0

پایان نامه درباره ، فکری، دارایی، فرهنگ، ارتباطات، سرمایه، کارکنان، مدلهای

Posted on

کوتاه مدت را تشویق کند . به ویژه اگر معیارهای مالی آن ها با سیستم جبران خدمات مرتبط باشد . معیارهای مالی بنا به دلایلی مورد انتقاد قراردارند... ادامه متن فایل پایان نامه

0

پایان نامه درباره مشتری، ، فکری، وفاداری، رضایت، راهکارها، ارتباطات، بازاریابی

Posted on

سازمانی را مدیریت می نماید. این سرمایه شامل روابط با مشتریان ، سهامداران ، عرضه کنندگان ، رقبا ، دولت ، موسسات قانونی وجامعه است . اگر چه مهم... ادامه متن فایل پایان نامه

0

مقاله درمورد به‌، که‌، کارایی‌، این‌، انسانی‌، بهره‌وری، کارکنان‌، افزایش‌

Posted on

مبنای ریشه‌ای‌ مکتب‌ روابط‌ انسانی‌ یا نئوکلاسیک‌ به‌ حساب‌ آورد. زیرا وی‌ اعتقاد داشت‌ تنها تمرکز فکر پژوهشی‌ بر روی‌ جنبه‌های‌... ادامه متن فایل پایان نامه

1 73 74 75 76 77 229