پایان نامه درباره تجارت، الکترونیک، (صنایعی،، رضایی،، بنگاه، (حنفی، اینترنت، مشتری

در دو مورد با هم اشتراک دارند: فرآیند خرید و فروش و استفاده از نوعی ابزار الکترونیکی. تجارت الکترونیک در ساده ترین تعریف عبارت از یافتن منابع ، انجام ارزیابی، مذاکره کردن، سفارش، تحویل، پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی است که به صورت الکترونیکی انجام می شود. لذا تجارت الکترونیک روشی است که بر اساس آن اطلاعات، محصولات و خدمات از طریق شبکه های ارتباطی کامپیوتری خرید و فروش می شوند (صنایعی، 87).
2-2-3- برتری تجارت الکترونیک به تجارت سنتی
هر فناوری پیشرفته ای باعث ایجاد تهدیدها و فرصتهای جدیدی برای سازمان می شود. تکنولوژی اطلاعات می تواند چهار مزیت عمده ایجاد کند:
ارزان تر ( تولید خروجی های مشابه با هزینه کمتر)
بیش تر ( تولید خروجی های بیشتر با هزینه مشابه)
سریع تر ( تولید خروجی های مشابه با همان هزینه در زمان کمتر)
بهتر ( تولید خروجی های بیشتر با هزینه مشابه و همان زمان)(حنفی زاده و رضایی، 86).
تجارت الکترونیکبه عنوان یکی از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند فواید زیر را در قیاس با تجارت سنتی به همراه داشته باشد:
در تجارت به شیوه الکترونیکی محدودیت مکانی و زمانی وجود ندارد (صنایعی، 87).
معرفی و تبلیغ محصولات با استفاده از تجارت الکترونیک به خصوص در اینترنت دچار محدودیتهای موجود در تبلیغات متعارف سنتی نبوده و در هر زمان قابل دسترس است.همچنین می تواند برای هر گروه خاص از مصرف کنندگان تغییر یابد (حنفی زاده و رضایی، 86).
تجارت الکترونیک، کانالهای معمول فروش را تغییر می دهد. در این نوع تجارت وجود واسطه معنایی ندارد.
فروش الکترونیکی به مقدار بسیار زیادی هرینه های فروش، نیروی انسانی و زمان عرضه محصولات و خدمات را کاهش می دهد. همچنین محصولات می توانند به محض آماده شدن در معرض فروش الکترونیکی قرار گیرند (حنفی زاده و رضایی، 86).
خدمات پس از فروش به مشتریان می تواند بهبود یابد (حنفی زاده و رضایی، 86).
ورود به بازارهای جدید و استراتژیک بدون درنظرگرفتن مرزهای فیزیکی معمول میسر است و بدین ترتیب باعث افزایش فروش می شود (صنایعی، 87).
فرصتهای تجاری و شغلی جدید به وجود می آورد (حنفی زاده و رضایی، 86).
به شناخت رقبای جدید می پردازد (صنایعی، 87).
قدرت تجزیه و تحلیل محصولات با استفاده از نظرات مشتری برای تولید محصولات جدید و یا تغییر در محصولات قبلی به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد (حنفی زاده و رضایی، 86).
2-2-4-انواع تجارت الکترونیک
امروزه بیشتر فعالیتها مانند شناسایی شرکای تجاری، برقرای ارتباط با خریداران و فروشندگان، معرفی محصولات و خدمات جدید و دستیابی به بازارها و تأمین منابع و کالاها با کمک تجارت الکترونیک با کارایی بیشتر و هزینه کمتری انجام می شوند و در این میان اشاره به این نکته حائز اهمیت است که انجام اینگونه تجارت از روشهای متفاوتی امکانپذیر است (صنایعی، 87). بر اساس ماهیت تبادلات می توان تجارت الکترونیک را در قالب زیر دسته بندی نمود:
1- تجارت بنگاه با بنگاه (B2B)
در این نوع تجارت شرکت کنندگان در فعالیتهای مربوط، بنگاهها هستند. اکثر تبادلات از این نوع می باشد (معمار نژاد، 85).
2- تجارت بین بنگاه و مشتری (B2C)
بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیک از نوع B2C را خرده فروشی تشکیل می دهد. این نوع تجارت مربوط به معاملات خرده فروشی کالاها و خدمات بین بنگاهها و خریدارن انفرادی بوده و به همین دلیل به e-tailing معروف است.
3- تجارت بنگاه با اداره (B2A)
این نوع تجارت شامل تمامی مبادلات تجاری – مالی بین شرکتها و سازمانهای دولتی است. تأمین نیازهای دولت توسط شرکتها و پرداخت عوارض و مالیات از جمله این موارد است (صنایعی، 87).
4- تجارت مشتری با بنگاه (C2B)
در این نوع تجارت توسط اینترنت این امکان به وجود آمده است که مصرف کننده بدون نیاز به فروشنده کالای خود را مستقیما در سطح وسیعی خرید نماید (صنایعی، 87).
5- تجارت مشتری با مشتری (C2C)
این طبقه بندی شامل معاملاتی است که مشتریان به طور مستقیم با هم انجام می دهند (معمار نژاد، 85). به دلیل ناچیز بودن هزینه های تبلیغات در اینترنت این مدل توسط کاربران اینترنتی با استقبال مواجه شده است (صنایعی، 87).
6- تجارت همکار با همکار (P2P)
این فناوری در B2B، B2C، C2C قابل استفاده است. این مدل برای تسویه حساب کردن میان شرکت کنندگان در حراج با فروشنده است که معروفترین آن سرویسی به نام Pay pal است (صنایعی، 87). در این فناوری امکان اشتراک و استفاده از فایلهای الکترونیکی در شبکه فراهم شده است. به عنوان مثال افراد می توانند موسیقی، نرم افزار و دیگر محصولات دیجیتالی را مبادله نمایند (حنفی زاده و رضایی، 86).
7- تجارت بنگاه با دولت (B2G)
این نوع تجارت شامل تمامی مبادلات تجاری – مالی بین شرکتها و سازمانهای دولتی است. تأمین نیازهای دولت توسط شرکتها و پرداخت عوارض و مالیات از جمله این موارد است (صنایعی، 87).
8- تجارت دولت با دولت (G2G)
برای بستن قرارداد بین دو کشور یا دو سازمان دولتی از این سرویس استفاده می شود (صنایعی، 87).
9- تجارت مشتری با اداره (C2A)
مدل تجارت الکترونیکC2A هنوز پدیدار نشده است ولی به دنبال رشد انواع B2C و B2A دولتها مبادلات الکترونیکی را به حیطه های همچون جمع آوری کمکهای مردمی و پرداخت مالیات بر درآمد و هرگونه امور تجاری دیگر که بین دولتها و مردم ایجاد شود، گسترش خواهند داد (صنایعی، 87).
2-2-5- مزایای تجارت الکترونیک
در این امر که بکارگیری تجارت الکترونیک در صنایع مختلف روبه رشد است هیچ شکی وجود ندارد. بی شک آگاهی مدیران شرکتها از منافع بیشمار تجارت الکترونیک می تواند در توسعه استفاده از آن موثر باشد. برخی از مزایای تجارت الکترونیک بر حسب دو مؤلفه افق زمانی و منافع مستقیم یا غیر مستقیم به صورت شکل زیر ارائه شده است (حسینی و همکاران، 85)
منافع مستقیم صرفه جویی در هزینه های ارتباطات، تولید درآمدهای کوتاه مدت و …. حفظ مشتریان ، مشارکت در تجارت بلند مدت و ….
منافع غیر مستقیم فرصتهای بالقوه تجاری، بازاریابی و تبلیغات و …. تحول مداوم کسب و کار، ابتکارات و عمل تجاری جدید و ….
افق کوتاه مدت افق بلند مدت
جدول 2-1- منافع استفاده از تجارت الکترونیک در سازمانها
توربان و همکارانش مزایای تجارت الکترونیک را در سه دسته مزایا برای سازمان، مشتریان و جامعه به صورت زیر ارائه داده اند:
مزایای تجارت الکترونیک برای سازمانها
گسترش بازار سازمان به بازارهای ملی و بین المللی
تهیه مواد و خدمات از سایر شرکتها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر
کاهش هزینه ها
موجودیهای کمتر
کاهش هزینه های ارتباطات راه دور
کمک به شرکتهای کوچک برای مقابله و رقابت با شرکتهای بزرگ
مزایای تجارت الکترونیک برای مشتریان
در دسترس بودن شبانه روزی کالاها
افزایش قدرت انتخاب مشتریان
دسترسی مشتریان به اطلاعات مربوط و مفصل در عرض چند ثانیه
امکان تحویل سریع
مشارکت در حراجی ها
دریافت محصولات و خدمات سفارشی
امکان تعامل مشتریان در جوامع الکترونیکی و مبادله نظرات و مقایسه تجربیات
مزایای تجارت الکترونیک برای جامعه
امکان کار در خانه و کاهش نیاز به مسافرتهای درون شهری و در نتیجه کاهش ترافیک و آلودگی صوتی و هوا
افزایش استانداردهای زندگی
امکان استفاده مردم در کشورهای در حال توسعه و مناطق روستایی و دورافتاده از محصولات و خدماتی که قبلا به آن دسترسی نداشته اند
دسترسی به خدمات عمومی
2-2-6- محدودیتهای تجارت الکترونیک
به نقل از معمارنژاد (85) بر اساس مطالعات انجام شده توسط commercenet در سال 2001 ده مانع اصلی در ایالات متحده برای توسعه تجارت الکترونیک عبارت بودند از: مسائل امنیتی، مسائل مربوط به عدم اطمینان و ریسک، ضعف معلومات افراد در مورد تجارت الکترونیک، فقدان مدلهای کسب و کار، مسائل فرهنگی، اعتبار کاربران و زیرساخت عمومی، سازماندهی، کلاهبرداریها، سرعت پایین اینترنت و مشکلات قانونی.
به طور خلاصه محدودیتهای تجارت الکترونیک را می توان به محدودیتهای فنی و غیر فنی تقسیم بندی نمود که عبارتند از :
محدودیتهای فنی تجارت الکترونیک:
فقدان استانداردهای جهانی قابل قبول برای کیفیت، امنیت و قابلیت
پهنای باند ناکافی برای ارتباطات از راه دور
کامل نبودن ابزارهای توسعه نرم افزار
در یکپارچه سازی اینترنت و نرم افزار تجارت الکترونیک با برخی بانکهای اطلاعاتی و کاربردهای موجود مشکلاتی وجود دارد.
ایجاد تجارت الکترونیکی علاوه بر سرورهای شبکه نیاز به سرورهای وب مخصوصی دارد که باعث هزینه اضافی میشود.
مطابق نبودن برخی نرم افزارهای تجارت الکترونیک با برخی سخت افزارها و یا برخی از سیستمهای عملیاتی یا سایر اجزا باعث بروز مشکلاتی می شود.
هنوز دسترسی به اینترنت پرهزینه بوده و برای بسیاری از مشتریان در دسترس نمی باشد.
محدودیتهای غیر فنی
بسیاری از مسائل قانونی تجارت الکترونیک حل نشده class=’link’>2

  • 6
  • متن کامل در سایت homatez.com