تحقیق رایگان درمورد منابع تحقیق درباره سنين تكدي گري

دانلود پایان نامه

علل و عوامل مؤثر در ظهور پديده تكدي

بسياري از انواع تكدي گري، بر اساس عوامل رواني، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي به وجود مي آيد و محصول ساختار اجتماعي و نارساييهاي ناشي از آن است. با توجه به مطالعات انجام شده، به طور كلي عوامل مؤثر در ايجاد و گسترش پديده تكدي را مي توان در دو عامل عمده و مهم خلاصه كرد:

گفتار اول: عوامل اجتماعي – اقتصادي

گدايي يك زايده اجتماعي است كه در پيدايش آن چند عامل دخالت دارند: فقدان اشتغال و كار، عدم دارا بودن مهارت وفنون شغلي وحرفه اي ، فقر مادي، پيري و از كار افتادگي، رخوت و سستي، اعتياد، معلوليت و بيماري، مسائل خانوادگي از قبيل پاشيده شدن خانواده، مهاجرت از روستا به شهر، نابسامانيهاي اقتصادي از قبيل كمي درآمد در بعضي از مشاغل، بالابودن هزينه زندگي، ضعف فرهنگ حاكم بر خانواده هاي متكديان، شكاف عميق طبقاتي و غيره از جمله اين عوامل به شمار مي روند. علل اجتماعي ديگر گدايي مربوط به كمبودهايي است كه در اثر نارساييهاي موجود در جامعه به وجود مي آيد. بايد اذعان داشت كه برخي از اين گدايان محصول نابساماني اجتماعي هستند. بدين معني كه جامعه نتوانسته است افراد سالخورده، عاجز، معلول، يتيم و امثال آنان را در مراكز مناسبي سازمان بخشد و براي آنان زندگي انساني لازم را فراهم آورد. در نتيجه آنان نيز از فرط ناچاري براي بقاي خويش به تكدي مي پردازند. «شرمن و وود» نيز استدلال مي كنند كه گسترش «بيكاري وفقدان مهارتهاي شغلي وحرفه اي» مساله تقاضاي كالاهاي ساخته شده را دچار مشكل مي كند. زيرا در اين دوره، كارگران درآمدشان از حد معمول كمتر است و تقاضا براي كالاهاي مصرفي آنان به حداقل مي رسد. از اين رو براي مدتي كسادي و تنزل اقتصادي بدتر و وخيم تر مي شود. بيكاري فراوان از تقاضا مي كاهد و كاهش تقاضا به بيكاري بيشتري مي انجامد. گرچه بالاخره، اوضاع به حال اول برمي گردد و كاهش تقاضا به آهستگي انجام مي پذيرد لكن كارگران بايد چيزي براي خوردن داشته باشند. به هر صورت مردم مصرف خودشان را حفظ
مي كنند. بطوري كه مصرف، كمتر از اخذ وام (مقداري بدهكاريهاي تازه به بار مي آيد)، دزدي (افزايش جنايات) و « گدايي » درآمد تنزل مي كند. حفظ مصرف از طريق خدمات دولتي (نظير پرداخت غرامت دوره بيكاري) صورت مي پذيرد.

گفتار دوم: عوامل رواني و فردي

مطالعه ريشه هاي رواني و فردي تكدي، بسيار جالب است. اين امر نقش مؤثري در بزهكاري و تكدي گري دارد. زيرا چيزي جز نتيجه شرايط محيط زيست و اثرات اجتماعي است و موجد استعدادهاي جرم زا و گرايش هاي انحرافي در نزد افراد طبق نتايج به دست آمده از تحقيقات متعدد، درصد قابل ملاحظه اي از افراد متكدي، از اختلالات شديد رواني رنج مي برند. از اين ديدگاه، اختلال رواني، كم و بيش، در فردي شكل مي گيرد و به ظهور مي رسد كه در اثر حوادث غير مترقبه، روحش آزار ديده باشد. نتيجه اين تاثيرات سوء، روي آوردن شخص به دست درازي و اختلالات رفتاري است كه زمينه انجام عمل تكدي گري ديوانگان و آنان كه تعادل قواي خود را – چه به صورت ژنتيكي و چه در اثر عوامل محيطي – از دست داده اند، نيز از كساني هستند كه به گدايي مي پردازند، بي آن كه الزاما دركي اقتصادي همانند ديگر متكديان از اين عمل داشته باشند. اين دسته از افراد به علت عدم پذيرش اجتماعي و تحمل نشدن از سوي وابستگان خويش، به صحنه تكدي پرتاب مي شوند و بتدريج در اثر يادگيري اجتماعي، اين رفتار، به صورت يك عادت « غريزي – رواني» در آنان تكرار مي شود. اتفاقا عموما از حاصل گدايي خويش  بهره مند نيستند، زيرا حاصل كارشان يا توسط اراذل و اوباش به غارت مي رود و يا آن را گم و گور مي كنند.

مبحث ششم: تكدي گري، زمينه ساز آسيبهاي اجتماعي

تكدي گري را بايد زمينه ساز آسيب هاي اجتماعي متعددي قلمداد كرد. اكثر بررسيهاي انجام شده، از رابطه بين گدايي و اعتياد، بزهكاري، خودكشي، ميخوارگي، روابط جنسي (فساد و فحشا)، لاابالي گري، سرقت، و… حكايت مي كنند. علتهاي ديگري مانند فقر مادي و ناكامي اقتصادي، فقر فرهنگي، اعتياد، رخوت و سستي، مهاجرت، معلوليت، بي مهري و غيره ممكن است موجب شود كه جوان يا سالمندي به گدايي روي آورد. گاهي حتي كمبود درآمد در بعضي از مشاغل و بالا بودن هزينه زندگي نيز ممكن است چنين عارضه اي را پديد آورد و به دنبال آن شخص به گروههاي بزهكار بپيوندد و به انواع انحرافات اجتماعي روي آورد. با اين حال تكدي، به تنهايي، عامل انحرافات آنها نيست بلكه بسياري از علل ديگر در پديد آمدن اين وضع دخالت دارند.

بررسي آماري پديده تكدي طبق آمارهاي پراكنده سازمانهاي ذيربط و مراجع ذيصلاح نشان
مي دهد كه اكثريت قريب به اتفاق گدايان در سنين بين 31 الي 40 سالگي قرار دارند. براي نمونه از بين 244 گدايي كه مورد پرسش قرار گرفته اند 62 نفرشان بين سنين ،20 – 31 الي 40 سالگي قرار داشته اند. همچنين از بين 130 نفر متكدي دستگير شده، 25 نفر آنها نيز 7 سال، 16% آنها بين 30-20 در نوسان بوده است. متاسفانه سن تكدي گري در ايران به ويژه شهرهاي بزرگ  46% بالاي 60 سال و بقيه بين گروه سني 60 به شدت رو به كاهش است و همين موضوع مي تواند زنگ خطري براي مسوولان و مردم باشد. كاهش سن تكدي گري در ايران زنگ خطري است براي جامعه تا دريابند كه جامعه به بحران تكدي گري دچار شده است و اين پديده از حالت نياز به يك شغل تبديل شده است. استفاده از كودكان و زنان جوان مي تواند عواقب جبران ناپذيري را براي جامعه به همراه داشته باشد. چراكه خطر جرم و اعمال منكرانه را در جامعه افزايش مي دهد.

دانلود پایان نامه ارشد

 

متن کامل پایان نامه جرم تکدی گری در شهرستان مشهد و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن

متن کامل در سایت homatez.com