— (606)

centertop
دانشکده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي
پاياننامه‌ کارشناسي ارشد در رشته حسابداري
بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی ورشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
به‌وسیله
محسن صالحی‍نیا
استاد راهنما
دکتر شکراله خواجوی
شهريورماه 1393

“تقدیم به محضر مولا و آقا امام زمان عجل الله “تقدیم به مادر فداکارم که از اول آفرینش، هیچ واژه‌ای نتوانسته مهر او را معنی کند؛
تقدیم به پدر بزرگوارم که با غیرت خود الفبای زندگی را به من آموخت؛
آنان که بی‌صدا شکستند
تا طلوع سپیده را نظاره‌گر باشند؛
و تقدیم به همسر عزیزم به‌پاس قدردانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی سرشار از سلامت و امنیت و آرامش و آسایش برای من فراهم آورده است؛همو که با واژه‌ی نجیب و مغرور تلاش; آشنایی دارد و تلاش راستین را می‌شناسد و عطر رویایی آن را استشمام می‌کند و مرا در راه رسیدن به اهداف عالی یاری می‌رساند؛همو که حس تعهد و مسئولیت را در زندگی‌مان تلالویی خدایی داده است.
سپاسگزاری
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت‌های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند؛ و سلام و درود بر محمّد و خاندان پاك او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرين پيوسته بر دشمنان ايشان تا روز رستاخيز…بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی‌شائبه‌ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم.اما ازآنجایی‌که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تأمین می‌کند و سلامت امانت‌هایی را که به دستش سپرده‌اند، تضمین؛ برحسب وظیفه و از باب من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ:از مادر و پدر عزیزم این دو معلم بزرگوارم که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت‌هایم گذشته‌اند و در تمام عرصه‌های زندگی یار و یاوری بی چشم‌داشت برای من بوده‌اند؛از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر شکراله خواجوی که در کمال سعه‌صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛از استاد صبور و باتقوا، جناب آقای دکتر جواد مرادی، که زحمت مشاوره این رساله را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی‌رسید؛و از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای دکتر امین ناظمی که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم.
همچنين مراتب سپاس و قدرداني را از ديگر اساتيد محترم و عالیقدر بخش حسابداري آقايان دکتر نمازی، دکتر مهدوی، دکتر ستايش، دکتر محمودآبادی که افتخار شاگردي در محضر اين انديشمندان عرصه علم و پژوهش داشتم، ابراز ميدارم. باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.
چکیده
بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت‌های
پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
به وسیله‌:
محسن صالحی‌نیا
صورت‌های مالی تجدید ارائه‌شده به‌صورت شفاف و صریح، پیام و علامتی پیرامون قابل‌اتکا نبودن صورت‌های مالی دوره‌های گذشته به استفاده‌کنندگان ارسال می‌کنند. ازاین‌رو تجدید ارائه صورت‌های مالی اثرات مخربی در پی خواهد داشت. این پژوهش به بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد‌ شرکت‌های‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. به همین منظور 70 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1384 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفت. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده‌شده است. با توجه به نتایج آزمون فرضیه‌ها بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ اما شواهدی از وجود رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد سود خالص، رشد دارایی‌ها و رشد قابل‌تحمل مشاهده نشده است. همچنین نتایج فرضیه‌ها نشان می‌دهد که اندازه و سودآوری شرکت با شاخص‌های رشد رابطه مستقیمی دارند؛ اما سود تقسیمی شرکت با اکثر شاخص‌های رشد رابطه معکوسی دارند.
واژه‌های کلیدی: تعدیلات سنواتی، رشد دارایی‌ها، رشد سود خالص، رشد فروش، رشد قابل‌تحمل.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u فصل اول: کلیات پژوهش PAGEREF _Toc398059408 h 11-1- مقدمه PAGEREF _Toc398059410 h 21-2- مسئله پژوهش PAGEREF _Toc398059411 h 21-3- اهميت و ضرورت پژوهش4
1-4- اهداف پژوهش PAGEREF _Toc398059413 h 41-5- سؤال پژوهش PAGEREF _Toc398059414 h 41-6- فرضيه‌هاي پژوهش PAGEREF _Toc398059415 h 51-7- روش انجام پژوهش PAGEREF _Toc398059416 h 51-7-1- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها PAGEREF _Toc398059417 h 51-7-2- متغیرهای پژوهش5
1-7-3- جامعه آماري و نمونه پژوهش PAGEREF _Toc398059419 h 61-7-4- روش تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها PAGEREF _Toc398059420 h 61-7-5- استفاده‌کنندگان از نتايج پژوهش PAGEREF _Toc398059421 h 61-8- تعريف واژه‌هاي كليدي PAGEREF _Toc398059422 h 71-9- ساختار پژوهش PAGEREF _Toc398059423 h 7فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش8
2-1- مقدمه PAGEREF _Toc398059426 h 92-2- مبانی نظری پژوهش PAGEREF _Toc398059427 h 92-2-1- مفهوم گزارشگری اطلاعات مالی PAGEREF _Toc398059428 h 92-2-2- تجدید ارائه صورت‌های مالی، دلایل و تقسیمبندی آن PAGEREF _Toc398059429 h 102-2-3- مسائلی در رابطه با تجدید ارائه صورت‌های مالی PAGEREF _Toc398059430 h 122-2-3-1- اعتبار پایین مدیریت PAGEREF _Toc398059431 h 132-2-3- 2- شکاف ادراک PAGEREF _Toc398059432 h 132-2-3-3- اثر آشکار شدن بخشی از ابهامات در مورد تجدید ارائه (تأثیر بر گستره‌ای وسیع) PAGEREF _Toc398059432 h 132-2-3- 4- اختلال در ارتباط و واکنش شرکت PAGEREF _Toc398059434 h 132-2-3- 5- عدم همسویی بین مدیریت، حسابرسان و سایر مسئولان14
2-2-4- پیامدهای تجدید ارائه صورت‌های مالی14
2-2-4-1- واکنش بازار به تجدید ارائه15
2-2-4-2- تغییرات حاکمیت شرکتی16
2-2-4-3- کاهش اعتماد جامعه نسبت به اظهارنظر حسابرسان PAGEREF _Toc398059439 h 162-2-4-4- کاهش رشد شرکت17
2-2-5- تجدید ارائه و رشد شرکت PAGEREF _Toc398059441 h 172-3- پيشينه و تاريخچه موضوع پژوهش PAGEREF _Toc398059442 h 182-3-1- پیشینه خارجی پژوهش PAGEREF _Toc398059443 h 182-3-2- پیشینه داخلی پژوهش PAGEREF _Toc398059444 h 202-4- خلاصه فصل PAGEREF _Toc398059445 h 23فصل سوم: روش اجرای پژوهش24
3-1- مقدمه25
3-2- روش انجام پژوهش25
3-3- فرضيه‌هاي پژوهش PAGEREF _Toc398059450 h 253-4- متغیرهای پژوهش PAGEREF _Toc398059451 h 263-4-1- متغیر مستقل PAGEREF _Toc398059452 h 263-4-2- متغیرهای وابسته PAGEREF _Toc398059453 h 263-4-3- متغیرهای کنترلی PAGEREF _Toc398059454 h 273-5- الگوی پژوهش PAGEREF _Toc398059455 h 283-6- قلمرو پژوهش PAGEREF _Toc398059456 h 293-7- جامعه آماري و نمونه پژوهش PAGEREF _Toc398059457 h 293-8- روش گردآوري داده‌ها PAGEREF _Toc398059458 h 303-9- روش تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضيه‌ها PAGEREF _Toc398059459 h 303-10- ابزار تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها PAGEREF _Toc398059460 h 303-11- خلاصه فصل PAGEREF _Toc398059461 h 31فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها PAGEREF _Toc398059462 h 324-1- مقدمه PAGEREF _Toc398059464 h 334-2- آمار توصیفی PAGEREF _Toc398059465 h 334-3- ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش PAGEREF _Toc398059466 h 344-4- آزمون فرضيه‌هاي پژوهش PAGEREF _Toc398059467 h 354-4-1- آزمون فرضیه اول PAGEREF _Toc398059468 h 354-4-2- آزمون فرضیه دوم PAGEREF _Toc398059469 h 374-4-3- آزمون فرضیه سوم PAGEREF _Toc398059470 h 384-4-4- آزمون فرضیه چهارم39
4-5- خلاصه فصل41
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری42
5-1- مقدمه43
5-2- مروري بر نتايج به‌دست‌آمده از پژوهش43
5-3- ايستايي يا پايايي43
5-4- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها44
5-4-1- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول44
5-4-2- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم44
5-4-3- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم44
5-4-4- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم45
5-5- نتایج کلی پژوهش45
5-6- پیشنهادی‌های پژوهش46
5-6-1- پیشنهادهایی ناشی از نتایج پژوهش46
5-6-2- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده46
5-7- محدودیت‌های پژوهش46
منابع48
الف) منابع داخلی48
ب) منابع خارجی50

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش34
جدول 4-2: آزمون ایستایی متغیرهای پژوهش34
جدول 4-3: آزمون چاو فرضیه اول35
جدول 4-4: آزمون هاسمن فرضیه اول36
جدول 4-5: آزمون بروش‌پاگان فرضیه اول36
جدول 4-6: نتایج آزمون رگرسیون برای فرضیه اول36
جدول 4-7: آزمون چاو فرضیه دوم37
جدول 4-8: آزمون هاسمن فرضیه دوم37
جدول 4-9: آزمون بروش‌پاگان فرضیه دوم37
جدول 4-10: نتایج آزمون رگرسیون برای فرضیه دوم38
جدول 4-11: آزمون چاو فرضیه سوم38
جدول 4-12: آزمون هاسمن فرضیه سوم39
جدول 4-13: نتایج آزمون رگرسیون برای فرضیه سوم39
جدول 4-14: آزمون چاو فرضیه چهارم40
جدول 4-15: آزمون هاسمن فرضیه چهارم40
جدول 4-16: آزمون بروش‌پاگان فرضیه چهارم40
جدول 4-17: نتایج آزمون رگرسیون برای فرضیه چهارم41
فصل

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

About: admin


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *