مقاله درباره اضطراب، امتحان، ، فراشناختي، علایم، تحصيلي، علایم، دانشجويان

نيستند، بلكه تفسير فرد از رويدادها يا وقايع است كه مي‌تواند اين مشكلات را به دنبال داشته باشد. نظريه‌هاي شناختي به عنوان رويكردي براي تبيين و درمان افسردگي توسعه يافته‌اند. اخيراً از اين نظريه‌ها در حيطه اضطراب نيز استفاده شده است و نكات مورد تأكيد و تلويحات درماني آنها در اين مورد نيز معتبر به شمار مي‌روند. با وجود آن كه نظريه‌هاي مختلف نكات نسبتاً متفاوتي را مورد تاكيد قرار مي‌دهند، در مجموع مي‌توان گفت كه اضطراب به وسيله ارزيابي اشتباه يا نادرست از موقعيت ايجاد مي‌شود(پاول و اندايت، 1377). تئوري شناختي بك از اضطراب و افسردگي، مورد بررسي قرار گرفته است. اين تئوري مطرح مي‌كند كه هر حالت آسيب شناختي يك نيمرخ شناختي خاصي دارد. در وضعيت اضطرابي اين نيمرخ شامل موقع تهديد جسماني يا رواني ادراك شده در حوزه فردي است،‌ نظريه شناختي بك تفاوت ميان حالت عاطفي مبتني بر محتواي شناختي خاص همراه با هر اختلال را مطرح مي‌كند(بك، 1992). بك مي‌گويد افكار اضطراب‌زا در اثر يك يا چند مورد از 4 نوع معناي فكري ايجاد مي‌شود. اليس با طرح اين موضوع كه شماري از باورهاي غيرمنطقي، عامل اوليه رنج و ناراحتي آدمي هستند به بسط و گسترش نظريه شناختي پرداخت به نظر وي اضطراب از باورهاي غيرمنطقي ايجاد مي شود. وي محرك‌ها را موجب اضطراب نمي‌داند.بلكه تفسير فرد از محرك‌ها در ايجاد اضطراب مهم مي‌داند و بازده باور غيرمنطقي طرح مي‌كند(پاول و اندايت، 1377).

2-3- 6-تجربه اضطراب
اولین قدم در مقابله با اضطراب شناخت علائم اضطراب و چگونگی تاثیر این علایم بر خود است . همانطور که در بالا اشاره شد ، اضطراب هم می تواند به ما نیرو ببخشد و ما را برای مقابله با مشکل آماده کند و هم می تواند عملکرد طبیعی ما را مختل سازد وجود مجموعه ای از علایم بدنی ، ذهنی و روانی ما را متوجه می کند که مضطرب هستیم( بک وامری ،1990).
علایم جسمی :
مهمترین علایم بدنی اضطراب عبارتند از : تپش قلب ، تنگی نفس ، بی اشتهایی ، تهوع ، بی خوابی ، تکرر ادرار چهره بر افروخته ، تعرق ، اختلال در گفتار و بی قراری.
علایم شناختی :
شامل سردرگمی ، اختلال در حافظه و تمرکز ،‌حواس پرتی ،‌ترس از دست دادن کنترل ، کمرویی ، گوش به زنگی و افکار تکرار شونده .
علایم روانشناختی :
شامل عصبی بودن ،‌بی طاقتی ، نگرانی ،‌هوشیاری افراطی ،‌ وحشت زدگی ‌،دلواپسی ‌،افسردگی ، تنیدگی ،‌ترس یا هیجان زدگی .
آگاهی ازاین واکنش ها مهم است زیرا به شما کمک می کند تا به اضطراب خود پی ببرید . وقتی متوجه این علایم اضطرابی شدید از خود بپرسید ،‌آیا این علایم واکنشی طبیعی به تهدیدی واقعی است یا اینکه واکنشی غیر عادی که موجب تنش بی جا می شوند ؟ چگونه می توانید این کار را انجام دهید ؟ اولین قدم بررسی دقیق ،‌ارزیابی های اولیه خود است . (بیابانگرد،1387).
2-3- 7-شناخت نحوه غلبه اضطراب بر فرد
تفکر غیر منطقی اضطراب را شدید می کند و موجب می شود به آسانی در دام یک دور باطل مانند آنچه در شکل زیر نشان داده شده است ، بیفتید . ارزیابی غیر منطقی از یک رویداد زندگی اضطراب بی جهت را در شما ایجاد می کند ، سپس این اضطراب را نشانه وجود یک اشکال تلقی می کنید به همین امر متقابلاً ارزیابی غیر منطقی شما را تقویت می کند و در نهایت کار به جایی می رسد که اضطرابی که در اثر تفکری غیر منطقی به وجود آمده است ، به شکل بزرگی که ارتباطی با واقعیت ندارد ، تبدیل می شود. وقتی اضطراب بر شما غلبه می کند مشکلا ت را آنقدر بزرگ می کنید که ترس از اضطراب ، بیشتر از ترس واقعی از مشکل، شما را تضعیف و ناتوان می سازد( چامبلز و گریسلی ،‌1989)

شکل 2-4: دور معیوبی که در آن اضطراب بیهوده ناشی از ارزیابی اولیه غیر منطقی ،‌دلیلی برای ارزیابی سوگیرانه محسوب می شود.

