— (649)

1390651593850 سید حسن موسوی تبار
حقوق خصوصی 28/07/1392
راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدای
17.00

بی

4935220-475615دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب سید حسن موسوی تبار دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکتراي حرفه اي / دکتري تخصصی / در رشته حقوق خصوصی که در تاریخ 28/07/1392 از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان” راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن در قضا زدایی ” با کسب نمره 00/17 دفاع نموده ام بدینوسیله متعهدمی شوم:
1) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردي که از دستاوردهاي علمی وپژوهشی دیگران( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و … )استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را درفهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2) این پایان نامه / رساله قبلا” براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی ( هم سطح، پائین تر یا بالاتر) در سایردانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی ازآن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرك تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:
سید حسن موسوی تبار
تاریخ و امضاء:
95902-316047دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)
گرایش:خصوصی
عنوان:
راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی
استاد راهنما:
دکتر محمدرضا غلامپور
استاد مشاور:
دکتر عبدالله خدابخشی
نگارش:
سید حسن موسوی تبار
تابستان 92

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
لازم است مراتب سپاس و قدردانی خود را از اساتید ارجمند جناب آقایان دکتر محمدرضا غلامپور، دکتر عبدالله خدابخشی، دکتر ایوب احمدپور اعلام دارم.
همچنین از همکاران ارجمند جناب آقایان محمود قنبریان، سیدعلی ناظم تقوی و صدیق غفاری کمال تشکر را می نمایم.
از دوست، همکار و برادر عزیزم جناب آقای جلال کاشمری که در مدت تهیه، تنظیم و نگارش پایان نامه همواره یاریگر اینجانب بوده اند تقدیر کنم.
برخود لازم می دانم از فداکاری های همسرمهربانم که در مدت انجام پژوهش همواره باعث دلگرمی این جانب بوده اند قدردانی نمایم.
با احترام به مادر گرامی، همسر دلسوز و فرزندان دلبندم
این پایان نامه را به

شهیدم که در سرمای کردستان غیرت آموخت
تقدیم می نمایم.

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل .اول کلیات
1-1-شناسايي موضوع 3 1-2-اهميت وجايگاه تحقيق 3
1-3-سوالات تحقيق 4 1-4-ضرورت پژوهش 5
1-5-پيشينه پژوهش 6
1-6-فرضیه 7
1-7-دشواري هاي كار 8
فصل دوم- مروری بر ادبیات تحقیق
2-1- تحديد حدود املاك 10
2-1-1- تاریخچه وروش ثبت املاک 13
2-1-1-1- ثبت عادی (اختیاری) 13
2-1-1-1-1 – ويژگي ثبت عادي (‌اختياري ) 14
2-1-1-1-2- زمان اجراي ثبت عادي ( اختياري) 14
2-1-1-2- ثبت عمومي (‌اجباري) 14
2-1-2- جايگاه تثبیت حدوداملاك 16
2-1-2-1- هدف ازتحديدحدوداملاك 18
2-1-2-1-1- تحديدحدودبه تبعيت ازمجاورين 18
2-1-2-1-2- اعتراض به حقوق ارتفاقي 19
2-1-2-2- زمان تحديدحدودعمومی املاك 19
2-1-2-2-1- تحديدحدوداختصاصي 19
2-1-2-2-2- املاكي بدون نيازبه انتشارآگهي تحديد 20
2-2- ثبت نوین وکاداستر 20
2-2-1- ثبت نوین دراسناد رسمی 25
2-2-2- ثبت نوین دراملاک 26
2-3- قضازدايي 28
2-3-1- قضازدايي وجرم زدايي ازمنظرقانون اساسي وحقوق اداري 29
2-3-1-1- مطلق یانسبی بودن قضازدائي 30
2-3-1-2- بايسته هاي قانون اساسي درامرقضا 31
2-3-1-2-1- نگاه قانون اسلامي به مقوله دادگستري واختيارات و اجرايان 31
2-3-1-2-2- مفهوم مرجعيت رسمي دادگاههاي رسيدگي به دعاوي 31
2-3-1-2-3- قضازدايي قانون اساسي 32
2-3-1-3- قضازدايي وحقوق اداري 32
2-3-2- قضازدايي درسازمان ثبت اسنادواملاك 33
2-1-2-1- طرح کاداستر 36
2-3-2-2- مکانیزه نمودن عملیات ثبت 37
2-3-2-3- حفظ و نگهداری اسناد و اوراق 37
2-3-2-4- همسان سازی اصطلاحات در ادارات 38
2-3-2-5- نظارت بربنگاه های مشاوره املاک 38
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
3-1-روش اجرای تحقیق 40
فصل چهارم –تجزیه وتحلیل داده ها
4-1- استفاده از سیستم کاداستر 42
4-1-1- جانمایی املاک برروی سیستم کاداستر 43
4-1-1-1- آثارجانمايي املاك برروي سيستم کاداستر 43
4-1-1-1-1- جلوگيري ازثبت ملك بصورت معارض 44
4-1-1-1-2- جلوگيري ازثبت ملك خارج محدوده 45
4-1-1-1-2-1- مشخص شدن دقيق ملك دردرخواست صدورسندمالكيت 46
4-1-1-1-2-1-1-درخواست صدوراسنادمالكيت قانون تعيين تكليف اراضي فاقدسند 46
4-1-1-1-2-1-2- درخواست صدوراسنادمالكيت اعياني (‌موضوع ماده 104 آئين نامه ثبت ) 46
4-1-1-1-2-1-3- درخواست صدوراسنادمالكيت منازل روستايي ( بنيادمسكن ) 47
4-1-1-1-2-1-4- درخواست صدوراسنادمالكيت موضوع ماده 21 قانون ثبت 47
4-1-1-1-2-2- ارزيابي املاك 48
4-1-1-1-2-2-1- ارزيابي املاك به جهت توثيق ملك نزدمراجع قضائي 48
4-1-1-1-2-2-2- ارزيابي املاك به جهت ترهين 48
4-1-1-1-2-2-3-

  • 1
متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *