مقاله با موضوع اصطکاک، مصالح، تصادفات، آسفالت، معابر، ایمن، لغزشی، ترافیک

1945 به خاطر افزایش وسایل نقلیه موتوری و ترافیک زیاد نیاز به مطالعه مقاومت لغزشی پیدا شد. از سوی دیگر، انتخاب نوع مصالح سنگی برای تهیه مخلوط آسفالتی حائز اهمیت است. یکی از پارامترهای انتخاب نوع مصالح سنگی، ارزش صیقلی شدن مصالح سنگی میباشد. مصالح سنگی از نظر ارزش صیقلی به سه گروه کلی تقسیم می‌شوند. مصالح با ارزش صیقلی کم شامل سنگ‌های کربنات، مصالح با ارزش صیقلی متوسط شامل سنگ‌های آذرین، و مصالح با ارزش صیقلی نسبتاً زیاد شامل ماسه سنگ‌ها میباشند؛ لذا انتخاب نوع مصالح سنگی مناسب می‌تواند از صیقلی شدن معابر کاسته و نهایتاً ایمنی تردد را افزایش دهد. ضرورت این امر برای استان مهم و پهناوری نظیر اصفهان، چهارراه ترانزیتی کشور، واضح است.
1ـ4ـ فرضیه های تحقیق:در کشورهای پیشگام در عرصه ایمن نمودن معابر در جهت کاهش تصادفات، انتخاب مصالح مرغوب در جهت بهینه نمودن زیر سازی و روسازی در رأس اقدامات قرار دارد. آمارهای بسیار پایین میزان تصادفات در این کشورها حاکی از تأثیر بالای ایمن شدن معابر در کاهش تصادفات دارد. داشتن مقاومت لغزشی مطلوب که از خصوصیات مهم ایمنی راه می‌باشد نقش بسزایی در کاهش تصادفات در یک منطقه دارد، بنابراین با به‌کارگیری مصالح مرغوب در ساخت آسفالت معابر و ایجاد مقاومت لغزشی مناسب گامی موثر در جهت ایمن نمودن معابر یک منطقه برداشته‌ایم؛ لذا در این تحقیق نیز فرضیات زیر مطرح می‌شود:
1ـ ضریب اصطکاک سطح آسفالت با میزان و وقوع تصادفات در ارتباط است .
2ـ نوع مصالح سنگی در تعیین ضریب اصطکاک سطح آسفالت ، عامل مهم و مؤثری تلقی می گردد .
3ـ ضریب اصطکاک سطح معابر شهری با لاستیک خودروها پارامتر قابل برآوردی است
1ـ5ـ انگیزه و اهداف تحقیق:با عنایت به قطعی بودن تاثیر ضریب اصطکاک سطح آسفالت بر وقوع، عدم وقوع و شدت تصادفات، جهت بررسی میزان این تأثیر تصادفات دو ساله شهر اصفهان و منطقه 21 شهرداری تهران که از نظر نوع مصالح مورد استفاده در تولید آسفالت با یکدیگر متفاوت بوده و در نتیجه دارای ضریب اصطکاک مختلفی هستند با یکدیگر مقایسه شده که اهداف زیر از نتایج آن مورد انتظار است:
الف)اهداف اصلی:
1ـ بررسی نقش ضریب اصطکاک بر میزان تصادفات در شهر اصفهان
ب)اهداف فرعی:
1-شناسایی و تعیین میزان تاثیر سایر عواملی که به همراه ضریب اصطکاک سطح اسفالت در کاهش فاصله توقف خودرو و نهایتا کاهش تصادفات متاثر از ضریب اصطکاک می‌تواند نقش داشته باشد.
2-تعیین میزان ضزیب اصطکاک اسفالتهای مختلف تهیه شده از انواع مصالحی که در منطقه اصفهان در دسترس می‌باشد و نهایتا تعیین بهترین جایگزین برای اسفالت فعلی مورد استفاده در معابر اصفهان.
3ـ به دست آوردن شاخصی جهت اندازه گیری ضریب اصطکاک سطح آسفالت
4ـ بررسی نقش نوع مصالح سنگی بر ضریب اصطکاک سطح آسفالت
فصل دوممبانی نظری و پژوهشی (ادبیات تحقیق)272351545516800027235154551680002ـ1ـ مقدمه:در جهان کنونی صنایع متنوع اتومبیل پیش‌روتر از صنایع دیگر می‌باشد و شاید به سبب نیاز انسان‌ها و رقابت جهانی کشورهای صنعتی جهان است. برابر آمار اعلام شده در حال حاضر بیشتر از دویست و پنجاه میلیون وسیله نقلیه در دنیا در حال تردد می‌باشند.
به طور معمول سالانه تعداد زیادی از آن‌ها در اثر تصادفات از بین رفته و تعداد زیادی هم در اثر مرور زمان تبدیل به آهن‌پاره شده و در دهه اخیر نیز در کارخانجات ذوب فلز به ورقه‌های فلزی و شمش‌های فولادی تبدیل می‌شوند. از طرف دیگر کارخانجات سازنده و مونتاژ با طراحی‌های جدید و با فناوری پیشرفته انواع و اقسام اتومبیل‌های جدید را با شکل‌های متنوع آیرودینامیکی و پر شتاب تولید و به دنیا عرضه می‌نمایند. (لایقی،1384).
ایمنی ترافیک، عرصه‌ای است که ابعاد گسترده و پیچیده‌ای را در کنش با یکدیگر دخیل داشته، دانش و تجربیات گوناگونی بسته به حوزه‌های مربوطه در آن اقتضا می‌کند. این تنوع چند بعدی علوم در سه زیر مجموعه عوامل انسانی، عامل جاده و محیط راه و عامل وسیله نقلیه مورد تفکیک قرار می‌گیرد. (بهنود،1387)
عامل جاده موارد بسیاری را در برگرفته که از جمله می‌توان به نقش رویه راه اشاره نمود. رویه راه در بالا بردن کیفیت معابر و در نتیجه ایمنی ترافیک نقش موثری دارد به طوری در صورت رعایت استانداردهای لازم در رویه راه می‌توان شاهد معابر ایمن بود.
از آنجا که مطالعات به اثبات رسانده که روسازی‌ها و شرایط رویه، نقش بسزایی در وقوع یا شدت تصادفات و کاهش ایمنی دارند و با عنایت به اینکه عدم مقاومت لغزشی لازم رویه، وجود خرابی‌های متعدد در سطح راه، عرض کم راه‌ها، عدم وجود شانه و یا عرض کم آن‌ها، از بین رفتن خطوط و خط‌کشی از جمله عوامل مهم روسازی‌ها است که در بروز تصادفات جاده‌ای و کاهش ایمنی نقش بسزایی دارند. بنابراین، تلفیق عوامل ایمنی و مشخصات سطحی روسازی و همچنین نگهداری خوب و ارزیابی به موقع و مناسب عوامل مذکور به منظور افزایش ایمنی راه‌ها ضروری خواهد بود.
در این بین انتخاب و به‌کارگیری مصالح مناسب برای تولید آسفالت جهت ایجاد ضریب اصطکاک مطلوب در سطح آسفالت معابر گامی در جهت ارتقاء ایمنی راه‌ها و در نتیجه ایمنی ترافیک محسوب می‌گردد؛ لذا تاکنون تحقیقات زیادی در این خصوص صورت گرفته است. در این فصل ضمن بیان اهم تحقیقات صورت گرفته، به چهار چوب نظری و فرضیه های مورد بحث در تحقیق نیز پرداخته خواهد شد.
2ـ2ـ پیشینه تحقیق:بر کسی پوشیده نیست که مشکلات ترافیکی و در صدر آن تصادفات در حال حاضر دغدغه اصلی بسیاری از کشور‌های جهان است که با توجه به تأثیر چهار عامل انسان، راه، وسیله نقلیه و عوامل محیطی (با میزان تأثیر متفاوت) در ایمن شدن ترافیک یک منطقه، تلاش در جهت بهبود هر یک از این عوامل می‌تواند جامعه را به داشتن یک ترافیک ایمن نزدیک‌تر نماید. از سوی دیگر با توجه به پیشرفت قابل توجه تکنولوژی می‌توان روز به روز میزان تأثیر گذاری انسان بر دو عامل راه و وسیله نقلیه را بیشتر نمود و جامعه را به سوی یک ترافیک ایمن سوق داد. پیشرفت انسان در ساخت ماشین آلات و تولید مصالح راه‌سازی بهتر از جمله مواردی است که تکنولوژی می‌تواند در خدمت ایمنی ترافیک قرار گیرد.
زیرسازی و روسازی مناسب از مؤلفه‌های یک راه ایمن می‌باشند. در روسازی توجه به عوامل بسیاری مد نظر می‌باشد که از آن جمله انتخاب مصالح مناسب جهت تولید آسفالت مناسب برای ایجاد ضریب اصطکاک و مقاومت لغزشی مطلوب و… می‌باشد؛ لذا با به‌کارگیری مصالح مرغوب در روسازی به یک راه ایمن دسترسی پیدا خواهیم نمود.
مقاومت در برابر لغزندگی از خصوصیات مهم رویه راه است، که در ارتباط با تأمین ایمنی و پیشگیری از تصادفات ناشی از لغزندگی نقش موثری را دارا می‌باشد. این خصوصیت به صورت نیرویی که به هنگام ترمز‌گیری، در برابر سر خوردن لاستیک‌های وسیله نقلیه بر روی سطح خیس روسازی عمل می‌کند، تعریف شده و با پارامتری موسوم به ضریب اصطکاک بیان می‌گردد (عامری- محمود،افتخار زاده- فرهاد،1376).
در کشورمان ایران تهیه مصالح جهت تولید آسفالت از معادن مختلف با نوع سنگ‌های متفاوت سبب وجود آسفالت‌های غیر یکسانی از نظر مقاومت لغزشی و ضریب اصطکاک شده است، لذا با توجه به تأثیر بسزایی که ضریب اصطکاک بر وقوع و شدت تصادفات دارد بررسی میزان این تأثیر ضروری به نظر می‌رسد که این مهم با مقایسه تصادفات دو بخشی که از نظر نوع مصالح به‌کارگیری شده در تولید آسفالت متفاوت باشند تحقق پیدا می‌کند.
2ـ2ـ1ـ تحقیقات:تحقیقات زیادی در خصوص میزان تأثیر وضعیت رویه راه بر تصادفات و در نتیجه ایمنی ترافیک وجود دارد. لیکن با توجه به اینکه تحقیق انجام شده پیرامون تأثیر ضریب اصطکاک به تصادفات می‌باشد؛ سعی شده فقط به تحقیقاتی پرداخته شود که ارتباط بیشتری با موضوع تحقیق داشته باشد.
مقاومت لغزشی از مؤلفه های مهم رویه راه است که با پارامتری به نام ضریب اصطکاک سنجیده می‌شود. روش‌ها و وسایل زیادی برای اندازه گیری ضریب اصطکاک روی راه وجود دارد. محمود عامری و همکاران طی تحقیقی دریافتند که:
از بین این روش‌ها، دو روش آزمایش آونگ انگلیسی برای تعیین بافت ریز و پخش ماسه برای تعیین میزان بافت درشت از کاربرد بیشتری برخوردار بوده و به کمک آن‌ها می‌توان یک ارزیابی مناسب از مقاومت لغزندگی در سطح جاده به عمل آورد. اما این روش‌ها به مانند سایر روش‌های اندازه گیری اصطکاک دارای محدودیت‌هایی می‌باشند؛ که توجه به آن‌ها می‌تواند به ارزیابی وضعیت لغزشی سطح جاده کمک شایان توجهی نماید. این محدودیت‌ها عبارتند از :
الف) دستگاه آونگ انگلیسی، خصوصیات اصطکاکی سنگ‌دانه‌های موجود در مخلوط آسفالتی را در یک سطح کوچک به ابعاد 125 میلی‌متر در 76 میلی‌متر اندازه گیری کرده و مقادیر

متن کامل در سایت homatez.com

پایان نامه درباره neonatrumPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BbWluaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJl Y051bT4xMzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMTMpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxy ZWMtbnVtYmVyPjEzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1p ZD0iMHBmZWVhMGY5eGZ3YThlMnplbnYwenpncHh6ZnZ3dnZ0MnJzIj4xMzwva2V5PjwvZm9yZWln bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QW1pbmksIEUuLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2hh c2VtaSwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkRhbmVzaGpvdSwgSy48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+ PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50IG9mIFBlZGlhdHJpY3MsIElt YW0gS2hvbWVpbmkgSG9zcGl0YWwsIE1lZGljYWwgU2NpZW5jZXMgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBUZWhy YW4sIFRlaHJhbiwgSXJhbi48L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIGZpdmUteWVh ciBzdHVkeSBpbiBJcmFuIG9mIG9waHRoYWxtaWEgbmVvbmF0b3J1bTogcHJldmFsZW5jZSBhbmQg ZXRpb2xvZ3k8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+TWVkIFNjaSBNb25pdDwvc2Vjb25kYXJ5 LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPk1lZCBTY2kgTW9uaXQ8L2Z1 bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5NZWRpY2FsIHNjaWVuY2UgbW9uaXRvciA6IGludGVybmF0aW9uYWwg bWVkaWNhbCBqb3VybmFsIG9mIGV4cGVyaW1lbnRhbCBhbmQgY2xpbmljYWwgcmVzZWFyY2g8L2Fi YnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPkNyOTAtOTY8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTQ8L3ZvbHVt ZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDA4LzAxLzMwPC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jk cz48a2V5d29yZD5DaGxhbXlkaWEgSW5mZWN0aW9ucy9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtl eXdvcmQ+Q2hsYW15ZGlhIHRyYWNob21hdGlzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVzY2hlcmljaGlh IGNvbGkgSW5mZWN0aW9ucy9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmVtYWxlPC9r ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5JbmZhbnQsIE5ld2Jvcm48 L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJhbi9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+S2xl YnNpZWxsYSBJbmZlY3Rpb25zL2VwaWRlbWlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NYWxlPC9r ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk9waHRoYWxtaWEgTmVvbmF0b3J1bS8qZXBpZGVtaW9sb2d5LypldGlv bG9neS9taWNyb2Jpb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJlZ25hbmN5PC9rZXl3b3JkPjxr ZXl3b3JkPlNlcHNpcy9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U3RhcGh5bG9jb2Nj YWwgSW5mZWN0aW9ucy9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U3RhcGh5bG9jb2Nj dXMgYXVyZXVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlN0YXBoeWxvY29jY3VzIGVwaWRlcm1pZGlzPC9r ZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDg8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0 ZT5GZWI8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xMjM0LTEwMTAgKFByaW50KSYj eEQ7MTIzNC0xMDEwPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjE4MjI3NzY3PC9hY2Nlc3Npb24tbnVt Pjx1cmxzPjwvdXJscz48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5sbTwvcmVtb3RlLWRhdGFi YXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0 ZT48QXV0aG9yPkFtaW5pPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwODwvWWVhcj48UmVjTnVtPjEzPC9SZWNO dW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xMzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkg YXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IjBwZmVlYTBmOXhmd2E4ZTJ6ZW52MHp6Z3B4emZ2d3Z2dDJycyI+MTM8 L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwv cmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFtaW5pLCBFLiw8L2F1dGhv cj48YXV0aG9yPkdoYXNlbWksIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5EYW5lc2hqb3UsIEsuPC9hdXRo b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVwYXJ0bWVudCBvZiBQ ZWRpYXRyaWNzLCBJbWFtIEtob21laW5pIEhvc3BpdGFsLCBNZWRpY2FsIFNjaWVuY2VzIFVuaXZl cnNpdHkgb2YgVGVocmFuLCBUZWhyYW4sIElyYW4uPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0 bGU+QSBmaXZlLXllYXIgc3R1ZHkgaW4gSXJhbiBvZiBvcGh0aGFsbWlhIG5lb25hdG9ydW06IHBy ZXZhbGVuY2UgYW5kIGV0aW9sb2d5PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk1lZCBTY2kgTW9u aXQ8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5NZWQg U2NpIE1vbml0PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+TWVkaWNhbCBzY2llbmNlIG1vbml0b3IgOiBp bnRlcm5hdGlvbmFsIG1lZGljYWwgam91cm5hbCBvZiBleHBlcmltZW50YWwgYW5kIGNsaW5pY2Fs IHJlc2VhcmNoPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz5DcjkwLTk2PC9wYWdlcz48dm9s dW1lPjE0PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4yPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAwOC8wMS8zMDwvZWRp dGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+Q2hsYW15ZGlhIEluZmVjdGlvbnMvZXBpZGVtaW9sb2d5 PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNobGFteWRpYSB0cmFjaG9tYXRpczwva2V5d29yZD48a2V5d29y ZD5Fc2NoZXJpY2hpYSBjb2xpIEluZmVjdGlvbnMvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3 b3JkPkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SW5m YW50LCBOZXdib3JuPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPklyYW4vZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3Jk PjxrZXl3b3JkPktsZWJzaWVsbGEgSW5mZWN0aW9ucy9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtl eXdvcmQ+TWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PcGh0aGFsbWlhIE5lb25hdG9ydW0vKmVwaWRl