— (656)

10016361204
تاریخ:…………..
شماره:………….
پیوست:………..
تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه
اینجانب ميثم ابراهيميان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته حسابداری با شماره دانشجویی 870009501 که در تاریخ 15/10/1389 از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کسب نمره 5/17 و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1-این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورودیه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ، امضا، اثر انگشت:
گواهی امضاء:
دانشجوی فوق الذکر احراز هویت شد. فقط امضای ایشان گواهی می گردد.
فروزان کیوان فر
رئیس پژوهش دانشکده
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرايش: حسابداری
عنوان:
بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما :
دکتر محمود همت فر
استاد مشاور:
دکتر ابولفضل سعيدي فر
نگارش:
ميثم ابراهيميان
زمستان 1389
2251075-551815
Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
The Effect’s of Profit Smoothing on Economic Value Added in Tehran Exchange Market
Thesis Advisor:
M. Hemmat far Ph.D.
Consulted by:
A. Saeeidifar Ph.D.
By:
Meysam.Ebrahimian
Winter 2011
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرايش: حسابداری
عنوان:
بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نگارش:
ميثم ابراهيميان
زمستان 1389
هیأت داوران:
استاد راهنما: دکتر محمود همت فر
استاد مشاور: دکتر ابولفضل سعيدي فر
استاد داور: دکتر مجید زنجیردار
مدیر گروه تخصصی: دکتر مجید زنجیردار
سپاسگزاری:
سپاس ايزد منان را كه توفيق فراگيري علم را برمن عطا فرمود و مرا در كوران مشكلات و سختي‌ها ياري نمود، تا اين رساله را با موفقيت به پايان برسانم.
در طول دوران تحصيلي و تهيه اين پايان نامه از راهنمايي ها و مساعدت‌‌هاي اساتيد و سروران عزيزي بهره ‌برده‌ام كه در اينجا لازم است از همه ايشان مراتب سپاس قلبي و تشكر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم جناب آقای دکتر محمود همت فر استاد راهنما و همچنین جناب آقای دکتر ابولفضل سعيدي فر استاد مشاور ، صمیمانه تشکر مینمایم و برایشان توفیقات روز افزون در خدمات علمی و فرهنگی و آموزشی آرزو میکنم .
هم چنین تشکر ویژه دارم از مدیریت پژوهش دانشکده به ویژه سرکار خانم کیوانفر و از خداوند متعال موفقیتهای بزرگتر در زندگی را برایشان آرزومندم.
تقدیم به :

« پدر و مادر عزيزم كه توفيق خود را نتيجه راهنمايي‌ها ، زحمات، فداكاريها و دعاي خير ايشان مي‌دانم و همچنين دیگر اعضای خانواده ام كه با صبر و حوصله مرا در تهيه و تنظيم اين رساله ياري دادند. باشد كه قطره‌اي از درياي بي‌كران محبت‌ هايشان را سپاس گفته ‌باشم. »
TOC f A h z t “Heading 1,مطالب” c چكيده: PAGEREF _Toc296283168 h 1مقدمه: PAGEREF _Toc296283169 h 2فصل اول: كليات تحقیق1-1) مقدمه PAGEREF _Toc296283172 h 42-1) تاریخچه مطالعاتی PAGEREF _Toc296283173 h 43-1) بیان مسئله PAGEREF _Toc296283174 h 64-1) چارچوب نظری تحقیق PAGEREF _Toc296283175 h 75-1) فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc296283176 h 81-5-1) فرضیه اصلی: PAGEREF _Toc296283177 h 82-5-1) فرضیه های فرعی: PAGEREF _Toc296283178 h 86-1) اهداف تحقیق PAGEREF _Toc296283179 h 87-1) اهمیت تحقیق PAGEREF _Toc296283180 h 98-1) حدود مطالعاتی PAGEREF _Toc296283181 h 101-8-1) قلمرو زمانی PAGEREF _Toc296283182 h 102-8-1) قلمرو مکانی PAGEREF _Toc296283183 h 103-8-1) قلمرو موضوعی PAGEREF _Toc296283184 h 109-1) تعاریف علیاتی PAGEREF _Toc296283185 h 10فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق1-2)مقدمه PAGEREF _Toc296283188 h 132-2) بخش اول: هموارسازي سود و مفاهيم آن PAGEREF _Toc296283189 h 131-2-2) هموار سازی سود PAGEREF _Toc296283190 h 132-2-2)علل هموار سازی سود توسط مدیران PAGEREF _Toc296283191 h 133-2-2) انگیزه های هموار سازی سود PAGEREF _Toc296283192 h 154-2-2)ابعاد هموار سازی سود PAGEREF _Toc296283193 h 183-2) بخش دوم: ارزش افزوده اقتصادي و مفاهيم آن PAGEREF _Toc296283194 h 191-3-2) مديريت مبتني بر ارزش PAGEREF _Toc296283195 h 192-3-2) مديريت مبتني بر ارزش در عمل PAGEREF _Toc296283196 h 223-3-2) سازمان چگونه ارزش خلق مي كند؟ PAGEREF _Toc296283197 h 234-3-2) اندازه گيري ارزش خلق شده PAGEREF _Toc296283198 h 241-4-3-2) معيارهاي خارجي PAGEREF _Toc296283199 h 242-4-3-2) معيارهاي داخلي PAGEREF _Toc296283200 h 275ـ3 ـ2 ) ارزش افزوده اقتصادی PAGEREF _Toc296283201 h 306-3-2 ) دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی PAGEREF _Toc296283202 h 307ـ3ـ2) تعريف ارزش افزوده اقتصادی PAGEREF _Toc296283203 h 348-3-2) سرمايه PAGEREF _Toc296283204 h 349-3-2) سود خالص پس از کسر تعدیلات PAGEREF _Toc296283205 h 3510-3-2) تعريف و نحوة محاسبة هزينة سرمايه PAGEREF _Toc296283206 h 3511-3-2) محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه PAGEREF _Toc296283207 h 4112-3-2) مشكلات محاسباتي هزينه سهام عادي در ايران PAGEREF _Toc296283208 h 4313-3-2 ) دارايي هاي عملياتي و سرمايه عملياتي PAGEREF _Toc296283209 h 4414-3-2 ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانوني PAGEREF _Toc296283210 h 4615ـ3 ـ2 ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادی PAGEREF _Toc296283211 h 471ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رويكرد عملياتي PAGEREF _Toc296283212 h 492ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رويكرد مالي PAGEREF _Toc296283213 h 4916-3-2 ) معادلهاي حقوق صاحبان سهام PAGEREF _Toc296283214 h 5017-3-2 ) تعديلات PAGEREF _Toc296283215 h 511-17-3-2 ) مالياتهاي معوقه PAGEREF _Toc296283216 h 512-17-3-2 ) موجودي PAGEREF _Toc296283217 h 543-17-3-2 ) اجاره هاي عملياتي PAGEREF _Toc296283218 h 544-17-3-2 ) نامشهودها PAGEREF _Toc296283219 h 555-17-3-2 ) ادغام و تحصیل (M&A) PAGEREF _Toc296283220 h 586-17-3-2 ) استهلاک انباشته سرقفلی PAGEREF _Toc296283221 h 607-17-3-2 )هزینه های کامل در مقابل کوششهای موفقیت آمیز PAGEREF _Toc296283222 h 618-17-3-2 ) سایر ذخایر حقوق صاحبان سهام PAGEREF _Toc296283223 h 6118-3-2 ) برابری دو رویکرد مالی و عملیاتی PAGEREF _Toc296283224 h 6119-3-2 ) NPV.ارزش افزوده بازار.ارزش افزوده اقتصادی PAGEREF _Toc296283225 h 6220-3-2 NPV ( وارزش افزوده اقتصادی در مقابل ROI و IRR PAGEREF _Toc296283226 h 6421-3-2 ) ارزش افزوده اقتصادی سهام PAGEREF _Toc296283227 h 644-2) پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc296283228 h 66فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق1-3 مقدمه PAGEREF _Toc296283231 h 702-3) جامعه ی آماری PAGEREF _Toc296283232 h 703-3) روش نمونه گیری PAGEREF _Toc296283233 h 704-3) مدل تحلیلی تحقیق PAGEREF _Toc296283234 h 715-3) اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات PAGEREF _Toc296283235 h 716-3) روش اجرای تحقیق PAGEREF _Toc296283236 h 727-3)اندازه گیری متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc296283237 h 721-7-3) تفکیک شرکتهای هموار ساز از غیر هموارساز سود PAGEREF _Toc296283238 h 722-7-3) ارزش افزوده اقتصادی : PAGEREF _Toc296283239 h 748-3) روشهای آماری PAGEREF _Toc296283240 h 779-3) بررسی اعتبار تحقیق PAGEREF _Toc296283241 h 78فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها1-4 مقدمه‏ PAGEREF _Toc296283244 h 802-4) توصیف دادهای آماری PAGEREF _Toc296283245 h 803-4) تحلیل آماری فرضیه تحقیق PAGEREF _Toc296283246 h 831-3-4) بررسی فرضیه فرعی PAGEREF _Toc296283247 h 834-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق: PAGEREF _Toc296283248 h 85فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات1-5) مقدمه PAGEREF _Toc296283251 h 882-5) نتایج فرضیه تحقیق PAGEREF _Toc296283252 h 883-5) پیشنهادات کاربردی بر اساس یافته های تحقیق PAGEREF _Toc296283253 h 894-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی PAGEREF _Toc296283254 h 895-5) محدودیت های تحقیق PAGEREF _Toc296283255 h 90پیوست هامنابع و ماخذمنابع فارسي: PAGEREF _Toc296283258 h 95منابع لاتین: PAGEREF _Toc296283259 h 97چکیده انگلیسی: PAGEREF _Toc296283260 h 98 TOC f A h z t “Heading 1,مطالب” c

TOC f B h z t “Heading 2,جداول” c جدول 1-4 لیست شرکتها به تفکیک هموارساز و غیر هموار ساز PAGEREF _Toc300077507 h 80جدول 2-4 نتایج حاصل از تفکیک شرکتها ی هموارساز و غیر هموار ساز PAGEREF _Toc300077508 h 82جدول 3-4 ارزش افزوده اقتصادی برای دو گروه شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز PAGEREF _Toc300077509 h 83جدول 4-4، نتایج خروجی SPSS آزمون لون PAGEREF _Toc300077510 h 84جدول 5-4، نتایج خروجی SPSS آزمون فرضیه تحقیق PAGEREF _Toc300077511 h 84جدول 6-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc300077512 h 86جدول الف پیوست) خروجی

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *