0

پایان نامه درمورد افشاء، افشا، ، صورتهای، حسابداری، سرمایه‌گذاران، استفاده‌کنندگان، گزارشگری

Posted on

ديدگاه‌ها، و نتايج اقدامات انجام شده اطلاع داشته و از آن استفاده کند. بر همين اساس بخش مذكور را به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم نموده و پس از... ادامه متن فایل پایان نامه

0

پایان نامه درباره بدهی، سهامداران، سررسید، ممتاز، نقدی، تضمین، انباشته، سهامدار

Posted on

مدت تضمین نشده عمدتاً شامل اعتبارات تجاری (خرید نسیه کالا)، پیش دریافت از مشتریان، هزینه های پرداختی، وام های بانکی و اسناد تجاری می گردند.... ادامه متن فایل پایان نامه

0

پایان نامه درباره مراقبت، سالمندان، مسن، سالخوردگان، آسایشگاه، ، سلامت، بهداشتی

Posted on

می شد که تنها افراد مسن هستند که نمی توانند از خود بدون تحمل فشارهای مالی مراقبت نمایند و این گروه به طبقه ای نیازمند دستگیری تبدیل شدند. در... ادامه متن فایل پایان نامه

1 2 3 4 229