— (522)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
گروه :مدیریت صنعتی
عنوان:
بررسی تاثیر مديريت و برنامه ریزی نیازمندیهای مواد (MRP) در بهبود بهره وری تولید
پايان نامه ارائه شده به مديريت تحصيلات تکميلی به عنوان بخشي از فعاليت هاي تحصيلي لازم براي اخذ درجه كارشناسي ارشد
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر همتا
نگارش:
ندا جباری
1395
تقدیر وتشکر
پروردگارا
تو را سپاس ای یکتای جاودانه، ای قادر متعال، تویی که با الطاف بی کرانت هر لحظه مرا صبورانه یاری نمودی تا به این جایگاه رسانیدی.
پروردگارا
باز هم مرا یاری کن تا خود را به هدفهایم در قله های موفقیت برسانم و قدر دان و سپاس گوی زحمات استادان و تمامی کسانی که در این راه مرا کمک نموده اند باشم و دوست بدارم و سپاس گوی انسانهایی را که با شرافت خود چراغ انسانیت و دانش و آگاهی را شعله ور نگه داشته اند،باشم.
پروردگارا
برای تمام نعمات بی انتهایت سپاس،سپاس،سپاس

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
Contents
TOC o “1-3” h z u فصل اول PAGEREF _Toc457316626 h 11-1 مقدمه PAGEREF _Toc457316627 h 21-2 بیان مسئله: PAGEREF _Toc457316628 h 31-3 اهمیت و ضرورت پژوهش: PAGEREF _Toc457316629 h 71-4 اهداف پژوهش : PAGEREF _Toc457316630 h 74- كاهش زمان تولید و تحویل كالا PAGEREF _Toc457316631 h 71-4-1 هدف كاربردي بيان نام بهره‌وران PAGEREF _Toc457316632 h 71-5 سوالات پژوهش: PAGEREF _Toc457316633 h 81-7 تعاریف اصطلاحات : PAGEREF _Toc457316634 h 93-1-رابطه MRP با MRPII . PAGEREF _Toc457316635 h 303-3- اصول و اهداف سيستم MRPII : PAGEREF _Toc457316636 h 353-5- بخشهاي وظيفه اي MRPII PAGEREF _Toc457316637 h 393-5-2- مالي و حسابداري PAGEREF _Toc457316638 h 403-5-3- خريد : PAGEREF _Toc457316639 h 423-5-4- بازاريابي : PAGEREF _Toc457316640 h 423-5-6- توزيع : PAGEREF _Toc457316641 h 443-6- محدوديتهاي سيستم MRPII در مقايسه با سيستم MRP: PAGEREF _Toc457316642 h 443-7- اجزاء سيستمهاي MRPII PAGEREF _Toc457316643 h 463-8- MRP و JIT: PAGEREF _Toc457316644 h 493-8-1-سيستمهاي توليد به موقع just – in – time PAGEREF _Toc457316645 h 493-8-3- سيستم پياده سازي PAGEREF _Toc457316646 h 523-9-3- TQM : PAGEREF _Toc457316654 h 633-9-4- JIT : PAGEREF _Toc457316655 h 633-9-5- WCM : PAGEREF _Toc457316656 h 65فصل چهارم PAGEREF _Toc457316657 h 684-1 مقدمه PAGEREF _Toc457316658 h 694-2- محاسبات MRP PAGEREF _Toc457316659 h 724-2-1- الگوريتم -محاسبات MRP PAGEREF _Toc457316660 h 724-3- ساختار چند سطحی عمودی و افقی PAGEREF _Toc457316661 h 744-3-1- تبدیل تقاضای ناخالص به خالص PAGEREF _Toc457316662 h 764-4انتقال دادن پیش زمان تولید PAGEREF _Toc457316663 h 784-5- نمودار MRP PAGEREF _Toc457316664 h 794-5-1- پریود های زمانی Time Buckets PAGEREF _Toc457316665 h 814-5-2- هماهنگی زمانی PAGEREF _Toc457316666 h 814-5-3- علامت گذاری پایین ترین سطح BOM PAGEREF _Toc457316667 h 814-6- تعیین اندازه دسته های تولیدی(Lot sizing) PAGEREF _Toc457316668 h 824-6-1- اندازه دسته ثابت PAGEREF _Toc457316669 h 824-6-5- بالانس کردن قطعه پریود (PPB) Part period balancing PAGEREF _Toc457316670 h 884-6-6- روش (Period order quantity) PAGEREF _Toc457316671 h 894-7- ذخیره احتیاطی و زمان احتیاطی PAGEREF _Toc457316672 h 914-8- (Firm planned orders) PAGEREF _Toc457316673 h 934-9- PEGGING PAGEREF _Toc457316674 h 934-10- MRP در برابر نقطه سفارش PAGEREF _Toc457316675 h 974-11- کنترل تولید با حلقه بسته Closed loop manufacturing control PAGEREF _Toc457316676 h 984-12- کاربرد MRP در برنامه ریزی تولید PAGEREF _Toc457316677 h 102فصل پنجم PAGEREF _Toc457316678 h 1075-1- نتيجه گيري و جمع بندي PAGEREF _Toc457316679 h 1085-2 نتیجه گیری و مطالعات آتی PAGEREF _Toc457316680 h 1095-3- تعاريف و اصطلاحات: PAGEREF _Toc457316681 h 110فهرست منابع: PAGEREF _Toc457316682 h 113

چکیده
در اين مقاله يک مدل برنامه ريزي خطي LP به منظور برنامه ريزي احتياجات مواد(MRP) در يک محيط صنعتي ارائه مي شود. هدف اين مدل آنست که با تعيين ميزان بهينه هر يک از محصولات اصلي شرکت سود ناشي از توليد اين محصولات بيشينه گردد. از آنجائيکه محصولات اصلي شرکت انواع چراغ هاي روشنايي شامل 🙁 نسيم ٤٠*١ بدون ترانس ، نسيم ٤٠*١ با ترانس ، نسيم ٤٠*٢ بدون ترانس ،نسيم ٤٠*٢ با ترانس ، چراغ سقفي هرمي ، چراغ ديواري بيضوي)است . ما ابتدا توليد ساليانه هر چراغ را با توجه اطلاعات که از طرف مسئول برنامه ريزي توليد شرکت وبررسي موجودي ابتداي وانتهاي دوره برنامه ريزي تعيين کرديم . تا با استفاده از توليد ساليانه ميزان حداکثر تقاضا را براي هر مدل مشخص مي کنيم . مدل بدست آمده شامل ٣ دسته محدويت خواهد بود.الف ) محدوديتهاي تقاضا ب ) محدوديتهاي زمان دردسترس ماشين آلات ج ) محدوديت منابع انساني در دسترس در بخش مونتاژ نهايي است و همچنين قيمت فروش و هزينه توليد اين چهار محصول جهت تعيين سود هر يک از محصولات شرکت تعيين مي شود . با حل اين مدل با استفاده از نرم افزار WINQSB به ميزان توليد بهينه محصولات شرکت جهت دستيابي به حداکثر سازي سود (ضمن برآورده شدن محدوديت ها) نائل مي شويم .
کلمات کليدي: برنامه ريزي احتياجات مواد، برنامه ريزي توليد، برنامه ريزي خطي ، مدل سازي خطي
فصل اولکلیات پژوهش
1-1 مقدمهیکی از مسئولیتهای مهم و اساسی در واحدهای صنعتی ، برنامه ریزی و کنترل موجودیها است فعالیتها گرد آوري شده با عنوان کنترل موجودیها همواره مورد توجه خاص مدیریت ،بخش کنترل مواد وسفارشات و مهندسی صنایع است . سایر واحدهای صنعت نیز با توجه به اهداف و وظایفی که به عهده دارند هر یک به نوعی خاص، سیستمهای برنامه ریزی وکنترل موجودیهای خود را با نظامها و استراتژی های مناسب هماهنگ کرده.
در این میان وظیفه مسئولین و دست اندارکارن بخش کنترل تولید و موجودیها و مهندسی صنایع و مدیریت مواد و سفارشات آن است که با در نظر گرفتن اهداف و استراتژیهای کل سازمان و ضمن توجه به مجموعه عوامل و شرایط حاکم بر سازمان روشها و سیاستهایی را اتخاذ نموده و به اجرا در آورنده که دراقتصاد کل سازمان اثر مثبت داشته باشد .
درشرایط امروزی صنعت با استفاده از سیستمهاي پیشرفته تر تولید سیستمهای انعطاف سعی می شود که سطح موجودی ها را در کارخانه ( JIT ) و تولید به هنگام ( FMS ) پذیرپائین نگهدارند . با این حال هنوز سرمایه درگیر به صورت موجودی در بسیاری از شرکتهاو کارخانه های تولید بسیار زیاد می باشد .
علیرغم هزینه های مرتبط با نگهداری موجودیها ، داشتن موجودی در کارخانه امری غیرقابل اجتناب می باشد . مساله مهم این است که هزینه هاي روبرو شدن با کمبود کالا و مواداولیه و قطعات یدکی ، مشکلات توقف تولید ، از دست رفتن فرصت فروش کالا وکسرشهرت سازمان را در برخواهد داشت. در مواردی ممکن است که ضرر و زیان های موردبالا از هزینه نگهداری موجود بیشتر شود .
هدف اصلی برنامه ریزی تولید موجودی این است که با تجزیه و تحلیل شرایط و هزینه ها ،مناسب ترین سیاستهای را برای سفارش و نگهداری موجودی در کارخانه بگیرند
فعالیتهای برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی، همانگونه که از نامش معلوم است به دوبخش برنامه ریزی تولید و بخش کنترل موجودی قابل تجزیه است در بخش برنامه ریزی تولید،برنامه ریزی سیاستها و شیوه های مناسب و اقتصادی برای تولید بهتر مشخص می گردد و دربخش کنترل موجودی نقش اجرا کننده و به کار گیرنده و نظارت روی موجودیها می باشد .
اموربرنامه ریزی وکنترل موجودیها باید با همکاري و تبادل نظرنزدیک با حسابداری صنعتی،بخش فروش و بازاریابی، امور تولید بخش خرید وتدارکات و انبارها و به بررسی شرایط و تدوین سیاستها و نظام تولیدو موجودي خود می پردازند.
سیستم برنامه ریزي مواد یک سستم اطلاعاتی براي هماهنگی برنامه هاي تفضیلی درسیستمهاي تولید چند مرحله ای می باشد دراین سیستم قطعات و مواد با توجه به محصول نهایی برنامه ریزی می شوند یا به عبارتی وابسته به محصول نهایی می باشند .
در سیستم برنامه ریزی مواد ابتدا محصول نهایی را در نظر می گیریم ، سپس آن را به اجراء تشکیل دهنده اش تجزیه می کنیم و آنگاه با توجه به زمان احتیاج به هر یک از مواد وقطعات برنامه ریزی های لازم را انجام می دهیم. این سیستم به ما کمک می کند تا بتوانیم فعالیتهای مربوط به تدارك قطعات و مواد را مشخص و زمان انجام آنها را در طول برنامه تعیین کنیم .در این سیستم اجزاء تشکیل دهنده محصول شناسائی شده میزان هر یک ازاجزاء تعیین و طول زمان لازم برای تهیه آنها موعد مقرر مشخص می شود یک سیستم اساساً براي پاسخ به این سئوال طراحی می گردد که برای رسیدن به مقاد یر پیش(MRP) چه کالایی، به چه مقدار و در چه زمانی باید ( MPS ) بینی نشده در برنامه سالانه تولید خریداری یا ساخته شوند ؟
1-2 بیان مسئله:هر سازمان، هرچند که کوچک باشد، دارای بخش ها و سلسله مراتبی است. هر بخش مسئولیتهایی را بر عهده دارد که به نحوی تکمیل کننده وظایف سایر قسمت های سازمان میباشند. این بخش ها، در کل در جهت منافع سازمان قدم برداشته و سعی می کنند اهداف سازمان خود را عملی سازند، همچنین بسته به وظایف تعیین شده برای هر بخش از سازمان، بعضا موظف هستند با دیگر بخشهای درون سازمان و یا برون از سازمان ارتباط متقابل داشته باشند. برای مثال بخش فروش یک سازمان را در نظر بگیرید. این بخش باید

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *