشیت حاد و 30% مبتلا به برونشیت مزمن بودند. در این بررسی هیچ گروه کنترلی به‌کار برده نشده و نیز کشیدن سیگار در نظر گرفته نشد[10]. در غلظت‌های ppm10-1 التهاب قابل ملاحظه چشم در اولین تماس ممکن است ایجاد شود، در حدود ppm 4 اشکریزی اتفاق می‌افتد[11]. حد مجاز تماس با فرمالدئید توسط سازمان‌های بهداشت جهانی مانند EPA، ACGIH در سال 1985 به میزان ppm2 در محلول و 4/2 میلی‌گرم در متر‌مکعب هوا تعیین شده است. همه کسانی که با مواد جامد حاوی فرمالدئید و یا محلول‌های غلیظ آن سروکار دارند و یا در تماس با گاز آن قرار می‌گیرند باید به دقت شیوه‌های حفاظتی را در نظر بگیرند و بایستی تهویه کافی و قوی در اختیار داشته باشند تا غلظت را در کمتر از ppm 2 نگهداری کنند. برای ایجاد ایمنی در مکان‌هایی که با فرمالدئید سروکار دارند بایستی محلول‌های فرمالدئید در ظروف بسته حمل و نقل گردند. در مکان‌هایی که لازم است افراد در محیط‌های سربسته با غلظت فرمالدئید بیش از حد مجاز کار کند استفاده از ماسک ضروری است. وسائل کمک‌های اولیه مخصوص جهت چشم و پوست به همان صورتی که برای مواد شیمیایی محرک لازم است در این موارد نیز توصیه می‌شود. در مواقعی که ترشحات این مواد به داخل چشم وارد می‌شود اقدامات فوق العاده فوری باید انجام شود تا از انعقاد سطوح کرونه جلوگیری شود. در مورد کسانی که قبلاً به عوارض پوستی و یا بینایی یا تنفسی دچار بوده‌اند دقت و توجه خاص باید مبذول شود. تحریکات پوستی ناشی از تماس با محلول فرمالدئید می‌تواند به‌وسیله شستشو با آب و صابون بهبود یابد لذا بعد از تماس با آن نبایستی شستشو با آب و صابون را فراموش کرد[5]. در مورد سرطان‌زایی فرمالدئید نیز تحقیقاتی صورت گرفته است که برابر آخرین اطلاعات علمی فرمالدئید در رده موادی قرار می‌گیرد که در فرآیندهای صنعتی به‌کار رفته و سرطان‌زایی آنها مشکوک است و این مسئله بر پایه واقعیت‌های محدود اپیدمیولوژیکی و گزارش‌های منحصر بفرد قرار دارد و یا آنکه ایجاد سرطان در یک یا چند گونه از حیوانات و برطبق روش‌های مناسب آزمایشگاهی از آنها به‌وقوع پیوسته است[4،3].
1-5- خواص فیزیکی و شیمیایی، روش‌های آنالیتیک
1-5-1- خواص فیزیکی و شیمیایی فرمالدئید
فرمالدئید در دمای معمولی یک گاز آتش‌گیر، بی‌رنگ و فعال است که به‌سرعت پلیمریزه می‌شود گرمای احتراق گاز فرمالدئید Kcal/gr 47/4 است. فرمالدئید با هوا و اکسیژن در فشار اتمسفر یک تشکیل مخلوط‌های قابل انفجار را می‌دهد فرمالدئید در دمای C°19- بصورت مایع درآمده در دمای C°118- به‌فرم کریستالین منجمد می‌گردد. گاز فرمالدئید به‌راحتی در محلول‌های قطبی نظیر آب و متانول حل می‌گردد. لیکن در مواد غیر‌قطبی نظیر اتیل‌اتر، کلروفرم و تولوئن چندان محلول نیست. برخی خواص فیزیکی و شیمیائی فرمالدئید در جدول 1-2 ارائه می‌شود:
جدول( 1-2): خواص فیزیکی و شیمیائی فرمالدئید
جرم مولکولی نسبی
دانسیته گازی نسبی (1=هوا)
نقطه ذوب(C°)
نقطه جوش(C°)
محدوده قابلیت انفجار درهوا (درصد حجمی )
ضریب جدائی آب راکتانول نرمال (Log Pow)
سرعت ویژه واکنش (k) با رادیکال OH (KOH)
ثابت هنری (H)
فشار بخار
03/30
04/1
118-
2/19-
(g/m3)73-7
(g/m3)910-87
1-
m3/mol.s 8-10×15
Pa.m3/mol 02/0
kPa3/101 در C° 19-
kPa 6/52 در C° 33-
1-5-2- روش‌های آنالیتیکال
متداولترین روش‌های به‌کار رفته برای تعیین فرمالدئید براساس اندازه‌گیری‌های فوتومتریک می‌باشند. برای نمونه برداری فرمالدئید در هوا از روش‌های مستقیم و غیر‌مستقیم می‌توان استفاده کرد. هنگامیکه فرمالدئید در غلظت‌های خیلی کم موجود است یا جائیکه نقاط نمونه برداری از آزمایشگاه‌های آنالیتیک دور هستند روش نمونه‌برداری غیرمستقیم (بوسیله یک نمونه مخلوط) به‌کار می‌رود.
در روش دیگر می‌توان نمونه رابا عبور هوا از میان یک مایع جاذب (نمونه برداری فعال یا اکتیو) پیش تغلیظ نمود. راندمان جذب فرمالدئید برای برخی از مایعات در سال 1981 گزارش ‌شده است:
آب 85-80% (85% با حمام یخ)
محلول آبی بی‌سولفیت 1% 100-94% (باحمام یخ)
3-متیل 2- بنزوتیازولن هیدرازین (MBTH) 92-84%
کروموتروپیک اسید در اسیدسولفوریک غلیظ 99%
اسید سولفوریک غلیظ 99%
فرمالدئید در هوا را می‌توان به‌وسیله دیفیوژن یا نفوذ در یک محیط جاذب (نمونه برداری پسیو) جمع‌آوری کرد. جاذب‌هایی مانند سیلیکاژل، آلومینیو اکسید وکربن اکتیو مخصوصاً از نوع پیش تصفیه شده، می‌توانند برای نمونه‌گیری در محیط‌های کاری سودمند باشند[12و1]. معمولاً برای تعیین فرمالدئید در هوا، از روش تعیین درصد خلوص فرمالدئید به روش فوتومتری با استفاده از سولفیت – پارااسانیلین یا روش کروموتروپیک اسید استفاده می‌شود. برای این کار تجهیزات آنالیتیک اتوماتیک نیز به‌وجود آمده‌اند. روش‌های آنالیتیک مناسب برای نظارت هوا در محیط‌های کار به‌وسیله انجمن تحقیقات آلمان [DFG,1982] به‌وسیله [NIOSH, 1984] به‌وجود آمده و توصیه شده است.
1-6- روش‌های تصفیه فرمالدئید
1-6-1- روش شیمیایی
روش تصفیه شیمیائی می‌تواند خود به‌عنوان روش کامل تصفیه تلقی شود در این روش از فعل و انفعالاتی چون اکسیداسیون، احیا و رسوب دادن به بعضی ترکیبات استفاده خواهد شد. واکنش‌های شیمیایی فرمالدئید بسیار متعدد می‌باشد. در این مبحث سعی عمده در بررسی واکنش‌های شیمیایی فرمالدئید با موارد مورد آزمایش (مانند آب آهک، آمونیاک، سیانیدسدیم، آب اکسیژنه و پتاس و نیز کربن اکتیو به‌عنوان یک ماده جاذب سطحی) بوده است.
1-6-1-1- واکنش با آب آهک
725805649605 در حضور آب آهک
00 در حضور آب آهک
فرمالدئید در مجاورت آب آهک بصورت آلدولی متراکم گردیده و ترکیبی شبیه قندها از آن حاصل می‌گردد. به نظر می‌رسد واکنش تراکم و آلدولیزاسیون فرمالدئید در مجاورت آب آهک به‌صورت زیر انجام می‌پذیرد:
83375511303000
در فرآیند متراکم آلدولی دو مولکول آلدئید یا بیشتر در حضور کاتالیزور باز یا اسید واکنش نموده و به هیدروکسی آلدئید یا آلدول تبدیل می‌شوند. این واکنش برای فرمالدئید و آلدئیدهایی که کربن مجاور گروه کربنیل آنها، حداقل دارای یک اتم هیدروژن باشند پیشرفت می‌نماید.
1-6-1-2- واکنش با آمونیاک
فرمالدئید که از سایر آلدئیدها به‌طرز محسوسی موثرتر و فعال‌تر است با آمونیاک یک ترکیب اضافی به‌نام هگزامتیلن تترامین تولید می‌نماید. این ماده که به نام‌های هگزامین، متامین، و اوروتروپین نیز موسوم است. در صنعت نیز در اثر متراکم کردن مداوم آمونیاک و فرمالدئید به‌دست می‌آید.
1-6-1-3- واکنش با پتاس
فرمالدئید اولین ماده سری آلدئیدهای چرب می‌باشد و فاقد هیدروژن حساس در موقعیت آلفا می‌باشد. یکی از خواص مهم آلدئیدهایی که فاقد هیدروژن حساس در موقعیت آلفا هستند اکسیداسیون یک مولکول آلدئید و احیاء مولکول دیگر آلدئید در حضور بازهای قوی می‌باشد. آلدئیدهایی که دارای هیدروژن متصل به کربن مجاور گروه کربونیل نیستند، به آسانی با بازهای قوی واکنش نموده به یک الکل و یک ملح اسید تبدیل می‌شوند.
1-6-1-4- واکنش با آب اکسیژنه H2O2
آب اکسیژنه فرمالدئید را در محیط قلیائی به شکل واکنش زیر اکسید می‌کند.
(1-1)
1-6-1-5- واکنش با سدیم سیانید NaCN
از واکنش‌های مهم دیگر فرمالدئید ترکیب آن با اسید سیانیدریک است که این اسید به‌طور اضافی با عامل کربونیل ترکیب شده الکل نیتریل‌ها یا سیانوهیدرین‌ها را به‌وجود می‌آورد.
1-6-1-6- واکنش جذب سطحی بر روی سطح کربن فعال
یک روش استاندارد برای حذف مواد آلی محلول، جذب سطحی روی کربن فعال شده می‌باشد که محصولی است که از انواع مواد کربناته شامل چوب، خمیر کاغذ، زغال سنگ نارس ولیگنیت تولید می‌شود. تعیین بیان کمی ظرفیت جذب کربن‌اکتیو مشکل بوده است یک پارامتر مطلوب ارزش فنلی بوده است که به‌عنوان مقدار کربن لازم بر حسب mgr برای 90% حذف فنل از یک لیتر محلول حاوی L/mg100 فنل تعریف شده است. ارزش‌های فنلی کربن‌اکتیو تجاری معمولاً در محدوده 30-15 می‌باشند. متاسفانه، سایر ترکیبات آلی لزوماً با راندمان یکسان و برابر با فنل حذف نمی‌شوند و ترکیبات خاص را باید مستقیماً آزمایش نمود. سرعت حذف مواد آلی از فاضلاب اغلب خیلی بیشتر از آن چیزی است که بوسیله تست‌های آزمایشگاهی نشان داده می‌شود. این اثر به‌علت رشد باکتری‌هائی روی سطح کربن‌اکتیو است که مواد آلی را اکسید می‌کنند. همچنین اکسیداسیون مواد آلی محلول نیز راه دیگری برای حذف آنهاست. از ازن، پراکسید‌هیدروژن، اکسیژن مولکولی (یا بدون کاتالسیت)، کلرین و مشتقاتش و پرمنگنات بدین منظور می‌توان استفاده نمود. اکسیداسیون الکتروشیمیایی نیز در بعضی موارد ممکن است لازم به‌ذکر است که به‌دلیل عملیاتی و جنبه‌های اقتصادی امکان تصفیه کامل با مواد شیمیایی عملاً وجود ندارد. استفاده از مواد شیمیایی از قبیل سیانور و یا ترکیبات اکسید‌کننده قوی اثرات جنبی زیان‌باری به‌وجود خواهد آورد که حذف آن اثرات خود مشکل ثانویه‌ای ایجاد خواهد کرد. بعضی از ترکیبات مثل آب اکسیژنه بسیار پرهزینه بوده و بنابراین از نظر اقتصادی مقرون به‌صرفه نخواهد بود. کاربرد ترکیباتی مثل آمونیاک، تاثیر محدودی داشته و قابلیت رسانیدن فرمالدئید به استانداردهای مورد قبول را ندارد.
1-6-2- روش بیولوژیکی
1-6-2-1- اصول و قوانین اکسیداسیون بیولوژیکی
طبق تحقیقات انجام شده فاضلاب‌های حاوی فرمالدئید به‌روش بیولوژیکی فقط به‌صورت هوازی قابل تصفیه می‌باشد در صورتیکه تصفیه اولیه فاضلاب و پساب و یا تصفیه شیمیایی آنها نتواند فاضلاب تصفیه شده در حد استانداردهای موجود تولید نماید، بایستی تصفیه زیستی به منظور کاهش هر چه بیشتر مواد آلی فاضلاب یا پساب مخصوصاً آن قسمت از این مواد که به‌صورت خیلی ریز و کلوئیدی هستند و تشکیل دهنده درصد عمده‌ای از آلودگی‌های فاضلاب و پساب می‌باشند انجام گیرد. تصفیه بیولوژیکی پساب‌ها علاوه بر تقلیل مواد آلی در کاهش مواد معدنی ممکن است موثر باشد. بدیهی است در تصفیه بعضی پساب‌های صنعتی چون مواد آلی و معدنی موجود احتمالاً کفاف نیازهای فعالیت میکروارگانیسم‌های موثر در تصفیه بیولوژیکی را ندهد افزودن دستی آنها به محیط تصفیه ضرورت خواهد داشت. همچنین در صورتیکه در پساب مورد تصفیه مواد سمی برای فعالیت باکتری‌های شرکت کننده در تصفیه زیستی موجود باشد حذف این قبیل از تصفیه بیولوژیکی و یا با روش بیولوژیکی ولی با تمهیدات لازم و با سازگار کردن باکتری‌های خاص، ضرورت خواهد داشت. وقتی که ماده آلی از محلول به‌وسیله میکروارگانیسم‌ها جدا می‌شود دو پدیده اساسی اتفاق می‌افتد: اکسیژن به‌وسیله ارگانیسم‌ها برای تولید انرژی مصرف می‌شود، و سلول‌های جدید سنتز می‌شود. ارگانیسم‌ها همچنین متحمل اتواکسیداسیون تصاعدی از اجرام سلولیشان می‌گردند. این واکنش‌ها می‌تواند به‌وسیله معادلات عمومی زیر نشان داده شود:
(1-2)
(1-3)
1-6-2-2-انواع تصفیه بیولوژیکی
معمولاً فاضلاب‌ها در تصفیه‌های مقدماتی (آشغالگیری،ته‌نشین‌سازی) درصدی از مواد معلق و BOD خود را از دست می‌دهند سپس تمام مواد آلی و معدنی حل شده و کلوئیدی وارد مرحله تصفیه ثانویه می‌شود. در تصفیه ثانویه فاضلاب‌های صنعتی، بیشتر از فرآیندهای شیمیایی نظیر انعقاد در لخته‌سازی، خنثی‌سازی، رسوب‌سازی اکسایش شیمیایی، جذب سطحی ، فیلتراسیون و… استفاده می‌شود. موردیکه فاضلاب صنعتی حاوی مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی باشد وهمچنین در مواد فاضلاب‌های شهری تصفیه ثانویه شامل فرآیندهای بیولوژیکی است. از آنجائی که فاضلاب‌ها حاوی انواع مختلف مواد آلی هستند لذا طیف وسیعی از موجودات Mixed culture برای تصفیه فاضلاب لازم است. رشد موجوداتی که از موجودات ریز‌تر تغذیه می‌کنند نیز در این Mixed cultureطبیعی است و حذف بیومس تشکیل شده برای تکمیل عمل تصفیه ضروری است. به‌طور کلی روش‌های تصفیه بیولوژیکی در دو گروه هوازی و بی‌هوازی طبقه‌بندی می‌شود.
1-6-2-2-1- تصفیه هوازی
در این روش باکتری‌های هوازی با استفاده از اکسیژن یا اکسیژنی که مصنوعاً به فاضلاب تزریق می‌شود به اکسیداسیون مواد آلی موجود در فاضلاب می‌پردازند. واکنش برای موجودات ذره‌بینی هوازی را می توان به‌صورت زیر خلاصه کرد.
126047540640(باکتری ‌هوازی)
00(باکتری ‌هوازی)

145732512001500(1-4) سلول‌های جدید+ انرژی + CO2+H2O اکسیژن+ مواد آلی فاضلاب
1-6-2-2-2- تصفیه بی‌هوازی
1882775887095 (باکتری بی‌هوازی)
00 (باکتری بی‌هوازی)
در این روش باکتری‌های بی‌هوازی که قادر به ادامه زندگی در حضور اکسیژن آزاد محلول نیستند از اکسیژن موجود در ساختمان شیمیایی بعضی از مواد آلی از قبیل PO4, SO4, NO3 استفاده نموده و ترکیبات آلی را در غیاب اکسیژن تجزیه می‌نمایند. واکنش کلی را به‌صورت زیر می‌توان نشان داد[12و1].
190182515684500
(1-5) سلول‌های جدید + انرژی+

فصل دوم
138684014859000
مروری بر پژوهش‌های پیشین
هدف از روش تجزیه الکتروشیمیایی، تجزیه ترکیبات آلی با استفاده از خاصیت اکسیدکنندگی رادیکال‌های هیدروکسیل است که در اثر تجزیه الکتروشیمیایی آب بر روی سطوح الکترودها ایجاد می‌شود. از مزایای استفاده از تجزیه الکتروشیمیایی به‌منظور تصفیه پساب‌های حاوی ترکیبات آلی می‌توان به کنترل آسان، بازدهی بالا و سازگاری تجزیه الکتروشیمیایی با محیط زیست اشاره کرد. از معایب آن نیز می‌توان دست نیافتن به اکسایش آندی تقریباً کامل ترکیبات آلی با توجه به غلطت پایین رادیکال‌های هیدروکسیل در محیط نام برد[13].
به‌طور کلی تحقیقات بر روی فرمالدئید به سه دسته قابل تقسیم می‌باشد:
تجزیه الکتروشیمیایی فرمالدئید
تصفیه بیولوژیکی فرمالدئید
جذب فرمالدئید توسط جاذب‌ها
1- تجزیه الکتروشیمیایی فرمالدئید:
حبیبی و همکارش در سال 2010 تجزیه فرمالدئید و اسید فرمیک را توسط الکترودی از جنس ذرات پلاتین نشسته شده بر بستر کربن سرامیکی مورد مطالعه قرار دادند و مکانیزمی نیز برای اکسایش آن ارائه کردند. آن‌ها تجزیه فرمالدئید را بر روی این الکترود با الکترودهای پلاتین صاف و ذرات پلاتین نشسته شده بر روی کربن شیشه‌ای با هم مقایسه کردند و مشاهده نمودند که قدرت اکسندگی فرمالدئید و فرمیک اسید با استفاده از الکترود پلاتین نشسته شده بر بستر کربن سرامیکی بیشتر از دو الکترود دیگر خواهد بود که علت را مربوط به ساختار منحصر به فرد کربن سرامیکی، تخلخل بسیار خوب آن، ویژگی‌های الکتریکی بالای بستر کربن سرامیکی و پراکندگی یکنواخت ذرات نانو پلاتین در بستر کربن سرامیکی دانستند[14].
انیو در سال 1985 تجزیه الکتروشیمیایی فرمالدئید را بر روی الکترودهای Pt، Pd، Au وآلیاژی از Pd-Au مورد بررسی قرار داد و مشاهده کرد که تجزیه الکتروشیمیایی توسط الکترود Au در 2/0 مولار فرمالدئید و1 مولار NaOH بیشترین جداسازی فرمالدئید را نسبت به الکترودهای Pt و Pd خواهد داشت علاوه بر این مشاهده کرد این الکترود در تماس با CO بطور جدی دچار مسمومیت نخواهد شد و الکترود آلیاژی Pd-Au فعالیتی ما بین دو الکترود Au و Pd خواهد داشت. همچنین مشاهده کرد در 2/0 مولار فرمالدئید و 4/0 مولار Na2Co3 الکترودهای Pt و Au فعالیت نسبتاً خوبی در جهت جداسازی فرمالدئید خواهند داشت[15].
سلواراج و همکارانش در سال 2009 تجزیه فرمالدئید را بر روی الکترودهای حاصل از نشستن ذرات Pt و Pt-Pd بر روی ذرات نانو لوله‌های کربنی در محلولی شامل 5/0 مولار فرمالدئید و 5/0 مولار H2SO4 را مورد مطالعه قرار دادند. آنها مشاهده کردند که الکترود Pt-Pd نشسته شده بر روی ذرات نانو لوله‌های کربنی نسبت به الکترودهای Pt نشسته شده بر روی ذرات نانو لوله‌های کربنی و Pt نشته شده بر روی ذرات کربن‌ دارای قدرت اکسندگی بیشتری می‌باشد. که علت را توزیع یکنواخت نانو فلزات بر روی دیواره نانو لوله‌های کربنی ، ویژگی الکتریکی خوب و کاهش مسمومیت نانو فلزات بر روی نانو لوله‌های کربنی و ساختار منحصر به فرد این نانو لوله‌های کربنی دانستند[16].
یانگ و همکارانش در سال 1996 فعالیت الکترود Au قرار داده شده بر سطح کربن‌های شیشه‌ای را جهت تجزیه فرمالدئید مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که فعالیت این الکترود بسیار بیشتر از فعالیت فلز Au به تنهایی خواهد بود. آنها علت این امر را سطح فعال بیشتری که در اثر توزیع Au بر روی کربن‌های شیشه‌ای بوجود می‌آید دانستند[17].
هی و همکارانش در سال 2006 کارایی الکترود TiO2 بر پایه فلزات نجیب مانند(Pt,Rh,Pd,Au) را در تجزیه فرمالدئید مورد مطالعه قرار دادند و مشاهده کردند در بین این الکترودها Pt/TiO2 بیشترین فعالیت را در جهت تجزیه فرمالدئید دارا می‌باشد. آنها همچنین اثر بار Pt را در فعالیت الکترود Pt/TiO2 برای تجزیه فرمالدئید در دمای اتاق حدود C° 20 مورد بررسی قرار دادند. همچنین بهینه بار Pt در این تحقیق %1 وزنی بدست آمد که در این حالت فرمالدئید بطور کامل به CO2 و H2O اکسید گردید. در این درصد وزنی، Pt بخوبی به ذرات کوچکتر از nm 1 پخش و توزیع می‌شود و این از مهمترین دلایل فعالیت بالای این الکترود در دمای اتاق می‌باشد[18].
لیو و همکارانش در سال 2005 تجزیه فتوکاتالیتیکی فرمالدئید را در 27 ساعت با استفاده از لامپ UV با طول موج nm 254 به همراه TiO2 قرار داده شده بر روی سیلیکاژل‌های کروی در محلولی شامل ppm20 فرمالدئید با اندازه‌گیری غلظت CO و CO2 مورد مطالعه قرار دادند و به جداسازی 9/83 % فرمالدئید رسیدند. آنها مشاهده کردند که اکسیداسیون فتوکاتالیتیکی فرمالدئید آرام انجام می‌پذیرد. همچنین آنها پیشنهاد کردند با توجه به سمیت بالایی که برخی از محصولات فرعی از جمله CO در اکسایش فرمالدئید ایجاد می‌کند اصلاح روش فتوکاتالیتیکی به منظور کاهش محصولات فرعی (کاهش مسمومیت کاتالیست‌ها) و بهتر کردن سرعت جداسازی ترکیبات آلاینده مورد بررسی قرار بگیرد[19].
امیر توللی و همکارانش در سال 1385 کاهش غلظت فرمالدئید را در پساب صنعتی توسط روش اکسیداسیون با پراکسیدهیدروژن در حضور هیدروکسید سدیم مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در ml5 پراکسیدهیدروژن و ml10 هیدروکسید سدیم به جداسازی 57% فرمالدئید خواهند رسید. همچنین آنها مشاهده کردند که هیدروکسیدسدیم مقدار کمی از پراکسیدهیدروژن را فعال می‌کند سپس پراکسیدهیدروژن فعال شده به گروه کربونیل حمله کرده و واکنش انجام می‌پذیرد همچنین مقدار اضافی هیدروکسید سدیم با مقدار دیگر فرمالدئید وارد عمل شده و مقدار بیشتری از فرمالدئید را به اسید تبدیل می‌کند[20].
متیو و همکارانش در سال 2000 تجزیه الکتروشیمیائی فرمالدئید را بر روی الکترودهای آند پایدار بی‌بعد (DSA) شامل (Ti/Ir0.3O2)، (Ti/Ti0.7O2) و (Ti/Ir0.2Ru0.6O2) در محلول اولیه‌ای شامل غلظت mmol/lit 100 از فرمالدئید به همراه mol/lit 5/0 اسیدسولفوریک مورد مطالعه قرار دادند. آنها مشاهده کردند که غلظت فرمالدئید با گذشت زمان به‌شدت کاهش پیدا می‌کند، مصرف فرمالدئید بر روی الکترود سه‌تایی (Ir-Ru-Ti) سریعتر از دو الکترود دیگر (Ru-Ti) و(Ir-Ti) می‌باشد. همچنین آنها مشاهده کردند که اختلاف غلظت اسیدفرمیک در طول الکترولیز بیشتر به جنس آند وابسته است تا میزان مصرف فرمالدئید در محیط واکنش[21].
در سال 2007 برتازولی و همکارانش تجزیه الکتروشیمیایی محلولی شامل gr/l4/0 فرمالدئید را در یک راکتور جریان‌دار لوله‌ای با الکترودهای آند تیتانیوم پوشیده شده توسط اکسیدفلزات ( Ti/Ru0.3Ti0.7O2) مورد مطالعه قرار دادند و به جداسازی 97% TOC و به غلظت نهایی فرمالدئید و COD به زیر آستانه تشخیص رسیدند. همچنین آنها مشاهده کردند واکنش اکسایش (Ti/Ru0.3Ti0.7O2) به‌همان خوبی جداسازی TOC و COD توسط انتقال جرم کنترل می‌شود و سرعتی شبه مرتبه اول را دارا می‌باشد[22].
وانگ و همکارانش در سال 2009 تجزیه کاتالیتیکی فرمالدئید را توسط الکترودهای مختلف با ابعادcm2 8×4 با فاصله cm8 از یکدیگر، در 4 ساعت الکترولیز مورد بررسی قرار دادند. آنها مشاهده کردند که تغییر شکل الکترودها به مانند دندانه دندانه کردن آنها با توجه به فعالیت خوب الکترودها نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت. این کار نشان داد که الکترودها با توجه به کاربردشان می‌توانند به اشکال مختلف و پیچیده نیز ساخته شوند. همچنین آنها مشاهده کرند که الکترود Pt/TiO2/Al2O3 با بار Pt gr/cm2 62/0 دارای درصد تبدیل 4/71% ،الکترود Pt/Al2O3 دارای درصد تبدیل 1/37%، الکترود Ti/Al2O3 دارای درصدتبدیل 21% و الکترود Al2O3 دارای درصد تبدیل 14% فرمالدئید می‌باشد. همچنین آنها مشاهده کردند در بین تمام این الکترودها، الکترود Pt/TiO2/Al2O3 با بار Pt gr/cm2 26/1 دارای بیشترین درصد تبدیل فرمالدئید به H2O و CO2 یعنی 4/92% خواهد بود [23].
در سال 2000 لی و همکارانش بر روی تجزیه فتوکاتالیستی فرمالدئید بر روی الکترود Pt/Fe2O3/TiO2 کار کردند. آنها با بار 5% Fe2O3 در الکترود Fe2O3/TiO2 به جداسازی 66% فرمالدئید رسیدند. همچنین با بار1% وزنی Pt در الکترود Pt/TiO2 به جداسازی 63% رسیدند آنها با ایجاد الکترود جدید Pt/Fe2O3/TiO2 به جداسازی 74% فرمالدئید رسیدند. همچنین آنها مراحل اکسایش فتوکاتالیتیکی فرمالدئید را دو مرحله ذکر کردند ابتدا فرمالدئید به اسیدفرمیک اکسید می‌گردد سپس اسیدفرمیک به محصول نهایی CO2 تبدیل می‌گردد. همچنین آنها رادیکال‌های آزاد هیدروکسیل و °CHO را نیز در این کار مشاهده کردند[24].
میوا و همکارانش در سال 2009 تجزیه الکتروشیمیایی پساب شامل مخلوطی از فنول و فرمالدئید را توسط الکترود DSA که دارای ترکیب Ti/Ru0.3Ti0.7O2 بود را مورد بررسی قرار دادند. آنها در این مطالعه اثر دانسیته جریان [mA/cm2 50 و10،20،30،40]، اثر pH [3،5،7،9،12]، اثر الکترولیت [Na2SO4,NaCL,NaNO3] و همچنین انرژی مصرفی در طول الکترولیت را مورد بررسی قرار دادند. آنها مشاهده کردند که تجزیه الکتروشیمیایی مخلوط فنول و فرمالدئید توسط دو مکانیزم مختلف صورت می‌پذیرد: مکانیزم فعال و غیرفعال. مکانیزم غیرفعال حاصل احتراق کامل ترکیبات آلی به دی‌اکسیدکربن می‌باشد و مکانیزم فعال حاصل اکسیداسیون انتخابی از طریق محصولات تخریبی است. نتایج این تحقیق نشان داد که تجزیه الکتروشیمیایی مواد آلی شدیداً به pH وابسته است و بیشترین جداسازی TOC حدود 60% است که در دانسیته جریان mA/cm2 40 حاصل می‌گردد[25].
کنگ فنگ ئی و همکارانش در سال 2010 نشان دادند که تجزیه فرمالدئید توسط الکترود Pt/TiO2 و الکترود Pd/TiO2 توسط دو مسیر مشخص می‌شود. اکسیداسیون غیر مستقیم فرمالدئید از تشکیل جذب شیمیایی منواکسید‌کربن و اکسیداسیون مستقیم فرمالدئید از طریق تشکیل ذرات فعال حد واسط. همچنین آنها مشاهده کردند که الکترود Pd/TiO2 دانسیته جریان آندی بسیار بالاتر و پتانسیل شروع پایین‌تری برای اکسیداسیون هیدرازین و فرمالدئید نسبت به الکترودهایی نظیر پلاتین، ذرات نانو نقره بر روی نانو لوله‌های کربن و ذرات نانویی پالادیوم بر روی(BDD) دارد[26].
در مطالعات نیشی مورا و همکارانش در سال 1988، تجزیه کامل فرمالدئید بر روی الکترودهای پالادیومقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *