ماه: تیر ۱۳۹۶

user8223

194564034290 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای... ادامه متن فایل پایان نامه


user8221

فصل 1 مقدمه و کلیات تحقیق 1-1- مقدمه در این فصل خلاصه مختصری از این مطالعه و فرضیه های مورد بحث در آن ارائه خواهد شد همچنین توضیحاتی در زمینه... ادامه متن فایل پایان نامه


user8220

دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی فریدون در متون اوستایی، پهلوی و شاهنامه به... ادامه متن فایل پایان نامه


user8217

-2251361959429 دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده مدیریت و حسابداری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی عوامل موثر بر رضایت... ادامه متن فایل پایان نامه


user8216

دانشکده مدیریت و حسابداری پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه گردشگری شناسایی و اولویت بندی راهبردهای... ادامه متن فایل پایان نامه


user8215

دانشکده برق و کامپیوتر پايان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته هوش مصنوعی FORMTEXT شناسایی تشکل‌های پنهان بر اساس لینک و محتوا به کوشش FORMTEXT فرحناز... ادامه متن فایل پایان نامه


user8214

16427459652000 دانشگاه شيراز دانشكده دامپزشكي نيمسال سال تحصيلي: 92-91شماره پايان نامه: 1402 پايان نامه براي دريافت درجه دكتراي عمومي دامپزشكي از... ادامه متن فایل پایان نامه


user8211

user8210

1778635-564515 دانشکده علوم پايان‌نامه کارشناسي ارشد در رشته شيمي معدني سنتز کمپلکس های پلاتين (II) شامل ليگاند بی فسفين به کوشش محمد موسی... ادامه متن فایل پایان نامه


user8209

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده برق و کامپیوتر زمان‌بندی وظيفه‌ها در سيستم‌های بی‌درنگ نهفته چند‌هسته‌ای با هدف بهبود انرژی مصرفی و... ادامه متن فایل پایان نامه