مقاله درباره ، منافع، فرهنگی، -تغییر، گردشگران، شهری، زیرساخت، ساکنین

گردشگری در شهر موارد زیر را بیان می کند:
– توسعه زیرساخت ها
– افزایش آگاهی ساکنین نسبت به محیط طبیعی و فرهنگی و افزایش حامیان طبیعت و ترویج افکار دوستدار محیط زیست که در نهایت مانع آلودگی و زوال محیط می شود.
– تشویق اقدامات حفاظتی بر محورِ متقاعد کردن مسئولان دولتی و عمومی به اهمیت محیط طبیعی به منظورکسب درآمد از محل گردشگری و برانگیختن سرمایه گذاری در امور زیربنائی و مدیریت مؤثر نواحی حفاظت شده (هارسل، 1994)
جدول 1-2: تأثیرات منفی گردشگری بر روی محیط شهری
زمینه تاثیرات
کاربری زمین -از بین رفتن اراضی که برای کشاورزی مورد استفاده بوده است.
-تبدیل زمین هایی با عملکردهای زیست محیطی با ارزش )مانند مرداب ها با درختان دریایی مانگرو و تالاب ها( به کاربری گردشگری
-تلاش برای تغییر کاربری اراضی درون شهری و به دنبال آن افزایش کمبود برخی خدمات در شهر
اثر قابل رؤیت -افزایش نواحی ساخته شده )افزایش ساخت و ساز(
-طراحی نامناسب معماری ساختمان ها به دلیل سرعت در ساخت
-رشد بیش از حد فصلی جمعیت
زیرسازی ها – افزایش استفاده از زیرساخت های شهری با تأسیسات و وسایل رفاهی و توسعه های ذیل و به دنبال آن ایجاد بحران در زمینه های زیر:
• جاده ها
• راه آهن
• پارکینگ
• شبکه برق
• موجودی پسماندهای جامد
• موجودی پسماندهای آبی
• ذخیره آب.
شکل شهر -تغییر کاربری زمین به فضاهای اقامتی، رشد توسعه هتل ها و مهمانخانه های شبانه روزی )پانسیون(
-تغییر در بافت شهری از طریق مدیریت ترافیک سواره و پیاده در مکان های حضور گردشگران
-تغییر در محیط ساخته شده منجر به مغایرت در کیفیت زمین های شهری مورد استفاده در نواحی گردشگری و مسکونی می شود.
عوارض طبیعی -آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
-آلودگی هوا
-تغییر کیفی فضاهای سبز در صورت توسعه امکانات گردشگری در آن ها
الگوی فرهنگی و اجتماعی -افزایش جرم، فحشا و استفاده از مواد مخدر
-مزاحمت های ایجاد شده توسط گردشگر برای ساکنین شهری
-کاهش فضای قابل استفاده در خانوار در صورت خالی کردن اتاق ها برای فراهم سازی محل اقامت گردشگران
-جابه جایی در فعالیت های محلی
منبع:کولا نتونیو و پوتر (2006)
3-2 برنامه ریزی گردشگری
برنامه ریزی شامل فرایند تصمیم گیری در مورد آینده مناطق مقصد، جاذبه ها و خدمات گردشگری می شود (گان، 1998: 22). هدف از برنامه ریزی گردشگری ایجاد بستر مناسب جهت عرضه محصولات و فعالیت های با کیفیت برای گردشگران است. محصولات گردشگری فعالیت ها و خدماتی است که توسط بخش خصوصی و عمومی ارائه می گردد. این اجزای گردشگری به عنوان عوامل اصلی در توسعه و برنامه ریزی گردشگری تلقسی می گردد و دسترسی به اطلاعات جامع در مورد این اجزا جهت مدیریت و برنامه ریزی و جهت دهی های لازم به توسعه محصولات و خدمات گردشگری مقصد ضرورت دارد (یون، 2008: 18)
1-3-2 اهداف برنامه ریزی گردشگری
در دوره های گذشته، هدف کلیدی برنامه ریزی استراتژیک، حصول اطمینان از تجارب دلنشین و رضایت بخش برای گردشگران بوده و همچنین برنامه ریزی ابزاری برای ارتقا سطح زندگی ساکنین مقصد گردشگری محسوب می گردید (ماتیسون و وال، 1982: 186).
ویلیامز (1998)، مجموعه ای از اهداف کلی برای برنامه ریزی گردشگری ارائه داده که عبارتند از:
شکل دهی و کنترل الگوهای فیزیکی توسعه،
حفاظت ونگهداری از منابع کمیاب،
ایجاد چارچوبی جهت ارتقاء و بازاریابی مقصد،
ایجاد مکانیزمی ساختار یافته برای تسهیلات گردشگری در سرتاسر یک منطقه جغرافیایی،
اقدامات و مطالعات قطعی جهت حفاظت از منابع و بیشینه سازی منافع برای جوامع محلی جهت دستیابی به پایداری ( معمولا از طریق توسعه گردشگری یا طرح های مدیریتی) و
توزیع مجدد منافع حاصل از گردشگری.

