— (596)

11175301399751g
00g
-636297000
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارومیه
دانشکده علوم پایه
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته : زیست فناوری (بیوتکنولوژی)
گرایش : میکروبی
عنوان :
شناسایی و بررسی حضور باکتری های بی هوازی نفت زی قادر به استفاده از نفت خام به عنوان تنها منبع کربن ، انرژی و ازت
استاد راهنما :
دکتر میترا السادات طباطبایی
استاد مشاور :
دکتر مجید نوجوان
نگارش :
فریبا مودب
زمستان 93
چکیده
حضور وسیع باکتریهای بی‌هوازی و آرکی‌ها در سیستم نفتی زیرزمین به وسیله بسیاری از مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است. فرآیندهای آرام بی‌هوازی در زیر زمین فراوان می‌باشد که به همراه تجزیه زیرزمینی هیدروکربن‌ها که در ارتباط با احیای نیترات و متانوژنز و یا در مخازن نفتی در جائیکه وفور سولفات وجود دارد، به همراه احیای سولفات است. میکروارگانیزم‌هایی که قادر به استفاده از نفت خام به عنوان تنها منبع انرژی و کربن می‌باشند، با تولید یکسری محصولات جانبی و یا با شکستن ترکیبات هیدروکربنی سنگین کمک شایانی در رفع مشکلات موجود در صنعت نفت کرده اند.
در این مطالعه باکتری هایی از منطقه ی لاوان ، سکوی سلمان واقع در استان خوزستان جداسازی شدند که دارای قابلیت استفاده از هیدروکربن های ازته به عنوان تنها منبع کربن، ازت و انرژی بطور موثر بود. تحقیقات نشان می دهد که این باکتریهای بی هوازی قادرند برخی ترکیبات کمپلکس ، حلقوی و خطی نفت خام را تجزیه کرده و از ازت موجود در این ترکیبات استفاده کنند. هدف از این مطالعه بررسی باکتری های مصرف کننده نفت خام به عنوان تنها منبع انرژی ، ازت و کربن و تجزیه ی آن به مواد قابل بازیافت و تعیین شرایط بهینه ی رشد آنها می باشد. نمونه ها پس از نمونه گیری در کمترین زمان ممکن به آزمایشگاه منتقل شدند و در محیط های رشد مناسب کشت داده شدند. در ابتدا برای بی هوازی کردن محیط کشت از روش Hungate استفاده کرده و با استفاده از serum bottle وcrimped seal کردن و در نهایت تنظیم گاز، محیط رشد باکتری ها به صورت بی هوازی تهیه شدند. نمونه ها در محیط کشت BSM کشت داده شدند سپس به دلیل fastidious بودن باکتری های بی هوازی در محیط کشت MSM که یک محیط حداقل نمکی می باشد و حاوی 1٪ نفت خام استریل به عنوان منبع کربن بود کشت صورت گرفت. غنی سازی نمونه ها با افزودن 0.01٪ گلوکز و نیز محلول ویتامین ها و Trace mineral به محیط کشت انجام شد. استفاده از محیط کشت اختصاصی نیترات براث برای کشت باکتری ها در این مرحله صورت گرفت تا از سایر باکتری های بی هوازی رشد کرده در محیط جدا شوند. در محیط نیترات براث پس از مشاهده ی تغییر رنگ محیط کشت از وجود باکتری های تجزیه کننده ی نیترات (NRB ) اطمینان حاصل شد. در مراحل بعد برای جدا کردن کلنی به دلیل عدم دسترسی به گلاو باکس میکروبی کشت در محیط کشت شیب دار با استفاده از serum bottle و جوشاندن محیط کشت برای خارج کردن اکسیژن محلول در آن و تنظیم گاز با purge کردن گاز ازت در آن به صورت بی هوازی کشت انجام شد. اضافه کردن محلول ویتامین ها نیز در همه مراحل کشت انجام شد. تست احیای نیترات جهت انتخاب بهترین سویه در شرایط بی هوازی و رشد در محیط غنی شده انجام شد و جهت بررسی عملکرد باکتری روی ساختار نفت و چگونگی تغییرات ایجاد شده در ساختار نفت توسط باکتری های NRB جدا شده، از تست CHN استفاده شد تا کاهش مقدار ازت مشخص گردد.
کلمات کلیدی : نفت خام ، باکتری احیا کننده نیترات ، بی هوازی ، پر نیاز ، باکتری احیا کننده سولفات

تقدیم به
مادرم
که راز جاذبه است و اولین چراغ زندگی ام
پدرم
که شهر فاضله ی قلب من است
خواهرم و برادرانم
که حضورشان دلگرمی مرا کافیست

تقدیر و تشکر
از زحمات بی دریغ استاد راهنما سرکار خانم دکتر میترا السادات طباطبایی و راهنمایی های موثر استاد مشاور جناب آقای دکتر مجید نوجوان
فهرست مطالب
فصل اول
کلیات

1-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2 اجزاء نفت خام……………………………………………………………………………………………………..4
1-3 اهداف کلی و جزئی………………………………………………………………………………………………7
1-4 اهمیت شناسایی و بررسی منابع نفتی………………………………………………………………………….9
1-5 فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………..10
1-6 سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………11
فصل دوم
پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………13
2-2 نظریه منشاء آلی نفت………………………………………………………………………………………….15
2-3 میکروبیولوژی نفت………………………………………………………………………………………………17
2-3-1 ارتقاء کیفی…………………………………………………………………………………………………….19
2-3-2 ارتقاء کمی…………………………………………………………………………………………………….20
2-4 ارتقاء زیستی یا Bio upg–ing ……………………………………………………………………….21
2-5 تولید اولیه نفت…………………………………………………………………………………………………..21
2-5-1 تولید اسید آلی که منجر به انحلال سنگهای کربناتی و توسعه کانال ها می شود………….21
2-5-2 احیای گوگرد ونیترات در ترکیبات گچی و انیدریدی و مواد معدنی سولفاتی که نفت
به دام افتاده در آنها را آزاد میکند………………………………………………………………………………..22
2-5-3 تولید گازهایی از قبیل متان، دی اکسیدکربن،هیدروژن و نیتروژن که نفت را از فضاهای
مرده به خارج می رانند………………………………………………………………………………………………22
2-6 تجزیه بیولوژیک نفت………………………………………………………………………………………….23
2-7 اثرات سوء آلودگی های نفتی تحت تاثیر برخی عوامل مهم به شرح زیر قرار میگیرند………23
2-7-1 حجم نفت……………………………………………………………………………………………………..23
2-7-2 نوع نفت………………………………………………………………………………………………………..24
2-8 آلودگی های نفتی………………………………………………………………………………………………24

فصل سوم
روش کار

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………26
3-2 هدف کاربردی این بخش……………………………………………………………………………………27
3-3 دستگاه ها و وسایل مورد استفاده…………………………………………………………………………..27
3-4 مواد مورد استفاده………………………………………………………………………………………………28
3-5 روش کار…………………………………………………………………………………………………………29
3-5-1 مرحله اول……………………………………………………………………………………………………31
3-5-2 مرحله دوم روش تلقیح و کشت باکتری ……………………………………………………………32
3-5-3 مرحله سوم روش رنگ آمیزی منفی…………………………………………………………………33
3-5-4 مرحله چهارم روش رنگ امیزی گرم………………………………………………………………..34
3-5-5 مرحله پنجم شروع غربالگری پس از هفته هشتم………………………………………………….34
3-5-6 مرحله ششم محیط کشت اختصاصی جامد برای جداسازی باکتری احیا کننده نیترات .35
3-5-7 مرحله هفتم روش تهیه سریال رقت…………………………………………………………………..35
3-6 تست احیای نیترات……………………………………………………………………………………………37
3-7 تست CHN ……………………………………………………………………………………………………37
3-7-1 خلاصه ای از ویژگی های تست CHN ……………………………………………………………38
3-8 غربالگری در محیط کشت غنی شده BHI ……………………………………………………………39
فصل چهارم
نتایج
4-1مشاهدات میکروسکوپی……………………………………………………………………………………41
4-2 غنی سازی……………………………………………………………………………………………………..41
4-3 نتایج کشت اختصاصی نیترات براث……………………………………………………………………42
4-4 نتایج تست احیای نیترات………………………………………………………………………………….42
4-5 نتایج کشت در محیط BHI………………………………………………………………………………43
4-6 نتایج تست CHN …………………………………………………………………………………………..44
4-7 تفسیر نتایج تست CHN ………………………………………………………………………………….45
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………….48
5-2 بیوتکنولوژی و اهمیت بیوتکنولوژی نفت…………………………………………………………..48
5-3 بحث…………………………………………………………………………………………………………..52
5-4 نتیجه

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *