— (488)

2439670-24828500دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران مرکزي
دانشکده علوم پایه
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc. )
گرایش : فیزیک نجومی
عنوان : پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی
استاد راهنما : دکتر فرهاد دارابی
استاد مشاور : دکتر سپهر اربابی بیدگلی
پژوهشگر : هادی پورجوادی یوسف آباد
تابستان 1393
این پایان نامه تقدیم می شود به همه معلمانی که شمع وجودشان روشنگر راه حقیقت است.
به نام هستی بخش
این پایان نامه تلاشی کوچک در راه گسترش علم است، با این همه فرصتی بزرگ بود تا بتوانم از دیدگاهی عمیق تر و دقیق تر به علم زیبای فیزیک بنگرم. در این جا باید سپاسگزار باشم از:
جناب آقای دکتر فرهاد دارابی که با وجود مشغله بسیار زیاد قبول زحمت فرمودند و راهنمایی این پایان نامه را قبول کردند.
جناب آقای دکتر سپهر اربابی، معلمی که علاوه بر آموزش مباحث علمی، شیوه مطالعه و تحقیق را به من آموخت و از مشاوره و راهنمایی و دلگرمی ایشان در طول نگارش این پایان نامه همیشه بهره مند بودم.
از خانم دکتر رقیه حاجی بلند، خاله عزیز و مهربانم که پاسخ گوی سوالات من بودند نیز نهایت سپاس را دارم.
جا دارد تا از همکاری و کمک های برادر عزیزم آقای حامد پورجوادی هم تشکر و قدر دانی کنم.
هم چنین یادی می کنم از معلم فقیدم، مرحوم چاپانی که علاقه به فیزیک را در دوران دبیرستان در من به وجود آورد.
عرض ادب و احترام دارم خدمت استاد جواد شکوری که مسائلی ورای فیزیک را به من آموخت.
و در نهایت باید از پدر بزرگوار و مادر مهربانم که در همه مراحل زندگی مدیون محبت ها و دلسوزی های آنها هستم تشکر کنم و دست هر دوی آنها را به رسم ادب ببوسم.
با آرزوی آبادی و پیشرفت سرزمین زیبایم.
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی در رشته که در تاریخ
از پایان نامه خود تحت عنوان :
با کسب نمره و درجه دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ،کتاب ،مقاله و…) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه های موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ،پایین تر یا بالاتر )در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت ازتحصیل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،
ثبت اختراع و …. از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضاء
-4000507747000
بسمه تعالی
در تاریخ :
دانشجوی کارشناسی ارشد آقای/خانم از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره بحروف و با درجه
مورد تصویب قرار گرفت .
بسمه تعالي
دانشکده علوم پایه
-34290014414500
(اين چكيده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهيه شده است»
نام واحد دانشگاهي: تهران مركزي کد واحد: 101 كد شناسايي پايان‌نامه:
عنوان پايان‌نامه: پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی
نام و نام خانوادگي دانشجو: هادی پورجوادی یوسف آباد
شماره دانشجوئي: 900715931
رشته تحصیلی: فیزیک تاريخ شروع پايان‌نامه:
تاريخ اتمام پايان‌نامه:
استاد / استادان راهنما: دکتر فرهاد دارابی
استاد/استادان مشاور: دکتر سپهر اربابی بیدگلی
آدرس و شماره تلفن : 09143176673
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
مدل استاندارد کیهان شناسی دچار مشکلاتی مانند مسئله افق، مسئله تخت شدگی و مسئله تک قطبی مغناطیسی بود. سناریوی تورمی که برای اولین بار توسط ” آلن گوث” معرفی شد، توانست توجیه مناسبی برای حل این مشکلات باشد. پس از اولین مدل تورمی، سناریوهای گوناگون دیگری نیز ارائه شده اند. شواهد رصدی در مورد تابش میکرو موج پس زمینه کیهانی افق های جدیدی را بر روی کیهان شناسان و متخصصان سایر حوزه ها گشوده است. در این تحقیق ما برخی مدل های مشهور تورمی را به تفصیل مورد مطالعه قرار می دهیم.علاوه بر این با تجزیه و تحلیل شواهد رصدی اخیر رصدخانه “بایسپ 2” و ماهواره “پلانک” و بااستفاده از پارامترهای r (نسبت اختلالات تانسوری به اسکالر) و ns (پارامتر اندیس طیفی)، میزان تطابق پیش گویی های برخی مدل های معروف با شواهد رصدی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
واژگان کلیدی: تورم، کیهان شناسی استاندارد، معادلات اینشتین.
20002502159000 مناسب است
200025018097500234315011874500نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تاريخ و امضاء:
مناسب نیست
فهرست مطالب
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول: مبانی ریاضی کیهان شناسی استاندارد…………………………………………………………………………………………………………2
1-1 کیهان شناسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2 اصل کیهان شناختی ………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-3 استفاده از تعبیر ریاضی اصل کیهان شناختی برای رسیدن به مدل فریدمن …………………………………………………………….5
1-4 متریک رابرتسون- واکر ………………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-5 معادلات اینشتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
1-6 مدل فریدمن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………15
فصل دوم: مشکلات مدل استاندارد…………. …………………………………………………………………………………………………………..19
2-1 کیهان شناسی استاندارد ………………………………………………………………………………………………………………………………20
2-2 جهان در حال انبساط …………………………………………………………………………………………………………………………………21
2-3 مسئله تخت بودن ………………………………………………………………………………………………………………………………………24
2-4 مسئله افق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
2-5 مسئله تک قطبی مغناطیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….26
فصل سوم: مدل تورمی “آلن گوث” رهیافتی برای برون رفت از مشکلات مدل استاندارد ……………………………………………27
3-1 مدل تورمی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………28
3-2 ساز و کار مدل تورمی گوث ………………………………………………………………………………………………………………………..32
3-3 جهان تورمی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
3-4 مشکلات سناریوی جهان تورمی گوث …………………………………………………………………………………………………………..46
فصل چهارم: مدل تورمی جدید- مدل تورمی آشوبناک……………………………………………………………………………………………..48
4-1 مدل تورمی جدید ……………………………………………………………………………………………………………………………………….49
4-2 نظریه SU5 در مدل Coleman-Weinberg و سناریوی تورمی جدید ……………………………………………..55
4-3 سناریوی پالایش شده مدل تورمی جدید ………………………………………………………………………………………………………59
4-4 مشکلات مدل تورمی جدید …………………………………………………………………………………………………………………………64
4-5 سناریوی تورمی آشوبناک …………………………………………………………………………………………………………………………….65
4-6 مدل پایه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
4-7 شرایط اولیه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
فصل پنجم: آخرین شواهد رصدی در مورد تورم کیهانی…………………………………………………………………………………………..84
5-1 مقدمه

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *