— (499)

3790959785350022809208559165
2379057-3322130
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشكده علوم انساني
گروه مديريت
عنوان
طراحی مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند با رویکرد پویایی سیستم(مورد مطالعه:صنایع غذایی زرین غزال)
استاد راهنما
دكتر علی مروتی شریف‌ آبادی
استاد مشاور
دكتر میثم شفیعی رودپشتی
تحقیق و نگارش
لیلا عظیمی علی قیالو
بهمن 1392
209994571564500
تقدیم به:
استوارترین تکیه گاهم،دستان پرمهر پدرم؛ سبزترین نگاه زندگیم،چشمان همیشه نگران مادرم؛
به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید؛
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است؛و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند………
با دلی مملو از عشق،بر دستانشان بوسه میزنم.
وتقدیم به :
خواهران مهربانم، همراهان و پشتوانه های همیشگی زندگیم.
سپاسگزاری
سپاس خدا را که بزرگترین امید و یاور در لحظه لحظه زندگیست
سخنان و کلام ارزشمند به سوی خدا صعود می کند و با ابدیت سنخیت پیدا کرده و همواره آثار خود را ظاهر می سازند(سوره فاطرآیه10 )
با سپاس از:
جناب آقای دکتر علی مروتی شریف‌آبادی در مقام استاد راهنمای این پایان‌نامه؛
جناب آقای دکتر میثم شفیعی رودپشتی در مقام استاد مشاور؛
وتمام بزرگوارانی که در راه نگارش این رساله،گرمابخش وجودم و روشنگر راهم بودند.
جناب آقای دکترسیدحبیب‌الله میرغفوری و جناب آقای دکترمیرمحمد اسعدی که زحمت داوری این پایان‌نامه را تقبل فرمودند.
استاد ارجمندم سرکار خانم یاسمن برومندزاد
با کسب اجازه از محضراساتید گرانقدرم جناب آقای دکترعلی مروتی شریف‌آبادی وجناب‌ آقای دکترمیثم شفیعی رودپشتی،فشرده‌ای ازاین پایان‌نامه را تقدیم می‌کنم.
چكيده
با توجه به اهمیتی که برندها در خلق ارزش و افزایش جریانات نقدی ورودی مؤسسات دارند لازم است مدیران واحدها توجه ویژه‌ای به این مقوله مبذول داشته و با تلاش در جهت شکل‌گیری، خلق و حفظ برندی که بتواند انتظارات مصرف‌کنندگان، سهامداران و سایر گروه‌هایی که به نحوی بر ارتباطات سازمانی تأثیرگذارند را برآورده سازد. شناخت عوامل موثر بر شکل‌گیری برند از چنان اهميتي برخوردار است كه شايد موفقيت بسياري از شركتهاي امروز و آينده مبتني بر شناخت درست اين گونه عوامل باشد .شركت‌ها ميتوانند با گروه‌بندي اين گونه عوامل و بررسي تاثير آنها شانس موفقيت برند و نهايتاً شركت خود را در بازارهاي رقابتي امروز افزايش دهند. در این پژوهش در نظر است تا عواملی که بر شکل‌گیری برند اثرگذارند، ‌مورد شناسایی قرار گیرد و با استفاده از تکنیک دلفی فازی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند شناسایی و نهایی گردد و با استفاده از تكنيك پويايي سيستم تاثير هر یک از این عوامل بر شکل‌گیری برند بررسي شوند. براي اين منظور، ابتدا روابط بين متغيرهاي بدست آمده از ادبيات تحقيق، در قالب نمودار علی – معلولي مدل‌سازي شد. سپس با توجه به نظر خبرگان در ارتباط با ميزان ارتباط متغيرها با يكديگر نمودار جريان طراحي گرديد. در ادامه سناريوها طراحي و تست شد. هدف از انجام این تحقیق، مدل‌سازی عوامل موثر بر شکل‌گیری برند صنایع زرین غزال فارس است. اطلاعات اين پژوهش از طريق مصاحبه با خبرگان دانشگاه و صنعت و همچنين استفاده از آمار و مستندات موجود در ارتباط با صنایع زرین غزال فارس استخراج شده است.
