منابع تحقیق درمورد منابع تحقیق با موضوع انواع تكدي

دانلود پایان نامه

يكي از ضرورتهاي تبيين و برخورد صحيح و منطقي با پديده تكدي گري، تفكيك انواع اين پديده و شيوه ها و اشكال مربوط به آن است. سياستها و راهبردهاي انتخابي سازمانهاي ذيربط بر سر مقابله با پديده گدايي بستگي دارد به تحليل از سرشت و انواع تكدي گري كه جامعه با آن مواجه است. بطور معمول، كارشناسان مسائل اجتماعي بر طبق مشاهدات و نتايج به دست آمده به يك تقسيم بندي دوگانه از تكدي، يعني تكدي آبرومندانه در كنار تكدي آشكار و غير آبرومندانه پرداخته اند.

گفتار اول: تكدي پنهان

آن است كه به طريق پنهان و آبرومندانه مانند دراويش، دعانويسان و كولي ها.

يا خواندن اشعار و روايت قصه هاي ملي و مذهبي به « زمزمه اوراد و اذكار » – دراويش: افرادي هستند كه با كشكول و تبرزين و با در گذشته، عمده ترين متكديان، دراويش بودند كه با استفاده از عواطف و باورهاي مردم به گدايي مي پرداختند.

در هند و پاكستان دروايشي هستند كه خود را در بدترين وضع قرار مي دهند، مثلا دسته جمعي در گوشه اي معتكف مي شوند و نوحه هاي مذهبي مي خوانند و اعضاي بدنشان را به لرزه در مي آورند و از اين راه گدايي مي كنند. هدف اين افراد، شكستن غرور و عزت نفس در اين مرحله است.

الف: دعانويسان

كساني هستند كه بر روي كاغذهاي طومار مانندي دعا مي نويسند و به عنوان نسخه شفابخش به مردمان و افراد نيازمند و ساده لوح مي فروشند. اين دسته در مناطقي كه داراي ساختار سنتي و قديمي است و در جوامع كوچكتر و شهرستانها – كه بافت سنتي دارند از ارزش ويژه اي برخوردارند و در نقشها و به شيوه هاي مختلف به گدايي مشغولند.

ب: كولي ها

كولي طايفه اي از بقاياي هنديان رامشگر است كه در عهد بهرام گور به ايران آمده اند. مردمي صحرانشين و بيابانگرد هستند و در همه جا گردش مي كنند. كولي ها با فالگيري و كف بيني و بندبازي، زنان و مردان ساده لوح را فريب مي دهند و از اين طريق مبالغي را به دست مي آورند.

گفتار دوم: تكدي آشكار

كساني كه آشكارا و با استفاده از فنون و رموز روان شناسي ترحم مردم را به خود جلب و به شيوه ها و صور مختلف از ديگران است گداهاي حرفه اي « حرفه اي – تخصصي » تقاضاي كمك
مي كنند به اين نوع تكدي مي پردازند مهمترين شكل گدايي آشكار، تكدي در رديف ساير شغلها مثل خريد و فروش و كارهاي توليدي « كار » افرادي هستند كه از نظر مالي وضع خوبي دارند ولي گدايي را يك به حساب مي آورند. اين گروه داراي تشكيلات مفصلي هستند كه به صورت يك سازمان غير رسمي اما زنده و جاندار، فعاليت مي كنند. در اين تشكيلات همه چيز بر اساس توانايي شخص متكدي و ويژگيهاي مكاني، جمعيتي، اقتصادي و… تقسيم مي شود، لذا خاص خود را دارد. «سرقفلي» هر مكاني داراي ارزشهاي مشخص و اهميتي متفاوت از جاهاي ديگر بوده و اصطلاحات تكدي گري آشكارا خود به دو دسته تكدي گري سنتي ومدرن تقسيم مي شود.

الف: تكدي گري سنتي: گدايي، اسفند دود كردن، شيشه ماشين پاك كردن، تنقلات فروشي، اسباب بازي فروشي، كبريت فروشي، دستمال فروشي، روزنامه فروشي، درب منازل رفتن وگدايي كردن، زدن سازهاي بادي و ضربي در اتوبوسها و پياده روها، فال فروشي و….

ب: تكدي گري مدرن : سي دي فروشي، گل فروشي ، عكس وپوستر فروشي ، لوازم جانبي ماشين فروشي، طلب پول كردن براي انجام كار يا فعاليتي، سوت زدن و نواختن موزيكها باسوت، اداي مريض درآوردن ، اظهار هم دردي با خانواده هاي متوفي بر سر مزار، درخواست سوخت (بنزين)و…..

دانلود پایان نامه ارشد

 

متن کامل پایان نامه جرم تکدی گری در شهرستان مشهد و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن

متن کامل در سایت homatez.com