0

پایان نامه درمورد افشاء، افشا، ، صورتهای، حسابداری، سرمایه‌گذاران، استفاده‌کنندگان، گزارشگری

Posted on

ديدگاه‌ها، و نتايج اقدامات انجام شده اطلاع داشته و از آن استفاده کند. بر همين اساس بخش مذكور را به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم نموده و پس از... ادامه متن فایل پایان نامه

0

پایان نامه درباره بدهی، سهامداران، سررسید، ممتاز، نقدی، تضمین، انباشته، سهامدار

Posted on

مدت تضمین نشده عمدتاً شامل اعتبارات تجاری (خرید نسیه کالا)، پیش دریافت از مشتریان، هزینه های پرداختی، وام های بانکی و اسناد تجاری می گردند.... ادامه متن فایل پایان نامه

1 2 3 4 234