افراد بسیار مضطرب ‌،عادت دارند با اندیشیدن به بدترین نتایج ممکن ، فاجعه ای را در ذهن خود بیافرینند و این دور معیوب را تشدید کنند . این افراد وحشتناکترین اتفاق ممکن را در ذهن خود تصور می کنند و خود را متقاعد می کنند که بیمناکی آنها از اینکه این یا آن اتفاق مهم برای مقابله با اضطراب ،‌نیفتادن در این دور معیوب است.
2-3-8- اضطراب امتحان :
اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه ی جوامع به عنوان پاسخی مناسب و سازگار تلقی می شود فقدان اضطراب یا اضطراب بیمار گونه ممکن است فرد را با مشکلات و اضطراب زیادی مواجه سازد اضطراب در حد متعادل و سازنده فرد را وادار می سازد که برای انجام امور خود به موقع و مناسب تلاش کند و به این ترتیب زندگی خود را بادوام تر و بارورتر سازد ( ابوالقاسمی ، 1381 )‌هنگامی که عملکرد مورد ارزیابی قرار می گیرد احتمال بروز واکنش هیجانی وجود دارد در هر مرحله از ارزیابی اگر فرد احساس کند که آمادگی لازم را ندارد یا در توانایی خود شک کند یا حتی تصور کند که نمی تواند بهترین عملکرد خود را ارائه کند احساس ناراحتی ، فشار عصبی یا افسردگی خواهد داشت برعکس اطمینان به آمادگی یا توانایی عملکرد خوب با هیجان های مثبت مثل اعتماد به نفس غرور انبساط خاطر احساس خود کارآمدی همراه است .
اضطراب امتحان گونه ای از اضطراب است که در موقعیت ارزشیابی یا حل مساله بروز می کند و محور آن تردید درباره عملکرد و پیامد آن ، افت بارز توانایی مقابله با موقعیت است به دیگر سخن ، این اضطراب سطح بروز عملکرد را تقلیل یافته تر از سطح واقعی فرد قرار می دهد هر چه اضطراب در این مورد بیشتر باشد کارآمدی تحصیلی کاهش می یابد در عین حال اضطراب تجربه ای ناخوشایند است که باورها ، نگرش ها و انگیزه های فرد را نیز متاثر خواهد ساخت ( بیابانگرد، 1387). سیبر (2004) اضطراب امتحان را حالت خاصی از اضطراب عمومی می داند که شامل پاسخ های پدیدار شناختی فیزیولوژیکی و رفتار مرتبط با ترس از شکست می باشد و فرد آن را در موقعیت های ارزیابی ، تجربه می کند هنگامی که اضطراب امتحان رخ می دهد بسیاری از فرآیند های شناختی و توجهی با عملکرد موثر فرد تداخل می کنند .
با توجه به اینکه معتقد است درمان عقلانی – عاطفی به طور ویژه ای برای کاهش اضطراب امتحان از طریق کاهش افکار غیر منطقی دانش آموزان به کار می رود . در درمان عقلانی – عاطفی الیس دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان نیاز به آگاهی از 3 موضوع ندارند .
1- آنها بدانند اضطراب امتحان نتیجه ای از تفکر غیر منطقی است افکار غیر منطقی تمایلاتی هستند که دانش آموزان را از پیشرفت در اهدافشان بازمی دارد.
2- بدانند که دانش آموزان دارای اضطراب امتحان گرایش دارند که باورهای غیر منطقی درباره اضطراب امتحان را به خود تلقین کنند این تمایلات به حفظ اضطراب آنها کمک می کند .
3- دانش آموزان می توانند با مبارزه کردن و مواجه شدن با باورهای غیر منطقی اضطراب درباره امتحان را بررسی کنند سرانجام دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان همواره تلاش می نمایند که باورهای غیر منطقی خود را درمورد اضطراب امتحان تغییر دهند و این می تواند اضطراب امتحان را تحت تاثیر قرار دهد .
از این رو کاهش منطقی در اضطراب امتحان صورت می گیرد (ابوالقاسمی ، 1381 ).
2-4- تحقیقات انجام شده در خصوص فراشناخت درمانی و اضطراب امتحان
پژوهشی توسط فرهادی و کاکابرایی وموسی زاده مقدم (1393) به بررسي تاثير آگاهي فراشناختي از راهبرهاي مطالعه بر پيشرفت تحصيلي در بين دانشجويان پرداخته است. روش پژوهش از نوع توصيفي و همبستگي بود كه 80 دانشجو به روش نمونه گيري تصادفي ساده از ميان تمام دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان اسلام آباد غرب در سال 1393 انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه آگاهي فراشناختي از راهبردهاي خواندن (MARSI) مختاري و ريچارد بود. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل، رگرسيون خطي و همبستگي تحليل شد و براي محاسبه داده ها از نرم افزار spss16 استفاده شد يافته ها نشان داد بين آگاهي فراشناختي از راهبرهاي مطالعه با پيشرفت تحصيلي همبستگي معني داري وجود دارد. همچنين تفاوت دختران و پسران از لحاظ اين متغير معنادار نبود. با توجه به همبستگي بين آگاهي فراشناختي از راهبردهاي مطالعه و پيشرفت تحصيلي به احتمال زياد بالا بردن سطح آگاهي فراشناختي از راهبردهاي مطالعه (كلي، حل مسئله، حمايتي) باعث ارتقاء پيشرفت تحصيلي دانشجويان شده و مي تواند در اين زمينه تاثير گذار باشد.(فرهادی و همکاران،1393)
پژوهشی با هدف مقایسه کارایی شناخت درمانی و آرام سازي عضلانی در کاهش اضطراب امتحان داوطلبان کنکور توسط عارفی و مومنی و محسن زاده (1391)صورت گرفت روش ها: نمونه ها تعداد 90 نفر از دانش آموزان دختر و پسر به سهم برابر بودند که از میان افراد داراي اضطراب بالا به شیوه نمونه گیري تصادفی انتخاب و در گروه هاي 15 نفري به طور تصادفی انتصاب شدند. روش پژوهش، آزمایشی و طرح پژوهش

متن کامل در سایت homatez.com