1042035-61595

2446817-80137000
دانشگاه آزاد اسلامی
پایان نامه :
کارشناسی ارشد حقوق و جزا
عنوان:
بررسی جایگاه حقوقی جرائم رایانه ای در قوانین ایران
استاد راهنما
استاد مشاور:
نگارنده :
شماره دانشجویی:
تقدیم به:
تقدیم به روح پر فتوح پدر بزرگوارم
همدلی و همراهی و همگامی مادر دلسوز و مهربانم
که سجده ایثارش گل محبت را در وجودم پروراند
و دامان گهر بارش لحظه های مهرباین را به من
آموخت.
قدردانی:
با سپاس و تشکر از استادان ارجمند دکتر منصور عطاشنه و دکتر قاسم خادم رضوی که با نکته ها و گفته های بلند، صحیفه های سخن را علم پرور نمود و در نگارش این پایان نامه مساعدت و همکاری نمودند.

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده 1
مقدمه 2
1-بیان موضوع 2
2-اهمیت موضوع 2
3-هدف تحقیق 2
4-سوالات اصلی تحقیق 2
5-فرضیههای تحقیق 3
6-پیشینه تحقیق 3
7-روش تحقیق 4
8-ساختار تحقیق 4
فصل اول: تعاریف و کلیات 5
الف) تعریف سیستم رایانه‌ای 6
ب) تعریف سیستم مخابراتی 6
ج) تعریف داده رایانه‌ای 6
د) تعریف فیشینگ 6
ه) تعریف جرم رایانه‌ای 6
مبحث اول: جرایم و مجازاتها 6
گفتار اول: دسترسی غیر مجاز به داده ها و سیستم های رایانه‌ای و مخابراتی و 6
تحصیل غیر قانونی داده ها
گفتار دوم: شنود و دریافت غیر مجاز 9
گفتار سوم: جاسوسی رایانه‌ای و جرایم وابسته به آن 13
گفتار چهارم: جعل رایانه‌ای 19
گفتار پنجم: تخریب و ایجاد اختلال در داده ها 24
گفتار ششم: اختلال در عملکرد سیستم رایانه‌ای 27
گفتار هفتم: ممانعت از دست یابی 29
گفتار هشتم: کلاهبرداری 30
گفتار نهم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی 38
بند اول : انتشار یا دسترسی قرار دادن اسرار خصوصی 55
بند دوم: نشر اکاذیب 58
مبحث دوم: سایر جرائم 59
مبحث سوم: مسئولیت کیفری 62
گفتار اول: شرایط تحقق کیفری اشخاص حقوقی 68
گفتار دوم: مجازات اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه‌ای 74
گفتار سوم: تکرار جرم در قانون جرایم رایانهای 75
فصل دوم : تجارت الکترونیک 77
مبحث اول: تاریخچه تجارت الکترونیک 78
گفتار اول: تعریف تجارت الکترونیک 78
گفتار دوم: مزایا و معایب تجارت الکترونیک 79
گفتار سوم: بستر های لازم برای تجارت الکترونیک 80
گفتار چهارم: محدودیتهای تجارت الکترونیک 81
گفتار پنجم: تجارت الکترونیک در ایران 82
گفتار ششم: امنیت در تجارت الکترونیک 83
گفتار هفتم: تهدیدات و خطرات عمومی شبکه اینترنت 83
گفتار هشتم: فناوری های تجارت الکترونیک 84
گفتار نهم: روشهای تامین امنیت 85
مبحث دوم: آیین دادرسی 86
گفتار اول: صلاحیت ها 86
مبحث سوم: نگهداری، تفتیش و استناد پذیر داده ها 90
ضمائم 106
ضميمه 1: جرايم سايبر 106
ضميمه 2: كلاهبرداري رايانهاي 154
نتیجه گیری 165
فهرست منابع و مأخذ 166
چکیده انگلیسی 170
چکیده :
قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 11/11/1388 یکی از کاملترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجاز و رایانه‌ای می‌باشد. در این قانون، جرایم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه‌ای و مخابراتی که شامل دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز کلاهبرداری مرتبط با رایانه و همچنین جرائم علیه عفت و اخلاف عمومی و هتک حیثیت و نشر اکاذیب و سایر جرائم جرم انگاری شده است. در دنیای امروز که از آن به عصر اطلاعات یاد می کنند، شاهد آن هستیم که با پیشرفت جهانی رایانه های شخصی و تجاری، فعالیت انسان ها در تمامی زمینه ها از حالت سنتی و دستی خارج شده است. با ظهور رایانه ها، حیاتی نو در همه عرصه های زندگی بشری ایجاد شده است. سرعت و سهولت در دسترسی به اطلاعات و مبادله وتوزیع اطلاعات در دنیای فاقد مرز، موجب پیشرفت های بسیار گردیده است. با پیشرفت تکنولوژی وعلم و دست‌یابی بشر به فناوری اطلاعات واستفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر به وجود آمده است. رایانه مزایایی برای بشر امروز به ارمغان آورده اما با این حال این نکته را باید پذیرفت که رایانه ها دارای جنبه منفی نیز می باشند و آن خلق یکسری اعمال مجرمانه است که تا قبل از آن امکان ارتکاب چنین جرایمی ناممکن بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه‌ای بوده است. در مورد جرایم رایانه‌ای تعاریف متعددی ذکر شده است.باتصویب قانون جرایم رایانه‌ای دیگر لازم نیست قضاوت جرایم ارتکابی را با مواد قانونی قبل از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای تطبیق دهند. چه بسا این تلاش آنها را به جایی نمی‌برد و نتیجه آن تباهی حقوق بزه دیدگان و جامعه در برابر بزهکاران می‌شد. اگر جه این قانون کاستی‌هایی دارد ولی همینکه کشور ما دارای قانونی برای جرایم رایانه‌ای شده است، جای بسی امیدواری به آینده مبارزه همیشگی با بزهکاران را دارد.
واژه های کلیدی: رایانه – داده- جرم- فیشینگ- سیستم مخابراتی – اطلاعات رایانه‌ای
مقدمه
مباحث آن مربوط به « بررسی جایگاه حقوقی جرایم رایانه ای در قوانین ایران » را در ضمن چند قسمت زیر ارائه می شود:
1-بیان موضوع:
جرایم رایانه ای شامل قلمرووسیعی است که هنوز مرزهای آن به راحتی قابل تعریف نمی باشد ولی در قوانین داخلی ایران تا حد زیادی این قوانین مشخص شده است. اما هدف از این تحقیق سعی در بررسی دقیق تر و رفع ابهام از برخی از جرایم رایانه ای با توجه به حساس بودن آن می پردازیم.
2-اهمیت موضوع:
قانون جرایم رایانه‌ای در ایران دارای نواقصی است از جمله اینکه جرایم رایانه‌ای به شکل مشخص قابل تفکیک نیستند گرفتن اینکه رایانه و سخت افزار ابزار وقوع جرایم رایانه‌ای هستند اما در این قوانین تنها دو شکل از انواع ضمانت اجرا و مجازات وجود دارد. لذا باید قوانین و مقررات به گونه ای باشد که مورد توافق جوامع داخلی و حقوقی کیفری باشد. اینکه قوانین موجود قابلیت مقابله با جرایم اینترنتی را ندارد و چهار چوب امنیت و بخشی از آن هنوز در مراحل ابتدایی است علی الخصوص در ایران دارای کاستی هایی است اگر چه اکنون مشکل ساز نیستند اما با روند کنونی افزایش استفاده از شبکه و گسترش ابعاد کاربردی آن باید برای شرایط آینده آمادگی و برنامه ریزی کرد.
3-هدف تحقیق:
هدف اصلی این تحقیق، معرفی انواع جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، راههای مقابله با آن و تحلیل کاستی‌های آن در ابعاد عام و کلی در جهان و ایران است. و همینطور آشنایی درست خواننده با قوانین جرایم رایانه‌ای و امکان استنباط و تشخیص تخلفات و جرایم رایانه‌ای به صورت اعم و آشنایی با حقوق حاکم بر محیط مجازی به صورت اخص و همچنین کسب توانایی استنباط منظور قانون گذار از شکل این قانون است.
4-سوالات اصلی تحقیق
1-مسئولیت اشخاص حقوقی و حقیقی در جرایم رایانه‌ای در قانون داخلی چیست؟
2- امنیت در تجارت الکترونیک چگونه است؟
3- راههکاری پیشگیرانه در فضای مجازی به چه نحوی می‌تواند باشد؟
5-فرضیه‌های تحقیق
1-در قانون که در سال 1388 به تصویب رسید با بررسی فصل ششم آن می‌توان گفت که زوایای گوناگون مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی که هدف این کار تحقیقی است به گونه‌ای تخصصی‌تر مورد توجه قرار خواهند گرفت.
2-با توجه به اینکه دسترسی به اینترنت بسیار ساده است در محیط مجازی خطراتی هر دو طرف تجارت را تهدید می کند. لذا بابکارگیری سیستم های امنیتی و سپردن امر به متخصصین می‌توان از وقوع جرم جلوگیری کرد.
3- با توجه به فضای مجازی راه های پیشگیری می‌بایست قبل از ارتکاب جرم بررسی شود.
6-پیشینه تحقیق
بدیهی است که مباحث حقوقی سابقه طولانی دارد. با شیوع استفاده از رایانه در زندگی شخصی و روابط اداری، بزهکاری و تخلف در استفاده از رایانه نیز واقعه ای اجتناب ناپذیر است. آنچه امروزه تحت عنوان جرایم رایانه‌ای نام برده می‎‌شود، مجموعه‌ای از همین تخلفات و بزهکاری‌هاست که از طریق رایانه اتفاق می‌افتد و مصادیق متعددی از ان نیز در ذهن ما نقش بسته است.( در خصوص حقوق کیفری در جرایم رایانه‌ای بحث‌های مختلفی صورت گرفته است که عمدتاً موضوعات خاص مطرح شده است. اما در مورد جرایم خاص که نیازمند بررسی قضایی کامپیوتری می باشد عناوین حقوقی در مورد این جرایم خاص و حمایت کیفری از آنان به وضوح روئیت نشده است.
7-روش تحقیق
از روش کتابخانه‌ای است و در این روش با مراجعه به اینترنت و کتب حقوقی و مطالعات حقوقی و رایانه‌ای سعی در بررسی موضوع از جهت جرم شناسی و حقوق جزای عمومی واختصاصی داشته و مسائل نظری حقوقی و مقررات در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
8-ساختار تحقیق
در این تحقیق سعی شده است تا نحوه ارائه مطلب منطبق بر قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مجازات ایران باشد که در دو فصل بیان می شود که مقدمه، آغازگر این تحقیق می‌باشد.
فصل اول، شامل تعاریف و کلیات می باشد که سعی بر این است که با تعریف سیستم رایانه‌ای، مخابراتی و

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *