مقاله درباره اضطراب، امتحان، ، فراشناختی، علایم، تحصیلی، علایم، دانشجویان

نیستند، بلکه تفسیر فرد از رویدادها یا وقایع است که می‌تواند این مشکلات را به دنبال داشته باشد. نظریه‌های شناختی به عنوان رویکردی برای تبیین و درمان افسردگی توسعه یافته‌اند. اخیراً از این نظریه‌ها در حیطه اضطراب نیز استفاده شده است و نکات مورد تأکید و تلویحات درمانی آنها در این مورد نیز معتبر به شمار می‌روند. با وجود آن که نظریه‌های مختلف نکات نسبتاً متفاوتی را مورد تاکید قرار می‌دهند، در مجموع می‌توان گفت که اضطراب به وسیله ارزیابی اشتباه یا نادرست از موقعیت ایجاد می‌شود(پاول و اندایت، 1377). تئوری شناختی بک از اضطراب و افسردگی، مورد بررسی قرار گرفته است. این تئوری مطرح می‌کند که هر حالت آسیب شناختی یک نیمرخ شناختی خاصی دارد. در وضعیت اضطرابی این نیمرخ شامل موقع تهدید جسمانی یا روانی ادراک شده در حوزه فردی است،‌ نظریه شناختی بک تفاوت میان حالت عاطفی مبتنی بر محتوای شناختی خاص همراه با هر اختلال را مطرح می‌کند(بک، 1992). بک می‌گوید افکار اضطراب‌زا در اثر یک یا چند مورد از 4 نوع معنای فکری ایجاد می‌شود. الیس با طرح این موضوع که شماری از باورهای غیرمنطقی، عامل اولیه رنج و ناراحتی آدمی هستند به بسط و گسترش نظریه شناختی پرداخت به نظر وی اضطراب از باورهای غیرمنطقی ایجاد می شود. وی محرک‌ها را موجب اضطراب نمی‌داند.بلکه تفسیر فرد از محرک‌ها در ایجاد اضطراب مهم می‌داند و بازده باور غیرمنطقی طرح می‌کند(پاول و اندایت، 1377).

2-3- 6-تجربه اضطراب
اولین قدم در مقابله با اضطراب شناخت علائم اضطراب و چگونگی تاثیر این علایم بر خود است . همانطور که در بالا اشاره شد ، اضطراب هم می تواند به ما نیرو ببخشد و ما را برای مقابله با مشکل آماده کند و هم می تواند عملکرد طبیعی ما را مختل سازد وجود مجموعه ای از علایم بدنی ، ذهنی و روانی ما را متوجه می کند که مضطرب هستیم( بک وامری ،1990).
علایم جسمی :
مهمترین علایم بدنی اضطراب عبارتند از : تپش قلب ، تنگی نفس ، بی اشتهایی ، تهوع ، بی خوابی ، تکرر ادرار چهره بر افروخته ، تعرق ، اختلال در گفتار و بی قراری.
علایم شناختی :
شامل سردرگمی ، اختلال در حافظه و تمرکز ،‌حواس پرتی ،‌ترس از دست دادن کنترل ، کمرویی ، گوش به زنگی و افکار تکرار شونده .
علایم روانشناختی :
شامل عصبی بودن ،‌بی طاقتی ، نگرانی ،‌هوشیاری افراطی ،‌ وحشت زدگی ‌،دلواپسی ‌،افسردگی ، تنیدگی ،‌ترس یا هیجان زدگی .
آگاهی ازاین واکنش ها مهم است زیرا به شما کمک می کند تا به اضطراب خود پی ببرید . وقتی متوجه این علایم اضطرابی شدید از خود بپرسید ،‌آیا این علایم واکنشی طبیعی به تهدیدی واقعی است یا اینکه واکنشی غیر عادی که موجب تنش بی جا می شوند ؟ چگونه می توانید این کار را انجام دهید ؟ اولین قدم بررسی دقیق ،‌ارزیابی های اولیه خود است . (بیابانگرد،1387).
2-3- 7-شناخت نحوه غلبه اضطراب بر فرد
تفکر غیر منطقی اضطراب را شدید می کند و موجب می شود به آسانی در دام یک دور باطل مانند آنچه در شکل زیر نشان داده شده است ، بیفتید . ارزیابی غیر منطقی از یک رویداد زندگی اضطراب بی جهت را در شما ایجاد می کند ، سپس این اضطراب را نشانه وجود یک اشکال تلقی می کنید به همین امر متقابلاً ارزیابی غیر منطقی شما را تقویت می کند و در نهایت کار به جایی می رسد که اضطرابی که در اثر تفکری غیر منطقی به وجود آمده است ، به شکل بزرگی که ارتباطی با واقعیت ندارد ، تبدیل می شود. وقتی اضطراب بر شما غلبه می کند مشکلا ت را آنقدر بزرگ می کنید که ترس از اضطراب ، بیشتر از ترس واقعی از مشکل، شما را تضعیف و ناتوان می سازد( چامبلز و گریسلی ،‌1989)

شکل 2-4: دور معیوبی که در آن اضطراب بیهوده ناشی از ارزیابی اولیه غیر منطقی ،‌دلیلی برای ارزیابی سوگیرانه محسوب می شود.

افراد بسیار مضطرب ‌،عادت دارند با اندیشیدن به بدترین نتایج ممکن ، فاجعه ای را در ذهن خود بیافرینند و این دور معیوب را تشدید کنند . این افراد وحشتناکترین اتفاق ممکن را در ذهن خود تصور می کنند و خود را متقاعد می کنند که بیمناکی آنها از اینکه این یا آن اتفاق مهم برای مقابله با اضطراب ،‌نیفتادن در این دور معیوب است.
2-3-8- اضطراب امتحان :
اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه ی جوامع به عنوان پاسخی مناسب و سازگار تلقی می شود فقدان اضطراب یا اضطراب بیمار گونه ممکن است فرد را با مشکلات و اضطراب زیادی مواجه سازد اضطراب در حد متعادل و سازنده فرد را وادار می سازد که برای انجام امور خود به موقع و مناسب تلاش کند و به این ترتیب زندگی خود را بادوام تر و بارورتر سازد ( ابوالقاسمی ، 1381 )‌هنگامی که عملکرد مورد ارزیابی قرار می گیرد احتمال بروز واکنش هیجانی وجود دارد در هر مرحله از ارزیابی اگر فرد احساس کند که آمادگی لازم را ندارد یا در توانایی خود شک کند یا حتی تصور کند که نمی تواند بهترین عملکرد خود را ارائه کند احساس ناراحتی ، فشار عصبی یا افسردگی خواهد داشت برعکس اطمینان به آمادگی یا توانایی عملکرد خوب با هیجان های مثبت مثل اعتماد به نفس غرور انبساط خاطر احساس خود کارآمدی همراه است .
اضطراب امتحان گونه ای از اضطراب است که در موقعیت ارزشیابی یا حل مساله بروز می کند و محور آن تردید درباره عملکرد و پیامد آن ، افت بارز توانایی مقابله با موقعیت است به دیگر سخن ، این اضطراب سطح بروز عملکرد را تقلیل یافته تر از سطح واقعی فرد قرار می دهد هر چه اضطراب در این مورد بیشتر باشد کارآمدی تحصیلی کاهش می یابد در عین حال اضطراب تجربه ای ناخوشایند است که باورها ، نگرش ها و انگیزه های فرد را نیز متاثر خواهد ساخت ( بیابانگرد، 1387). سیبر (2004) اضطراب امتحان را حالت خاصی از اضطراب عمومی می داند که شامل پاسخ های پدیدار شناختی فیزیولوژیکی و رفتار مرتبط با ترس از شکست می باشد و فرد آن را در موقعیت های ارزیابی ، تجربه می کند هنگامی که اضطراب امتحان رخ می دهد بسیاری از فرآیند های شناختی و توجهی با عملکرد موثر فرد تداخل می کنند .
با توجه به اینکه معتقد است درمان عقلانی – عاطفی به طور ویژه ای برای کاهش اضطراب امتحان از طریق کاهش افکار غیر منطقی دانش آموزان به کار می رود . در درمان عقلانی – عاطفی الیس دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان نیاز به آگاهی از 3 موضوع ندارند .
1- آنها بدانند اضطراب امتحان نتیجه ای از تفکر غیر منطقی است افکار غیر منطقی تمایلاتی هستند که دانش آموزان را از پیشرفت در اهدافشان بازمی دارد.
2- بدانند که دانش آموزان دارای اضطراب امتحان گرایش دارند که باورهای غیر منطقی درباره اضطراب امتحان را به خود تلقین کنند این تمایلات به حفظ اضطراب آنها کمک می کند .
3- دانش آموزان می توانند با مبارزه کردن و مواجه شدن با باورهای غیر منطقی اضطراب درباره امتحان را بررسی کنند سرانجام دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان همواره تلاش می نمایند که باورهای غیر منطقی خود را درمورد اضطراب امتحان تغییر دهند و این می تواند اضطراب امتحان را تحت تاثیر قرار دهد .
از این رو کاهش منطقی در اضطراب امتحان صورت می گیرد (ابوالقاسمی ، 1381 ).
2-4- تحقیقات انجام شده در خصوص فراشناخت درمانی و اضطراب امتحان
پژوهشی توسط فرهادی و کاکابرایی وموسی زاده مقدم (1393) به بررسی تاثیر آگاهی فراشناختی از راهبرهای مطالعه بر پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان پرداخته است. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود که 80 دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان تمام دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اسلام آباد غرب در سال 1393 انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن (MARSI) مختاری و ریچارد بود. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل، رگرسیون خطی و همبستگی تحلیل شد و برای محاسبه داده ها از نرم افزار spss16 استفاده شد یافته ها نشان داد بین آگاهی فراشناختی از راهبرهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی همبستگی معنی داری وجود دارد. همچنین تفاوت دختران و پسران از لحاظ این متغیر معنادار نبود. با توجه به همبستگی بین آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه و پیشرفت تحصیلی به احتمال زیاد بالا بردن سطح آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه (کلی، حل مسئله، حمایتی) باعث ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانشجویان شده و می تواند در این زمینه تاثیر گذار باشد.(فرهادی و همکاران،1393)
پژوهشی با هدف مقایسه کارایی شناخت درمانی و آرام سازی عضلانی در کاهش اضطراب امتحان داوطلبان کنکور توسط عارفی و مومنی و محسن زاده (1391)صورت گرفت روش ها: نمونه ها تعداد 90 نفر از دانش آموزان دختر و پسر به سهم برابر بودند که از میان افراد دارای اضطراب بالا به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب و در گروه های 15 نفری به طور تصادفی انتصاب شدند. روش پژوهش، آزمایشی و طرح پژوهش

متن کامل در سایت homatez.com