از نتايج بدست آمده از اين پايان نامه طراحی مدل عوامل موثر بر شکل‌گیری برند است و همچنین نتایج نشان مي‌دهد كه افزايش در شاخص‌هاي شکل‌گیری برند مي‌تواند باعث افزايش يافتن در سهم بازار، سودآوري و میزان تقاضای برند صنایع زرین غزال فارس شود.
كلمات كليدي: برند- شکل‌گیری برند- دلفی فازی- پويايي سيستم

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق1
TOC h z t “Heading 1,1,Style3,1” 1- 1‌- مقدمه PAGEREF _Toc386275007 h 21-2‌- بيان مسئله PAGEREF _Toc386275008 h 31-3- اهداف تحقیق PAGEREF _Toc386275009 h 51-3-1- اهداف کلی تحقیق PAGEREF _Toc386275010 h 51-3-2- اهداف جزئی تحقیق PAGEREF _Toc386275012 h 61-4- سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc386275014 h 61-5- قلمرو تحقيق PAGEREF _Toc386275016 h 61-5-1- قلمرو موضوعي PAGEREF _Toc386275018 h 71-5-2- قلمرو مكاني PAGEREF _Toc386275019 h 71-5-3- قلمرو زماني PAGEREF _Toc386275021 h 71-6- روش تحقيق PAGEREF _Toc386275022 h 71-7-مراحل انجام تحقیق8
1-8- شرح واژه‌ها و اصطلاحات PAGEREF _Toc386275023 h 9فصل دوم ادبیات تحقیق PAGEREF _Toc386275024 h 112-1- مقدمه PAGEREF _Toc386275025 h 122-2-1-تاریخچه خلق برند PAGEREF _Toc386275026 h 122-2-2- تعریف واژه برند PAGEREF _Toc386275027 h 142-‌3- جایگاه برند در محصول PAGEREF _Toc386275028 h 152 -4- مزایای یک برند PAGEREF _Toc386275031 h 172-5‌‌- ‌برندسازی PAGEREF _Toc386275032 h 202-6- ارزش ویژه برند PAGEREF _Toc386275052 h 242-7 شخصیت برند PAGEREF _Toc386275053 h 272-8- تصویر ذهنی برند PAGEREF _Toc386275054 h 282-9- مراحل لازم جهت رسیدن به یک برند موفق PAGEREF _Toc386275055 h 282-9-1- مرحله‌اول: خودشناسی PAGEREF _Toc386275056 h 282-9-2- مرحله دوم: تعیین جایگاه شرکت PAGEREF _Toc386275057 h 292-9-3- مرحله سوم : تهیه ابزار کار PAGEREF _Toc386275058 h 302-9-4- مرحله‌چهارم: داشتن استراتژی مناسب مطرح نمودن برند شرکت در جامعه PAGEREF _Toc386275059 h 312-10- مدیریت برند PAGEREF _Toc386275060 h 332-10-1- جایگاه مدیریت برند در چارت سازمان PAGEREF _Toc386275061 h 332-10-2- وظایف مدیریت برند PAGEREF _Toc386275062 h 332-11- پيشينه تحقيق PAGEREF _Toc386275063 h 342-11-1- مطالعات خارجي PAGEREF _Toc386275064 h 342-11-2- مطالعات داخلي PAGEREF _Toc386275065 h 362-12- معرفی سازمان مورد مطالعه PAGEREF _Toc386275066 h 392-13- جمع بندي PAGEREF _Toc386275067 h 41فصل سوم:روش تحقيق PAGEREF _Toc386275069 h 433-1- مقدمه PAGEREF _Toc386275070 h 443-2- روش تحقیق PAGEREF _Toc386275071 h 443- 3- ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات PAGEREF _Toc386275072 h 453-4- پایایی و روایی ابزار اندازه‌گیری PAGEREF _Toc386275073 h 453-5 – جامعه‌ آماری PAGEREF _Toc386275074 h 473-6- متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc386275075 h 483-7- دلفی فازی PAGEREF _Toc386275076 h 493-7-1- مروری بر روش دلفی49
3-7-2- روش دلفی فازی PAGEREF _Toc386275077 h 503-8- پويايي سيستم PAGEREF _Toc386275078 h 533-8-1- مراحل مدل پویایی سیستم PAGEREF _Toc386275079 h 553-8-1-1- مرحله اول: شناسايي مسئله PAGEREF _Toc386275080 h 553-8-1-2- مرحله دوم: فرضيه‌هاي پويا PAGEREF _Toc386275081 h 563-8-1-3- مرحله سوم: فرمول‌بندي PAGEREF _Toc386275082 h 563-8-1-4- مرحله چهارم: تست كردن PAGEREF _Toc386275083 h 563-8-1-5- مرحله پنجم: فرمول بندي و ارزيابي خط مشي PAGEREF _Toc386275084 h 563-8-2- ابزارهای مورد استفاده درپویایی سیستم PAGEREF _Toc386275085 h 583-8-2-1- نمودار علت – معلولی PAGEREF _Toc386275086 h 583-8-2-2- نمودار موجودی – جریان یا نرخ – حالت PAGEREF _Toc386275087 h 583-8-2-3- نمودار رفتاری PAGEREF _Toc386275088 h 593-9- جمع بندي PAGEREF _Toc386275089 h 59فصل چهارم:جمعآوري و تجزيه و تحليل داده‌ها PAGEREF _Toc386275091 h 604-1- مقدمه PAGEREF _Toc386275092 h 614-2- چارچوب تحقيق PAGEREF _Toc386275093 h 614-3- گام‌های عملیاتی روش دلفی فازی PAGEREF _Toc386275094 h 624-3-1- انتخاب خبرگان PAGEREF _Toc386275095 h 634-3-2- استخراج و تعیین گزینه‌های پیشنهادی PAGEREF _Toc386275096 h 644-3-3-تعریف متغیرهای زبانی PAGEREF _Toc386275097 h 644-3-4- فازی‌ سازی PAGEREF _Toc386275098 h 654-4- مراحل اجرای روش دلفی فازی در تعیین عوامل موثر بر شکل‌گیری برند PAGEREF _Toc386275099 h 654-4-1- مرحله نخست نظرسنجی PAGEREF _Toc386275100 h 654-4-2- مرحله دوم نظرسنجي PAGEREF _Toc386275101 h 694-4-3-مرحله سوم نظر سنجي PAGEREF _Toc386275102 h 754-5- نمودار علي – معلولي مسئله PAGEREF _Toc386275103 h 794-6- نمودار جريان مسئله PAGEREF _Toc386275104 h 844-7- سناريوها PAGEREF _Toc386275105 h 864-7-1- سهم بازار PAGEREF _Toc386275106 h 874-7-2- سود PAGEREF _Toc386275107 h 884-7-3- تقاضا PAGEREF _Toc386275108 h 894-8- تست سناريوها PAGEREF _Toc386275109 h 904-8-1- سناريو اول: کاهش در قیمت محصول PAGEREF _Toc386275110 h 914-8-2- سناريو دوم: تغييرات همزمان در تبلیغات و سیستم تحقیق وتوسعه PAGEREF _Toc386275111 h 934-8-3- سناريو سوم: تغييرات در میزان نوآوری PAGEREF _Toc386275112 h 954-6-4- سناريو چهارم: تغييرات در سيستم مدیریت ارتباط با مشتری PAGEREF _Toc386275113 h 974-6-5- سناريو پنجم: تغييرات در مزایای رقابتی PAGEREF _Toc386275114 h 994-9- جمع‌بندي PAGEREF _Toc386275115 h 99فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها PAGEREF _Toc386275117 h 1005 -1- مقدمه PAGEREF _Toc386275118 h 1015-2- نتايج PAGEREF _Toc386275119 h 1015-3- پيشنهادها PAGEREF _Toc386275120 h 1035-3-1- پيشنهادهای كاربردي PAGEREF _Toc386275121 h 1045-3-2- پيشنهادهای پژوهشي PAGEREF _Toc386275122 h 104منابع و مأخذ PAGEREF _Toc386275123 h 106پیوست120

فهرست جدولها
عنوان صفحه
TOC h z t “Style5,1” جدول4-1 اعداد فازی مثلثی متغیرهای

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *