پایان نامه درباره ، DEA، پوششی، بانک، کوپر، شعب، ریاضی، شعبه

های ثابت ، تعداد ترمینال ها و میزان فعالیت بازاریابی و ستانده ها شامل تعداد عملیات ، میزان افتتاح حساب جاری ، میزان افتتاح حساب خرده فروشی ، تعداد تقاضانامه های وام ، نرخ برآورد خدمات مشتری و تعداد اصلاحات محقق بیان می دارد که اجاره ی سالانه به دلیل آنکه تابع دو عامل موقعیت محلی و زیر بنای شعبه است مورد استفاده قرار گرفته است . مساحت بخشی از ساختمان شعبه که محل ارائه ی خدمات به مشتریان است ، بین اعداد 7 تا 35 رتبه بندی شده است. میزان فعالیت بازاریابی مدیر شعیه به عنوان یکی از عوامل موثر جهت بهبود فعالیت شعبه مورد توجه قرار گرفته و از عدد 0 تا 50 رتبه بندی شده است . در نهایت برای هر شعبه میزان کارایی یا ناکارایی مشخص شده و مجموعه ای از شعب کارا به عنوان الگو انتخاب شده اند.
ناندا رنگان و دیگرن (1990) [41] در پژوهش خود با عنوان ” کارایی فنی ، مقیاس و تخصیصی در بانک داری آمریکا ” یک تحلیل کاربردی ” با استفاده از داده های سال 1986 نمونه ای مرکب از بانک های آمریکا را با نگرش واسطه ای و متدولوژی غیر پارامتریک ( تحلیل پوششی داده ها ) مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عدم کارایی فنی با اندازه ی بانک رابطه ی معکوس و با ترکیب و تنوع محصولات ، رابطه ی مستقیم دارد. سپس رنگان و همکارانش در سال 1990 تحقیق جامع تری انجام دادند. آنها با اضافه کردن کارایی تخصیصی بر مطالعات قبلی ، وجود اختلافات بین کارایی در بانک های با تعداد شعب زیاد و بانک های تک واحدی و هم چنین تاثیر اندازه ی بانک ها در میزان کارایی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفتند که اختلاف معناداری بین کارایی این دو نوع از سیستم بانکی ( دارای شعب زیاد و تک واحدی ) وجود ندارد. آنها هم چنین به این نتیجه رسیدند که کارایی کلی در صنعت بانکداری به طور نسبی پایین می باشد .
2 – 3 – تحلیل پوششی داده ها
2-3-1-مقدمهتحلیل پوششی داده ها تکنیکی غیر پارامتری مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی برای ارزیابی کارایی نسبی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیرنده می باشد .اندازه گیری کارآیی به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین قرار داشته است . در سال 1957 ، فار1 با استفاده از روشی همانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی ، به اندازه گیری کارآیی برای واحد تولیدی اقدام کرد.
2-3-2- تاریخچه تحلیل پوششی داده‌هاتحلیل پوششی داده‌ها، مجموعه‌ای از تکنیکهایی است که برای تحلیل داده‌های تولید، هزینه،‌ درآمد و سود بدون پارامتربندی و شاخص‌سازی تکنولوژی به کار می‌رود (Sinuany-Stern,2000) . تحلیل پوششی داده ها یک رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی ناپارامتری‌ برای تخمین توابع مرزی است. پیش از توضیحات کامل درباره رویکرد DEA به طور مجمل به فلسفه و چگونگی پیدایش آن اشاره می‌شود.
به طور کلی شالوده روشهای ناپارامتری برای اندازه‌گیری کارایی در سال 1957 با انتشار مقاله‌ای از «فارل» بنیان نهاده شد. وی با یک رهیافت صرفاً ریاضی روش جدیدی را برای اندازه‌گیری کارایی مدرن در مقابل روشهای پارامتری معرفی نمود.
فارل برای اولین بار «مرز کارایی فارل » را به عنوان مرز ناپارامتری معرفی نمود. وی بر مبنای روشهای ریاضی و براساس فاصله بنگاه از مرز موردنظر توانست مرز کارایی را اندازه‌گیری نماید. نظریات فارل شالوده و سرآغاز این مباحث در سالهای بعد قرار گرفت. (Ruggiero, 2004 [47] )
نظریات فارل، علاوه بر جلب توجه ریاضیدانان ، توجه علمای مدیریت و اقتصاد دانان را نیز معطوف به ساختارهای ناپارامتری نمود تا به جای استفاده از توابع تولید و روشهای پارامتری برای اندازه‌گیری کارایی از آن استفاده شود (Charnes, 1994) [26]. همه اینگونه تلاشها در طی دو دهه پس از مقاله مشهور فارل توجهات را جلب نکرد تا اینکه دقیقاً 21 سال بعد مقاله چارنز، کوپر و رودز1(CCR) به سال 1978 منتشر گردید. در واقع این افراد برای اولین بار DEA را معرفی کردند که از آن پس مقالات بسیاری در بسط و کاربرد روش شناسی DEA ارائه گردیده است.
چارنز، کوپر ورودز (CCR) ابتدا مدلی را ارائه کردند که مبتنی بر روش نهاده ـ مدار بوده و فرض «بازدهی ثابت نسبت به مقیاس2» بر آن حاکم بود. در مقالات بعدی مفروضات انعطاف پذیر دیگری جایگزین گردید. مانند بانکر، چارنز و کوپر (1984) که مدل «بازدهی متغیر نسبت به مقیاس3»را پیشنهاد کردند(Caballero, 2004) [25].
امروزه روش DEA به عنوان یک روش مناسب برای ارزیابی عملکرد بنگاهها شناخته شده است که در آن بر پایه اطلاعات موجود، مرز کارا به صورت تجربی برآورد می‌شود و از آنجا که در دستیابی به تابع مرزی، همه داده‌ها پوشش داده‌ می‌شود آنرا «تحلیل پوششی داده‌ها» نام نهاده اند. پس از گذشت حدود 25 سال از ارائه اولین مدل DEA، مدلهای متعددی در این زمینه ارائه شده است و تحقیقات کاربردی نیز در آن به هزاران مورد بالغ گشته است.
براساس تحقیقی که توسط «Gabriel Tavares» انجام شده و در آن آمار و اطلاعات مربوط به سالهای 1987 تا 2001 در زمینه DEA مورد بررسی قرار گرفته است نتایج جالب توجه ای حاصل گردیده است.
نمودار(2-1): تعداد انتشارات در زمینه DEA بر اساس سال

همانطور که در نمودار (2-2) مشاهده می‌شود پس از انتشار مقاله چارنز، کوپر و رودز در سال 1978 تعداد انتشارات در زمینه DEA تا سال 1997 به شکل‌ نمایی رشد نموده است. همچنین در بین 3.203 مستند مورد بررسی در این تحقیق (شامل مقاله، رساله، کتاب، فصلی از کتاب و….) 20 نویسنده برتر از نظر تعداد منابع در نمودار (2-3) نشان داده شده است.
نمودار(2-2): تعداد انتشارات توسط محققین مختلف در زمینه DEA

همچنین از بین این تعداد مستند حدود 40% (تعداد1259) آنها مقاله‌های چاپ شده در مجلات معتبر بوده که بیشترین مقالات در مجله «European journal of operational research» به چاپ رسیده است. همچنین دو دانشگاه برتر در زمینه انتشارات مربوط به DEA، دانشگاه تکزاس آمریکا با 251 مستند و پس از آن دانشگاه وارویک انگلستان با 247 مستند می‌باشد.
در رابطه با کشورهای پرکار در زمینه DEA به ترتیب کشورهای امریکا با 1981 اثر، انگلستان با 458 اثر، کانادا با 193 اثر، اسپانیا با 147 اثر ، فنلاند با 119 و ژاپن با 110 اثر در مقام‌های اول تا پنجم قراردارند.
با توجه به مطالب بالا می توان رشد چشمگیر این رویکرد را در بین علوم مختلف و همچنین در بین اکثر کشورهای پیشرفته مشاهده نمود. هر چند ‌کاربرد این روش در سالهای اول، عمدتاً به ارزیابی عملکرد و کارایی سازمانهای غیرانتفاعی محدود می‌شود. اما بعدها همه سازمانها اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی را در بر گرفت.
2-3-3- تعریف تحلیل پوششی داده‌هاچارنز، کوپر و رودز، در مقاله خود، این روش را بصورت زیر تعریف کردند:
«تحلیل پوششی داده‌ها یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی برای داده‌های مشاهده شده است که روشی جدید برای تخمین تجربی نسبتهای وزنی یا مرز کارایی را همچون تابع تولید فراهم می‌سازد که پایه اقتصاد مدرن می‌باشد.»(Charnes, 1978 [27] )
تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) یک روش برنامه‌ریزی ریاضی برای ارزیابی واحدهای تصمیم‌گیری1 (DMU) است. یکDMU عبارت است از یک واحد سازمانی یا یک سازمان مجزا که توسط فردی بنام ”مدیر“ یا ”رئیس“ یا ”مسئول“ اداره می‌شود و دارای فرایند سیستمی می‌باشد، به این معنا که تعدادی عوامل تولید را بکار گرفته تا تعدادی محصول حاصل نماید. با توجه به اینکه سیستم مورد نظر شامل سیستم‌های تولیدی و خدماتی، انتفاعی و یا غیرانتفاعی، دولتی و غیردولتی می‌شود، لذا در ادبیات تحلیل پوششی‌ داده‌ها به منظور جلوگیری از پراکنده کاری، بجای عوامل ورودی سیستم، از مفهوم نهاده2‌ (داده و یا ورودی) و بجای محصولات خروجی سیستم، از مفهوم ستاده3 (بازداده و یا خروجی) استفاده می‌شود. مفاهیم نهاده‌ و ستاده از علم اقتصاد گرفته شده است که مبنای تحلیل‌های این روش جدید است. DEA در ارزیابی واحدهای تصمیم‌گیرنده این فرض را قائل است که واحدهای تصمیم‌گیری تحت بررسی، داده‌های مشابه را برای تولید ستاده‌های مشابه بکار می‌گیرند. به عنوان مثال شعب بانک، مدارس یک استان، شعب یک شرکت بیمه‌ای و… که در هر مورد واحدهای تصمیم‌گیرنده می‌باشند، دارای ساختارهای مشابه هستند. لذا دارای نهاده‌ها و ستاده‌های مشابه ولی با سطوح مقداری متفاوت می‌باشند و می‌توان با استفاده از روشهای متداول ارزیابی از جمله تحلیل پوششی‌ داده‌ها به مقایسه عملکرد آنها پرداخت. پایه و اساس روش تحلیل پوششی داده ها مفهوم کارایی است که به شکل زیر تعریف می‌گیرد.
مجموع موزون ستاده‌ها = کارایی

مجموع موزون نهاده‌ها 2-3-4- ویژگیها و قابلیتهای کاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها (Norman, 1998) [42]
موارد زیر از اصلی‌ترین قابلیتهای است که مدلهای DEA دارا هستند.
ارزیابی همزمان عوامل و نهاده‌های مؤثر بر عملکرد بنگاه: توانایی ارزیابی

متن کامل در سایت homatez.com