دسته: عمومی

مقاله درمورد ، صادراتي، شركتهاي، صادركنندگان، تون، صادراتی، صادركننده، بازارهای

نيروي انساني ارزان سیاستهای دولت : منظوربررسی نقش تقویت کننده و یا تضعیف کننده دولت در بهبود وضعیت صنعت و صادرات آن می باشد متغیرهای مورد... ادامه متن فایل پایان نامه


مقاله با موضوع ، رقابتی، رقبا، رقبای، رقابت، اختیار، منابعی، چانه

اما لازم به ذكر است كه هر تحقيقي بر اساس موقعيت مكاني و نوع كالاي صادراتي و شرايط محيطي خاص خود انجام مي گيرد و صنايع مختلف در كشورهاي... ادامه متن فایل پایان نامه


مقاله درمورد ، تون، صادركنندگان، کنسروتون، بالفعل، كشور، کنسرو، كشورمان

اولیه عمده این محصول كه ماهى تن مى باشد، به مقدار زیاد صید مى گردد . کشورهایی از قبیل تایلند ، ویتنام و استرالیا با در دست داشتن سهم عمده... ادامه متن فایل پایان نامه


مقاله درمورد ، شغلی، کارآفرینان، مشاغل، اشتغالی، جوانان، شغل، کارآفرینی

کارآفرینان را دارند که با یک دورنما و انگیزه پیشرفت قوی حتی بدون سرمایه و تحمل ریسک،کار خود را در سطح وسیع تری انجام دهند و نه ویژگی های... ادامه متن فایل پایان نامه


مقاله با موضوع شغلی، ، اشتغالی، استخدام، شغل، اشتغال، مشاغل، امنیت

کشور مانند بخش خصوصی و تعاونی است(همان منبع). 2-1-6- مثلث اشتغال انسان در طول زندگی خود مراحل مختلفی را سپری می کند و به مرور زمان از مرحله ای به... ادامه متن فایل پایان نامه


مقاله درمورد اشتغال، بسیج، ، بسيج، کارآفرینی، انساني، اجتماعی، كارآفريني

شهر؛رشت ، لنگرود و بندر انزلی در حوزه مرتبط با امور بسیجیان استان گیلان می باشد.که از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و از طریق فرمول کوکران،... ادامه متن فایل پایان نامه


مقاله درباره اشتغال، بسیجیان، گیلان، وضعیتی، بسیج، ، کارآفرینی، مفهومی

بودن آن با این بخش می توانددر این مسیر کام های موثری بردارد.پرداختن به این موضوع مهم و اساسی و اتخاذ مجموعه ای از سیاست های همگون ونظامند... ادامه متن فایل پایان نامه


مقاله درباره كارآفريني، اشتغال، ، بهره‌برداری، آفرین، کارآفرینی، بسیج، مردمي

ساختاری تعریف مفهومی : ساختار سازمانی، راه يا شيوه‌ای است که به وسيله آن فعاليت‌های سازمانی تقسيم، سازماندهی و هماهنگ می‌شود(طاهری،عصمت... ادامه متن فایل پایان نامه


پایان نامه درمورد ، کارآفريني، آفريني، اشتغال، كارآفريني، کارآفرين، مخاطره، آفرين

براي دستيابي به هدفهاي راهبرد ملي،رشد اقتصادي،پويايي فرهنگي،تعالي مدني و سير توسعه پايدار بر مبناي بسط نوآوري،فناوري و كارآفريني... ادامه متن فایل پایان نامه


مقاله با موضوع شهروندی، ، رضایت، شغلی، کارکنان، تعهد، شهروند، تاكيد

مهم از فعاليت هاي انساني است كه در مطالعات اداره امور عمومي و مديريت توجه زيادي را طلب مي كند. با وجود اين تا دهه 1980 تنها مطالعات اندكي به... ادامه متن فایل پایان نامه