— (668)

10016361204
تاریخ:…………..
شماره:………….
پیوست:………..
تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه
اینجانب علیرضا ریحانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته حسابداری با شماره دانشجویی 870009513 که در تاریخ 5/12/89 از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان بررسي ارتباط بين نسبت هاي فعاليت و ميزان افشاي اطلاعات در صورت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بازار بورس تهران با کسب نمره 18 و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1-این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورودیه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ، امضا، اثر انگشت:
گواهی امضاء:
دانشجوی فوق الذکر احراز هویت شد. فقط امضای ایشان گواهی می گردد.
فروزان کیوان فر
رئیس پژوهش دانشکده
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرايش: حسابداری
عنوان:
بررسي ارتباط بين نسبت هاي فعاليت و ميزان افشاي اطلاعات در صورت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بازار بورس تهران
استاد راهنما :
دکتر محمدرضا ساربانها
استاد مشاور:
دکتر ابولفضل سعیدی فر
نگارش:
علیرضا ریحانی
زمستان 1389
2251075-551815
Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
A Survey of the Relation Between Activity Ratios and Information Disclosure in Financial Sta–ents of TSE
Thesis Advisor:
M.R. Sarebanha Ph.D.
Consulted by:
A. Saidyfar Ph.D.
By:
Ali reza reyhani
Winter 2011
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرايش: حسابداری
عنوان:
بررسي ارتباط بين نسبت هاي فعاليت و ميزان افشاي اطلاعات در صورت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بازار بورس تهران
نگارش:
علیرضا ریحانی
زمستان 1389
هیأت داوران:
استاد راهنما: دکتر محمدرضا ساربانها
استاد مشاور: دکتر ابولفضل سعیدی فر
استاد داور: دکتر مجید زنجیردار
مدیر گروه تخصصی: دکتر مجید زنجیردار
سپاسگزاری:
سپاس ايزد منان را كه توفيق فراگيري علم را برمن عطا فرمود و مرا در كوران مشكلات و سختي‌ها ياري نمود، تا اين رساله را با موفقيت به پايان برسانم.
در طول دوران تحصيلي و تهيه اين پايان نامه از راهنمايي ها و مساعدت‌‌هاي اساتيد و سروران عزيزي بهره ‌برده‌ام كه در اينجا لازم است از همه ايشان مراتب سپاس قلبي و تشكر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم جناب آقای دکتر محمدرضا ساربانها استاد راهنما و همچنین جناب آقای دکتر ابولفضل سعیدی فر استاد مشاور ، و همچنین ومدیرگروه محترم جناب آقای دکتر مجید زنجیردار صمیمانه تشکر مینمایم و برایشان توفیقات روز افزون در خدمات علمی و فرهنگی و آموزشی آرزو میکنم .
هم چنین تشکر ویژه دارم از مدیریت پژوهش دانشکده به ویژه سرکار خانم کیوانفر و از خداوند متعال موفقیتهای بزرگتر در زندگی را برایشان آرزومندم.
تقدیم به :

« همه آنان که مرا علم آموختند .
همسرم
که با متانت و شکیبایی بی نظیر خود سختی دوران تحصیلاتم را تحمل نموده .
پدر و مادرم
که همواره مشوق من برای تحصیل علم بودند و هست و به پاس زحماتی بی شائبه که همیشه برایم متحمل شدند. باشد که توانسته باشم قطره ای از دریای بی کران محبتهایشان را سپاس گفته باشم .
فرزندان دلبندم
محمد مهدی و محمد طاها
که به لطف وجود نازنیشان سختی ها و خستگی ها آسان و شیرین می نمودن و در طی مدت تحصیل همیشه مرا تحمل کردند»
TOC f A h z t “Heading 1,مطالب” c چكيده: PAGEREF _Toc293601444 h 1مقدمه: PAGEREF _Toc293601445 h 2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه PAGEREF _Toc293601448 h 52-1 تاریخچه مطالعاتی PAGEREF _Toc293601449 h 53-1 بيان مسأله تحقیق PAGEREF _Toc293601450 h 74-1چارچوب نظري تحقیق PAGEREF _Toc293601451 h 85-1 فرضيه هاي تحقیق PAGEREF _Toc293601452 h 106-1 اهميت و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc293601453 h 107-1 اهداف تحقیق PAGEREF _Toc293601454 h 118-1 حدود مطالعاتی PAGEREF _Toc293601455 h 121-8-1 قلمرو مکاني تحقیق PAGEREF _Toc293601456 h 122-8-1 قلمرو زماني تحقیق PAGEREF _Toc293601457 h 133- 8-1 قلمرو موضوعي تحقیق PAGEREF _Toc293601458 h 139-1- تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقیق PAGEREF _Toc293601459 h 13فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق1-2 مقدمه PAGEREF _Toc293601462 h 152-2- تعاريف مختلف افشا PAGEREF _Toc293601463 h 163-2- اصل افشا PAGEREF _Toc293601464 h 164-2- پرسش هاي اساسي مطرح شده در حوزه افشا (مباني نظري) PAGEREF _Toc293601465 h 171-4-2- اطلاعات مالي براي چه اشخاصي افشا مي‌گردد؟ PAGEREF _Toc293601466 h 182-4-2- هدف از افشاي اطلاعات مالي چيست؟ PAGEREF _Toc293601467 h 203-4 -2- چه ميزان از اطلاعات لازم است افشا شود؟ PAGEREF _Toc293601468 h 214-4 -2- چگونه اطلاعات مالي بايد افشا شود؟ PAGEREF _Toc293601469 h 241-4 -4- 2- شكل و ترتيب صورتهاي مالي اساسي PAGEREF _Toc293601470 h 262-4 -4- 2- اصطلاحات و ارائه جزئيات PAGEREF _Toc293601471 h 293-4-4- 2- گزارش حسابرس مستقل PAGEREF _Toc293601472 h 304-4 -4- 2-گزارش هيأت مديره PAGEREF _Toc293601473 h 305-4 -2- خصوصيات كيفي مرتبط با ارائه اطلاعات چگونه باشد؟ PAGEREF _Toc293601474 h 315 – 2 – عملکرد PAGEREF _Toc293601475 h 321-5-2- مقدمه PAGEREF _Toc293601476 h 326-2- انواع نسبت هاي مالي PAGEREF _Toc293601477 h 351-6-2- نسبت هاي فعاليت (شاخص هاي بكارگيري دارايي ) PAGEREF _Toc293601478 h 367-2- کفايت گزارشگري (افشا) و نسبت هاي مالي PAGEREF _Toc293601479 h 378-2- پيشينه داخلي و خارجي تحقیق PAGEREF _Toc293601480 h 381-8-2- مطالعات خارجي PAGEREF _Toc293601481 h 382-8-2- مطالعات داخلي PAGEREF _Toc293601482 h 52فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق1-3 مقدمه PAGEREF _Toc293601485 h 612-3- فرضيه هاي تحقیق PAGEREF _Toc293601486 h 621-2-3- فرضيه اصلي تحقیق : PAGEREF _Toc293601487 h 622-2-3- فرضيه ي فرعی تحقیق : PAGEREF _Toc293601488 h 623-3 مدل تحقیق PAGEREF _Toc293601489 h 634-3 شيوه اندازه گيري متغيرها PAGEREF _Toc293601490 h 645-3 روش تحقیق PAGEREF _Toc293601491 h 656-3- متغير هاي مورد بررسي PAGEREF _Toc293601492 h 667-3- مدل هاي مورد استفاده براي آزمون فرضيه ها PAGEREF _Toc293601493 h 688-3- دلايل انتخاب متغيرها PAGEREF _Toc293601494 h 709-3- جامعه آماري و روش نمونه گيري PAGEREF _Toc293601495 h 709-3- روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات و داده‌ها PAGEREF _Toc293601496 h 711-9-3- منبع اطلاعات PAGEREF _Toc293601497 h 712-9-3- آماده سازي اطلاعات PAGEREF _Toc293601498 h 7210-3- روش شناختي تحقیق (تجزيه و تحليل داده ها) PAGEREF _Toc293601499 h 721-10-3- مدل هاي داده هاي تابلويي PAGEREF _Toc293601500 h 732-10-3- آزمون ليمر (معني داربودن اثرات فردي) PAGEREF _Toc293601501 h 733-10-3- آزمون هاسمن PAGEREF _Toc293601502 h 754-10-3- فروض مدل رگرسيون خطي کلاسيک PAGEREF _Toc293601503 h 751-4-10-3- نرمال بودن خطاها PAGEREF _Toc293601504 h 762-4-10-3- ناهمساني واريانس PAGEREF _Toc293601505 h 763-4-10-3- هم خطي PAGEREF _Toc293601506 h 764-4-10-3- عدم وجود خود همبستگي بين ها: PAGEREF _Toc293601507 h 775-10-3- آزمون مانايي PAGEREF _Toc293601508 h 786-10-3 آزمونهاي آماري و معيارهاي استفاده شده به منظور مقايسه مدل هاي تحقیق PAGEREF _Toc293601509 h 791-6-10-3- ضريب تعيين تعديل شده PAGEREF _Toc293601510 h 792-6-10-3- آماره F رگرسيون PAGEREF _Toc293601511 h 807-10-3- نرم افزارهاي تجزيه و تحليل PAGEREF _Toc293601512 h 80فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها1-4 مقدمه‏ PAGEREF _Toc293601515 h 822-4- تحليل توصيفي داده ها PAGEREF _Toc293601516 h 823-4- مراحل تخمين مدل به وسيله داده‌هاي تابلویی PAGEREF _Toc293601517 h 841-3-4- آزمون F ليمر( بررسي همساني عرض از مبدأ هاي مقاطع ) PAGEREF _Toc293601518 h 852-3-4- آزمون هاسمن ( انتخاب بين اثرات ثابت و تصادفي ) PAGEREF _Toc293601519 h 864-4- بررسي فروض کلاسيک رگرسيون PAGEREF _Toc293601520 h 875-4- آزمون مانايي متغيرها PAGEREF _Toc293601521 h 886-4- آزمون فرضيه هاي تحقیق PAGEREF _Toc293601522 h 881-6-4- آزمون فرضيه فرعي اول PAGEREF _Toc293601523 h 892-6-4- آزمون فرضيه فرعي دوم PAGEREF _Toc293601524 h 913-6-4- آزمون فرضيه فرعي سوم PAGEREF _Toc293601525 h 924-6-4- آزمون فرضيه فرعي چهارم PAGEREF _Toc293601526 h 935-6-4- آزمون فرضيه اصلي تحقیق PAGEREF _Toc293601527 h 94فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات1-5 مقدمه PAGEREF _Toc293601530 h 982-5- بحث و نتيجه گيري PAGEREF _Toc293601531 h 981-2-5- نتيجه گيري پيرامون فرضيه فرعي اول PAGEREF _Toc293601532 h 992-2-5- نتيجه گيري پيرامون فرضيه فرعي دوم PAGEREF _Toc293601533 h 1003-2-5- نتيجه گيري پيرامون فرضيه فرعي سوم PAGEREF _Toc293601534 h 1014-2-5- نتيجه گيري پيرامون فرضيه فرعي چهارم PAGEREF _Toc293601535 h 1015-2-5- نتيجه گيري پيرامون

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *