— (487)

523875081280
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ایلام
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب فتح‌اله نظری زلانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته علوم سیاسی که در تاریخ…………. . از پایان نامه /رساله خود تحت عنوان “نقش ناتو در پیشبرد راهبردی سیاست‌های ایالات متحده در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر” با کسب نمره…………. و درجه………دفاع نموده‌ام بدینوسیله متعهد ‌مي‌شوم:
1) ‌اين پایان نامه /رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط‌اينجانب بوده ودر مواردي که ازدستاوردهاي عل‌مي وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه‌، کتاب‌، مقاله و…) استفاده نموده‌ام‌، مطابق ضوابط ورویه موجود‌، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را درفهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
2) ‌اين پایان نامه /رساله قبلا” براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی (هم سطح‌، پائین‌تر یا بالاتر) درسایر دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است‌.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل‌، قصد استفده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب‌، ثبت اختراع و…از‌اين پایان نامه داشته باشم‌، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمایم‌.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود‌، عواقب ناشی ازآن را ‌مي‌پذير م و واحد دانشگاهی مجاز است با‌اينجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرك تحصیلی‌ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت‌.
نام و نام خانوادگی
فتح‌اله نظری زلانی
امضا و تاریخ

-354841-784746
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ‌ايلام
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی (M‌. A)
عنوان:
نقش ناتو در پیشبرد راهبردی سیاست‌های ایالات متحده در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر
استاد راهنما:
دکتر جهانبخش مرادی
استاد مشاور:
دکتر قاسم ترابی
نگارش:
فتح‌اله نظری زلانی
زمستان 1393
سپاسگزاری:
پس از ستایش پروردگار بر خود واجب مي‌دانم که از اساتید ارجمند و فرهیخته جناب آقای دکتر جهانبخش مرادی و جناب آقای دکتر قاسم ترابی که علاوه بر استفاده‌ي وافر از راهنمایی‌ها یشان در تهیه و تدوین مجموعه حاضر، تحصیلات ‌اين مقطع خود را مدیون زحمات آنان ‌مي‌دانم تشکر و قدردانی نمایم‌ و همچنین جناب آقای دکتر مجتبی قنبری که داوری این پژوهش بر عهده‌ی ایشان است.
تقدیم به:
همسر و فرزند عزیزم؛
و
آنانکه مي‌دانند
و با دانایی خود همواره‌،
بیداران را آگاه
و خواب خفتگان را پریشان مي‌كنند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u چکیده PAGEREF _Toc420750675 h 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمه PAGEREF _Toc420750678 h 31-2- بیان مسأله PAGEREF _Toc420750679 h 51-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc420750680 h 71-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه PAGEREF _Toc420750681 h 71-5- جنبه جدید و نوآوری در تحقیق PAGEREF _Toc420750682 h 91-6- اهداف تحقیق PAGEREF _Toc420750683 h 91-6-1- هدف کلی PAGEREF _Toc420750684 h 91-6-2- اهداف فرعی PAGEREF _Toc420750685 h 91-7- سؤال تحقیق PAGEREF _Toc420750686 h 101-8- فرضیه تحقیق PAGEREF _Toc420750687 h 101-9- متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc420750693 h 101-10- روش گردآوری داده‌ها PAGEREF _Toc420750694 h 101-11- سازماندهی تحقیق PAGEREF _Toc420750695 h 10فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق2-1- مقدمه PAGEREF _Toc420750698 h 132-2- تاریخچه ناتو PAGEREF _Toc420750699 h 132-2-1- نگاهی به شکل گیری ناتو PAGEREF _Toc420750700 h 132-2-2- جنگ سرد؛ آغازی بر تشکیل سازمان‌های منطقه‌ای در شرق و غرب PAGEREF _Toc420750701 h 142-2-3- پیمان دفاع جمعی بروکسل، مقدمه تشکیل سازمان ناتو PAGEREF _Toc420750702 h 152-2-4- تشکیل ناتو PAGEREF _Toc420750703 h 152-2-5- تصویب پیمان PAGEREF _Toc420750704 h 162-2-6- گسترش ناتو به شرق PAGEREF _Toc420750705 h 172-3- تحول مفهوم خاورمیانه PAGEREF _Toc420750706 h 182-3-1- اهمیت خاورمیانه برای کشورهای عضو ناتو PAGEREF _Toc420750707 h 212-3-2- ناتو و سیاست خارجی خاورمیانه‏ای آمریکا PAGEREF _Toc420750712 h 262-4- ناتو ابزار سیاست خارجی آمریکا PAGEREF _Toc420750713 h 272-5- تقویت کنترل آمریکا بر منابع انرژی PAGEREF _Toc420750714 h 302-6- کاهش هزینه‏های حضور آمریکا PAGEREF _Toc420750716 h 332-7- تقویت موضع آمریکا در برابر تروریسم PAGEREF _Toc420750717 h 342-8- تقویت موضع آمریکا در برابر گسترش تسلیحات غیرمتعارف PAGEREF _Toc420750718 h 342-9- چارچوب نظری: نظریه نئورالیسم PAGEREF _Toc420750719 h 352-10- نتیجه گیری PAGEREF _Toc420750720 h 40فصل سوم: پیشینه حضور ناتو در خاورمیانه3-1- مقدمه PAGEREF _Toc420750723 h 433-2- سازمان ناتو PAGEREF _Toc420750724 h 443-2-1- ساختار سياسي ناتو PAGEREF _Toc420750725 h 453-2-2- ساختار نظامي ناتو PAGEREF _Toc420750726 h 463-2-2-1- كميته نظامي PAGEREF _Toc420750727 h 463-3- سازمان‌ها و نهادهاي ناتو PAGEREF _Toc420750728 h 463-4- اهداف ناتو در دوران جنگ سرد PAGEREF _Toc420750729 h 473-5- تعهدات اعضا PAGEREF _Toc420750730 h 473-6- بحران هويت در ناتو PAGEREF _Toc420750731 h 483-7- تولد دوباره ناتو PAGEREF _Toc420750732 h 493-7-1- مأموريت‌هاي خارج از منطقه در طول سال‌هاي دهه 90 PAGEREF _Toc420750733 h 503-7-2- نگاه ناتو به روسيه از همكاري تا چالش ها PAGEREF _Toc420750734 h 503-7-3- ناتو و آمريكا پس از 11 سپتامبر PAGEREF _Toc420750735 h 513-8- اصل تسری PAGEREF _Toc420750736 h 533-9- اصل خود جداسازی PAGEREF _Toc420750737 h 533-10- اصل مالکیت مشترک PAGEREF _Toc420750738 h 543-11- اصل همکاری عملی با فواید جمعی PAGEREF _Toc420750739 h 543-12- اصل مکمل‏بودن PAGEREF _Toc420750740 h 543-13- مشکلات ناتو در حوزه مدیترانه PAGEREF _Toc420750741 h 553-14- اختلافات بین اعراب و رژیم صهیونیستی PAGEREF _Toc420750742 h 553-15- دریافت‏های متفاوت امنیتی PAGEREF _Toc420750743 h 563-16- عدم تامین منافع امنیتی کشورهای عضو PAGEREF _Toc420750744 h 563-17- مخالفت نیروهای نظامی کشورهای عضو PAGEREF _Toc420750745 h 563-18- ابتکار همکاری استانبول PAGEREF _Toc420750746 h 573-19- همکاری ناتو و کویت در چارچوب ابتکار همکاری استانبول PAGEREF _Toc420750747 h 603-20- مأموریت‏های ناتو در محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc420750748 h 623-21- مأموریت ناتو در افغانستان PAGEREF _Toc420750749 h 623-22- مأموریت ناتو در عراق PAGEREF _Toc420750750 h 643-23- مأموریت‏های ناتو در پاکستان PAGEREF _Toc420750751 h 663-24- مأموریت ناتو در لبنان PAGEREF _Toc420750752 h 673-25- مأموریت ناتو در لیبی PAGEREF _Toc420750753 h 683-26- موانع حضور ناتو در منطقه PAGEREF _Toc420750754 h 693-26-1- مشکل اجماع داخلی PAGEREF _Toc420750755 h 703-26-2- عدم حمایت مالی و لجستیکی کشورهای اروپای از ناتو PAGEREF _Toc420750756 h 713-27- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری PAGEREF _Toc420750757 h 71فصل چهارم: نقش ناتو در خاورمیانه4-1- مقدمه PAGEREF _Toc420750760 h 754-2- راهبرد ناتو در خاورمیانه PAGEREF _Toc420750761 h 754-3- چالش‌های ناتو در خاورمیانه PAGEREF _Toc420750762 h 764-4- آمریکا و نظام امنیتى در خاورمیانه PAGEREF _Toc420750763 h 774-5- اهداف آمریکا از وارد ساختن ناتو در نظم منطقه خاورمیانه PAGEREF _Toc420750764 h 784-6- زمینه‏هاى ورود ناتو به خاورمیانه PAGEREF _Toc420750765 h 804-7- چشم انداز حضور ناتو در خاورمیانه PAGEREF _Toc420750766 h 814-8- رابطه ترکیه و ناتو و چگونگی تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوی اسلامی ایران PAGEREF _Toc420750767 h 824-9- نتیجه گیری PAGEREF _Toc420750768 h 86فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها5-1- مقدمه PAGEREF _Toc420750771 h 895-2- راهکارهای تحقیق برای محققین آتی PAGEREF _Toc420750772 h 905-3- نتیجه گیری PAGEREF _Toc420750773 h 90منابع و مآخذ PAGEREF _Toc420750774 h 96
فهرست جدول‌ها
عنوانصفحه
جدول 2-1- ذخایر نفت کشورهای خاورمیانه PAGEREF _Toc420750708 h 22جدول 2-2- ذخایر نفت حوزه دریای خزر PAGEREF _Toc420750709 h 22جدول 3-3- مهم‌ترین واردکنندگان نفت در سال 2011 PAGEREF _Toc420750710 h 23جدول 2-4- وضعیت حقوقی برنامه هسته‏ای برخی از کشورهای خاورمیانه PAGEREF _Toc420750711 h 24جدول 2-5- ذخيره، توليد و نرخ ذخيره ـ توليد بزرگ‌ترين مناطق نفتی جهان PAGEREF _Toc420750715 h 31

چکیدهوجود ارتش بین المللی ناتو که مأموریت خود را ایجاد امنیت در سرتاسر گیتی در برابر خطر تروریسم می‌داند، نه تنها امنیت را با خود نیاورده بلکه موجب تحریکات مهم نظامی و شروع یک مسابقه تسلیحاتی دیگر در جهان شده است. ناتو قبل از این که یک پیمان دفاعی بین المللی باشد، یک سلاح قوی در دستان امپریالیسم آمریکا است و تنها به خواست ایالات متحده عمل می‌کند.
حادثه یازدهم سپتامبر سرفصل جدیدی بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بود. این حادثه را می‌توان بزرگترین اعتراض به سیاست‌های ایالات متحده دانست. دولت آمریکا با این استدلال که مورد تهاجم عملیاتی تروریستی قرار گرفته، دفاع را حق خود دانست. از همان روزهای اول، انگشت اتهام به سوی شبکه القاعده متوجه شد. سپس دولت آمریکا با ارائه اسنادی این گروه را مسوول حوادث دانست و در مدت زمانی کوتاه نیروهای خود را برای حمله به افغانستان، مقر این گروه آماده نمود و با همکاری جامعه جهانی تحت عنوان مبارزه با تروریسم، توانست این کشور را به راحتی و در مدت زمانی کوتاه اشغال نماید.
به همین دلیل، هدف از انجام مطالعه پیش روی، بررسی نقش ناتو در پیشبرد راهبردی سیاست‌های ایالات متحده در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر است.
واژه‌های کلیدی: تروریسم، تسلیحات هسته ای،

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *