تحقیق رایگان با موضوع خود تنظیمی رو می تونین بیاموزین

دانلود پایان نامه

در سالای گذشته برنامه های زیادی آماده شدن که به کمک اون¬ها میشه خود تنظیمی رو به دانش آموزا آموزش داد. یکی از برنامه های موفق آموزش خودتنظیمی تغییر شناختی – رفتاریه که به شکل زیر تعریف شده: تغییر دادن رفتار رو فرد به وسیله دستکاری فرایندهای فکری مخفی اون. برنامه های آموزشی تغییر شناختی – رفتاری هم شامل عناصری از رفتارگرایی و هم شناخت گراییه. از آن¬جا جنبه رفتاری داره که اصول مهم تقویت رو به کار می بنده. اما از آن¬جا که بر به کار گیری مراحل¬های شناختی واسه ایجاد تغییر در رفتار تاکید می کنه، جنبه شناختی داره. در برنامه های آموزشی خود سازمانی (خودتنظیمی) وابسته به تغییر شناختی – رفتاری، به خاطر ایجاد توانایی پذیرش مسئولیت یادگیری در یادگیرنده به اون مهارتای چهارگانه تعیین هدف، نظارت بر رفتار خود، امتحان رفتار خود و اعمال پاداش شخصی آموزش داده می شه. به توضیح کوتاه این مهارت ها می پردازیم( سیف، 1387).
1. تعیین هدف :
منظور از تعیین هدف به وسیله یادگیرنده اینه که اون بتونه مقاصد یادگیری خود رو خود انتخاب کنه. تحقیق¬های آموزشی نشون دادن که هدف¬های واقعی ای که به وسیله خود یادگیرندگان تعیین می شن از هدف¬هایی که معلم واسه اونا تعیین کنه مفیدترند. پس معلمان باید به علم آموزانشون کمک کنن تا هدف¬های یادگیری رو واسه خودشون انتخاب کنن.
2. نظارت شخصی:
پس از آن که هدف¬های یادگیری به وسیله دانش آموز تعیین شدن، لازمه مرتباً تحت نظارت قرار گیرند. یعنی در جریان پیشرفت یادگیری، دانش آموزا باید اطمینان به دست بیارن که به طرف هدف پیش می رن واز اون دور نمی افته (اگن و کاوچک، 2001، به نقل از سیف، 1387).

3. خود سنجی:
خودسنجی یعنی بررسی چگونگی پیشرفت یادگیری به وسیله خود یادگیرنده، هر چند که از نظر معلمان درباره پیشرفت یادگیرندگان خیلی ارزشمنده، اما میشه به یادگیرندگان یاد داد، تا خودشون هم درباره کاراشون داوری کنن. کمک به دانش آموزا واسه انجام خودسنجی معتبر، طبق مشاهدات شخصی، مهم ترین وظیفه وابسته به آموزش و پرورش رودرروی معلمانه.

4. تقویت شخصی:
آخرسر اینکه پس از خودسنجی، یادگیرنده باید بتونه خودشو تقویت کنه. یادگیرندهای خود نظم ده یا خود سروسامون گر (خود تنظیم) واسه موفقیت هاشون خودشون رو تشویق و واسه شکست هاشون خودشون رو سرزنش (تنبیه) می کنن. بندورا (1986) میگه یادگیرنده گانی که علاوه بر تعیین هدف واسه خود و نظارت برپیشرفت، واسه موفقیتشون خود رو تقویت می کنن، از یادگیرنده گانی که فقط تعیین هدف می کنن و بر پیشرفت خود نظارت اعمال می کنه اما تقویت شخصی رو به کار نمی گیرن، موفق ترن (سیف، 1387).

متن کامل در سایت homatez.com