مقاله درمورد کارکنان، برند، برندسازی، نخبگان، دانشجویی، سازمان‌ها، درآمد، تحصیلی،

2008؛ برتون و دیگران، 2005؛ بارو و موزلی، 2005؛ ویلکاک، 2005). این واژه اولین بار در اواخر قرن بیستم در بریتانیا و امریکا استفاده شد و از ادغام اصول بازاریابی و مدیریت منابع انسانی حاصل گشت(باکانائوس‌کینه و دیگران، 2011). به نظر می‌رسد اولین کسانی که برندسازی کارفرما را بررسی کردند امبلر و بارو(1996) باشند.
در برندسازی کارفرما هدف، جذب و حفظ استعدادها است. عدم توجه به برندسازی کارفرما می‌تواند باعث ازدیاد نیروی کار نامتناسب در سازمان‌ها و در نتیجه ایجاد مشکل در امور داخلی سازمان شود. با این حال برندسازی کارفرما در ادبیات این حوزه به طور جامع توضیح داده نشده است.
سازمان‌ها به عنوان کارفرما ویژگی‌ها و شرایط کاری مناسب و جذاب‌تر خود را برای ارائه به نیروی کار بالقوه انتخاب می‌کنند. این ویژگی‌ها و شرایط کاری جذاب‌تر ارزش پیشنهادی کارفرما نام دارد. ارزش پیشنهادی کارفرما باید به کارکنان بالقوه ارائه شود تا سازمان به عنوان کارفرما در نظر آنان جذاب به نظر آید. دراین راستا استراتژی برندسازی کارفرما قصد دارد به سازمان‌ها کمک کند تا به این نکته پی‌ ببرند که کدام شرایطشان برای ارائه به کارکنان بالقوه مناسب‌تر است. در این پژوهش نخبگان دانشجویی به عنوان کارکنان بالقوه در نظر گرفته شدند. تابه حال مطالعات معدودی جهت شناسایی ویژگی‌های مطلوب برای ارائه ارزش پیشنهادی کارفرما از نگاه کارکنان بالقوه انجام شده است.
1-3. بیان مسألهدر واقع در این پژوهش برای ارزش پیشنهادی کارفرما مدلی طراحی شد. کوشش این پژوهش کمک به سازمان‌ها در ارائه ارزش پیشنهادی مناسب‌تر بود. به این صورت که ویژگی‌های مطلوب در ارزش پیشنهادی کارفرما از دید کارکنان بالقوه شناسایی می‌شود. سازمان‌ها به عنوان کارفرما می‌توانند شرایط کاری خود را با توجه به این ویژگی‌های مطلوب شناسایی شده مطالعه و درک کنند و از این طریق ارزش پیشنهادی خود را تعریف کنند. سازمان‌ها با روش‌های بازاریابی، ارزش پیشنهادی را به کارکنان بالقوه عرضه می‌کنند. در این پژوهش روش‌های مطلوب از نظر نخبگان دانشجویی که مایل‌اند بدان طریق با سازمان آشنا شوند شناسایی گشت. روش‌های مطلوب می‌تواند یک یا چند از این موارد باشد: استفاده سازمان‌ها از اینترنت برای معرفی خود، تبلیغات سازمان‌ها در صدا و سیما، تبلیغات در روزنامه‌ها و مجلات،و توصیه دوستان و آشنایان. همچنین سعی بر طبقه‌بندی کارکنان بالقوه(نخبگان دانشجویی) در بیان ویژگی‌های مطلوب از کارفرما، با توجه به متغیرهای رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، میزان درآمد خود و میزان درآمد خانواده گردید.
بطور خلاصه این پژوهش سعی نمود به سازمان‌ها(کارفرما) در ارائه ارزش پیشنهادی مناسب‌تر کمک کند با این هدف که سازمان‌ها(به عنوان کارفرما) بتوانند ارزش پیشنهادی خود را مناسب‌تر تهیه کنند. در این پژوهش کارکنان بالقوه شامل نخبگان دانشجویی بودند. روش‌های مطلوبی که نخبگان دانشجویی مطابق آن مایل به آشنا شدن با سازمان هستند شناسایی گردید. همچنین بر تعیین تفاوت‌های احتمالی میان نخبگان دانشجویی در ویژگی‌های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، میزان درآمد خانواده، و سن کوشش شد. در پایان نیز توصیه‌های سیاسی برای مدیران سازمان‌ها، محدودیت‌های تحقیق، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و پیشنهادات برای سیاست‌گذاری‌های کلان ارائه گردید.
1-4. سؤالات تحقیقسوال اول: نخبگان دانشجویی چه روش‌هایی را برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؟
سوال دوم: نخبگان دانشجویی کدام ویژگی‌ها را در ارزش پیشنهادی کارفرما ترجیح می‌دهند؟
سوال سوم: آیا میان نخبگان دانشجویی باتوجه به ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، میزان درآمد خانواده،و سن تفاوتی در بیان ویژگی‌های مطلوب در ارزش پیشنهادی کارفرما وجود دارد؟
1-5. فرضیه های تحقیقفرضیه: میان نخبگان دانشجویی در بیان ویژگی‌های مورد علاقه در ارزش پیشنهادی کارفرما تفاوت از لحاظ ویژگی‌های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، میزان درآمد خانواده و سن وجود دارد.
1-6. اهداف تحقیقالف. شناسایی روش‌های دلخواه و مطلوبی که نخبگان دانشجویی برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؛
ب. شناسایی ویژگی‌های مطلوب و دلخواه در ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی؛
ج. تعیین تفاوت‌های میان نخبگان دانشجویی از لحاظ ویژگی‌ های رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، میزان درآمد خانواده و سن در ارائه ارزش پیشنهادی کارفرما.
1-7. قلمرو تحقیق
1-7-1. قلمرو مکانیقلمر مکانی بنیاد ملی نخبگان استان مازندران می‌باشد.
1-7-2. قلمرو زمانیدوره زمانی اجرای پژوهش که داده ها در این مدت جمع آوری می‌شوند بعنوان قلمرو زمانی طرح در نظر گرفته شده است. بهار و تابستان 1391 دوره زمانی این پژوهش بوده است.
1-7-3. قلمرو موضوعیقلمرو موضوعی این پژوهش در حیطه‌ی برندسازی کارفرما می‌باشد. در این حیطه کوشش بر شناسایی الگویی به نام ارزش پیشنهادی کارفرما گردید.
1-8. تعریف واژگان تخصصی1-8-1. برندعبارت است از یک نام، یک عبارت، یک علامت(از قبل شناخته شده یا تازه ابداع شده)، یک طرح ویا ترکیبی از اینهاست.
1-8-2. کارفرماکارفرما یک سازمان یا فردی است که می‌تواند افرادی را برای کار استخدام می‌کند. در این‌جا سازمان مد نظر است.
1-8-3. برندسازی کارفرمابه فرایند ساختن هویت برای کارفرمای معین گویند(باکائوس و تیکو، 2004). برند کارفرما می‌تواند مجموعه‌ای از مزایای عملکردی، اقتصادی و روانشناختی باشد که به دلیل فرصت استخدام در شرکت بروز می‌کند و توسط شرکت استخدام کننده ارائه می‌شود(امبلر و بارو، 1996).
برندسازی کارفرما مجموعه‌ای از فرایند استراتژیک است به این منظور که بر برند سازمان به عنوان کارفرما تأثیر بگذارد و باعث اولاً ایجاد تصویر واقعی از برند کارفرما و دوماً ایجاد تصویر دلخواه سازمان از برند کارفرما گردد. برندسازی کارفرما باید برای جذب، انگیزاندن و حفظ کارکنان فعلی و بالقوه سازمان بکار آید. سازمان باید به ایجاد یک مزیت رقابتی از طریق برندسازی کارفرما مبادرت ورزند که بتواند از رقبایش از این حیث که کارفرمای مناسب‌تری است، برتر جلوه کند.
1-8-4. کارکنان بالقوهکارکنان بالقوه افرادی هستند که ممکن است روزی به عنوان کارمند در سازمان خاصی به عضویت درآیند. این افراد می‌توانند دانشجو، تازه فارغ‌التحصیل شده، و متقاضی کار باشند. کارکنان بالقوه هنوز عضو سازمان نیستند.
1-8-5. ارزش پیشنهادی کارفرماویژگی‌ها و ارزش‌هایی از کارفرما که برای کارکنان بالقوه جذابیت دارد(لی‌ونس، 2007؛ توزونر و یوکسل، 2009). سازمان باید ارزش‌های دلخواه از نگاه کارکنان بالقوه را شناسایی کند تا ارزش‌های خود را متناسب با ادراک کارکنان بالقوه به آن‌ها عرضه کند.
1-9. خلاصه فصل اولدر این فصل برندسازی کارفرما به عنوان یک استراتژی نوین در راستای جذب نیروی کار متناسب و ماهر معرفی شد. جذب نیروی انسانی متناسب در دنیای پویای امروز ضروری به نظر می‌رسد. بدین جهت این پژوهش این استراتژی را به عنوان یک استراتژی نوین و مناسب برای جذب نیروی کار ارائه داد. در این راستا سوالات و فرضیه‌ی پژوهش، به همراه اهداف آن ارائه گردید. در پایان این فصل تعاریفی از برخی واژگان پرکاربرد در این پژوهش تعاریفی آورده شد.
فصل دومفصل دوم
پیشینه پژوهش

2-1. مقدمهمفاهیم برند و برندسازی شالوده‌ی این فصل است. این فصل ابتدا با نگاهی بر برند و برندسازی و ارائه توصیفات از آن‌ها شروع شده است. مباحث مدیریت منابع انسانی استراتژیک و فرایند‌های استخدام و حفظ کارکنان مورد بررسی قرار گرفتند. سرانجام به توضیح و توصیف برندسازی کارفرما پرداخته شده است. در پایان، مطالعات آن دسته از پیشینگان متناسب با طرح پژوهش معرفی گردید.
مفهوم برند از اساسی ترین تعاریف مورد نیاز در این پژوهش بود. برند سازی کارفرما بخشی از نام خود را از برند تشکیل داده است.
2-2. تعریف برندابتدا تعاریفی از برند ارائه شده و سپس درمورد تفاوت‌های این تعاریف با یکدیگر بحث می‌گردد. درک مفهوم برند یکی از اجزای کلیدی این پژوهش است. مطابق تعریف انجمن بازاریابی امریکا یک برند عبارت است از «یک نام، یک عبارت، یک علامت(از قبل شناخته شده یا تازه ابداع شده)، یک طرح ویا ترکیبی از اینهاست»(اورندو دیگران، 2005: 164). این تعریف را می‌توان به عنوان مشهودترین تعریف در ادبیات حوزه‌ی برند معرفی کرد که بر خاصیت متمایزکنندگی برند دلالت دارد. برند سازمان‌ها را از هم متمایز می‌کند.
«عهد و قولی از طرف سازمان است که بیان‌گر مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌ها می‌شود، و مشتری با خرید آن برای خود رضایت ایجاد می‌کند. …. این صفات و ویژگی‌ها می‌توانند class=’link’>5

متن کامل در سایت homatez.com

پایان نامه درباره neonatrumPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BbWluaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJl Y051bT4xMzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMTMpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxy ZWMtbnVtYmVyPjEzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1p ZD0iMHBmZWVhMGY5eGZ3YThlMnplbnYwenpncHh6ZnZ3dnZ0MnJzIj4xMzwva2V5PjwvZm9yZWln bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QW1pbmksIEUuLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2hh c2VtaSwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkRhbmVzaGpvdSwgSy48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+ PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50IG9mIFBlZGlhdHJpY3MsIElt YW0gS2hvbWVpbmkgSG9zcGl0YWwsIE1lZGljYWwgU2NpZW5jZXMgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBUZWhy YW4sIFRlaHJhbiwgSXJhbi48L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIGZpdmUteWVh ciBzdHVkeSBpbiBJcmFuIG9mIG9waHRoYWxtaWEgbmVvbmF0b3J1bTogcHJldmFsZW5jZSBhbmQg ZXRpb2xvZ3k8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+TWVkIFNjaSBNb25pdDwvc2Vjb25kYXJ5 LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPk1lZCBTY2kgTW9uaXQ8L2Z1 bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5NZWRpY2FsIHNjaWVuY2UgbW9uaXRvciA6IGludGVybmF0aW9uYWwg bWVkaWNhbCBqb3VybmFsIG9mIGV4cGVyaW1lbnRhbCBhbmQgY2xpbmljYWwgcmVzZWFyY2g8L2Fi YnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPkNyOTAtOTY8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTQ8L3ZvbHVt ZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDA4LzAxLzMwPC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jk cz48a2V5d29yZD5DaGxhbXlkaWEgSW5mZWN0aW9ucy9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtl eXdvcmQ+Q2hsYW15ZGlhIHRyYWNob21hdGlzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVzY2hlcmljaGlh IGNvbGkgSW5mZWN0aW9ucy9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmVtYWxlPC9r ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5JbmZhbnQsIE5ld2Jvcm48 L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJhbi9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+S2xl YnNpZWxsYSBJbmZlY3Rpb25zL2VwaWRlbWlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NYWxlPC9r ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk9waHRoYWxtaWEgTmVvbmF0b3J1bS8qZXBpZGVtaW9sb2d5LypldGlv bG9neS9taWNyb2Jpb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJlZ25hbmN5PC9rZXl3b3JkPjxr ZXl3b3JkPlNlcHNpcy9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U3RhcGh5bG9jb2Nj YWwgSW5mZWN0aW9ucy9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U3RhcGh5bG9jb2Nj dXMgYXVyZXVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlN0YXBoeWxvY29jY3VzIGVwaWRlcm1pZGlzPC9r ZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDg8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0 ZT5GZWI8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xMjM0LTEwMTAgKFByaW50KSYj eEQ7MTIzNC0xMDEwPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjE4MjI3NzY3PC9hY2Nlc3Npb24tbnVt Pjx1cmxzPjwvdXJscz48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5sbTwvcmVtb3RlLWRhdGFi YXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0 ZT48QXV0aG9yPkFtaW5pPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwODwvWWVhcj48UmVjTnVtPjEzPC9SZWNO dW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xMzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkg YXBwPSJFTiIgZGItaWQ9IjBwZmVlYTBmOXhmd2E4ZTJ6ZW52MHp6Z3B4emZ2d3Z2dDJycyI+MTM8 L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwv cmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFtaW5pLCBFLiw8L2F1dGhv cj48YXV0aG9yPkdoYXNlbWksIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5EYW5lc2hqb3UsIEsuPC9hdXRo b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVwYXJ0bWVudCBvZiBQ ZWRpYXRyaWNzLCBJbWFtIEtob21laW5pIEhvc3BpdGFsLCBNZWRpY2FsIFNjaWVuY2VzIFVuaXZl cnNpdHkgb2YgVGVocmFuLCBUZWhyYW4sIElyYW4uPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0 bGU+QSBmaXZlLXllYXIgc3R1ZHkgaW4gSXJhbiBvZiBvcGh0aGFsbWlhIG5lb25hdG9ydW06IHBy ZXZhbGVuY2UgYW5kIGV0aW9sb2d5PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk1lZCBTY2kgTW9u aXQ8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5NZWQg U2NpIE1vbml0PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+TWVkaWNhbCBzY2llbmNlIG1vbml0b3IgOiBp bnRlcm5hdGlvbmFsIG1lZGljYWwgam91cm5hbCBvZiBleHBlcmltZW50YWwgYW5kIGNsaW5pY2Fs IHJlc2VhcmNoPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz5DcjkwLTk2PC9wYWdlcz48dm9s dW1lPjE0PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4yPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAwOC8wMS8zMDwvZWRp dGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+Q2hsYW15ZGlhIEluZmVjdGlvbnMvZXBpZGVtaW9sb2d5 PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNobGFteWRpYSB0cmFjaG9tYXRpczwva2V5d29yZD48a2V5d29y ZD5Fc2NoZXJpY2hpYSBjb2xpIEluZmVjdGlvbnMvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3 b3JkPkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SW5m YW50LCBOZXdib3JuPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPklyYW4vZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3Jk PjxrZXl3b3JkPktsZWJzaWVsbGEgSW5mZWN0aW9ucy9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtl eXdvcmQ+TWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PcGh0aGFsbWlhIE5lb25hdG9ydW0vKmVwaWRl bWlvbG9neS8qZXRpb2xvZ3kvbWljcm9iaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlByZWduYW5j eTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TZXBzaXMvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk PlN0YXBoeWxvY29jY2FsIEluZmVjdGlvbnMvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk PlN0YXBoeWxvY29jY3VzIGF1cmV1czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TdGFwaHlsb2NvY2N1cyBl cGlkZXJtaWRpczwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFyPjxw dWItZGF0ZXM+PGRhdGU+RmViPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTIzNC0x MDEwIChQcmludCkmI3hEOzEyMzQtMTAxMDwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4xODIyNzc2Nzwv YWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5ObG08 L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29y ZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn== ADDIN، ، عاملOphtalmia، 23%، EN.CITE.DATA(63)، EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5KYXBvbmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA4PC9ZZWFyPjxS ZWNOdW0+MTI8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KDEyKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48 cmVjLW51bWJlcj4xMjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt aWQ9IjBwZmVlYTBmOXhmd2E4ZTJ6ZW52MHp6Z3B4emZ2d3Z2dDJycyI+MTI8L2tleT48L2ZvcmVp Z24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNv bnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkphcG9uaSwgQS4sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5G YXJzaGFkLCBTLiw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFsYm9yemksIEEuLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+ S2FsYW5pLCBNLiw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhZmFhdHBvdXIsIE4uLDwvYXV0aG9yPjxhdXRo b3I+T2Jvb2RpLCBCLiw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBvdXJhYmJhcywgQi4sPC9hdXRob3I+PC9h dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+UHJvZi4gQWxib3J6aSBDbGluaWNh bCBNaWNyb2Jpb2xvZ3kgUmVzZWFyY2ggQ2VudGVyLCBOZW1hemVlIEhvc3BpdGFsLCBTaGlyYXog VW5pdmVyc2l0eSBvZiBNZWRpY2FsIFNjaWVuY2VzLCBTaGlyYXosIElyYW4uPC9hdXRoLWFkZHJl c3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RXBpZGVtaW9sb2d5IGFuZCBhbnRpYmFjdGVyaWFsIHN1c2NlcHRp YmlsaXR5IHBhdHRlcm5zIG9mIGJsb29kc3RyZWFtIGluZmVjdGlvbnMsIDIwMDEtMjAwNDogYW4g ZXhwZXJpZW5jZSB3aXRoIEJBQ1RFQyA5MjQwIGluIFNvdXRoZXJuIElyYW48L3RpdGxlPjxzZWNv bmRhcnktdGl0bGU+UGFrIEogQmlvbCBTY2k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlBh a2lzdGFuIGpvdXJuYWwgb2YgYmlvbG9naWNhbCBzY2llbmNlczogUEpCUzwvYWx0LXRpdGxlPjwv dGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlBhayBKIEJpb2wgU2NpPC9mdWxsLXRpdGxl PjxhYmJyLTE+UGFraXN0YW4gam91cm5hbCBvZiBiaW9sb2dpY2FsIHNjaWVuY2VzOiBQSkJTPC9h YmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5QYWsgSiBCaW9s IFNjaTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlBha2lzdGFuIGpvdXJuYWwgb2YgYmlvbG9naWNhbCBz Y2llbmNlczogUEpCUzwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQyMi03PC9wYWdl cz48dm9sdW1lPjExPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4zPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAwOC8wOS8y NzwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QW50aS1CYWN0ZXJpYWwgQWdlbnRzLypwaGFy bWFjb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RXNjaGVyaWNoaWEgY29saS9kcnVnIGVmZmVjdHMv aXNvbGF0aW9uICZhbXA7IHB1cmlmaWNhdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tl eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJhbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NaWNyb2JpYWwgU2Vuc2l0aXZp dHkgVGVzdHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHNldWRvbW9uYXMgYWVydWdpbm9zYS9kcnVnIGVm ZmVjdHMvaXNvbGF0aW9uICZhbXA7IHB1cmlmaWNhdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TZXBz aXMvKmVwaWRlbWlvbG9neS8qbWljcm9iaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlN0YXBoeWxv Y29jY3VzIGF1cmV1cy9kcnVnIGVmZmVjdHMvaXNvbGF0aW9uICZhbXA7IHB1cmlmaWNhdGlvbjwv a2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRh dGU+RmViIDE8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xMDI4LTg4ODAgKFByaW50 KSYjeEQ7MTAyOC04ODgwPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjE4ODE3MTY2PC9hY2Nlc3Npb24t bnVtPjx1cmxzPjwvdXJscz48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5sbTwvcmVtb3RlLWRh dGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48 Q2l0ZT48QXV0aG9yPkphcG9uaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJlY051bT4xMjwv UmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48 a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSIwcGZlZWEwZjl4ZndhOGUyemVudjB6emdweHpmdnd2dnQycnMi PjEyPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+ MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5KYXBvbmksIEEuLDwv YXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmFyc2hhZCwgUy4sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BbGJvcnppLCBBLiw8 L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthbGFuaSwgTS4sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5SYWZhYXRwb3VyLCBO Liw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk9ib29kaSwgQi4sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Qb3VyYWJiYXMs IEIuLDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPlByb2Yu IEFsYm9yemkgQ2xpbmljYWwgTWljcm9iaW9sb2d5IFJlc2VhcmNoIENlbnRlciwgTmVtYXplZSBI b3NwaXRhbCwgU2hpcmF6IFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlcywgU2hpcmF6LCBJ cmFuLjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkVwaWRlbWlvbG9neSBhbmQgYW50aWJh Y3RlcmlhbCBzdXNjZXB0aWJpbGl0eSBwYXR0ZXJucyBvZiBibG9vZHN0cmVhbSBpbmZlY3Rpb25z LCAyMDAxLTIwMDQ6IGFuIGV4cGVyaWVuY2Ugd2l0aCBCQUNURUMgOTI0MCBpbiBTb3V0aGVybiBJ cmFuPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBhayBKIEJpb2wgU2NpPC9zZWNvbmRhcnktdGl0 bGU+PGFsdC10aXRsZT5QYWtpc3RhbiBqb3VybmFsIG9mIGJpb2xvZ2ljYWwgc2NpZW5jZXM6IFBK QlM8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5QYWsgSiBCaW9s IFNjaTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlBha2lzdGFuIGpvdXJuYWwgb2YgYmlvbG9naWNhbCBz Y2llbmNlczogUEpCUzwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt dGl0bGU+UGFrIEogQmlvbCBTY2k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5QYWtpc3RhbiBqb3VybmFs IG9mIGJpb2xvZ2ljYWwgc2NpZW5jZXM6IFBKQlM8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxw YWdlcz40MjItNzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MzwvbnVtYmVyPjxl ZGl0aW9uPjIwMDgvMDkvMjc8L2VkaXRpb24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkFudGktQmFjdGVy aWFsIEFnZW50cy8qcGhhcm1hY29sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVzY2hlcmljaGlhIGNv bGkvZHJ1ZyBlZmZlY3RzL2lzb2xhdGlvbiAmYW1wOyBwdXJpZmljYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtl eXdvcmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPklyYW48L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWlj cm9iaWFsIFNlbnNpdGl2aXR5IFRlc3RzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBzZXVkb21vbmFzIGFl cnVnaW5vc2EvZHJ1ZyBlZmZlY3RzL2lzb2xhdGlvbiAmYW1wOyBwdXJpZmljYXRpb248L2tleXdv cmQ+PGtleXdvcmQ+U2Vwc2lzLyplcGlkZW1pb2xvZ3kvKm1pY3JvYmlvbG9neTwva2V5d29yZD48 a2V5d29yZD5TdGFwaHlsb2NvY2N1cyBhdXJldXMvZHJ1ZyBlZmZlY3RzL2lzb2xhdGlvbiAmYW1w OyBwdXJpZmljYXRpb248L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVh cj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPkZlYiAxPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+ MTAyOC04ODgwIChQcmludCkmI3hEOzEwMjgtODg4MDwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4xODgx NzE2NjwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRl cj5ObG08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48 L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn== ADDIN، ،