— (521)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
گروه :
حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
بررسی بایو تروریسم در حقوق کیفری ایران
پايان نامه ارائه شده به مديريت تحصيلات تکميلی به عنوان بخشي از فعاليت هاي تحصيلي لازم براي اخذ درجه كارشناسي ارشد
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر محمدرضا رهبرپور
نگارش:
علی دوزبخشان
تابستان 1395
فرم شماره 3 : منشور اخلاق پژوهش

2171700-685800
فرم شماره 4
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب ………………. دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته ………………. که در تاریخ ………………. از پایان نامه خود تحت عنوان ” ………………. ”
با کسب نمره ………………. و درجه ……………… دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1 ) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که ازدستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و ….) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود ،نام منبع مورد استفاده و سایرمشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2 )این پایان نامه / رساله قبلاَ برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ،پایین تر یا بالا تر ) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3 ) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ،قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ،ثبت اختراع و…….از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4 ) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضا:
تقدیر وتشکر
پروردگارا
توراسپاس ای یکتای جاودانه، ای قادر متعال، تویی که با الطاف بی کرانت هر لحظه مرا صبورانه یاری نمودی تا به این جایگاه رسانیدی.
پروردگارا
باز هم مرا یاری کن تا خود را به هدفهایم در قله های موفقیت برسانم وقدر دان وسپاس گوی زحمات استادان وتمامی کسانی که در این راه مرا کمک نموده اند باشم ودوست بدارم وسپاس گوی انسانهایی را که با شرافت خود چراغ انسانیت ودانش وآگاهی را شعله ور نگه داشته اند،باشم.
پروردگارا
برای تمام نعمات بی انتهایت سپاس،سپاس،سپاس

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اولکلیات تحقیق
1-1 مقدمهبا شنیدن واژه بیوتروریسم آنچه که در ابتدا به ذهن می رسد مجموعه ای از اتفاقات مربوط به بیماری های خطرناک و یا اسامی باکتری ها، ویروس ها، سموم و عوامل شیمیایی است که توسط نیروهای نظامی یا گروه های خرابکار معارض در بین مردم و یا واحدهای نظامی در حال جنگ پراکنده می شوند.
در واقع آنچه که تا کنون در مورد بیوتروریسم از سوی رسانه های عمومی القا شده است منشا شکل گیری این تصویر محدود از آن در اذهان مردم است.
از زمان های دور به دلیل مزیت های موجود در استفاده از روش های بیولوژیک برای مقابله با دشمنان چه در حد یک شخص و چه در حد واحدهای نظامی و مردم شهرها، این روش ها مورد توجه قدرت های متخاصم بوده است. این روش ها در حالی که بدون سر و صدا و در خاموشی کامل اعمال می شوند قدرت تخریب کنندگی بسیار وسیع تری نسبت به تسلیحات مورد استفاده در جنگ ها و درگیری های کلاسیک دارند. اما امروز دیگر این نگاه به بیوتروریسم نمی تواند به عنوان بنیان نظری کاملی برای برنامه ریزان یک کشور محسوب شود.
تعاریف سنتی ارائه شده از واژه بیوتروریسم نیز به نوعی همراهی کننده همین نگاه محدود به این پدیده بوده و سعی در نگه داشتن حدود آن صرفا در اعمال مربوط به سوء استفاده از عوامل ميكروبي و ویروسی يا فراورده هاي آنها به منظور ارعاب يا هلاكت انسان ها و نابودي دام ها يا گياهان دارند. طبق یک تعریف سنتی بيوتروريسم عبارت است از ايجاد ترس و وحشت، با بهره گيري از عوامل بیولوژیک مختلف و جنگ افزار بيولوژيك نیز عبارت است از وسيله اي كه به منظور انتشار عمدي ارگانيسم هاي مولد بيماري يا فراورده هاي آنها توسط غذا، آب، حشرات ناقل يا به صورت افشانه، به كار برده مي شود.
1-2 بیان مسئلهبيوتروريسم” عبارتست از ايجاد ترس و وحشت، با بهره گيري از عوامل زيست شناختي مختلف، كه به منظور انتشار عمدي ارگانيسم‌هاي مولد بيماري يا فراورده‌هاي آنها توسط غذا، آب، حشرات ناقل يا به صورت افشانه، به كار برده مي‌شود. اين واژه طي اواخر قرن 20 وارد فرهنگ لغات شده و عاملان اين جنايت‌ها با استفاده از ميكروب‌ها به نابودي ديگر كشورها مي‌پردازند براي دفاع ازاين اعمال مجرمانه اقداماتي صورت گرفته گفت: دو پروتكل 1925 ژنو و كنوانسيون 1972 براي دفاع در برابر جنگ بيولوژيك تنظيم شده است اما خود اين پروتكل‌ها به دليل اينكه به ممنوعيت ذخيره‌سازي، نگهداري، توليد و نقل و انتقال اين عوامل ميكروبي اشاره نكرده داراي نقصان بسياري است.  با توجه به کلیت و گستره وسیع اقدامات اجرای ملی و به تعبیر ماده فوق، «منع و جلوگیری» از این اعمال ممنوعه، ماهیت اقدامات مذکور دارای ابعاد متنوع و مرتبط با همه قوای حاکم بوده و از این رو، مستلزم اقدام قوای سهگانه است. که نهادهای مذکور دولتهای عضو از جمله، با قانونگذاری داخلی اقدامات مذکور را به مثابه جرم و قابل مجازات تصریح و به رسمیت بشناسند. در واقع، استفاده از حقوق کیفری داخلی، از مهمترین تدابیری خواهد بود که در کنار حقوق اداری، حقوق واردات و صادرات، حقوق نظامی و صنعتی، موجبات تحقق این ممنوعیت در قبال اشخاص و افراد واقع در محدوده صلاحیت یا کنترل قانونی دولتها را فراهم خواهد نمود.در کنوانسیون سلاح‏های شیمیائی –مصوب 1993-، تصریح به اجرای ملی و همچنین جایگاه جرم‏انگاری در این خصوص، شفافتر است و دلیل اصلی این شفافیت بیشتر، آشکاری نیاز جامعه دولتها به این سلسله اقدامات در دهه های بعد از انعقاد رژیم معاهده‏ای خلع سلاح بیولوژیک و همچنین درک خلأها و کاستی های آن رژیم بوده است. بر اساس ماده 7 این کنوانسیون با عنوان «اقدامات اجرايي ملي»:«1- هردولت عضو بايد طبق مراحل قانون اساسي خود اقدامات ضروري را براي اجراي تعهدات مربوطه دراين كنوانسيون انجام دهد و به ویژه بايد:
‌الف) اشخاص حقيقي و حقوقي را در هرجايي از سرزمين خود يا در هرمكاني از قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل كه براساس حقوق بين‌الملل شناسايي‌گرديده از ارتكاب اعمال ممنوع شده براي دولت عضو به‌موجب اين كنوانسيون منع نمايد، ازجمله مجازات قانوني درارتباط با انجام اين فعاليتها را‌ وضع كند؛
ب) در هيچ مكان تحت كنترل خود‚اجازه هيچ‌گونه فعاليت ممنوعه براي دولت عضو دراين كنوانسيون را ندهد.
پ) مجازات قانوني وضع شده به‌موجب قسمت (‌الف) به هرنوع فعاليت ممنوعه براي دولت عضو دراين كنوانسيون درهرجايي‌كه اشخاص حقيقي‌مطابق حقوق بين‌الملل داراي تابعيت قانوني آن دولت هستند، گسترش دهد. ـ هردولت عضو بايد با ساير دولتهاي عضو همكاري نموده و براي تسهيل دراجراي تعهدات در بند (1) كمك قانوني مناسب را تأمين نمايد …».همانگونه که در این ماده پیداست، اجرای ملی تعهدی کلان است که تعیین و تبیین نوع ابزارها و مجاری مرتبط با آن، به دولتهای عضو و سازوکارهای بین‏المللی مرتبط با پایش و تضمین اجرای این کنوانسیون محول شده است. ولی در این میان، قانونگذاری به منظور پیشگیری، منع و مجازات اقدامات ممنوعه مرتبط با عوامل شیمیائی، مورد تاکیدویژه قرار گرفته و از این رو، جرم‏انگاری به مثابه یک تعهد بین‏المللی صریح نسبت به دولتهای عضو این کنوانسیون می‏باشد. دلیل چنین وضعیتی، اعتقاد دولتهای دخیل در انعقاد این معاهده به نقش و تاثیر فرایند جرم‏انگاری داخلی (در دولتهای عضو) در پیشگیری و واکنش به اقدامات مرتبط با سلاح‏های شیمیائی است.شایان ذکر است که کنفرانس دولتهای عضو به عنوان رکن عام الشمول سازمان منع سلاح‏های شیمیائی همه ساله ضمن برگزاری ادوار منظم، مساله اجرای ملی کنوانسیون را که بر دو محور صریح مندرج در ماده 7 یعنی «قانونگذاری داخلی» و «تعیین و تاسیس مراجع ملی» استوار است، مورد بررسی و مرور قرار می‏دهد و از این رو، دولتهائی را که در این زمینه هنوز اقدامات مورد انتظار را به عمل نیاورده‏اند، مورد فشار قرار می‏دهد
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهشتغيير و تحولات گسترده در نوع و ساختار جنگ‌ها موجب گرديده لغات جديدي وارد ادبيات نظامي جهان شود كه بيوتروريسم به عنوان شكل جديدي از تروريسم از جمله‌ آنهاست. سوء استفاده از عوامل میکروبی زنده یا فرآورده‌های آنها یا به عبارت جامع‌تر، استفاده از عوامل بیولوژیک، به منظور ارعاب یا هلاکت انسانها و نابودی دام‌ها و گیاهان

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *