214122052387500
199517043307000
1794510-144756
دانشگاه کردستان
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی
پایاننامه کارشناسی ارشد رشته تربیتبدنی گرایش عمومی
عنوان:
رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیتبدنی از دیدگاه دبیران تربیتبدنی استان کردستان
پژوهشگر:
مسعود شاهمرادی
استاد راهنما:
دکتر سردار محمدی
استاد مشاور:
دکتر محمد ملکی
2068830103251000206883057531000 اسفند ماه 1393
کلیه حقوق مادی و معنوی مرتب بر نتایج مطالعات،
ابتکارات و نوآوریهای ناشی از تحقیق موضوع
این پایان نامه(رساله) متعلق به دانشگاه کردستان است.
41478204127500
568452048069500
20427953617595002042795396430500
***تعهد نامه***
اینجانب مسعود شاهمرادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیتبدنی گرایش عمومی دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی تعهد می نماییم که محتواي اين پايان نامه نتيجه تلاش و تحقيقات خود بوده و از جايي كپي برداري نشده و به پایان رسانیدن آن نتیجه تلاش و مطالعات مستمر اینجانب و راهنمايي و مشاوره اساتيد بودهاست.
با تقدیم احترام
مسعود شاهمرادی
24 /12 / 1393
209296059753500203327068834000
بسمه تعالی
* تعهد نامه دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه کردستان در انجام پایان نامه *
اينجانب مسعود شاهمرادی دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی متعهد ميشوم:
صداقت، امانتداري و بي طرفي را در انجام پژوهش و انتشار نتايج حاصل از آن رعايت نمايم.
در نگارش نتيجه پژوهش های حاصل از موضوع پایان نامه، از باز نويسينوشته هاي ديگران بدون ذکر منبع،بازي با الفاظ، زياده نويسي، كلي گويي و جزم انديشي و تصرف گرايي پرهيز نمايم و نتايج پژوهشي خود را در موعد مقرر وبا اطلاع استاد راهنما منتشر نمایم.
تمامي يافته هاي مستخرج از پايان نامه متعلق به دانشگاه كردستان بوده و لازم است در كليه مقالات مستخرج از آنها نام دانشگاه كردستان را تحت عنوان ((دانشجوي دانشگاه كردستان )) يا (( دانش آموخته دانشگاه كردستان )) ذكر نمايم.
در انتشار مقالات نام استاد راهنما و استاد مشاور را در ليست مولفين مقاله ذكر نمايم و از آوردن اسامي افرادي كه نقش موثري در انجام پژوهش نداشته اند، جدأ خودداري نمايم.
در بخش سپاسگزاري مقاله، از تمامی افراد وسازمانهایی كه در اجراي پژوهش مساعدتي مبذول داشته اند با ذكر نوع مشاركت تشكر و قدر داني نمايم.
-67818048323500از انتشارهمپوشان یا ارسال همزمان يك مقاله به چند مجله ويا ارسال مجدد مقاله چاپ شده به مجلات ديگر خودداري نمايم.
دستورالعمل نحوه برخورد با موارد تخطي دانشجويان تحصيلات تكميلي در هنگام انتشار نتايج پژوهش
در موارد زیر دانشگاه کردستان با مجله مربوطه مكاتبه ودرخواست خارج نمودن مقاله را نموده و موضوع را به محل كار يا تحصيل بعدي دانشجو اطلاع خواهد داد.
الف – چاپ مقاله بدون اطلاع و تأييد استادان راهنما،
ب- چاپ نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده در دانشگاه کردستان بدون ذکر نام دانشگاه
در صورت احراز تخلف ازسایر موارد درج شده در تعهد نامه دانشجويي، دانشگاه ضمن مكاتبه با مجله مربوطه، حسب مورد تصميم گيري خواهد نمود.
2036445260223000در صورت عدم رعايت موارد مذكور، دانشگاه كردستان مجاز خواهد بود تا برابر مقررات اقدام نمايد. امضاء دانشجو

دانشگاه کردستان
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
پایان نامه كارشناسي‌ ارشد رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی گرايش عمومی
عنوان:
رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیتبدنی
از دیدگاه دبیران تربیتبدنی استان کردستان
پژوهشگر:
مسعود شاهمرادی
در تاريخ 24/ 12 / 1393 توسط كميته‌ تخصصي و هیات داوران ‌ زير مورد بررسي‌ قرار گرفت و با نمره 33/18 و درجه بسیار خوب به تصویب رسید.
هیات داوران نام و نام خانوادگی مرتبه علمی امضاء
1ـ استاد راهنما دكتر سردار محمدی استاديار
2ـ استاد مشاور دكترمحمد ملکی استاديار
3ـ استاد داور خارجی دكتر مهدی عباسپور استاديار
4ـ استاد داور داخلی دكتر سعید قائینی استاديار
205168585852000مهر و امضاء مدیرگروه مهر و امضاء معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر سردار محمدی دکتر مهدی عباسپور
تقدیم به مهربان فرشتگانی که:
237617042545لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه‌های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آنهاست.
00لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه‌های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آنهاست.

9969587630تقدیم به پدر و مادر مهربانم که در زمان حیات‌شان همواره من را به کسب علم و دانش تشویق نمودند.
00تقدیم به پدر و مادر مهربانم که در زمان حیات‌شان همواره من را به کسب علم و دانش تشویق نمودند.

center8890تقدیم به همسرخوب و صبورم که همیشه درامور تحصیل و زندگیم پشتیبانم بودهاست.
00تقدیم به همسرخوب و صبورم که همیشه درامور تحصیل و زندگیم پشتیبانم بودهاست.

و
تقدیم به دختر ناز و گلم آروشا که با آمدنش برکت به زندگیم فزونی یافت.

20212057226300020713702025650002293620249047000
تقدیر و تشکر:
ازهمه اساتید و سروران بزرگواری که چه در طول تحصیل و چه در انجام این تحقیق اینجانب را یاری و راهنمایی نموده‌اند کمال تشکر وسپاسگزاری را دارم:
6503670206311500استاد راهنما جناب آقای دکتر سردار محمدی که هرگاه خدمت ایشان رسیده‌ام با رویی گشاده و دقت و حوصله بسیار زیاد بنده را یاری و راهنمایی نموده‌اند به گونه‌ای که حتی ایرادات ریز املایی تحقیق نیز از نظر ایشان پنهان نمیماند و به جز در زمینه علمی، در زمینه های اخلاقی و رفتاری نیز خود را شاگرد ایشان می‌دانم.
استاد مشاور جناب آقای دکتر محمد ملکی که باراهنمایی‌های به موقع ودرست مرا همیشه مورد لطف و محبت قرار داده‌اند.
جناب آقای دکتر مهدی عباسپور که مهمتر از جایگاه علمی، انسانی با بینش و منش های نیک انسانی، که چهره متبسم ایشان را هیچ گاه از ذهن خود فراموش نخواهم کرد.
2950845288226500اساتید ارجمند دیگری منجمله، دکتر داریوش شیخ الاسلامی، دکتربروجردی، دکتر ایزدی، دکتر قایینی و دکتر رحمانی کمال تشکر را دارم.
ازمسئول تربیتبدنی آموزش و پرورش ناحیهیک جناب آقای رفیعی و مدیران محترم مدارس جناب آقایان حاجیخسروی، پاکروان، ذوالفقاری، زندی و معاونین محترم جناب آقایان مبارکی،صلواتی ،قوامی و آقای اللهویسی که در ایام تحصیل با اینجانب همکاری داشتهاند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.
209042089471500
226504569596000
خلاصه تحقیق:
این تحقیق با هدف برسی رابطه بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیتبدنی از دیدگاه دبیران تربیتبدنی استان کردستان انجام شدهاست. این تحقیق کاربردی است و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی و به روش همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دبیران تربیتبدنی شاغل در هنرستان‌های تندرستی استان کردستان میباشد که تعداد آنها110 نفر در شهرستان‌هاي سنندج، مریوان، سقز، دهگلان، بیجار و قروه مشغول به ارائه خدمت هستند. روش نمونهگیری به صورت تمام شمار استفاده شدهاست. برای جمع‌آوری دادههای پژوهش از پرسش‌نامه طراحی شده محیط مدرسه توسط جانسون و استیونس(2007) استفاده شد که ضریب پایایی آن توسط آلفای کرونباخ 869/. محاسبه شد. با توجه به تحلیل دادههای جمع‌آوری شده، نتایج زیر بدست آمدهاست. بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربيتبدني رابطه وجودندارد و فقط مولفه‌های نوآوری و همکاری ارتباط معناداری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربيتبدني داشتند. نتایج دیگر نشان داد که مقدار بتای مولفه‌های نوآوری و همکاری معنادار شدهاست. بنابراین فقط این دو مولفه میتوانند پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربيتبدني را پیشبینی نمایند.
واژههای کلیدی: پیشرفت تحصیلی، دبیران تربیت بدنی، محیط مدرسه
20650202872105002245995287210500232219598869500
فهرست مطالب
عنوان صفحه
-1384306413400
فصل اول – مقدمه و کلیات…………………………………………………………………………………………………….1
TOC o “1-3” h z u 1-1 مقدمه PAGEREF _Toc421127506 h 21-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………3
1-3 اهمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 4
1-4 اهداف

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *