— (604)

دانشکده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي
پايان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سوددر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
به وسيله‌ی
آذر برجویی
استاد راهنما
دکتر جواد مرادی
شهریورماه 1393

-1042035-1032510
-927735-718185
تقدیم
با درود فراوان به روح پرفتوح پدر بزرگوارم
و سپاس بیکران بر همدلی و همراهی و همگامی مادر دلسوز و مهربانم که سجده‌ی ایثارش گل محبت را در وجودم پروراند و دامان گهربارش لحظه‌های مهربانی را به من آموخت.
و تقدیم به همسرم:
همدلی که با واژه‌ی نجیب و مغرور تلاش آشنایی دارد و تلاش راستین را می‌شناسد و عطر رؤیایی آن را استشمام می‌کند و مرا در راه رسیدن به اهداف عالی یاری می‌رساند؛ همان کس که حس تعهد و مسئولیت را در زندگی‌مان تلألویی خدایی داده است، این پایان‌نامه تقدیم همسر مهربانم می‌شود.
سپاسگزاری
و بعد از مدت‌ها، پس از پیمودن راه‌های فراوان که با حضور شیرین و نگاه‌های خانواده‌ام، با چشم‌های پر از برق شوق، و زیبایی حضور همسرم در کنارم که خستگی‌های این راه را به امید و روشنی راه تبدیل کرده و امیدوارم بتوانم در آینده‌ای نزدیک جوابگوی این‌همه محبت آن‌ها باشم، با احترام فراوان برای این‌همه تلاش این عزیزان برای موفقیت من، بسیار سپاسگزارم.
بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی‌شائبه‌ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم. لیکن، به مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق » بسی شایسته است از استاد فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر جواد مرادی که با کرامتی چون خورشید ، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی‌های کارساز و سازنده بارور ساختند؛ تقدیر و تشکر نمایم. از استاد صبور و باتقوا ، جناب آقای دکتر امین ناظمی که زحمت مشاوره این پایان‌نامه را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان، این پایان‌نامه به نتیجه مطلوب نمی‌رسید؛ و از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای دکتر شکراله خواجوی که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم. شایسته است از زحمات اساتید گران‌قدرم جناب آقای دکتر محمد نمازی و جناب آقای دکتر غلامحسین مهدوی که در طول تحصیلم در این دانشگاه به من درس زندگی آموختند، صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم. در مجالی که برایم باقی است به زبانی ساده از استاد خوبم جناب آقای دکتر حمید محمودآبادی که به ما مهر تدریس کردند و به‌جای تسخیر مغزها دل‌های ما را تسخیر نمودند، صمیمانه سپاسگزارم.
چکیده
اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود
در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
به کوشش:
آذر برجویی
مدیران دارای اطمینان بیش از حد، تأمین مالی خارجی را گران می‌بینند و از این رو، نیازهای سرمایه‌گذاری آینده را با کاهش سود پرداختی جاری جبران می‌کنند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391-1382 است. فرضیه اول با استفاده از رگرسیون خطی آزمون شده است. در آزمون فرضیه دوم و سوم از رگرسیون و آزمون والد استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود رابطه منفی وجود دارد. اطمینان بیش از حد مدیریت بر رابطه بین جریان نقد آزاد، فرصت‌های رشد و عدم تقارن اطلاعاتی با سیاست تقسیم سود تأثیر دارد. واکنش بازار نسبت به خبر افزایش سود تقسیمی صورت گرفته به‌وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش از حد، مثبت‌تر است.
کلیدواژه‌ها: اطمینان بیش‌ از حد مدیریت، سیاست تقسیم سود، خبر افزایش سود تقسیمی، بازده غیرعادی انباشته، فرصت‌های رشد، عدم تقارن اطلاعاتی و جریان‌های نقد آزاد
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش……………………………………………………………………. 14-2
TOC h z u 1-1- مقدمه PAGEREF _Toc397157817 h 781-2- بیان مسأله پژوهش PAGEREF _Toc397157818 h 791-3- اهمیت و ضرورت پژوهش PAGEREF _Toc397157819 h 811-4- اهداف پژوهش PAGEREF _Toc397157820 h 821-5- فرضيه‌هاي پژوهش PAGEREF _Toc397157821 h 831-6- متغيرهاي پژوهش PAGEREF _Toc397157822 h Error! Bookmark not defined.1-6-1- متغيرهاي مستقل PAGEREF _Toc397157823 h Error! Bookmark not defined.1-6-2- متغير وابسته PAGEREF _Toc397157824 h Error! Bookmark not defined.1-7-3- متغيرهاي كنترلي PAGEREF _Toc397157825 h Error! Bookmark not defined.1-7- روش پژوهش و گردآوري داده‌ها PAGEREF _Toc397157826 h Error! Bookmark not defined.1-7-1- نوع پژوهش PAGEREF _Toc397157827 h Error! Bookmark not defined.1-7-2- جامعه و نمونه ‌آماری PAGEREF _Toc397157828 h Error! Bookmark not defined.1-7-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها PAGEREF _Toc397157829 h Error! Bookmark not defined.1-7-4- ابزار گردآوری داده‌ها PAGEREF _Toc397157830 h Error! Bookmark not defined.1-8- کاربرد نتایج پژوهش PAGEREF _Toc397157831 h Error! Bookmark not defined.1-9- تعريف واژه‌هاي كليدي PAGEREF _Toc397157832 h Error! Bookmark not defined.1-9-1- مالی رفتاری PAGEREF _Toc397157833 h Error! Bookmark not defined.1-9-2- اطمینان بیش‌ از حد مدیریت PAGEREF _Toc397157834 h Error! Bookmark not defined.1-9-3- سیاست تقسیم سود PAGEREF _Toc397157835 h Error! Bookmark not defined.1-9-4- بازده غیرعادی PAGEREF _Toc397157836 h Error! Bookmark not defined.1-10- ساختار پژوهش PAGEREF _Toc397157837 h Error! Bookmark not defined.فصل دوم…………………………………………………………………………………… 40-14
2-1- مقدمه PAGEREF _Toc397157838 h Error! Bookmark not defined.2-2- مبانی نظری PAGEREF _Toc397157839 h Error! Bookmark not defined.2-2-1- مالی رفتاری PAGEREF _Toc397157840 h Error! Bookmark not defined.2-2-2- اطمینان بیش‌ از حد مدیریت PAGEREF _Toc397157841 h Error! Bookmark not defined.2-2-2-1- انواع اطمینان بیش‌ از حد PAGEREF _Toc397157842 h Error! Bookmark not defined.2-2-2-2- اندازه‌گیری اطمینان بیش‌ از حد مدیریت PAGEREF _Toc397157843 h Error! Bookmark not defined.2-2-3- سیاست تقسیم سود PAGEREF _Toc397157844 h Error! Bookmark not defined.2-2-3-1- نظریه‌های تقسیم سود PAGEREF _Toc397157845 h Error! Bookmark not defined.2-2-3-2- عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود PAGEREF _Toc397157852 h Error! Bookmark not defined.2-2-4- اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود PAGEREF _Toc397157853 h Error! Bookmark not defined.2-2-5- اطمینان بیش از حد مدیریت و فرصت های رشد PAGEREF _Toc397157854 h Error! Bookmark not defined.2-2-6- اطمینان بیش از حد مدیریت و واکنش بازار به خبر افزایش سود PAGEREF _Toc397157855 h Error! Bookmark not defined.2-3- پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc397157856 h Error! Bookmark not defined.2-3-1- پژوهش‌های داخلی PAGEREF _Toc397157857 h Error! Bookmark not defined.2-3-2- پژوهش‌های خارجی PAGEREF _Toc397157858 h Error! Bookmark not defined.2-4- خلاصه فصل PAGEREF _Toc397157859 h Error! Bookmark not defined.فصل سوم……………………………………………………………………………………57-43
3-1- مقدمه PAGEREF _Toc397157860 h 833-2- روش پژوهش PAGEREF _Toc397157861 h 843-3- فرضيه‌هاي پژوهش PAGEREF _Toc397157862 h 843-4- مدل پژوهش PAGEREF _Toc397157863 h Error! Bookmark not defined.3-5- متغیرهای پژوهش PAGEREF _Toc397157864 h Error! Bookmark not defined.3-5-1- متغیرها و نحوه محاسبه آن‌ها PAGEREF _Toc397157865 h Error! Bookmark not defined.3-5-1-1- متغیرهای مستقل PAGEREF _Toc397157866 h Error! Bookmark not defined.3-5-1-2- متغیر وابسته PAGEREF _Toc397157867 h Error! Bookmark not defined.3-5-1-3- متغیر تعدیل کننده PAGEREF _Toc397157868 h Error! Bookmark not defined.3-5-1-4- متغیرهای کنترلی PAGEREF _Toc397157869 h Error! Bookmark not defined.3-5-2- نحوه آزمون فرضیه‌ها PAGEREF _Toc397157870 h Error! Bookmark not defined.3-5-2-1- فرضیه اول PAGEREF _Toc397157871 h Error! Bookmark not defined.3-5-2-2- فرضیه دوم PAGEREF _Toc397157872 h Error! Bookmark not defined.3-5-2-3- فرضیه سوم PAGEREF _Toc397157873 h Error! Bookmark not defined.3-6- جامعه و نمونه آماري PAGEREF _Toc397157874 h Error! Bookmark not defined.3-6-1- جامعه آماري PAGEREF _Toc397157875 h 853-6-2- نمونه‌ آماري PAGEREF _Toc397157876 h 853-7- روش جمع‌آوری داده‌ها PAGEREF _Toc397157877 h 863-8-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها PAGEREF _Toc397157878 h 863-8- 1- آمار توصیفی PAGEREF _Toc397157879 h 863-8-2- آمار استنباطی PAGEREF _Toc397157880 h 873-8-2-1- رگرسیون PAGEREF _Toc397157881 h 873-8-2-1-1- ضريب تعيين و ضريب تعيين تعدیل شده PAGEREF _Toc397157882 h 873-8-2-1-2- آزمون معنادار بودن در الگوي رگرسيون PAGEREF _Toc397157883 h 873-8-2-1-2-1- آزمون معنادار بودن معادله رگرسيون PAGEREF _Toc397157884 h 883-8-2-1-2-2- آزمون معنادار بودن ضرايب PAGEREF _Toc397157885 h 883-8-2-2- نبود خود همبستگی PAGEREF _Toc397157886 h 893-8-3- روش استفاده از داده‌ها PAGEREF _Toc397157887 h 903-8-4- آزمون والد PAGEREF _Toc397157888 h 903-9- خلاصه فصل PAGEREF _Toc397157889 h 92فصل چهارم…………………………………………………………………………………70-59
۴-1- مقدمه PAGEREF _Toc397157890 h Error! Bookmark not defined.4-2- محاسبه اطمینان بیش از حد مدیریت PAGEREF _Toc397157891 h Error! Bookmark not defined.۴-3- آمار توصیفی PAGEREF _Toc397157892 h Error! Bookmark not defined.4-4- آمار استنباطی PAGEREF _Toc397157893 h Error! Bookmark not defined.4-4-۱- آزمون فرضیه اول PAGEREF _Toc397157894 h Error! Bookmark not defined.۴-5-2- آزمون فرضیه دوم PAGEREF _Toc397157895 h Error! Bookmark not defined.۴-5-3- آزمون فرضیه سوم PAGEREF _Toc397157896 h Error! Bookmark not defined.۴-6- خلاصه فصل PAGEREF _Toc397157897 h Error! Bookmark not defined.فصل پنجم…………………………………………………………………………………..77-72
5-1- مقدمه PAGEREF _Toc397157898 h Error! Bookmark not defined.5-2-

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

About: admin


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *