— (668)

10016361204
تاریخ:…………..
شماره:………….
پیوست:………..
تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه
اینجانب علیرضا ریحانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته حسابداری با شماره دانشجویی 870009513 که در تاریخ 5/12/89 از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران با کسب نمره 18 و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1-این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورودیه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ، امضا، اثر انگشت:
گواهی امضاء:
دانشجوی فوق الذکر احراز هویت شد. فقط امضای ایشان گواهی می گردد.
فروزان کیوان فر
رئیس پژوهش دانشکده
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
عنوان:
بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران
استاد راهنما :
دکتر محمدرضا ساربانها
استاد مشاور:
دکتر ابولفضل سعیدی فر
نگارش:
علیرضا ریحانی
زمستان 1389
2251075-551815
Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
A Survey of the Relation Between Activity Ratios and Information Disclosure in Financial Sta–ents of TSE
Thesis Advisor:
M.R. Sarebanha Ph.D.
Consulted by:
A. Saidyfar Ph.D.
By:
Ali reza reyhani
Winter 2011
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
عنوان:
بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران
نگارش:
علیرضا ریحانی
زمستان 1389
هیأت داوران:
استاد راهنما: دکتر محمدرضا ساربانها
استاد مشاور: دکتر ابولفضل سعیدی فر
استاد داور: دکتر مجید زنجیردار
مدیر گروه تخصصی: دکتر مجید زنجیردار
سپاسگزاری:
سپاس ایزد منان را که توفیق فراگیری علم را برمن عطا فرمود و مرا در کوران مشکلات و سختی‌ها یاری نمود، تا این رساله را با موفقیت به پایان برسانم.
در طول دوران تحصیلی و تهیه این پایان نامه از راهنمایی ها و مساعدت‌‌های اساتید و سروران عزیزی بهره ‌برده‌ام که در اینجا لازم است از همه ایشان مراتب سپاس قلبی و تشکر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم جناب آقای دکتر محمدرضا ساربانها استاد راهنما و همچنین جناب آقای دکتر ابولفضل سعیدی فر استاد مشاور ، و همچنین ومدیرگروه محترم جناب آقای دکتر مجید زنجیردار صمیمانه تشکر مینمایم و برایشان توفیقات روز افزون در خدمات علمی و فرهنگی و آموزشی آرزو میکنم .
هم چنین تشکر ویژه دارم از مدیریت پژوهش دانشکده به ویژه سرکار خانم کیوانفر و از خداوند متعال موفقیتهای بزرگتر در زندگی را برایشان آرزومندم.
تقدیم به :

« همه آنان که مرا علم آموختند .
همسرم
که با متانت و شکیبایی بی نظیر خود سختی دوران تحصیلاتم را تحمل نموده .
پدر و مادرم
که همواره مشوق من برای تحصیل علم بودند و هست و به پاس زحماتی بی شائبه که همیشه برایم متحمل شدند. باشد که توانسته باشم قطره ای از دریای بی کران محبتهایشان را سپاس گفته باشم .
فرزندان دلبندم
محمد مهدی و محمد طاها
که به لطف وجود نازنیشان سختی ها و خستگی ها آسان و شیرین می نمودن و در طی مدت تحصیل همیشه مرا تحمل کردند»
TOC f A h z t “Heading 1,مطالب” c چکیده: PAGEREF _Toc293601444 h 1مقدمه: PAGEREF _Toc293601445 h 2فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه PAGEREF _Toc293601448 h 52-1 تاریخچه مطالعاتی PAGEREF _Toc293601449 h 53-1 بیان مسأله تحقیق PAGEREF _Toc293601450 h 74-1چارچوب نظری تحقیق PAGEREF _Toc293601451 h 85-1 فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc293601452 h 106-1 اهمیت و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc293601453 h 107-1 اهداف تحقیق PAGEREF _Toc293601454 h 118-1 حدود مطالعاتی PAGEREF _Toc293601455 h 121-8-1 قلمرو مکانی تحقیق PAGEREF _Toc293601456 h 122-8-1 قلمرو زمانی تحقیق PAGEREF _Toc293601457 h 133- 8-1 قلمرو موضوعی تحقیق PAGEREF _Toc293601458 h 139-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق PAGEREF _Toc293601459 h 13فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2 مقدمه PAGEREF _Toc293601462 h 152-2- تعاریف مختلف افشا PAGEREF _Toc293601463 h 163-2- اصل افشا PAGEREF _Toc293601464 h 164-2- پرسش های اساسی مطرح شده در حوزه افشا (مبانی نظری) PAGEREF _Toc293601465 h 171-4-2- اطلاعات مالی برای چه اشخاصی افشا می‌گردد؟ PAGEREF _Toc293601466 h 182-4-2- هدف از افشای اطلاعات مالی چیست؟ PAGEREF _Toc293601467 h 203-4 -2- چه میزان از اطلاعات لازم است افشا شود؟ PAGEREF _Toc293601468 h 214-4 -2- چگونه اطلاعات مالی باید افشا شود؟ PAGEREF _Toc293601469 h 241-4 -4- 2- شکل و ترتیب صورتهای مالی اساسی PAGEREF _Toc293601470 h 262-4 -4- 2- اصطلاحات و ارائه جزئیات PAGEREF _Toc293601471 h 293-4-4- 2- گزارش حسابرس مستقل PAGEREF _Toc293601472 h 304-4 -4- 2-گزارش هیأت مدیره PAGEREF _Toc293601473 h 305-4 -2- خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات چگونه باشد؟ PAGEREF _Toc293601474 h 315 – 2 – عملکرد PAGEREF _Toc293601475 h 321-5-2- مقدمه PAGEREF _Toc293601476 h 326-2- انواع نسبت های مالی PAGEREF _Toc293601477 h 351-6-2- نسبت های فعالیت (شاخص های بکارگیری دارایی ) PAGEREF _Toc293601478 h 367-2- کفایت گزارشگری (افشا) و نسبت های مالی PAGEREF _Toc293601479 h 378-2- پیشینه داخلی و خارجی تحقیق PAGEREF _Toc293601480 h 381-8-2- مطالعات خارجی PAGEREF _Toc293601481 h 382-8-2- مطالعات داخلی PAGEREF _Toc293601482 h 52فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق1-3 مقدمه PAGEREF _Toc293601485 h 612-3- فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc293601486 h 621-2-3- فرضیه اصلی تحقیق : PAGEREF _Toc293601487 h 622-2-3- فرضیه ی فرعی تحقیق : PAGEREF _Toc293601488 h 623-3 مدل تحقیق PAGEREF _Toc293601489 h 634-3 شیوه اندازه گیری متغیرها PAGEREF _Toc293601490 h 645-3 روش تحقیق PAGEREF _Toc293601491 h 656-3- متغیر های مورد بررسی PAGEREF _Toc293601492 h 667-3- مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها PAGEREF _Toc293601493 h 688-3- دلایل انتخاب متغیرها PAGEREF _Toc293601494 h 709-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری PAGEREF _Toc293601495 h 709-3- روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها PAGEREF _Toc293601496 h 711-9-3- منبع اطلاعات PAGEREF _Toc293601497 h 712-9-3- آماده سازی اطلاعات PAGEREF _Toc293601498 h 7210-3- روش شناختی تحقیق (تجزیه و تحلیل داده ها) PAGEREF _Toc293601499 h 721-10-3- مدل های داده های تابلویی PAGEREF _Toc293601500 h 732-10-3- آزمون لیمر (معنی داربودن اثرات فردی) PAGEREF _Toc293601501 h 733-10-3- آزمون هاسمن PAGEREF _Toc293601502 h 754-10-3- فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک PAGEREF _Toc293601503 h 751-4-10-3- نرمال بودن خطاها PAGEREF _Toc293601504 h 762-4-10-3- ناهمسانی واریانس PAGEREF _Toc293601505 h 763-4-10-3- هم خطی PAGEREF _Toc293601506 h 764-4-10-3- عدم وجود خود همبستگی بین ها: PAGEREF _Toc293601507 h 775-10-3- آزمون مانایی PAGEREF _Toc293601508 h 786-10-3 آزمونهای آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل های تحقیق PAGEREF _Toc293601509 h 791-6-10-3- ضریب تعیین تعدیل شده PAGEREF _Toc293601510 h 792-6-10-3- آماره F رگرسیون PAGEREF _Toc293601511 h 807-10-3- نرم افزارهای تجزیه و تحلیل PAGEREF _Toc293601512 h 80فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها1-4 مقدمه‏ PAGEREF _Toc293601515 h 822-4- تحلیل توصیفی داده ها PAGEREF _Toc293601516 h 823-4- مراحل تخمین مدل به وسیله داده‌های تابلویی PAGEREF _Toc293601517 h 841-3-4- آزمون F لیمر( بررسی همسانی عرض از مبدأ های مقاطع ) PAGEREF _Toc293601518 h 852-3-4- آزمون هاسمن ( انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی ) PAGEREF _Toc293601519 h 864-4- بررسی فروض کلاسیک رگرسیون PAGEREF _Toc293601520 h 875-4- آزمون مانایی متغیرها PAGEREF _Toc293601521 h 886-4- آزمون فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc293601522 h 881-6-4- آزمون فرضیه فرعی اول PAGEREF _Toc293601523 h 892-6-4- آزمون فرضیه فرعی دوم PAGEREF _Toc293601524 h 913-6-4- آزمون فرضیه فرعی سوم PAGEREF _Toc293601525 h 924-6-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم PAGEREF _Toc293601526 h 935-6-4- آزمون فرضیه اصلی تحقیق PAGEREF _Toc293601527 h 94فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات1-5 مقدمه PAGEREF _Toc293601530 h 982-5- بحث و نتیجه گیری PAGEREF _Toc293601531 h 981-2-5- نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی اول PAGEREF _Toc293601532 h 992-2-5- نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی دوم PAGEREF _Toc293601533 h 1003-2-5- نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی سوم PAGEREF _Toc293601534 h 1014-2-5- نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی چهارم PAGEREF _Toc293601535 h 1015-2-5- نتیجه گیری پیرامون

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *