پایان نامه درباره ، پروژه،، پیمانکار، تاخیرات، تأخیر، EPC، تاخیر، h

دانلود پایان نامه

_Toc411257215 h 91شکل 4-7-احتمال وقوع هر یک از اثرات عوامل مربوط به فاز تدارکات: PAGEREF _Toc411257216 h 92شکل 4-8- احتمال وقوع هر یک از اثرات عوامل مربوط به فاز ساخت و اجرا PAGEREF _Toc411257217 h 92
TOC h z t “Subtitle,Fehrest Jadavel,Diagram Title,Fehrest Sheklha” c

فصل اول :
کلیات تحقیق

فصل اول : کلیات تحقیقمقدمه
در سالهاي اخير، حكومت ها در سطوح مختلف تلاش مي كنند كه هزينه ها را محدود كنند بدون اينكه خدمات را كاهش دهند. در سطح كشورها، ابتكارات مختلفي براي تغيير در نقش حكومت در مديريت دارايي ها و املاكشان مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به نيازهاي مالي، وزارتخانه هاي كشورها به طور فزاينده اي به مديريت تاسيسات زيربنايي در يك روش شبه تجاري سوق پيدا كرده اند و به دنبال كشف راههاي جديد از مشاركتهاي بين حكومت و بخش خصوصي هستند. در نتيجه اين ابتكارات، حالت هاي مشاركت بسيار مختلفي به وجود آمده كه بسياري از آنها داراي همپوشاني با يكديگرهستند ولي در معنا و روش داراي اختلاف ظريفي مي باشند ..با توجه به برگزاري مناقصه هاي رقابتي در بخشهاي نفتي ، صنعت برق و احداث بنادر كه توسط ارگانهاي دولتي جهت سرمايه گزاري ها انجام شده است، لازم است كه تلاش فزاينده اي جهت هر چه بهتر شدن اين روش ها، به خصوص فرايند مناقصه و انتخاب پيشنهاد دهندگان كه هم از نظر مالي وهم از نظر فني، مشكلتر و پرهزينه تر از استاندارد معمول مي باشد صورت پذيرد. دو مشخصه تعيين كننده براي هر يك از روش هاي اجراي پروژه، چگونگي پيوستگي مراحل انجام پروژه و همچنين تامين منابع مالي مورد نياز توسط بخش هاي دولتي يا خصوصي مي باشد. هر يك از اين شيوه هاي گوناگون اجرا داراي نقاط قوت و ضعف متفاوت مي باشند كه با انتخاب استراتژي مورد نياز انجام پروژه، پروژه بطور موفقيت آميزي اجرا خواهد شد.
1-2- بیان مسئله
در قراردادهای طرح و ساخت زمان اصل اساسی و بنیادین است که به جهت یک سری اقدامات پیمانکار یا کارفرما، یا هردو، سبب عدم تکمیل پروژه در مدت زمان توافق شده در قرارداد میگردد، تأخیر به وقوع میپیوندد. در رویکرد زمان ، وقوع هر تأخیر به عنوان یک مشکل و خطر جدی در راه حصول نتیجهی پروژه به حساب میآید. از دیدگاه پیمانکار تأخیر، سبب طولانی شدن اجرای قرارداد، افزایش قیمت مواد و مصالح ناشی از نرخ تورّم و افزایش هزینه های نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین آلات و به طور کلی افزایش هزینه های بالا سری میگردد.
هزینه های بالا سری دفتری شامل هزینه های مدیریت و سازماندهی پروژه بسته به موضوع قرارداد و گستردگی شرکت به دلیل ارائه خدمات اداری و پشتیبانی از عملیات اجرایی و کارگاهی به پیمانکار تحمیل میگردد. هزینه های کارگاهی، هزینه دیگری است تحت عنوان هزینه های نظارت و هزینه های برپایی کارگاه، تسهیلات، ابزارآلات، تجهیزات، ماشین آلات و حمل ونقل و … که از سوی دیگر پیمانکار متحمل میگردد. لذا اتمام به موقع پروژه بیانگر بازدهی توان فنی و تخصصی بالای پیمانکار میباشد. [6]
بر اساس تجربیات و بررسی های به عمل آمده عواملی از قبیل ضعف در مطالعات اولیه و پایه، عدم قطعیت های حاکم بر مسائل مهندسی و اجرایی، تغییر در مفروضات اولیه پروژه، تغییر در محدوده و گستره کاری پروژه، عوامل محیطی و تأثیرات آن، بی تجربگی عوامل کارفرمایی و پیمانکاری، نداشتن توان علمی و فنی کارفرما و پیمانکار، در اختیار نداشتن امکانات، تسهیلات، تجهیزات و ماشین آلات و نیروی فنی و اجرایی لازم و کافی توسط پیمانکار و …، ضعف در طراحی تفصیلی و تغییرات احتمالی در طراحی ها، برگزاری مناقصه بر مبنای قیمت پایین تر، تأثیر پیشنهاد مالی بر پیشنهاد فنی، بکار گماری ارکان ضعیف مهندسی و فنی و اجرایی در پروژه، ضعف نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه ها، اثر کم رنگ کنترل پروژه در فرایند کنترل پروژه در فرایند کنترل و برنامه ریزی، مشکلات در فرایند پرداخت های مالی و بوروکراسی چرخشی صورت وضعیت های پیمانکار و مشاور، عدم نظارت و بازرسی علمی کارفرما بر عوامل اجرایی و عملیات اجرایی، مدیریت سنتی عوامل کارفرما، مشکلات و معضلات خریدهای داخلی، بالاخص خریدهای خارجی و ترخیص و تشریفات گمرکی و … سبب طولانی شدن پروژه ها در بخش طرح و ساخت گردیده است که این موضوع کارفرما را به سوی علت یابی تأخیرات جهت تسویه حساب خسارت های پیمانکاران و جبران هزینه های اضافی تحمیل شده توسط پیمانکار سوق داده و پیمانکاران نیز به دنبال یافتن تحلیل ها و دلایل کافی برای انجام ادعای خسارت، تأخیر و دیرکرد خود برآیند. [6]
ضرورت انجام تحقیقمعمولاً بسیاری از پروژه هایی که در حوزه های مختلف به اجرا درمیآیند با تأخیر روبرو میشوند. بروز تأخیر اثرات متعددی را به همراه دارد. افزایش زمان تکمیل پروژه، افزایش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم، عدم دستیابی پروژه به اهداف از پیش تعیین شده و ایجاد هزینهی فرصت از دست رفته از جمله عواقب بروز تأخیر است. این مشکلات میتواند موجب ایجاد اختلاف نظر بین ذی نفعان پروژه و بروز دعاوی شده و در پاره ای موارد نیز ممکن است کار به محاکم حقوقی کشیده شود که همگی مستلزم صرف زمان، هزینه و انرژی میباشند. بنابراین ضروری است برای شناسایی و تحلیل تأخیر، علل و عوامل بروز تأخیر و چگونگی مدیریت آن، تحقیقات لازم بر اینگونه فرایندها انجام و رویه های مناسبی ارائه گردد.
فرضیات تحقیقفرضیات تحقیق حاضر به صورت کلی با عوامل زیر مرتبط می باشند و عبارتند از :
ایجاد تاخیر یک اصل اجتناب ناپذیر در اکثر پروژه های عمرانی می باشد. 
بكارگيري اركان اجرايي ضعيف در پروژه ها بدليل برگزاري مناقصات بر مبناي قيمت پايين تر و تحت تأثير قرار گرفتن پيشنهاد فني از پيشنهاد مالي سبب ایجاد تاخیر می گردد.
 کاهش علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت  (EPC)  می تواند باعث کاهش هزینه های پروژه شود.
کاهش تاخیرات در 3 فاز طراحی، تدارکات و اجرا موجب بهبود اجرای اینگونه پروژه ها به روش (EPC) می باشد . 
ضرورت پذیرش خصوصی سازی،  مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های EPC که مورد پژوهش قرار می گیرد.
شناسایی عوامل موثر در ایجاد تاخیرات و ارائه راهکار مناسب جهت مدیریت مشکلات ناشی از تاخیرات ایجاد شده در پروژه های مهندسی به روش EPC می تواند به مدیریت صحیح پروژه ها کمک کند.
اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و بررسی علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی) و ارائه راهکارهایی جهت کاهش این تاخیرات ایجاد شده می باشد. لذا در خلال این تحقیق به اهداف دیگری شامل شناسایی علل و عوامل ایجاد تاخیرات در اینگونه پروژه ها با استفاده از تهیه پرسشنامه خواهیم رسید. همچنین در نهایت به بررسی میزان تاثیر این عوامل بر 3 هدف اصلی پروژه یعنی زمان، هزینه و کیفیت انجام پروژه نیز با استفاده از روش پیمایشی پرداخته خواهد شد.
روش تحقیق
در این تحقیق با توجه به ادبیات موجود در گرایش های مدیریت پروژه و ساخت به شناخت و بررسی تاخیر ، انواع آن و روش های تحلیل آن ها در پروژه های EPC با استفاده از ابزار تحقیق پیمایشی پرداخته خواهد شد و پس از جمع آوری پرسشنامه ها به تحلیل آن ها توسط نرم افزار آماری قدرتمند Spss پرداخته می گردد تا با استفاده از نتایج ارائه شده، بتوان با کاهش عوامل فوق در اینگونه پروژه ها، اختلاف نظرها و دعاوی ذی نفعان پروژه های EPC کاهش یابد .
1-7- خلاصه فصل
در این فصل ضمن بیان مقدمه ای بر قراردادهای EPC ، به بیان کلیات مربوط به ایجاد تاخیرات در اینگونه پروژه ها و ضرورت انجام تحقیقات بیشتر در مورد علل و عوامل ایجاد تاخیرات در پروژه های EPC ، به بیان نحوه انجام تحقیق حاضر پرداخته شده است.
فصل دوم :
مروری بر ادبیات موضوع و مطالعات گذشته فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و مطالعات گذشته2-1- مقدمه
از عمده مشكلات بارز در اجراي پروژ ه ها، تأخيرات پروژه مي باشد، به طور كلي تأخير ، هرگونه عدول از توافقات زمانبندي شده متأثر از عوامل دروني و بيروني سيستم می باشد كه بعضاً باعث ايجاد مشكلاتي براي صاحب قرارداد (كارفرما) و مجري (پيمانكار) مي گردد. در اين تحقیق با توجه به اصل اجتناب ناپذير تاخیرات و تأثيرات آن بر پروژه، با تمركز بر تأخيرات رخ داده در پروژه های انجام شده به روش EPC ، به تجزيه و تحليل علل ايجاد تأخيرات و منشأ بروزآنها پرداخته خواهد شد، اين موارد شامل عواملي چون عدم قطعيت هاي حاكم بر مسايل مهندسي و اجرايي، تغيير در مفروضات اوليه پروژه، تغيير در محدوده و دامنه كاري پروژه، ضعف در مطالعات اوليه، عوامل محيطي و تأثيرات آن، بي تجربگي مجريان پروژه ها،

متن کامل در سایت homatez.com