— (649)

1390651593850 سید حسن موسوی تبار
حقوق خصوصی 28/07/1392
راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدای
17.00

بی

4935220-475615دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب سید حسن موسوی تبار دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکترای حرفه ای / دکتری تخصصی / در رشته حقوق خصوصی که در تاریخ 28/07/1392 از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان” راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن در قضا زدایی ” با کسب نمره 00/17 دفاع نموده ام بدینوسیله متعهدمی شوم:
1) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و … )استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را درفهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2) این پایان نامه / رساله قبلا” برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پائین تر یا بالاتر) در سایردانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی ازآن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:
سید حسن موسوی تبار
تاریخ و امضاء:
95902-316047دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)
گرایش:خصوصی
عنوان:
راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی
استاد راهنما:
دکتر محمدرضا غلامپور
استاد مشاور:
دکتر عبدالله خدابخشی
نگارش:
سید حسن موسوی تبار
تابستان 92

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
لازم است مراتب سپاس و قدردانی خود را از اساتید ارجمند جناب آقایان دکتر محمدرضا غلامپور، دکتر عبدالله خدابخشی، دکتر ایوب احمدپور اعلام دارم.
همچنین از همکاران ارجمند جناب آقایان محمود قنبریان، سیدعلی ناظم تقوی و صدیق غفاری کمال تشکر را می نمایم.
از دوست، همکار و برادر عزیزم جناب آقای جلال کاشمری که در مدت تهیه، تنظیم و نگارش پایان نامه همواره یاریگر اینجانب بوده اند تقدیر کنم.
برخود لازم می دانم از فداکاری های همسرمهربانم که در مدت انجام پژوهش همواره باعث دلگرمی این جانب بوده اند قدردانی نمایم.
با احترام به مادر گرامی، همسر دلسوز و فرزندان دلبندم
این پایان نامه را به

شهیدم که در سرمای کردستان غیرت آموخت
تقدیم می نمایم.

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل .اول کلیات
1-1-شناسایی موضوع 3 1-2-اهمیت وجایگاه تحقیق 3
1-3-سوالات تحقیق 4 1-4-ضرورت پژوهش 5
1-5-پیشینه پژوهش 6
1-6-فرضیه 7
1-7-دشواری های کار 8
فصل دوم- مروری بر ادبیات تحقیق
2-1- تحدید حدود املاک 10
2-1-1- تاریخچه وروش ثبت املاک 13
2-1-1-1- ثبت عادی (اختیاری) 13
2-1-1-1-1 – ویژگی ثبت عادی (‌اختیاری ) 14
2-1-1-1-2- زمان اجرای ثبت عادی ( اختیاری) 14
2-1-1-2- ثبت عمومی (‌اجباری) 14
2-1-2- جایگاه تثبیت حدوداملاک 16
2-1-2-1- هدف ازتحدیدحدوداملاک 18
2-1-2-1-1- تحدیدحدودبه تبعیت ازمجاورین 18
2-1-2-1-2- اعتراض به حقوق ارتفاقی 19
2-1-2-2- زمان تحدیدحدودعمومی املاک 19
2-1-2-2-1- تحدیدحدوداختصاصی 19
2-1-2-2-2- املاکی بدون نیازبه انتشارآگهی تحدید 20
2-2- ثبت نوین وکاداستر 20
2-2-1- ثبت نوین دراسناد رسمی 25
2-2-2- ثبت نوین دراملاک 26
2-3- قضازدایی 28
2-3-1- قضازدایی وجرم زدایی ازمنظرقانون اساسی وحقوق اداری 29
2-3-1-1- مطلق یانسبی بودن قضازدائی 30
2-3-1-2- بایسته های قانون اساسی درامرقضا 31
2-3-1-2-1- نگاه قانون اسلامی به مقوله دادگستری واختیارات و اجرایان 31
2-3-1-2-2- مفهوم مرجعیت رسمی دادگاههای رسیدگی به دعاوی 31
2-3-1-2-3- قضازدایی قانون اساسی 32
2-3-1-3- قضازدایی وحقوق اداری 32
2-3-2- قضازدایی درسازمان ثبت اسنادواملاک 33
2-1-2-1- طرح کاداستر 36
2-3-2-2- مکانیزه نمودن عملیات ثبت 37
2-3-2-3- حفظ و نگهداری اسناد و اوراق 37
2-3-2-4- همسان سازی اصطلاحات در ادارات 38
2-3-2-5- نظارت بربنگاه های مشاوره املاک 38
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
3-1-روش اجرای تحقیق 40
فصل چهارم –تجزیه وتحلیل داده ها
4-1- استفاده از سیستم کاداستر 42
4-1-1- جانمایی املاک برروی سیستم کاداستر 43
4-1-1-1- آثارجانمایی املاک برروی سیستم کاداستر 43
4-1-1-1-1- جلوگیری ازثبت ملک بصورت معارض 44
4-1-1-1-2- جلوگیری ازثبت ملک خارج محدوده 45
4-1-1-1-2-1- مشخص شدن دقیق ملک دردرخواست صدورسندمالکیت 46
4-1-1-1-2-1-1-درخواست صدوراسنادمالکیت قانون تعیین تکلیف اراضی فاقدسند 46
4-1-1-1-2-1-2- درخواست صدوراسنادمالکیت اعیانی (‌موضوع ماده 104 آئین نامه ثبت ) 46
4-1-1-1-2-1-3- درخواست صدوراسنادمالکیت منازل روستایی ( بنیادمسکن ) 47
4-1-1-1-2-1-4- درخواست صدوراسنادمالکیت موضوع ماده 21 قانون ثبت 47
4-1-1-1-2-2- ارزیابی املاک 48
4-1-1-1-2-2-1- ارزیابی املاک به جهت توثیق ملک نزدمراجع قضائی 48
4-1-1-1-2-2-2- ارزیابی املاک به جهت ترهین 48
4-1-1-1-2-2-3-

  • 1
متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *