— (587)

1986508-554296دانشکده مذاهب
پايان نامه کارشناسي رشته مذاهب فقهی
حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین رجبی
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محسن فتاحی
دانشجو: معصومه سواری
زمستان 1393
143383038100000
137287066040
1408430397065500
222694514160500
-1614162230
تقدیم به
ساحت مقدس منجی عالم بشریت صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و به آنان که عشق به او را به من آموختند پدر و مادرم .
-33020130100

-184438-94700
تشکر و سپاس
با تشکر وسپاس از استاد دکتر حجت الاسلام حسین رجبی که راهنمایی این پایان‌نامه را برعهده گرفتند. همچنین سپاس و تشکراز استاد دکترحجت الاسلام سید محسن فتاحی که مشاوره‌ این پایان‌نامه را بر عهده داشتند . وسپاس از خانواده‌ مهربان وعزیزم که باصبوری تمام، مرا در تدوین این پایان‌نامه یاری و تشویق نمودند.

چکیده
پایان‌نامه حاضر با عنوان حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج‌های نوظهوراز نگاه مذاهب فقهی ، قصد دارد به آراء و نظرات فقهای مذاهب خمسه در خصوص حقوق کودکان ناشی از این ازدواج‌ها بپردازد. ازدواج موقت همان ازدواج متعه در امامیه می‌باشد و ازدواج‌های نوظهور ازدواج‌های نو و جدیدی هستند که امروزه در جوامع اسلامی به وجود آمده‌اند و در برخی از کشورها به سرعت در حال گسترش می‌باشند؛ مانند: ازدواج مسیار، عرفی، سری، مدنی، فرندی، سفید، معاطاتی و نکاح جهادی.
به اعتقاد فقهای امامیه، ازدواج متعه ازدواجی صحیح است، اما اهل سنت آن را فاسد می‌دانند. فقهای امامیه و اهل سنت متفق‌القول هستند که فرزندان ناشی از ازدواج دائم، فاسد و وطی به شبهه دارای حقوق می‌باشند و همچنین نسب ولد زنا ثابت نیست و از نظر شرعی به او حقی تعلق نمی‌گیرد اما در عرف نزد امامیه دارای حقوق است. بنابر این باید دید که ازدواج‌های نوظهور را در کدام دسته قرار داده‌اند تا بتوان تکلیف حقوق کودکان ناشی از آنها را مشخص کرد.
این نوشتار به دنبال آن است که با بررسی آراء و نظرات فقها، و استفاده از متون فقهی هر یک از مذاهب ،راه حلی پیش روی افرادی بگذارد که به نکاح‌های نوظهور روی آورده‌اند و از حقوق کودکان خود بی‌اطلاعند.
واژگان کلیدی: ، حقوق کودک، ازدواج موقت،ازدواج دائم، وطی به شبهه، نکاح فاسد، نکاح باطل، ولد زنا، ازدواج‌های نوظهور، ازدواج مسیار،ازدواج عرفی،ازدواج سری،ازدواج مدنی،ازدواج فرندی، ازدواج سفید،نکاح معاطاتی و نکاح جهادی،مذهب.

