— (482)

1088390191833500
2356485-64262000
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده علوم سیاسی
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
در رشته مطالعات منطقه‌ای
عنوان:
تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا؛ با تاکید بر اسپانیا
استاد راهنما:
دکتر زهره بالازاده
استاد مشاور:
دکتر رویا منتظمی
پژوهشگر:
مهرنوش اسدی امیرآبادی
بهار 1394
تقدیم به :
پدر و مادر عزیزم
تشکر و قدردانی :
از تمام اساتید بزرگواری که در طول تحصیلات مقطع کارشناسی ارشد از دانش‌شان بهره بردم، سپاس‌گذاری می‌‌کنم. همچنین سپاس‌گذاری ویژه دارم از خانم دکتر زهره بالازاده، استاد راهنما و خانم دکتر رویا منتظمی، استاد مشاور این پژوهش که در مسیر راهنمایی و مشاوره در نگارش پایان‌نامه زحمات بسیاری کشیدند.
بسمه‌تعالی
تعهدنامه اصالت پایان‌نامه کارشناسی ارشد
اینجانب مهرنوش اسدی امیرآبادی دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی 920054420 در رشته مطالعات منطقه‌ای که در تاریخ 25/3/1394 از پایان‌نامه خود تحت عنوان: «تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا؛ با تاکید بر اسپانیا» دفاع نمودم.
بدین‌وسیله متعهد می‌شوم:
1. این پایان‌نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان‌نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه‌های موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده‌ام.
2. این پایان‌نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی هم‌سطح، پایین‌تر یا بالاتر در سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3. چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره‌برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان‌نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4. چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدارک تحصیلی‌ام هیچ‌گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضا
2695575-28321000

در تاریخ 25/3/1394
دانشجوی کارشناسی ارشد خانم مهرنوش اسدی امیرآبادی از پایان‌نامه خود دفاع نموده و با نمره به حروف و با درجه مورد تصویب قرار گرفت.
بسمه تعالی
دانشکده علوم سیاسی
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: 101 کد شناسایی پایان نامه: 10120825932001
عنوان پایان نامه: تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا؛ با تاکید بر اسپانیا
نام و نام خانوادگی دانشجو: مهرنوش اسدی امیرآبادی
شماره دانشجویی: 920054420
رشته تحصیلی: مطالعات منطقه‌ای تاریخ شروع پایان‌نامه: 26/8/93
تاریخ اتمام پایان‌نامه: 4/3/94
استاد راهنما: دکتر زهره بالازاده
استاد مشاور: دکتر رویا منتظمی
آدرس و شماره تلفن: تهران.اشرفی اصفهانی.بلوار کمالی. خیابان نسیم. نبش طالقانی.پلاک 1.واحد7.
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
در سراسر جهان هویت‌طلبی و گرایش به تشکیل دولت-ملت‌های مستقل در دوران مدرن به ویژه با افزایش موج جهانی شدن شدت گرفته است. اروپا با روند چالش‌برانگیز جدایی‌طلبی رو به روست و برآورد شده احتمالا در قرن بیست و یکم این قاره با ظهور 10 کشور از درون این جریان‌های جدایی‌طلب مواجه شود. از سال 2000 تاکنون جریان‌های جدایی‌طلب مانند کوزوو و کریمه در اروپا از دولت مرکزی خود مستقل شده‌اند. مبنای چنین گرایش‌های واگرایانه‌ای عوامل قومی، زبانی و احساس محرومیت نسبی است. به طور کلی، گسل‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اروپا فعال شده و یکپارچگی اتحادیه اروپا از جمله در بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا را با چالش رو به رو کرده است. پس از پایان حاکمیت کمونیستی در اروپای شرقی و شوروی، تمایلات ناسیونالیستی برای خودمختاری و استقلال که سالیان مدیدی سرکوب شده بود، خود را آشکار کرد. امروزه اگرچه ظاهرا پروژه همگرایی نهادی در اتحادیه اروپا به سرعت پیش می‌رود، اما جنبش‌های ملی‌گرایی قومی نیز در حال رشد هستند که یکپارچگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله اسپانیا را تضعیف کرده است. در عین حال، رشد ملی‌گرایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه پس از بحران اقتصادی سبب واگرایی و تضعیف یکپارچگی اتحادیه اروپا شده است.
17763722743200020256501866900017830802540000نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضاء: مناسب نیست
فهرست مطالب TOC o “1-3” h z u
مقدمه PAGEREF _Toc422229128 h 1فصل اول کلیات پژوهش PAGEREF _Toc422229130 h 41-1. طرح مساله PAGEREF _Toc422229131 h 51-2. اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آن PAGEREF _Toc422229132 h 61-3. سئوال و فرضیه تحقیق PAGEREF _Toc422229134 h 61-3-1. سئوال اصلی PAGEREF _Toc422229135 h 61-3-2. سئوال‌های فرعی PAGEREF _Toc422229136 h 61-3-3. فرضیه اصلی PAGEREF _Toc422229137 h 61-3-4. فرضیه جانشین PAGEREF _Toc422229137 h 61-4. متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc422229138 h 71-5. تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی PAGEREF _Toc422229139 h 71-5-1. تنوع فرهنگی PAGEREF _Toc422229140 h 71-5-2. هویت‌طلبی PAGEREF _Toc422229141 h 71-5-3. اتحادیه اروپا PAGEREF _Toc422229142 h 81-5-4. حق تعیین سرنوشت PAGEREF _Toc422229143 h 81-5-5. جدایی‌طلبی PAGEREF _Toc422229144 h 91-5-6. یوروسپتیسیسم PAGEREF _Toc422229145 h 91-5-7. قومیت PAGEREF _Toc422229146 h 91-6. ادبیات و پیشینه تحقیق و نوآوری آن PAGEREF _Toc422229147 h 101-7. روش تحقیق PAGEREF _Toc422229148 h 121-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات PAGEREF _Toc422229149 h 121-9. روش گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc422229150 h 121-10. چارچوب نظری تحقیق PAGEREF _Toc422229151 h 121-11. قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc422229152 h 121-12. محدودیت‌های تحقیق PAGEREF _Toc422229153 h 131-13. سازمان‌دهی تحقیق PAGEREF _Toc422229154 h 13فصل دوم چارچوب نظری PAGEREF _Toc422229156 h 152-1. روند توسعه و ماهیت حق تعیین سرنوشت PAGEREF _Toc422229157 h 162-1-1. تقابل اصل احترام به تمامیت ارضی و حق تعیین سرنوشت مردم PAGEREF _Toc422229158 h 202-1-2. مفهوم واژه مردم PAGEREF _Toc422229159 h 222-1-3. آثار حق تعیین سرنوشت PAGEREF _Toc422229160 h 232-1-4. شرایط اعمال حق تعیین سرنوشت PAGEREF _Toc422229161 h 242-2. مفهوم جدایی‌طلبی در حقوق بین‌الملل PAGEREF _Toc422229162 h 252-2-1. تبیین نظری جدایی‌طلبی یکجانبه PAGEREF _Toc422229163 h 272-2-2. بنیان‌های اخلاقی حق جدایی‌طلبی یا طلاق سیاسی PAGEREF _Toc422229164 h 282-3. رویکرد نظری به ریشه‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی PAGEREF _Toc422229165 h 282-3-1. رویکرد ديرينه‌گرا PAGEREF _Toc422229166 h 312-3-2. رویکرد ابزارگرا PAGEREF _Toc422229167 h 322-3-3. رویکرد سازه‌انگارانه PAGEREF _Toc422229168 h 34فصل سوم پیشینه هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اروپا PAGEREF _Toc422229170 h 403-1. روند شکل‌گیری و هویت‌شناسی اتحادیه اروپا PAGEREF _Toc422229171 h 413-1-1. نمایی از ساختار اتحادیه اروپا PAGEREF _Toc422229172 h 423-2. هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در درون کشورهای عضو اتحادیه اروپا PAGEREF _Toc422229173 h 453-2-1. روندشناسی جدایی‌طلبی در سراسر جهان PAGEREF _Toc422229174 h 453-2-2. تنوع نژادی، قومی، مذهبی و زبانی اروپا PAGEREF _Toc422229175 h 473-2-2-1. ترکیب متنوع نژادی اروپا PAGEREF _Toc422229176 h 483-2-2-2. ترکیب متنوع قومی اروپا PAGEREF _Toc422229177 h 493-2-2-3. ترکیب متنوع زبانی اروپا PAGEREF _Toc422229178 h 513-2-2-4. ترکیب متنوع مذهبی اروپا PAGEREF _Toc422229179 h 523-4. جدایی‌‌طلبی؛ اروپا به سوی دولت‌-ملت‌های همگون PAGEREF _Toc422229180 h 583-5. رویکرد اتحادیه اروپا در قبال کشورهای نوظهور PAGEREF _Toc422229181 h 593-6. از خودگردانی تا جدایی؛ چالش اتحادیه اروپا PAGEREF _Toc422229182 h 613-7. رویکرد جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی به هویت اروپایی PAGEREF _Toc422229183 h 683-8. تنوع فرهنگی و مطالبات اقلیت‌ها از دولت‌های اروپایی PAGEREF _Toc422229184 h 71فصل چهارم هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در داخل اسپانیا PAGEREF _Toc422229186 h 744-1. نمایه‌ تاریخی اسپانیا PAGEREF _Toc422229187 h 754-2. دین و فرهنگ در اسپانیا PAGEREF _Toc422229188 h 834-3. ماهیت‌شناسی هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اسپانیا PAGEREF _Toc422229189 h 864-4. هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی کاتالان‌ها و باسک‌ها PAGEREF _Toc422229190 h 944-5. رویکرد قانون اساسي اسپانيا به فرهنگ، قومیت، زبان، مذهب و خودمختاری PAGEREF _Toc422229191 h 964-5-1. همه‌پرسی کاتالونیا از منظر قانون اساسی اسپانیا PAGEREF _Toc422229192 h 1054-6. الهام‌بخشی همه‌پرسی اسقلال اسکاتلند 2014 برای کاتالونیا PAGEREF _Toc422229193 h 1074-7. تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اسپانیا PAGEREF _Toc422229194 h 108فصل پنجم تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا PAGEREF _Toc422229196 h 1105-1. ملی‌گرایی در اروپا PAGEREF _Toc422229197 h 1115-1-1. تعریف ملی‌گرایی PAGEREF _Toc422229198 h 1115-1-2. تقسیم‌بندی تاریخی روند‌

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *