نویسنده: admin

— (261)

دانشکده پرستاری و مامایی پایان‌نامه: جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش آموزش داخلی- جراحی) عنوان: تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر... ادامه متن فایل پایان نامه


— (262)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی عنوان: تاثیر... ادامه متن فایل پایان نامه


— (263)

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشکده پرستاری ومامایی عنوان: تاثیرماساژبربروزعارضه درنوزادنارس بستری دربخش مراقبت ویژه... ادامه متن فایل پایان نامه


— (264)

29781573787000 243840014351000 جامعة العلامة الطباطبائي کلیة الآداب الفارسیة و اللغات الأجنبیة قسم اللغة العربية و آدابها تجدید النحو و تیسیره بین... ادامه متن فایل پایان نامه


— (253)

دانشگاه علوم انتظامی دانشکده فرماندهی و ستاد – مجتمع تحصیلات تکمیلی پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد موضوع: بررسی نقش تعامل برون... ادامه متن فایل پایان نامه


— (254)

دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد رشته... ادامه متن فایل پایان نامه