پایان نامه درباره حسابداران، تصویب، حسابرسی، حرفه‌ای، حسابداری، قرارداد، هیات، اقتصادی

عملاً در نظر بود که سازمان مذکور به عنوان تشکیلات اصلی حرفه‌ای و متولی حرفه‌ حسابداری و حسابرسی در ایران باشد، لکن‌ به دلیل مشکلات موجود در حرفه و نیاز فراوان جامعه به خدمات حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی‌، لایحه‌ استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان‌ حسابدار رسمی‌، در سال 1372 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و آیین‌نامه‌ مربوط به‌ تعیین صلاحیت حسابداران مذکور در سال 1374 در هیات دولت تصویب گردید. در پی اقدامات مذکور، در اواخر سال 1375 پیش‌نویس اساسنامه جامعه حسابداران رسمی‌ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و جهت تصویب به هیات دولت ارسال شد. … و از مردادماه سال 1380 جامعه‌ حسابداران رسمی شکل گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد.(حساس یگانه،80،1388)
ذکر این نکته ضروری است که واژه‌ حسابرسی در ایران برای اولین بار توسط مرحوم‌ اسماعیل عرفانی در سال 1329 در کتابی که برای تدریس در آموزشگاه بانک ملی ایران تهیه‌ شده بود، به کار گرفته شده است.
2-3- نقش حسابرسی در اقتصاد
رشد روز افزون و نیازهای فزاینده افراد جامعه توأم با رشد فعالیتهای اقتصادی، سبب شده است، تا فرآیند حسابرسی نیز همگام با این تغییرات، دستخوش تحولات عظیمی شود. تقاضا برای حسابرسی از نقش نظارتی حسابرس در روابط بین مالک و مدیر شکل می گیرد. براساس نظریه مباشرت (نمایندگی) روابط بین افراد(حقیقی یا حقوقی) متشکل از مجموعه قراردادهاست که در آن طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد می باشند. با دو فرض بدیهی، عدم همسویی منافع بین طرفین قرارداد (مالک و مدیر) و منطق اقتصادی هر یک از طرفین قرارداد، انتظار می رود که مدیر در راستای بهینه کردن منافع خود مبادرت به اقداماتی کند که تضییع حق مالک را در برداشته باشد. برای اجتناب یا حداقل کردن چنین تضادی،قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com