فهرست مطالب
TOC o “6-7” h z u t “Heading 1;2;Heading 2;3;Heading 3;4;Heading 4;5;Heading 5;1” مقدمه PAGEREF _Toc411254248 h 11-بیان مسئله PAGEREF _Toc411254249 h 22- ضرورت و اهمیت تحقیق PAGEREF _Toc411254250 h 33- پرسش های تحقیق PAGEREF _Toc411254251 h 44- پیشینه و سابقه تحقیق PAGEREF _Toc411254252 h 45- فرضیه تحقیق PAGEREF _Toc411254253 h 5الف) فرضیه اصلی PAGEREF _Toc411254254 h 5ب) فرضیه فرعی PAGEREF _Toc411254255 h 56- روش تحقیق PAGEREF _Toc411254256 h 57- اهداف تحقیق PAGEREF _Toc411254257 h 6فصل اول:مفهوم شناسی1ـ1تعریف حق PAGEREF _Toc411254260 h 81ـ2 تعریف طفل PAGEREF _Toc411254261 h 91ـ2ـ1طفل در لغت PAGEREF _Toc411254262 h 91ـ2ـ2 طفل در قرآن PAGEREF _Toc411254263 h 101ـ2ـ3 تعریف طفل نزد فقها PAGEREF _Toc411254264 h 101ـ3 تعریف ازدواج PAGEREF _Toc411254265 h 121ـ3ـ1 ازدواج در لغت PAGEREF _Toc411254266 h 121ـ3ـ2 نکاح در لغت PAGEREF _Toc411254267 h 131ـ3ـ3 منظور ازازدواج PAGEREF _Toc411254268 h 131ـ4 ارکان ازدواج دائم PAGEREF _Toc411254269 h 161ـ4ـ1 ارکان ازدواج در امامیه PAGEREF _Toc411254270 h 161ـ4ـ2 ارکان ازدواج در اهل سنت PAGEREF _Toc411254271 h 161ـ5 اركان ازدواج موقت PAGEREF _Toc411254272 h 171ـ6 شرایط ازدواج PAGEREF _Toc411254273 h 191ـ6ـ1معناى شرط PAGEREF _Toc411254274 h 191ـ6ـ2 شرط در لغت PAGEREF _Toc411254275 h 191ـ6ـ3 شرط در اصطلاح منطقيون PAGEREF _Toc411254276 h 191ـ6ـ4 شرایط عقد ازدواج در امامیه PAGEREF _Toc411254277 h 201ـ6ـ5 شرایط ازدواج در اهل سنت PAGEREF _Toc411254278 h 201ـ6ـ6 الفاظ عقد ازدواج در مذاهب PAGEREF _Toc411254279 h 211ـ6ـ7 «ولی » در نکاح PAGEREF _Toc411254280 h 221ـ6ـ8 ولی در عقد ازدواج امامیه PAGEREF _Toc411254281 h 221ـ6ـ9 ولی در عقد ازدواج اهل سنت PAGEREF _Toc411254282 h 231ـ6ـ10 شرایط ازدواج موقت PAGEREF _Toc411254283 h 241ـ6ـ11مواردى كه متعه حرام است: PAGEREF _Toc411254284 h 241ـ6ـ12 مواردى كه متعه كراهت دارد: PAGEREF _Toc411254285 h 251ـ7 احکام زوجه در ازدواج موقت PAGEREF _Toc411254286 h 251ـ8 ازدواج صحیح، ازدواج فاسد و ازدواج باطل نزد اهل سنت PAGEREF _Toc411254287 h 261ـ8ـ1عقد ازدواج صحیح PAGEREF _Toc411254288 h 261ـ8ـ2 عقد ازدواج فاسد PAGEREF _Toc411254289 h 27حالاتی که ازدواج فاسد می‌شود: PAGEREF _Toc411254290 h 271ـ8ـ3 عقد ازدواج باطل PAGEREF _Toc411254291 h 28حالاتی که ازدواج باطل می‌شود: PAGEREF _Toc411254292 h 281ـ9 ازدواج‌های نوظهور PAGEREF _Toc411254293 h 291ـ9ـ1منظور از نوظهور PAGEREF _Toc411254294 h 291ـ9ـ2 نکاح مسیار PAGEREF _Toc411254295 h 301ـ9ـ2ـ1 مفهوم لغوی مسیار PAGEREF _Toc411254296 h 301ـ9ـ2ـ2 مفهوم اصطلاحی نکاح مسیار PAGEREF _Toc411254297 h 311ـ9ـ2ـ3حکم ازدواج مسیار در فقه معاصراهل سنت PAGEREF _Toc411254298 h 321ـ9ـ2ـ3ـ1 اباحه همراه با کراهت احیاناً PAGEREF _Toc411254299 h 32ازدواج النهاریات و لیلیات PAGEREF _Toc411254300 h 341ـ9ـ2ـ3ـ2 تحریم یا عدم قبول ازدواج مسیار شرعاً PAGEREF _Toc411254301 h 341ـ9ـ2ـ3ـ3 توقف PAGEREF _Toc411254302 h 34نظر امامیه در مورد گذشتن زن از حقوق خود PAGEREF _Toc411254303 h 351ـ10 ازدواج عرفی PAGEREF _Toc411254304 h 351ـ10ـ1عرفی در لغت PAGEREF _Toc411254305 h 351ـ10ـ2 عرفی در اصطلاح PAGEREF _Toc411254306 h 361ـ10ـ3 مقصود از ازدواج عرفی PAGEREF _Toc411254307 h 361ـ10ـ4 خصوصیات ازدواج عرفی و مشخصه‌های آن PAGEREF _Toc411254308 h 381ـ11 ازدواج سری PAGEREF _Toc411254309 h 391ـ11ـ1 سر در لغت PAGEREF _Toc411254310 h 391ـ11ـ2 ازدواج سری در اصطلاح PAGEREF _Toc411254311 h 391ـ11ـ3 انواع ازدواج سری و حکم شرعی آن PAGEREF _Toc411254312 h 391ـ12 ازدواج مدنی PAGEREF _Toc411254313 h 411ـ12ـ1 مدنی در لغت PAGEREF _Toc411254314 h 411ـ12ـ2 ازدواج مدنی در اصطلاح PAGEREF _Toc411254315 h 411ـ12ـ3 حکم شرعی ازدواج مدنی PAGEREF _Toc411254316 h 421ـ13 ازدواج فرندی (دوستی) PAGEREF _Toc411254317 h 431ـ13ـ1 مقصود از ازدواج فرندی PAGEREF _Toc411254318 h 431ـ13ـ2 ازدواج مِیسَر یا فرندی PAGEREF _Toc411254319 h 431ـ13ـ3 میسر در لغت PAGEREF _Toc411254320 h 431ـ13ـ4 سبب نامیده شدن این ازدواج به ازدواج فرندی PAGEREF _Toc411254321 h 431ـ13ـ5 حکم شرعی ازدواج فرندی PAGEREF _Toc411254322 h 441ـ14 ازدواج سیاحی PAGEREF _Toc411254323 h 461ـ14ـ1 سیاحی در لغت و اصطلاح PAGEREF _Toc411254324 h 461ـ14ـ2 حکم شرعی ازدواج سیاحی PAGEREF _Toc411254325 h 461ـ14ـ3 مقصود از ازدواج سیاحی PAGEREF _Toc411254326 h 471ـ15 ازدواج معاطاتی PAGEREF _Toc411254327 h 471ـ15ـ1 مفهوم معاطات PAGEREF _Toc411254328 h 471ـ15ـ2 منظور از نکاح معاطاتی PAGEREF _Toc411254329 h 471ـ15ـ3 نظريه صحت نکاح معاطاتي PAGEREF _Toc411254330 h 481ـ15ـ4 نظريه بطلان نکاح معاطاتي PAGEREF _Toc411254331 h 491ـ16 ازدواج سفید PAGEREF _Toc411254332 h 501ـ17 نکاح جهادی PAGEREF _Toc411254333 h 511ـ18تعریف مذاهب خمسه PAGEREF _Toc411254334 h 521ـ18ـ1 معرفی مذهب إمامیه PAGEREF _Toc411254335 h 521ـ18ـ2 معرفی اجمالی مذاهب اربعه PAGEREF _Toc411254336 h 531ـ19 نظر علمای امامیه در مورد حکم شرعی ازدواج های نو ظهور PAGEREF _Toc411254337 h 561ـ19ـ1 آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله): PAGEREF _Toc411254338 h 561ـ19ـ2 آیت الله العظمی سبحانی (مد ظله): PAGEREF _Toc411254339 h 571ـ19ـ3 آیت الله شبیری زنجانی (مد ظله): PAGEREF _Toc411254340 h 571ـ19ـ4 آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله): PAGEREF _Toc411254341 h 58فصل دوم:حقوق کودکان از نگاه علمای امامیه2ـ1 حق ثبوت نسب کودک PAGEREF _Toc411254344 h 602ـ1ـ1 نسب در لغت PAGEREF _Toc411254345 h 602ـ1ـ2 نسب در اصطلاح PAGEREF _Toc411254346 h 602ـ1ـ3 قاعده الفراش PAGEREF _Toc411254347 h 61تعریف الفراش PAGEREF _Toc411254348 h 612ـ1ـ4 تعریف قاعده الفراش PAGEREF _Toc411254349 h 622ـ1ـ5 راه های اثبات نسب PAGEREF _Toc411254350 h 632ـ1ـ6 شرایط الحاق طفل به زوج PAGEREF _Toc411254351 h 642ـ1ـ7 ولد شبهه PAGEREF _Toc411254352 h 672ـ1ـ7 ـ1 تعریف شبهه PAGEREF _Toc411254353 h 672ـ1ـ8 ولد عقد فاسد PAGEREF _Toc411254354 h 692ـ1ـ9 عدم ثبوت نسب در زنا PAGEREF _Toc411254355 h 692ـ2 حق نفقه کودک PAGEREF _Toc411254356 h 712ـ2ـ1 نفقه در لغت PAGEREF _Toc411254357 h 712ـ2ـ2 نفقه در اصطلاح PAGEREF _Toc411254358 h 712ـ2ـ3 وجوب نفقه بر فرزندان PAGEREF _Toc411254359 h 722ـ2ـ4 ادله به وجوب نفقه دادن به فرزندان PAGEREF _Toc411254360 h 722ـ2ـ4ـ1 استناد به کتاب: PAGEREF _Toc411254361 h 722ـ2ـ4ـ2 استناد به سنت: PAGEREF _Toc411254362 h 732ـ2ـ5 استقلال پدر در نفقه دادن فرزندانش PAGEREF _Toc411254363 h 742ـ2ـ6 شرایط منفق و منفق علیه PAGEREF _Toc411254364 h 742ـ2ـ7 آیا پدر باید برای دادن نفقه فرزندان، کار کند؟ PAGEREF _Toc411254366 h 752ـ2ـ8 پایان نفقه دادن به فرزندان PAGEREF _Toc411254367 h 762ـ2ـ9 مقدار نفقه PAGEREF _Toc411254368 h 772ـ2ـ10 حکم امتناع از دادن نفقه PAGEREF _Toc411254369 h 772ـ3 حق رضاع کودک PAGEREF _Toc411254370 h 782ـ3ـ1 وجوب رضاع کودک PAGEREF _Toc411254371 h 782ـ3ـ2 اجرت رضاع PAGEREF _Toc411254372 h 792ـ3ـ3 مدت رضاع PAGEREF _Toc411254373 h 792ـ4 حق حضانت کودک PAGEREF _Toc411254374 h 802ـ4ـ1 حضانت در لغت PAGEREF _Toc411254375 h 802ـ4ـ2 حضانت در اصطلاح PAGEREF _Toc411254376 h 812ـ4ـ3 آیا حضانت حق است یا تکلیف؟ PAGEREF _Toc411254377 h 812ـ4ـ4 حضانت از دیدگاه فقیهان PAGEREF _Toc411254378 h 822ـ4ـ 5 آغاز و پایان حضانت PAGEREF _Toc411254379 h 842ـ5 حق ولایت بر کودک PAGEREF _Toc411254380 h 852ـ5ـ1 ولایت طفل بر عهده چه کسی است؟ PAGEREF _Toc411254381 h 852ـ5ـ2

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *