پایان نامه- منبع مقاله با موضوع تكدي گري از ديدگاه اسلام

دانلود پایان نامه

مبحث هشتم: تكدي گري از ديدگاه اسلام

دين مبين اسلام با تحريم ربا و تراكم بي جهت ثروت و فعاليتها و كوششهاي نازا و عقيم، « تكدي » را به عنوان يكي از كسبهاي منفور اعلام كرده و آن را سخت مورد مذمت و سرزنش قرار داده است. « اسلام »دستور داده است كه مردم تن به مذلت و خواري ندهند، خود. را زبون و پست نكنند، دست گدايي به اين و آن دراز ننمايند، تا مي توانند زير بار منت كسي نروند و چيزي خواهش نكنند. و گاهي پيش مي آمد كه مستمند و بيچاره اي به يكي از پيشوايان، اظهار تنگدستي
مي نمود، آن جناب كمكي به او نمي كرد و او را به كسب و كار تشويق مي نمود. البته مايوس كردن آن مستمند بواسطه بخل و عدم ترحم نبود، زيرا طبق مدارك مسلمي كه داريم، پيغمبران و ائمه دين ما مردان جود و كرم بودند و فقير را نااميد نمي كردند و از محروم كردن سائل و متقاضي، نهي مي نمودند. حتي خود آن مردان بزرگ، در راه كمك به خلق، پيشقدم بودند و گاهي چيزي را كه خود احتياج داشته اند، به محتاجان ديگر داده اند. بنابراين اگر گاهي به فقير چيزي نداده او را براي كار راهنمايي كرده اند، به خاطر اين بوده كه آن نيازمند را از عمل مذموم و ناپسند گدايي باز دارند و او را مرد كار و كوشش گردانند.

پيامبر بزرگ اسلام صلي الله عليه وآله وسلم در وصيتهايي به علي عليه السلام فرمود: اي علي اگر من ناچار شوم كه دست خود را تا آرنج در دهان اژدها فرو برم، اين عمل را دوستتر دارم از اين كه از كسي كه دارا نبوده و دارا شده چيزي را درخواست نمايم در جاي ديگر پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم مي فرمايد: اگر مردم مي دانستند در سؤال و تكدي چه بديهايي وجود دارد هرگز كسي از كسي چيزي درخواست نمي كرد.

امام صادق عليه السلام فرمود: از تقاضا و خواهش كردن از مردم برحذر باشيد، چه اين عمل در اين دنيا خواري و فقري است كه شتابان آن را براي خود خواسته ايد و در روز قيامت حسابي طولاني دارد.

امام محمد باقرعليه السلام فرمود: اگر مردم بدانند خواهش و درخواست چقدر بد است هيچ كس از كسي خواهش چيزي نمي نمايد و اگر ببخشند، بداند كه دهش و بخشش چقدر خوب است و پاداش دارد هيچ كس را بدون انجام تقاضايش رد نمي كرد.

امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس زبان به سؤال و گدايي گشايد در حالي كه داراي مال و توانمندي باشد روز قيامت در حالي خدا را ملاقات مي نمايد كه صورت او مجروح و خون آلود است.

مي بينيم در اين روايات، تكدي، علاوه بر كيفر اخروي و ذلت نفس، موجب دروغ و ظلم و ستم در حق خود و ايجاد روحيه رخوت و تن پروري در افراد و انواع انحرافات اجتماعي نظير فساد، قاچاق و فحشا را دامن مي زند. بنابراين اسلام عزيز از يك طرف افراد را در مقابل يكديگر مسؤول مي داند و از طرف ديگر به آنان اجازه نمي دهد كه دست خواهش و درخواست به سوي كسي دراز كنند.

مبحث نهم: تكدي از ديدگاه فقها

در يك تقسيم بندي كلي دو ديدگاه فقهي نسبت به پديده گدايي وجود دارد:

عده ای نسبتا زيادي از فقها معتقدند كه گدايي اساسا امري حرام است، چه اين سؤال بصورت زيان باشد، يعني گدا بگويد و چه به صورت نوشته باشد مثل اين كه كسي نوشته اي مشخص جلويش بگذارد و گدايي كند و چه شخصي چند تا بچه مريض احوال را اطراف خودش جمع كند و سرش را پايين بياندازد كه اين هم، عملا سؤال است و چه دستش را بر پيشاني اش بگذارد، به هر حال چه با زبان سر و چه با زبان عمل را حرام دانسته اند. عده ديگري از فقها، گدايي را حرام ندانسته اند بلكه آن را مكروه در صدقه و بخشش به مستمندان، قصد قربت شرط است و » : شمرده اند.

حضرت امام خميني رحمه الله در تحريرالوسيله، مي فرمايند:

سؤال (گدايي) در صورت نياز مكروه و در صورت عدم نياز شديا مكروه و بنا به احتياط حرام است.

دانلود پایان نامه ارشد

 

متن کامل پایان نامه جرم تکدی گری در شهرستان مشهد و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن

متن کامل در سایت homatez.com