مقاله درمورد كارتهاي، مغناطيسي، تلفن، بانكداري، رايانه، ATM، ATMها، اعتباري

صورت ديجيتالي درآورده و زمان شناسايي و تأييد از مشتري انگشت نگاري مي‌نمايند و با ركورد قبلي ذخيره شده مقايسه مي‌كنند و در صورت مطابقت مشتري ، براي انجام عمليات بانكي او را تأييد مي‌نمايند . يكي ديگر از اين سيستمها پردازش شبكه چشم مي‌باشد.
5- امروزه اكثر بانكها با گذاشتن دوربين‌هاي مدار بسته افرادي را كه از ATM استفاده مي‌كنند مورد شناسايي قرار مي‌دهند.
انواع عمليات ATMها :
عمليات ATMها مي‌تواند به دو صورت آني و يا غير آني.
ATMهاييكه بصورت غير آني با رايانه مركزي در ارتباط هستند تبادل اطلاعات در ساعتهاي معيني انجام مي‌پذيرد و ميزان پرداخت با محدوديت روبرو است . در اين نوع ATM تأييد مشتري از طريق عدد شناسايي كه روي نوار مغناطيسي يا تراشه‌اي در كارتهاي ATM وجود دارد، انجام مي‌شود.
در دهه 1970 كشورهاي اروپايي از اين نوع ATM ها استفاده مي‌كردند . در هر صورت امنيت اين نوع ATMها پايين مي‌باشد و همچنين امكان دارد محدوديت در پرداخت از نظر مشتري مورد قبول نباشد.
در ATMهائيكه بصورت آني كار مي‌كنند ارتباط بين ATM و رايانه مركزي هميشگي مي‌باشد . بعبارت ديگر هر تراكنش و يا تأييد بصورت مستقيم از طريق رايانه مركزي پردازش مي‌شود . اين نوع ATMها از امنيت بيشتري برخوردارند . اما ترافيك خط و قطعي ارتباط بدليل ترافيك اين نوع ATM بيشتر از ATMهاي غير آني است.
نمودار زير تعداد دستگاه‌هاي ATM را طي سالهاي 2005 تا 2010 نشان مي‌دهد همانگونه كه ملاحظه مي‌شود استفاده از ATMها هر سال رو به گسترش است اما تنها در سال 2010 در اروپا شاهد كاهش اين روند بوده‌ايم.
نمودار 2-1- تعداد ATMها در اروپا

منبع : گروه امنيت ATMها در اروپا
ايده پرداخت الكترونيك از طريق پايانه‌ها فروش براي اولين بار در اوائل دهه 1980 ارائه شد. در بيشتر كتابهاي تخصصي و معتبر ، آن را با سيستم كارت بدهي يكسان مي‌دانند، هر چند كه تراكنشهاي مربوط به كارت اعتباري نيز از اين طريق قابل اجرا مي‌باشد.
بطور كلي هر تراكنشي به طريق زير انجام مي‌گيرد:
1- از طريق كشيدن كارت به دستگاه كارت خوان و وارد نمودن رقم شناسايي توسط مشتري بوسيله كليدهاي روي دستگاه جهت انجام تراكنش.
2- تأييد تراكنش بصورت دستي بعبارت ديگر مشتري سند را امضاء مي‌كند.
انواع بدهي در پرداخت الكترونيك از طريق پايانه هاي فروش
بطور كلي روشهاي متعددي جهت ايجاد بدهي وجود دارد:
1- بدهكاري بطور آني با استفاده از كارت بدهي از حساب جاري يا پس‌انداز
2- بدهكاري بعد از يك دوره مشخص
3- بدهكاري بطور آني و بر پايه حساب اعتباري
4- بدهكاري بعد از يك دوره مشخص بر پايه حساب اعتباري
مزاياي اين نوع پرداخت ها
1- مشتريان با استفاده از كارت با آسودگي و با سرعت خريدشان را انجام مي‌دهند و نياز به حمل پول ندارند.
2- فروشنده مي‌تواند خدمات خود به مشتريان را از اين طريق گسترش دهد.
3 – بانك علاوه بر پاسخگويي به درخواست مشتريان سپرده‌هاي خود را افزايش مي‌دهند.
امنيت پرداخت از طريق پايانه هاي فروش
مراقبت از اين نوع پرداخت‌ها يك ضرورت است . زيرا با مفقود شدن كارت و دسترسي غيرمجاز به عدد شناسايي، موجب سوء استفاده خواهد شد. در صورت مفقود شدن كارت ضروري است كه به صادركننده كارت اطلاع داده شود تا كارت مزبور در شمار كارتهاي مفقودي محسوب شود و از سوء استفاده جلوگيري گردد.
بانكداري از راه دوردر بيشتر منابع ، بانكداري از راه دور راهمان بانكداري خانگيمي‌نامند. اما تحقيقات نشان داده است كه مشتريان در واقع خدمات بانكي خود را از طريق تلفن دريافت مي‌‌كنند.
در تعاملات بانكداري از راه دور رابط بين مشتريان و بانك معمولاً تلفن خودكار مجهز به سيستم پاسخگو مي‌باشد كه يا پاسخگوي مشتريان است و يا بر اساس كليدهايي كه طبق دستورالعمل راهنما پيشنهاد مي‌شود ارائه خدمت مي‌نمايد (بانک ریتومو: 2010).
انواع بانكداري از راه دوربطور كلي مي‌توان سه نوع از خدمات بانكداري از راه دور را نام برد كه عبارتند از:
استفاده از فن‌آوري سيستم‌هاي پاسخگويي خودكار كه در اينجا مشتريان از تلفن مجهز به سيستم تن استفاده مي‌كنند و با وارد نمودن اعدادي ، خدماتي به آنان ارائه مي‌شود . در بعضي از سيستم‌هاي پاسخگويي خودكار نرم‌افزاري وجود دارد كه كلمات را تشخيص مي‌دهد.
نوع دوم از خدمات بانكداري از راه دور به اين صورت مي‌باشد كه از يك اپراتور جهت پاسخگويي استفاده مي‌شود نه از سيستم‌هاي پاسخگويي الكترونيكي. گاهي ديده شده است در برخي موارد در كنار يك سيستم پاسخگوي خودكار از يك اپراتور نيز براي برخي تبادلات روزمره استفاده شده است.
نوع سوم خدمات بانكداري بر پايه رايانه‌هاي شخصي مي‌باشد . در اينجا رايانه شخصي بعنوان رابطي عمل مي‌كند كه اطلاعات دريافت شده توسط تلفن را پردازش مي‌كند.
ساير دستگاهها در بانكداري از راه دور عبارتند از:
تلويزيون تعاملي: در اين نوع از دستگاههاي تلويزيون ، مشتريان مي‌توانند برحسب درخواست ، اطلاعات را از طريق صفحه تلويزيون خود و بر اساس دستورالعملهاي ارائه شده در صفحه نمايش مشاهده كنند.
ترمينال اينترنت: با توجه به اينكه اينترنت اين امكان را فراهم مي‌كند كه اطلاعات موجود در رايانه ها در سطح جهاني به اشتراك گذارده شود ، بعضي از اطلاعات در آن به صورت پويا و تعاملي است.
تلفن داراي صفحه نمايش: در اين روش يك رايانه اختصاصي به رايانه بانكها بصورت آني وصل است و اطلاعات در صفحه نمايش تلفن نشان داده مي‌شود. لازم به ذكر است كه تلفن داراي صفحه نمايش با تلفن ويدئويي كه اجازه مي‌دهد تصاوير كاربران آن طرف خط رويت شود ، فرق مي‌كند.
دستگاه منشي ديجيتالي: در اين روش يك رايانه دستي وجود دارد كه امكانات وسيعي را در اختيار كاربران قرار مي‌دهد . چنانچه PDA از طريق امواج راديويييا فن‌آوري سلوليبا صفحه نمايش كاربر ارتباط برقرار كند ، كاربر مي‌تواند از طريق PDA به اطلاعات بانكي شخصي خود دسترسي پيدا كند.
تلفن بانكتلفن بانك بدليل استفاده از سيستم‌هاي پاسخگوي خودكار موجب مي‌گردد كه خدمات بانكي با هزينه كمتري انجام پذيرد . از طرفي افزايش سپرده‌هاي مشتريان كه ناشي از رضايت آنان است موجب سودآوري بالاي بانكها شده است . از اينرو خدمات تلفن بانك به مشتريان بصورت رايگان ارائه مي‌گ‍ردد.
كارتهاي هوشمندكارتهاي هوشمند از اوائل دهه 1970 بصورت آزمايشي مورد استفاده قرار گرفت. از سال 1980 به بعد كارتهاي مغناطيسي بوجود آمد ولي به دليل كم بودن ظرفيت ذخيره سازي اطلاعات در آن ، از اواخر دهه 1980 كارتهاي هوشمند مغناطيسي عملاً مورد استفاده بانكهاي سراسر دنيا قرار گرفت . در اين نوع از كارتها اطلاعات بر روي يك نوار مغناطيسي يا تراشه‌ ذخيره مي‌گردد.
برخي از كارتهاي هوشمند هم داراي نوار مغناطيسيو هم تراشهمي‌باشند كه به اين نوع از كارتها تركيبي يا پيوندي مي‌گويند . تراشه موجود در كارتهاي هوشمند داراي حافظه و پردازشگر مي‌باشد بعضي از كارتهاي هوشمند مانند كارتهاي تلفن قابليت استفاده مجدد را ندارند و امكانات پردازش و حافظه‌اي انها نسبت به نوار مغناطيسي كمي بيشتر است. اما بعضي ديگر از كارتهاي هوشمند داراي حافظه بيشتر و همچنين پردازشگر قوي‌ مي‌باشند كه متعاقباً هزينه توليد آنها نيز گرانتر مي‌شود.
امنيت در كارتهاي هوشمندنكات مهم در ارتباط با امنيت كارتهاي اعتباري عبارتند از:
1- كپي كردن از كارتهاي اعتباري بسيار مشكل است و مشكل اساسي در كپي از اطلاعات موجود در كارت مي‌باشد و نهايت اينكه در صورتيكه اطلاعات هم كپي شود ، فن‌آوري ريزنگارياطلاعات موجود روي تراشه كارت اعتباري از خواندن اطلاعات موجود در تراشه جلوگيري مي‌نمايد.
2- از ويژگيهاي امنيتي ديگر كارتهاي هوشمندي كه داراي تراشه هستند اين است كه اين تراشه‌ها داراي حافظه و همچنين قدرت پردازش بيشتري نسبت به نوار مغناطيسي هستند بنابراين مي‌توان اطلاعات ديگري نيز جهت امنيت بيشتر كارتها در آنها جاي داد . از جمله اين اطلاعات ممكن است مربوط به اطلاعات حياتي مشتريان باشد. (اين قسمت در بخش مربوط به ATM مورد بحث قرار گرفت)
تكنولوژي كارتهاي هوشمندكارت هوشمند در بردارنده يك مدار مجتمع الكترونيكي به شكل تراشه مي‌باشد كه عناصري براي نقل و انتقال ، ذخيره سازي و پردازش اطلاعات به همراه دارد. انتقال اطلاعات مي‌تواند يا بوسيله اتصلاتي كه بر روي سطح كارت وجود دارد و يا بدون اتصال از طريق ميدانهاي الكترو مغناطيسي انجام شود. كارت هوشمند نسبت به كارتهاي مغناطيسي از حجم ذخيره سازي بيشتري برخوردار است.
كاربردهاي كارت هوشمند در بانكدارياولين كاربرد كارت هوشمند در صنعت بانكداري را مي‌توان در استفاده از كارتهاي هوشمند بجاي كليه كارتهاي مغناطيسي نام برد . كارتهاي هوشمند مي‌تواند در

متن کامل در سایت homatez.com