پایان نامه درمورد نوشیدنی، رستوران، افتتاحیه، لوگو، بهداشت، لباس، غذا، آشپزخانه

منو با لوگو مجموعه .

۸ – ارائه لیست تجهیزات و ادوات آشپزخانه و نقشه اجرایی به همراه جانمایی تجهیزات .

۹ – تامین خرید تجهیزات و ادوات آشپزخانه و قسمتهای غذا و نوشیدنی و تجهیز این قسمتها بر اساس پلان اولیه .

راه اندازی رستوران در یزد۱۰ – گزینش پرسنل قسمتهای مختلف و تایید صلاحیت این پرسنل و انجام مقدمات اداری همچون استعلام سوء پیشینه ، عدم اعتیاد ، اخذ کارت بهداشت و بهداشت اصناف و … تنظیم قراردادهای شغلی و منابع انسانی .

۱۱ – سفارش و خرید لباس پرسنل قسمتهای مختلف ، نشان سینه با لوگو رستوران ( بج سینه ) ، نشان نام پرسنل بر روی لباس با لوگو رستوران ( نیم تگ اسم ) .

۱۲ – آموزش استانداردای بهداشتی ، حرفه ای و کلیه موارد مربوط به منوهای غذایی و نوشیدنی اعم از گارنیشهای غذاها و نوشیدنی ها و اصول پذیرایی و میزبانی .

۱۳ – ارائه لیست تمامی مواد اولیه غذایی همچون مواد پروتئینی ، اقلام خشک و شوینده ها و … بهمراه منابع تامین خرید با قیمت مناسب و کیفیت عالی .

۱۴ – خرید تمامی مواد اولیه بر حسب اولویتهای زمانی ( مثلاً اقلام پر مصرف و خشک که قابلیت نگهداری دارند در مقادیر بیشتر و برای بلند مدت خرید گردند ) .

۱۵ – تبلیغات محیطی و اعلام روز افتتاحیه رستوران .

۱۶ – مرحله پخت آزمایشی جهت آموزشهای نهایی و تایید کنترل نهایی طعم و کیفیت محصولات .

۱۷ – آماده سازی و پس داهی گیری تمام آیتمهای غذا و نوشیدنی جهت افتتاحیه .

۱۸ – برگزاری افتتاحیه مجموعه در بالاترین سطح کیفی .

۱۹ – آموزش های تکمیلی ضمن کار و نظارت بر تداوم کیفیت و استانداردهای از پیش تعیین شده .

۲۰ – پشتیبانی مستمر.

آدرس سایت : گروه سرآشپزان آسیا

متن کامل در سایت homatez.com