— (522)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
گروه :مدیریت صنعتی
عنوان:
بررسی تاثیر مدیریت و برنامه ریزی نیازمندیهای مواد (MRP) در بهبود بهره وری تولید
پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر همتا
نگارش:
ندا جباری
1395
تقدیر وتشکر
پروردگارا
تو را سپاس ای یکتای جاودانه، ای قادر متعال، تویی که با الطاف بی کرانت هر لحظه مرا صبورانه یاری نمودی تا به این جایگاه رسانیدی.
پروردگارا
باز هم مرا یاری کن تا خود را به هدفهایم در قله های موفقیت برسانم و قدر دان و سپاس گوی زحمات استادان و تمامی کسانی که در این راه مرا کمک نموده اند باشم و دوست بدارم و سپاس گوی انسانهایی را که با شرافت خود چراغ انسانیت و دانش و آگاهی را شعله ور نگه داشته اند،باشم.
پروردگارا
برای تمام نعمات بی انتهایت سپاس،سپاس،سپاس

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
Contents
TOC o “1-3” h z u فصل اول PAGEREF _Toc457316626 h 11-1 مقدمه PAGEREF _Toc457316627 h 21-2 بیان مسئله: PAGEREF _Toc457316628 h 31-3 اهمیت و ضرورت پژوهش: PAGEREF _Toc457316629 h 71-4 اهداف پژوهش : PAGEREF _Toc457316630 h 74- کاهش زمان تولید و تحویل کالا PAGEREF _Toc457316631 h 71-4-1 هدف کاربردی بیان نام بهره‌وران PAGEREF _Toc457316632 h 71-5 سوالات پژوهش: PAGEREF _Toc457316633 h 81-7 تعاریف اصطلاحات : PAGEREF _Toc457316634 h 93-1-رابطه MRP با MRPII . PAGEREF _Toc457316635 h 303-3- اصول و اهداف سیستم MRPII : PAGEREF _Toc457316636 h 353-5- بخشهای وظیفه ای MRPII PAGEREF _Toc457316637 h 393-5-2- مالی و حسابداری PAGEREF _Toc457316638 h 403-5-3- خرید : PAGEREF _Toc457316639 h 423-5-4- بازاریابی : PAGEREF _Toc457316640 h 423-5-6- توزیع : PAGEREF _Toc457316641 h 443-6- محدودیتهای سیستم MRPII در مقایسه با سیستم MRP: PAGEREF _Toc457316642 h 443-7- اجزاء سیستمهای MRPII PAGEREF _Toc457316643 h 463-8- MRP و JIT: PAGEREF _Toc457316644 h 493-8-1-سیستمهای تولید به موقع just – in – time PAGEREF _Toc457316645 h 493-8-3- سیستم پیاده سازی PAGEREF _Toc457316646 h 523-9-3- TQM : PAGEREF _Toc457316654 h 633-9-4- JIT : PAGEREF _Toc457316655 h 633-9-5- WCM : PAGEREF _Toc457316656 h 65فصل چهارم PAGEREF _Toc457316657 h 684-1 مقدمه PAGEREF _Toc457316658 h 694-2- محاسبات MRP PAGEREF _Toc457316659 h 724-2-1- الگوریتم -محاسبات MRP PAGEREF _Toc457316660 h 724-3- ساختار چند سطحی عمودی و افقی PAGEREF _Toc457316661 h 744-3-1- تبدیل تقاضای ناخالص به خالص PAGEREF _Toc457316662 h 764-4انتقال دادن پیش زمان تولید PAGEREF _Toc457316663 h 784-5- نمودار MRP PAGEREF _Toc457316664 h 794-5-1- پریود های زمانی Time Buckets PAGEREF _Toc457316665 h 814-5-2- هماهنگی زمانی PAGEREF _Toc457316666 h 814-5-3- علامت گذاری پایین ترین سطح BOM PAGEREF _Toc457316667 h 814-6- تعیین اندازه دسته های تولیدی(Lot sizing) PAGEREF _Toc457316668 h 824-6-1- اندازه دسته ثابت PAGEREF _Toc457316669 h 824-6-5- بالانس کردن قطعه پریود (PPB) Part period balancing PAGEREF _Toc457316670 h 884-6-6- روش (Period order quantity) PAGEREF _Toc457316671 h 894-7- ذخیره احتیاطی و زمان احتیاطی PAGEREF _Toc457316672 h 914-8- (Firm planned orders) PAGEREF _Toc457316673 h 934-9- PEGGING PAGEREF _Toc457316674 h 934-10- MRP در برابر نقطه سفارش PAGEREF _Toc457316675 h 974-11- کنترل تولید با حلقه بسته Closed loop manufacturing control PAGEREF _Toc457316676 h 984-12- کاربرد MRP در برنامه ریزی تولید PAGEREF _Toc457316677 h 102فصل پنجم PAGEREF _Toc457316678 h 1075-1- نتیجه گیری و جمع بندی PAGEREF _Toc457316679 h 1085-2 نتیجه گیری و مطالعات آتی PAGEREF _Toc457316680 h 1095-3- تعاریف و اصطلاحات: PAGEREF _Toc457316681 h 110فهرست منابع: PAGEREF _Toc457316682 h 113

چکیده
در این مقاله یک مدل برنامه ریزی خطی LP به منظور برنامه ریزی احتیاجات مواد(MRP) در یک محیط صنعتی ارائه می شود. هدف این مدل آنست که با تعیین میزان بهینه هر یک از محصولات اصلی شرکت سود ناشی از تولید این محصولات بیشینه گردد. از آنجائیکه محصولات اصلی شرکت انواع چراغ های روشنایی شامل 🙁 نسیم ۴٠*١ بدون ترانس ، نسیم ۴٠*١ با ترانس ، نسیم ۴٠*٢ بدون ترانس ،نسیم ۴٠*٢ با ترانس ، چراغ سقفی هرمی ، چراغ دیواری بیضوی)است . ما ابتدا تولید سالیانه هر چراغ را با توجه اطلاعات که از طرف مسئول برنامه ریزی تولید شرکت وبررسی موجودی ابتدای وانتهای دوره برنامه ریزی تعیین کردیم . تا با استفاده از تولید سالیانه میزان حداکثر تقاضا را برای هر مدل مشخص می کنیم . مدل بدست آمده شامل ٣ دسته محدویت خواهد بود.الف ) محدودیتهای تقاضا ب ) محدودیتهای زمان دردسترس ماشین آلات ج ) محدودیت منابع انسانی در دسترس در بخش مونتاژ نهایی است و همچنین قیمت فروش و هزینه تولید این چهار محصول جهت تعیین سود هر یک از محصولات شرکت تعیین می شود . با حل این مدل با استفاده از نرم افزار WINQSB به میزان تولید بهینه محصولات شرکت جهت دستیابی به حداکثر سازی سود (ضمن برآورده شدن محدودیت ها) نائل می شویم .
کلمات کلیدی: برنامه ریزی احتیاجات مواد، برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی خطی ، مدل سازی خطی
فصل اولکلیات پژوهش
1-1 مقدمهیکی از مسئولیتهای مهم و اساسی در واحدهای صنعتی ، برنامه ریزی و کنترل موجودیها است فعالیتها گرد آوری شده با عنوان کنترل موجودیها همواره مورد توجه خاص مدیریت ،بخش کنترل مواد وسفارشات و مهندسی صنایع است . سایر واحدهای صنعت نیز با توجه به اهداف و وظایفی که به عهده دارند هر یک به نوعی خاص، سیستمهای برنامه ریزی وکنترل موجودیهای خود را با نظامها و استراتژی های مناسب هماهنگ کرده.
در این میان وظیفه مسئولین و دست اندارکارن بخش کنترل تولید و موجودیها و مهندسی صنایع و مدیریت مواد و سفارشات آن است که با در نظر گرفتن اهداف و استراتژیهای کل سازمان و ضمن توجه به مجموعه عوامل و شرایط حاکم بر سازمان روشها و سیاستهایی را اتخاذ نموده و به اجرا در آورنده که دراقتصاد کل سازمان اثر مثبت داشته باشد .
درشرایط امروزی صنعت با استفاده از سیستمهای پیشرفته تر تولید سیستمهای انعطاف سعی می شود که سطح موجودی ها را در کارخانه ( JIT ) و تولید به هنگام ( FMS ) پذیرپائین نگهدارند . با این حال هنوز سرمایه درگیر به صورت موجودی در بسیاری از شرکتهاو کارخانه های تولید بسیار زیاد می باشد .
علیرغم هزینه های مرتبط با نگهداری موجودیها ، داشتن موجودی در کارخانه امری غیرقابل اجتناب می باشد . مساله مهم این است که هزینه های روبرو شدن با کمبود کالا و مواداولیه و قطعات یدکی ، مشکلات توقف تولید ، از دست رفتن فرصت فروش کالا وکسرشهرت سازمان را در برخواهد داشت. در مواردی ممکن است که ضرر و زیان های موردبالا از هزینه نگهداری موجود بیشتر شود .
هدف اصلی برنامه ریزی تولید موجودی این است که با تجزیه و تحلیل شرایط و هزینه ها ،مناسب ترین سیاستهای را برای سفارش و نگهداری موجودی در کارخانه بگیرند
فعالیتهای برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی، همانگونه که از نامش معلوم است به دوبخش برنامه ریزی تولید و بخش کنترل موجودی قابل تجزیه است در بخش برنامه ریزی تولید،برنامه ریزی سیاستها و شیوه های مناسب و اقتصادی برای تولید بهتر مشخص می گردد و دربخش کنترل موجودی نقش اجرا کننده و به کار گیرنده و نظارت روی موجودیها می باشد .
اموربرنامه ریزی وکنترل موجودیها باید با همکاری و تبادل نظرنزدیک با حسابداری صنعتی،بخش فروش و بازاریابی، امور تولید بخش خرید وتدارکات و انبارها و به بررسی شرایط و تدوین سیاستها و نظام تولیدو موجودی خود می پردازند.
سیستم برنامه ریزی مواد یک سستم اطلاعاتی برای هماهنگی برنامه های تفضیلی درسیستمهای تولید چند مرحله ای می باشد دراین سیستم قطعات و مواد با توجه به محصول نهایی برنامه ریزی می شوند یا به عبارتی وابسته به محصول نهایی می باشند .
در سیستم برنامه ریزی مواد ابتدا محصول نهایی را در نظر می گیریم ، سپس آن را به اجراء تشکیل دهنده اش تجزیه می کنیم و آنگاه با توجه به زمان احتیاج به هر یک از مواد وقطعات برنامه ریزی های لازم را انجام می دهیم. این سیستم به ما کمک می کند تا بتوانیم فعالیتهای مربوط به تدارک قطعات و مواد را مشخص و زمان انجام آنها را در طول برنامه تعیین کنیم .در این سیستم اجزاء تشکیل دهنده محصول شناسائی شده میزان هر یک ازاجزاء تعیین و طول زمان لازم برای تهیه آنها موعد مقرر مشخص می شود یک سیستم اساساً برای پاسخ به این سئوال طراحی می گردد که برای رسیدن به مقاد یر پیش(MRP) چه کالایی، به چه مقدار و در چه زمانی باید ( MPS ) بینی نشده در برنامه سالانه تولید خریداری یا ساخته شوند ؟
1-2 بیان مسئله:هر سازمان، هرچند که کوچک باشد، دارای بخش ها و سلسله مراتبی است. هر بخش مسئولیتهایی را بر عهده دارد که به نحوی تکمیل کننده وظایف سایر قسمت های سازمان میباشند. این بخش ها، در کل در جهت منافع سازمان قدم برداشته و سعی می کنند اهداف سازمان خود را عملی سازند، همچنین بسته به وظایف تعیین شده برای هر بخش از سازمان، بعضا موظف هستند با دیگر بخشهای درون سازمان و یا برون از سازمان ارتباط متقابل داشته باشند. برای مثال بخش فروش یک سازمان را در نظر بگیرید. این بخش باید

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *