پایان نامه درمورد هواپیما، محوطه، ، بارگیری، />

به داخل به کار میرود .
33- محوطه ای هواپیما در آن از زمین بلند میشود، فرود می آید و یا پارک میکند .
34- خزشراه خروجی فرودگاه برای ترک سریع هواپیمای فرود آمده .
35- راه رسیدن اتومبیل ها به فرودگاه .
36- راه رفت و آمد هواپیما با نیروی خود ، تاکسی وی .
37- ساختمان های بارگیری برای ایستادن هواپیما و تخلیه مسافرین و بار .
38- محوطه سرویس رسانی به مسافران .
39- در فرودگاههای ایران این نوع راه وجود ندارد .
40- محوطه ای برای بارگیری و تخلیه بار از هواپیما، سوار یا پیاده کردن مسافر، سوخت گیری، پارک کردن یا انجام تعمیرات لازم .
41- جاده سرویس رسانی به مسافران .
42- تاکسی وی ، راه رفت و آمد هواپیما با نیروی خود .
43- دفتر رزرو اتاق در هتل .
44- پیشخوان (دفتر)فروش بلیط .
45- دفتر تحویل بار مسافران (چمدان ها وقیمت: 10000 تومان

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

About: admin