bWlvbG9neS8qZXRpb2xvZ3kvbWljcm9iaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlByZWduYW5j eTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TZXBzaXMvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk PlN0YXBoeWxvY29jY2FsIEluZmVjdGlvbnMvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk PlN0YXBoeWxvY29jY3VzIGF1cmV1czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TdGFwaHlsb2NvY2N1cyBl cGlkZXJtaWRpczwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFyPjxw dWItZGF0ZXM+PGRhdGU+RmViPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTIzNC0x MDEwIChQcmludCkmI3hEOzEyMzQtMTAxMDwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4xODIyNzc2Nzwv YWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5ObG08 L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29y ZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn== ADDIN، ، عاملOphtalmia، 23%، EN.CITE.DATA(63)، EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5KYXBvbmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA4PC9ZZWFyPjxS ZWNOdW0+MTI8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KDEyKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48 cmVjLW51bWJlcj4xMjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt aWQ9IjBwZmVlYTBmOXhmd2E4ZTJ6ZW52MHp6Z3B4emZ2d3Z2dDJycyI+MTI8L2tleT48L2ZvcmVp Z24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNv bnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkphcG9uaSwgQS4sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5G YXJzaGFkLCBTLiw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFsYm9yemksIEEuLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+ S2FsYW5pLCBNLiw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhZmFhdHBvdXIsIE4uLDwvYXV0aG9yPjxhdXRo b3I+T2Jvb2RpLCBCLiw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBvdXJhYmJhcywgQi4sPC9hdXRob3I+PC9h dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+UHJvZi4gQWxib3J6aSBDbGluaWNh bCBNaWNyb2Jpb2xvZ3kgUmVzZWFyY2ggQ2VudGVyLCBOZW1hemVlIEhvc3BpdGFsLCBTaGlyYXog VW5pdmVyc2l0eSBvZiBNZWRpY2FsIFNjaWVuY2VzLCBTaGlyYXosIElyYW4uPC9hdXRoLWFkZHJl c3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RXBpZGVtaW9sb2d5IGFuZCBhbnRpYmFjdGVyaWFsIHN1c2NlcHRp YmlsaXR5IHBhdHRlcm5zIG9mIGJsb29kc3RyZWFtIGluZmVjdGlvbnMsIDIwMDEtMjAwNDogYW4g ZXhwZXJpZW5jZSB3aXRoIEJBQ1RFQyA5MjQwIGluIFNvdXRoZXJuIElyYW48L3RpdGxlPjxzZWNv bmRhcnktdGl0bGU+UGFrIEogQmlvbCBTY2k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlBh a2lzdGFuIGpvdXJuYWwgb2YgYmlvbG9naWNhbCBzY2llbmNlczogUEpCUzwvYWx0LXRpdGxlPjwv dGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlBhayBKIEJpb2wgU2NpPC9mdWxsLXRpdGxl PjxhYmJyLTE+UGFraXN0YW4gam91cm5hbCBvZiBiaW9sb2dpY2FsIHNjaWVuY2VzOiBQSkJTPC9h YmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5QYWsgSiBCaW9s IFNjaTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlBha2lzdGFuIGpvdXJuYWwgb2YgYmlvbG9naWNhbCBz Y2llbmNlczogUEpCUzwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQyMi03PC9wYWdl cz48dm9sdW1lPjExPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4zPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAwOC8wOS8y NzwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QW50aS1CYWN0ZXJpYWwgQWdlbnRzLypwaGFy bWFjb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RXNjaGVyaWNoaWEgY29saS9kcnVnIGVmZmVjdHMv aXNvbGF0aW9uICZhbXA7IHB1cmlmaWNhdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tl eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJhbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NaWNyb2JpYWwgU2Vuc2l0aXZp dHkgVGVzdHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHNldWRvbW9uYXMgYWVydWdpbm9zYS9kcnVnIGVm ZmVjdHMvaXNvbGF0aW9uICZhbXA7IHB1cmlmaWNhdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TZXBz aXMvKmVwaWRlbWlvbG9neS8qbWljcm9iaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlN0YXBoeWxv Y29jY3VzIGF1cmV1cy9kcnVnIGVmZmVjdHMvaXNvbGF0aW9uICZhbXA7IHB1cmlmaWNhdGlvbjwv a2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRh dGU+RmViIDE8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xMDI4LTg4ODAgKFByaW50 KSYjeEQ7MTAyOC04ODgwPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjE4ODE3MTY2PC9hY2Nlc3Npb24t bnVtPjx1cmxzPjwvdXJscz48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5sbTwvcmVtb3RlLWRh dGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48 Q2l0ZT48QXV0aG9yPkphcG9uaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJlY051bT4xMjwv UmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48 a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSIwcGZlZWEwZjl4ZndhOGUyemVudjB6emdweHpmdnd2dnQycnMi PjEyPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+ MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5KYXBvbmksIEEuLDwv YXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmFyc2hhZCwgUy4sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BbGJvcnppLCBBLiw8 L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthbGFuaSwgTS4sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5SYWZhYXRwb3VyLCBO Liw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk9ib29kaSwgQi4sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Qb3VyYWJiYXMs IEIuLDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPlByb2Yu IEFsYm9yemkgQ2xpbmljYWwgTWljcm9iaW9sb2d5IFJlc2VhcmNoIENlbnRlciwgTmVtYXplZSBI b3NwaXRhbCwgU2hpcmF6IFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlcywgU2hpcmF6LCBJ cmFuLjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkVwaWRlbWlvbG9neSBhbmQgYW50aWJh Y3RlcmlhbCBzdXNjZXB0aWJpbGl0eSBwYXR0ZXJucyBvZiBibG9vZHN0cmVhbSBpbmZlY3Rpb25z LCAyMDAxLTIwMDQ6IGFuIGV4cGVyaWVuY2Ugd2l0aCBCQUNURUMgOTI0MCBpbiBTb3V0aGVybiBJ cmFuPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBhayBKIEJpb2wgU2NpPC9zZWNvbmRhcnktdGl0 bGU+PGFsdC10aXRsZT5QYWtpc3RhbiBqb3VybmFsIG9mIGJpb2xvZ2ljYWwgc2NpZW5jZXM6IFBK QlM8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5QYWsgSiBCaW9s IFNjaTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlBha2lzdGFuIGpvdXJuYWwgb2YgYmlvbG9naWNhbCBz Y2llbmNlczogUEpCUzwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt dGl0bGU+UGFrIEogQmlvbCBTY2k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5QYWtpc3RhbiBqb3VybmFs IG9mIGJpb2xvZ2ljYWwgc2NpZW5jZXM6IFBKQlM8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxw YWdlcz40MjItNzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MzwvbnVtYmVyPjxl ZGl0aW9uPjIwMDgvMDkvMjc8L2VkaXRpb24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkFudGktQmFjdGVy aWFsIEFnZW50cy8qcGhhcm1hY29sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVzY2hlcmljaGlhIGNv bGkvZHJ1ZyBlZmZlY3RzL2lzb2xhdGlvbiAmYW1wOyBwdXJpZmljYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtl eXdvcmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPklyYW48L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWlj cm9iaWFsIFNlbnNpdGl2aXR5IFRlc3RzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBzZXVkb21vbmFzIGFl cnVnaW5vc2EvZHJ1ZyBlZmZlY3RzL2lzb2xhdGlvbiAmYW1wOyBwdXJpZmljYXRpb248L2tleXdv cmQ+PGtleXdvcmQ+U2Vwc2lzLyplcGlkZW1pb2xvZ3kvKm1pY3JvYmlvbG9neTwva2V5d29yZD48 a2V5d29yZD5TdGFwaHlsb2NvY2N1cyBhdXJldXMvZHJ1ZyBlZmZlY3RzL2lzb2xhdGlvbiAmYW1w OyBwdXJpZmljYXRpb248L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVh cj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPkZlYiAxPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+ MTAyOC04ODgwIChQcmludCkmI3hEOzEwMjgtODg4MDwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4xODgx NzE2NjwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRl cj5ObG08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48 L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn== ADDIN، ،