متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی  گرایش بازاریابی

عنوان : بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده تحصیلات تکمیلی

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی  گرایش بازاریابی

                                                     عنوان:

بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه

استاد راهنما:

دکتر سید محمود شبگو منصف

استاد مشاور:

احمد قنبریان بروجنی

 

نگارش:

مجتبی گلدسته

 

نیمسال اول ۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

۱-۲- بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۳ ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………۴

۱-۴ – اهداف تحقیق(علمی وکاربردی) ……………………………………………………………………………………۵

۱-۵ فرضیه­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………..۶

۱-۷-قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۱۰

  ۱-۷-۱ – قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………۱۰

  ۱-۷-۲ – قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۱

  ۱-۷-۳ – قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۱

 

فصل دوم ادبیات وموضوع پیشینه تحقیق

مقدمه……………………………………… ۱۳

 

۲-۱) بازاریابی و تبلیغات

۲-۱-۱) بازاریابی…………………………….. ۱۴

۲-۱-۱-۱) احتیاج یا نیاز (Need) ……………….. 16

۲-۱-۱-۲)خواسته‏ ( Want) ………………………. 17

۲-۱-۱-۳)تقاضا (Demand) ………………………. 17

۲-۱-۱-۴)محصول (Product) ………………………. 17

۲-۱-۱-۵)مبادله (Exchange) …………………….. 18

۲-۱-۱-۶)معامله (Transaction) …………………… 19

۲-۱-۱-۷) بازار (Market) ………………………. 19

۲-۱-۲) مدیریت بازاریابی………………………. ۲۰

۲-۱-۳)آمیخته بازاریابی……………………… ۲۰

۲-۱-۴)  بازاریابی خدمات بانکی………………… ۲۱

۲-۲ بازاریابی خدمات

۲-۲-۱) بازاریابی خدمات………………………. ۲۵

۲-۲-۲) ماهیت و ویژگی خدمات……………………. ۲۶

۲-۲-۲-۱) ناملموس بودن………………………… ۲۶

۲-۳-۲-۲) تفکیک‎ ناپذیری……………………….. ۲۶

۲-۳-۲-۳) ناهمگونی……………………………. ۲۷

۲-۳-۲-۴) فناپذیری……………………………. ۲۷

۲-۳-۳) آمیخته بازاریابی خدمات…………………. ۲۸

۲-۲-۴)مزیت رقابتی در خدمات……………………. ۲۹

۲-۲-۵)مدل مفهومی پژوهش……………………….. ۳۰

۲-۲-۵-۱)محصول……………………………… ۳۱

۲-۲-۵-۲)قیمت………………………………. ۳۲

۲-۲-۵-۳)توزیع……………………………… ۳۲

۲-۲-۵-۴)ترفیع……………………………… ۳۳

۲-۲-۵-۵)کارکنان……………………………. ۳۳

۲-۲-۵-۵-۱)شایستگی کارکنان…………………. ۳۴

۲-۲-۵-۵-۲) اهمیت کارکنان در ارائه خدمات با کیفیت ۳۵

۲-۲-۵-۵-۳)گزینش کارکنان مناسب……………… ۳۷

۲-۲-۵-۵-۴)آموزش و باز آموزی کارکنان………… ۳۸

۲-۲-۵-۵-۵)رایج ساختن استاندارهای کیفیت و ارزیابی دائمی میزان رعایت آنها در کارکنان……………………. ۳۸

۲-۲-۵-۶)امکانات و دارائی های فیزیکی ملموس………. ۳۸

۲-۲-۵-۶-۱)نقش شواهد فیزیکی بانک و شایستگی کارکنان در رضایت، جذب و حفظ مشتریان……………………………… ۴۰

۲-۲-۵-۷)مدیرت باجه یا فرایند…………………. ۴۱

۲-۲-۶) استراتژی های آمیخته بازاریابی…………… ۴۱

۲-۲-۶-۱) استراتژی های محصول………………. ۴۲

۲-۲-۶-۲)استراتژی های قیمت………………… ۴۲

۲-۲-۶-۳) استراتژی های مکان……………….. ۴۲

۲-۲-۶-۴) استراتژی های ترفیع و بازار افزایی…. ۴۲

۲-۲-۶-۵) استراتژی های مربوط به کارکنان…….. ۴۲

۲-۲-۶-۶)استراتژی های مربوط به دارایی ها یا امکانات فیزیکی و فرایند ها………………………………. ۴۳

۲-۲-۷)  مفهوم جدید خدمت به مشتریان…………….. ۴۴

۲-۲-۸) خدمت به مشتری، مهمترین تعهد سازمانی……… ۴۵

۲-۲-۹) اهمیت دادن به مشتری یا ارباب رجوع……….. ۴۵

۲-۲-۱۰)  اهمیت ارائه خدمت به مشتریان…………… ۴۶

۲-۲-۱۱) آینده خدمات………………………….. ۴۶

۲-۲-۸) خدمت به مشتری، مهمترین تعهد سازمانی……… ۴۵

۲-۲-۸) خدمت به مشتری، مهمترین تعهد سازمانی……… ۴۵

۲-۲-۸) خدمت به مشتری، مهمترین تعهد سازمانی……… ۴۵

 

۲-۳ کیفیت خدمات

۲-۳-۱) مفهوم کیفیت خدمات……………………… ۴۷

۲-۳-۱-۱) بی نهایت بزرگ……………………….. ۴۸

۲-۳-۱-۲) محصول محور………………………….. ۴۸

۲-۳-۱-۳) فرآیند یا عرضه محور………………….. ۴۸

۲-۳-۱-۴) مشتری محور………………………….. ۴۹

۲-۳-۱-۵) ارزش محور…………………………… ۴۹

۲-۳-۲) اهمیت کیفیت خدمات……………………… ۵۰

۲-۳-۲-۱)  افزایش انتظارات مشتریان……………… ۵۱

۲-۳-۲-۲) فعالیت رقبا…………………………. ۵۱

۲-۳-۲-۳) عوامل محیطی…………………………. ۵۱

۲-۳-۲-۴) ماهیت خدمات…………………………. ۵۲

۲-۳-۲-۵) عوامل درون سازمانی…………………… ۵۲

۲-۳-۲-۶) مزایای ناشی از کیفیت خدمات……………. ۵۲

۲-۳-۳) بازارگرایی و کیفیت خدمات……………….. ۵۴

۲-۳-۴)رویکردهای مدیریت کیفیت خدمات…………….. ۵۵

۲-۳-۴-۱) واکنشی یا انفعالی……………………. ۵۵

۲-۳-۴-۲) استراتژیک یا فعالانه………………….. ۵۶

۲-۳-۵) پیامدهای کیفیت خدمات…………………… ۵۷

۲-۳-۶) کیفیت خدمات و تصمیمات بازاریابی رقابتی…… ۵۹

 

۲-۴ جذب مشتری و رضایت مندی

۲-۴-۱)مفاهیم و تعاریف مشتری مداری……………… ۶۱

۲-۴-۲) چارچوبی برای ارزیابی میزان مشتری‎مداری……. ۶۴

۲-۴-۳)مفهوم رضایت  ………………………….. ۶۶

۲-۴-۳-۱)رضایت مشتری………………………….. ۶۷

۲-۴-۳-۲) نارضایتی مشتری………………………. ۶۷

۲-۴-۴)رضایت مشتری هسته فعالیت‎های بازاریابی……… ۶۷

۲-۴-۴)ساختار فرایند نظام کلی خدمات رضامندی مشتری… ۶۹

۲-۴-۴-۱)مفهوم و سیاست رضامندی مشتری……………. ۷۰

۲-۴-۴-۲) تحقیقات بازاریابی و تحلیل نیازهای مشتری… ۸۱

۲-۴-۴-۳) برنامه‎ریزی برای مشتری پسندکردن محصولات و خدمات   ۷۱

۲-۴-۴-۴) بازار و فروش محصولات و خدمات…………… ۷۲

۲-۴-۴-۵) مشتری پسند کردن تحویل………………… ۷۱

۲-۴-۴-۶)ایجاد رضامندی برای مشتری………………. ۷۲

۲-۴-۵) جمع‎آوری و تحلیل اطلاعات درباره رضامندی مشتری. ۷۲

۲-۴-۶) مزایای رضایت مشتری…………………….. ۷۲

۲-۴-۷)هفت دستور طلایی برای جلب رضایت مشتری………. ۷۴

 

۲-۵بانک­داری

۲-۵-۱)آغاز بانک­داری………………………….. ۷۵

۲-۵-۲)روش‌های نوین مشتری‌مداری و بازاریابی علمی در بانک­داری ایران………………………………………….. ۷۶

۲-۵-۳)مشتریان منابع نامشهود بانک­ها…………….. ۷۸

۲-۵-۴) خدمات داخلی بانکی……………………… ۸۱

۲-۵-۵)رضایت مشتریان و ارباب رجوع (برون سازمانی)…. ۸۳

۲-۵-۵-۱)اهمیت رضایت مندی مشتری………………… ۸۳

۲-۵-۵-۲)مزایای رضایت مشتری……………………. ۸۳

۲-۵-۶)کیفیت خدمات بانکی برای مشتریان…………… ۸۵

۲-۵-۶-۱)تعیین و تبیین ماموریت شرکت در راستای منافع و خواسته‌های مشتری……………………………………… ۸۵

۲-۵-۶-۲)درگیر ساختن و متعهد کردن دائمی مدیریت ارشد در پیشبرد کارها……………………………………… ۸۶

۲-۵-۶-۶)استفاده از تکنولوژی برای دستیابی به رضایت مشتری  ۸۶

۲-۵-۶-۷)خلاقیت برای حرکت به فراسوی انتظارات مشتری… ۸۶

 

۲- ۶تاریخچه پژوهش

۲-۶-۱)پیشینه تحقیق…………………………… ۸۸

۲-۶-۱-۱)پیشینه داخلی…………………………. ۸۸

۲-۶-۱-۲)پیشینه خارجی…………………………. ۹۲

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱)مقــدمه…………………………………. ۹۶

۳-۲)روش تحقیق……………………………….. ۹۶

۳-۳ ) جامعه و نمونه آماری…………………….. ۹۷

۳-۳-۱) جامعه آماری تحقیق……………………… ۹۷

۳-۳-۲ ) نمونه و روش نمونه گیری تحقیق…………… ۹۷

۳-۴)روش گردآوری داده ها و اطلاعات………………. ۹۹

۳-۵) روایی یا اعتبار ابزار تحقیق……………… ۱۰۰

۳-۶)قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار تحقیق……….. ۱۰۰

۳-۷ )روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات……….. ۱۰۱

۳-۷-۱)آزمون فریدمن………………………….. ۱۰۲

 

فصل چهارم تجزیه تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه…………………………………. ۱۰۴

۴-۲) آمار توصیفی پاسخ دهندگان………………… ۱۰۴

۴-۲-۱) جنسیت پاسخ­گویان………………………. ۱۰۵

۴-۲-۲) درآمد  پاسخ­گویان……………………… ۱۰۶

۴-۲-۳) مدت زمان استفاده از خدمات بانک توسعه تعاون توسط پاسخ­گویان………………………………………….. ۱۰۷

۴-۲-۴) تحصیلات پاسخ­گویان……………………… ۱۰۹

۴-۴) نتایج تحلیل آماری فرضیه­ها……………….. ۱۰۹

۴-۴-۱) نتیجه تحلیل آماری فرضیه اول……………. ۱۰۹

۴-۴-۲) نتیجه تحلیل آماری فرضیه دوم……………. ۱۱۰

۴-۴-۳) نتیجه تحلیل آماری فرضیه سوم……………. ۱۱۱

۴-۴-۴) نتیجه تحلیل آماری فرضیه چهارم………….. ۱۱۲

۴-۴-۵) نتیجه تحلیل آماری فرضیه پنجم…………… ۱۱۳

۴-۴-۶) نتیجه تحلیل آماری فرضیه ششم……………. ۱۱۴

۴-۴-۷) نتیجه تحلیل آماری فرضیه هفتم…………… ۱۱۵

۴-۴-۸) نتیجه تحلیل آماری فرضیه اصلی…………… ۱۱۶

۴-۴-۸ )بررسی میزان اهمیت سوالات پرسشنامه……….. ۱۱۷

۴-۵) اولویت­بندی عوامل آمیخته بازاریابی خدمات…… ۱۲۰

۴-۶) بررسی نتایج آزمون کراسکال والیس بر اساس تحصیلات ۱۲۱

۴-۷- بررسی نتایج آزمون کراسکال والیس بر اساس میزان درآمد ۱۲۳

 

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) نتیجه گیری…………………………….. ۱۲۸

۵-۱-۱ نتیجه گیری فرضیه اول…………………… ۱۲۸

۵-۱-۲ نتیجه گیری فرضیه دوم…………………… ۱۲۸

۵-۱-۳ نتیجه گیری فرض سوم…………………….. ۱۲۹

۵-۱-۴ نتیجه گیری فرضیه چهارم…………………. ۱۲۹

۵-۱-۵ نتیجه گیری فرضیه پنجم………………….. ۱۳۰

۵-۱-۶ نتیجه گیری فرضیه ششم…………………… ۱۳۰

۵-۱-۶ نتیجه گیری فرضیه هفتم………………….. ۱۳۰

۵-۱-۶ نتیجه گیری فرضیه اصلی………………….. ۱۳۱

۵-۱-۷ نتایج سایر یافته های پژوهش……………… ۱۳۱

۵-۲) پیشنهادات……………………………… ۱۳۱

۵-۲-۱ پیشنهادات بر مبنای نتایج پژوهش………….. ۱۳۱

۵-۲-۲ پیشنهادات پژوهشی………………………. ۱۳۳

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۵

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۸

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۰

 

 

 

چکیده

توجه جدی به مدیریت و بازاریابی خدمت می­تواند تحول و جهت­گیری جدیدی را دربانک­ها به وجود آورد. برخی از ناراحتی­ها و نارضایتی­ها حاصل نا آگاهی و سهل انگاری افرادی است که در مدیریت خدمات، درک مخاطبین و پاسخگویی به خواسته­ها و نیاز آنها ضعیف هستند. در مدیریت بازاریابی خدمات باید به عوامل آمیخته بازاریابی خدمات توجهی خاص مبذول داشت. آمیخته بازاریابی مجموعه­ای از ابزارهای بازاریابی است که سازمان با بهره گرفتن از آنها سعی در تحقق اهداف خود در بازار دارد. به همین جهت موضوع این پژوهش با عنوان بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه انتخاب گردید.

روش بکار گرفته شده در پژوهش، روش توصیفی – پیمایشی و از آن لحاظ که نتایج مورد انتظار آن می­تواند در فرآیند جذب بیشتر مشتریان در بانک توسعه تعاون بکار گرفته­ شود، “کاربردی” است.

جامعه آماری این پژوهش مشتریانی هستند که در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ و نیمه اول سال ۱۳۹۲ جهت انجام امورات خود به بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه مراجعه نموده اند. جهت انتخاب نمونه آماری، تعداد ۲۰۰ نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند.

اطلاعات مکتوب از روش کتابخانه­ای و جمع آوری اطلاعات در زمینه آزمون فرضیه­ها، از طریق توزیع پرسشنامه­ها بین مشتریان بوده است. برای توصیف شاخص­های اطلاعات گردآوری شده از آمار توصیفی و برای پاسخ به سوالات و فرضیه­های تحقیق از آمار استنباطی و  آزمون t استیودنت استفاده شده است، و جهت اولویت بندی عوامل موثر بر اعتبار برند نیز از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده­های پرسشنامه منجر به تایید ارتباط هفت عامل آمیخته بازاریابی خدمات (مکان و تعداد شعب بانکی، نرخ سود و کارمزد ارائه خدمات بانکی، ارائه تبلیغات، تنوع و به روز بودن خدمات بانکی، نحوه رفتار و اعمال کارکنان بانک، دارایی­های فیزیکی ملموس و رویه ارائه خدمات) با جذب مشتریان بانک توسعه تعاون گردید. بر اساس آزمون فریدمن عامل نرخ سود و کارمزد ارائه خدمات بانکی بیشترین تاثیر را بر جذب مشتریان داشته است.

کلید واژه: آمیخته بازاریابی خدمات، بانک، رضایت مشتریان

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

۱-۱ ) مقدمه

در سال­های اخیر تحقیق­های صورت گرفته بر روی شناخت عواملی که در زمینه رضایت مشتریان و وفاداری آنها موثر باشد گسترش یافته است در اغلب موارد وفاداری مشتریان برای موفقیت سازمان حیاتی است چرا که معمولاً جذب مشتریان جدید گران تر از حفظ مشتریان موجود می باشد و در اکثر تحقیقات صورت گرفته بوسیله بسیاری از نویسندگان پیشنهاد شده است تا مشتریان وفادار به عنوان یک دارایی رقابتی حفظ شوند و یکی از راهکارهای تقویت این امر از طریق ایجاد یک رابطه همکاری صمیمانه، مناسب و قوی بین فروشندگان و خریداران می­باشد(صادقی ،۱۳۸۲)

امروزه با توسعه مفهوم بازاریابی سازمان های تجاری از جمله بانک ها به این مطلب پی برده­اند که برای رسیدن به اهداف خود باید رضایت مشتریان را جلب نمایند. باید پذیرفت که بازارها محدودند و مشتری کمیاب. در دوره حاظر سازمان­هایی خواهان موفقیت می باشند، در جستجوی راه­ها و روش­هایی هستند تا بتوانند رهبری بازار را در کنترل خود درآورند، یکی از مهمترین عوامل موفقیت مشتری گرایی است. در این راستا بسیاری از سازمان­ها تنها به تئوری پردازی اکتفا کرده و کمتر به صورت واقعی و عملی به آن پرداخته­اند(حسن زاده، ۱۳۸۴). بعضی از بانک­ها در پی آن هستند تا با شناسایی نیاز مشتری، ارائه خدمات مختلف به بازار، در این صحنه رقابت از دیگران پیشی بگیرند. اما کسانی در صحنه رقابت در آینده موفق خواهند بود که بتوانند سریع تر از دیگران به نیازها و خواسته های مردم توجه کنند و به مردم پاسخ دهند. به عبارت دیگر در یک بازار رقابتی بین بانک­ها کسانی موفق خواهند شد که برای ارائه خدمات به مشتریان برنامه­ خاص بازاریابی در جهت جلب رضایت مشتری داشته باشد. امروزه سازمان­هایی که خواهان موفقیت می­باشند در جستجوی راه­ها و روش­هایی هستند تا بتوانند رهبری بازار را در کنترل خود در آورند، یکی از مهمترین عوامل موفقیت مشتری گرایی است از اینرو بانک­ها برای جلب و جذب مشتری با یکدیگر به رقابت می­پردازند و هیچ بانکی نمی تواند بدون مشتری به حیات خود ادامه دهد. در بازار رقابتی بین بانک­ها کسانی موفق خواهند شد که برای ارائه خدمات به مشتریان برنامه­ خاص بازاریابی در جهت جلب رضایت مشتریان داشته باشند و با بهره گرفتن از روش­ها و استراتژی­های بازار یابی در جذب مشتریان و به دست آوردن رضایت آنها به اهداف مورد نظر خود دست خواهند یافت.

 

تعداد صفحه : ۱۷۳

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***