2-3-2 اهمیت برنامه ریزی گردشگری
برنامه ریزی گردشگری در کلیه سطوح برای دستیابی به توسعه و مدیریت موفق امری اساسی است. تجربه بسیاری از نواحی توریستی در جهان این امر را به اثبات رسانده است که در بلند مدت روش برنامه ریزی برای گردشگری می تواند بدون ایجاد مشکلات عمده منافعی را در بر داشته و به حفظ رضایت بازار منجر شود (سازمان جهانی گردشگری، 1379: 13).
برنامه ریزی برای کشورهایی که هنوز با حجم قابل ملاحظه ای از گردشگری مواجه نیستند، رهنمودهای ضروری را برای گسترش آن فراهم می نماید. برنامه ریزی در نواحی که هم اکنون نیز امر گردشگری به صورت محدود در آن جریان دارد، برای تجدید حیات آن بخش و توفیق آتی آن مورد نیاز است (همان، 14)
برنامه ریزی گردشگری همچنان که اینسکیپ اشاره می کند به دلایل زیر برای یک مقصد ضروری می باشد:
گردشگری مدرن یک فعالیت و گونه نسبتا جدید در بسیاری از نواحی می باشد و بعضی از دولت ها و بخش های خصوصی که تجربه کم یا اندکی در توسعه مناسب گردشگری دارند. یک طرح توسعه و برنامه گردشگری می تواند اصولی راهنما را در این نواحی برای توسعه این بخش فراهم نماید.
گردشگری یک فعالیت پیچیده، چند بخشی و پراکنده است که مشتمل بر سایر بخش ها نظیر کشاورزی، ماهیگیری، بخش تولید، مکان های تفریحی و فراغتی، تسهیلات و خدمات محلی گوناگون و حمل ونقل و سایر بخش ها می شود. برنامه ریزی و هماهنگی در توسعه پروژه، برای اطمینان یافتن از توسعه منسجم تمامی این عناصر به منظور ارائه خدمات به گردشگران و جامعه محلی ضروری می باشد.
اساسا گردشگری فروش محصولی تحت عنوان تجربه می باشد که در آن بازدید کنندگان از تسهیلات و خدمات معینی استفاده می کنند. لذا باید از طریق فرآیند برنامه ریزی بین نیازهای بازار گردشگری و محصولات طوری انطباق برقرار گردد که در عین پاسخگویی به تقاضای بازار هیچ گونه زیانی در حصول به اهداف اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی وارد نگردد.
گردشگری منافع اقتصادی مستقیم و غیر مستقیمی ایجاد می کند که می توان آن ها را با برنامه ریزی منسجم و دقیق بهینه نمود. بدون برنامه ریزی نه تنها ممکن است این منافع به طور کامل محقق نشود، بلکه امکان دارد مشکلات اقتصادی نیز پدیدار گردند.
گردشگری منافع و مسائل اجتماعی و فرهنگی گوناگونی ایجاد می کند. از برنامه ریزی می توان برای بهینه سازی منافع و جلوگیری از مشکلات و به ویژه برای تدوین سیاست های توسعه بهینه گردشگری به منظور جلوگیری از مشکلات اجتماعی و استفاده از گردشگری به عنوان ابزاری برای دست یابی به اهداف فرهنگی استفاده نمود.
اصولا توسعه جاذبه ها، تسهیلات و زیرساخت های گردشگری و روندهای گردشگران دارای اثرات مثبت و منفی بر محیط فیزیکی خواهد بود. برنامه ریزی دقیق به منظور تعیین نوع و سطح بهینه ای از گردشگری که موجب تخریب محیط زیست شده و به عنوان ابزاری برای حصول به اهداف توسعه پایدار مورد استفاده قرار گیرد، مورد نیاز می باشد.
امروزه توسعه کلیه انواع گردشگری به ویژه گردشگری پایدار قابل توجیه می باشد، اما برنامه ریزی نوع مناسب گردشگری می تواند موجب اطمینان یافتن از این موضوع شود که منابع طبیعی و فرهنگی گردشگری به درستی حفظ شده و در فرآیند توسعه نابود و تخریب نمی شوند.
همانند هر یک از اقدامات توسعه جدید، اشکال توسعه گردشگری نیز بر اثر عواملی هم چون تغییر روندهای بازار و سایر شرایط در طول زمان تغییر می یابد. از برنامه ریزی می توان برای ارتقاء و تجدید حیات شیوه های گردشگری فعلی یا نواحی گردشگری که به گونه ای نامناسب توسعه یافته اند، استفاده نمود. همچنین از طریق فرآیند برنامه ریزی می توان نواحی جدید گردشگری را به طور انعطاف پذیری طراحی نمود.
توسعه گردشگری به منابع انسانی ماهر و شایسته ای نیاز دارد که دوره های آموزشی و کارورزی مناسبی را طی کرده باشند. برآوردن نیازهای نیروی انسانی به طرح ریزی و برنامه ریزی دقیق و در برخی موارد به تسهیلات آموزشی ویژه ایقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com