user8179

دانلود پایان نامه

دانشکده آموزش‌های الکترونیکی
پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک)
بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش بینی قیمت آن به کمک تکنیک‌های پیشرفته داده کاوی
به کوشش
مینو دلجوان انوری
استاد راهنما:
دکتر اشکان سامی
شهریور ماه 1393

تقدیم به
خانواده عزیزم که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند و سعادت مرا هدف زندگی خود قرار داده و سوختند تا در راه‌های تاریک و پر فراز و نشیب زندگی مشعل راه من باشند.

سپاسگزاری
اكنون كه اين رساله به پايان رسيده است از استاد ارجمند جناب آقای دکتر اشکان سامی که در کمال سعه صدر و با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند و همچنین ازاستادان بزرگوار دکتررضا جاویدان که زحمت مشاوره و جناب آقاي دكتر اقبال منصوری كه زحمت داوري این رساله را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم. همچنين از مديريت محترم کارگزاری مفید که در تکمیل اين تحقيق نقش به سزايي داشتند، تشكر مي نمايم.از استاد بزرگوار دکتر اکبریان کمال تشکر را دارم که با راهنمایی ایشان مباحث اقتصادی رو آموختم.از جواهر فروشی ایران زر که با در اختیار گذاشتن اطلاعاتشان مرا یاری دادند تشکر میکنم.از مدیریت محترم بانک کشاورزی جناب اقای دکتر رزاق منش و در نهایت از دوستان عزیزم جناب آقای سعید انتظاری و سرکار خانم معصومه پور ایرجی کمال تشکر را دارم.
چکیده
بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا و ارئه مدل پیش بینی قیمت آن به کمک تکنیک‌های پیشرفته داده کاوی
به کوشش
مینو دلجوان انوری
طلا همواره به عنوان فلزی گران بها مورد توجه بشر بوده است، بنابراین پیش بینی قیمت آن از اهمیت فراوانی برخوردار است.بررسی دقیق عوامل موثر در پیش بینی قیمت طلا اهمیت و تاثیر بسزایی در افزایش دقت پیش بینی دارد. در این مطالعه و تحقیق عوامل موثر و بیشتری در مقایسه با تحقیقات قبلی مورد بررسی قرار گرفته است.و از نظر تقسیم بندی زمانی،داده‌های جمع آوری شده به سه دسته روزانه،ماهانه و سالانه تقسیم شدند.آزمایشات انجام شده، نشان داد که دقت پیش بینی ها در این مطالعه، نسبت به مطالعات پیشین، باعث بهبود 2% دقت پیش بینی در روش‌های شبکه‌های عصبی و 7.3% در روش‌های سری زمانی و 5.6% در روش رگرسیون خطی شده است. نتایج حاصله بیانگر کارآمدی عوامل بررسی شده در پژوهش، برای پیش بینی قیمت طلا می‌باشد و نتایج این تحقیق، باعث سودآوری برای افراد،سایر سازمان ها و طلا فروشی ها می‌باشد. و در انتها پیشنهاداتی برای مطالعات آینده ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی: داده کاوی، عوامل موثربرپیش بینی،سری‌های زمانی،،شبکه‌های عصبی،روش‌های رگرسیون،دقت پیش بینی.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u فصل اول: 1-مقدمه PAGEREF _Toc398742324 h 21-1ضرورت و اهمیت پیش بینی قیمت طلا PAGEREF _Toc398742325 h 21-2-هدف پایان نامه PAGEREF _Toc398742326 h 51-3- مراحل انجام تحقیق PAGEREF _Toc398742327 h 51-4 – ساختار پايان نامه PAGEREF _Toc398742328 h 6فصل دوم: 2- ادبيات موضوع و مباني نظري تحقيق PAGEREF _Toc398742330 h 82-1-مقدمه PAGEREF _Toc398742331 h 82-2-رويكرد ماشين و داده كاوي PAGEREF _Toc398742332 h 82-3-فرايند داده كاوي PAGEREF _Toc398742333 h 102-4-ابزارها و تكنيك‌‌های داده كاوي PAGEREF _Toc398742334 h 122-5-روش‌‌های داده كاوي PAGEREF _Toc398742335 h 132-5-1- روش‌‌های توصيف داده ها PAGEREF _Toc398742336 h 132-5-2-درخت تصميم PAGEREF _Toc398742337 h 132-5-3-شبكه عصبي PAGEREF _Toc398742338 h 142-5-4-تشخيص آنومالي PAGEREF _Toc398742339 h 142-5-5-روش‌های سری زمانی PAGEREF _Toc398742340 h 152-5-6-روش‌های رگرسیون خطی PAGEREF _Toc398742341 h 152-6-خلاصه فصل PAGEREF _Toc398742342 h 16فصل سوم: 3-بررسی عوامل موثر بر پیش بینی قیمت طلا PAGEREF _Toc398742344 h 183-1-مقدمه PAGEREF _Toc398742345 h 183-2- مجموع عوامل تاثیر گذار بر قیمت طلا PAGEREF _Toc398742346 h 183-2-1-شاخص بهای مصرف کننده (CPI) PAGEREF _Toc398742347 h 193-2-2-SPDR PAGEREF _Toc398742348 h 203-2-3-تعهدات باز (OPEN INTEREST) PAGEREF _Toc398742349 h 203-2-4-هرج و مرج و جنگ در کشور‌های تولید کننده نفت PAGEREF _Toc398742350 h 213-2-5-شاخص دلار آمریکا PAGEREF _Toc398742351 h 223-2-6-فروش رسمی PAGEREF _Toc398742352 h 233-2-7-USGDP:تولید ناخالص داخلی ایالت متحده PAGEREF _Toc398742353 h 233-2-8-قیمت مسکن PAGEREF _Toc398742354 h 233-2-9-ذخائر نفت ایالت متحده PAGEREF _Toc398742355 h 243-2-10-نرخ مبادله دلار /یورو PAGEREF _Toc398742356 h 243-2-11هزینه مصرف خصوصی PAGEREF _Toc398742357 h 253-2-12-هزینه مصرفی دولت و سرمایه ناخالص PAGEREF _Toc398742358 h 263-2-13-صادرات کالا و خدمات PAGEREF _Toc398742359 h 273-2-14-واردات کالا و خدمات PAGEREF _Toc398742360 h 283-2-15-افزایش هزینه‌ی نیروی کار PAGEREF _Toc398742361 h 283-2-16-افزایش تقاضای طلای هند و چین PAGEREF _Toc398742362 h 283-2-17-بحران‌های اقتصادی آمریکا و بدتر شدن وضعیت اقتصادی جهان PAGEREF _Toc398742363 h 293-2-18تورم ناشی از به‌کارگیری سیاست‌های انبساطی پولی بانک‌های مرکزی PAGEREF _Toc398742364 h 303-2-19-بحران بدهی دولت آمریکا و کشورهای منطقه‌ی یورو و ژاپن PAGEREF _Toc398742365 h 303-2-20-ورود بانک مرکزی کشورها به بازار طلا PAGEREF _Toc398742366 h 313-2- 21-کاهش نرخ بهره بانکي PAGEREF _Toc398742367 h 323-2-22- صندوق بين‌المللي پول و فروش طلا PAGEREF _Toc398742368 h 323-2-23-تغییر ارزش دلار نسبت به نرخ سایر ارزها(اندیس دلار) PAGEREF _Toc398742369 h 343-2-24-اعیاد و مناسبت ها PAGEREF _Toc398742370 h 343-2-25- رشد نقدینگی PAGEREF _Toc398742371 h 343-2-25-1-تزريق در آمد‌‌های ارزي حاصل از فروش نفت به جامعه PAGEREF _Toc398742372 h 353-2-25-2-  افزايش نقدينگي توسط بانك مركزي PAGEREF _Toc398742373 h 353-2-25-3-اعتبارات و پرداخت‌‌های بانك مركزي و سيستم بانكي PAGEREF _Toc398742374 h 363-2-25-4- استقراض بيش از حد دولت از بانك مركزي PAGEREF _Toc398742375 h 363-2-25-5- سياست‌‌های پولي انبساطي PAGEREF _Toc398742376 h 373-2-25-6-  كسري بودجه دولت PAGEREF _Toc398742377 h 373-2-26-شاخص در آمد کل PAGEREF _Toc398742378 h 373-2-27-قیمت مس PAGEREF _Toc398742379 h 383-3-مروری بر تحقیقات انجام شده PAGEREF _Toc398742380 h 393-4-خلاصه فصل PAGEREF _Toc398742381 h 48فصل چهارم: 4- ارائه روش پيشنهادي PAGEREF _Toc398742383 h 504-1-مقدمه PAGEREF _Toc398742384 h 504-2- معرفی روش پیشنهادی PAGEREF _Toc398742385 h 504-3- ارزيابي روش پيشنهادي PAGEREF _Toc398742386 h 514-4- انتخاب نرم افزار PAGEREF _Toc398742387 h 514-5-مشخصه‌های جمع اوری شده در پژوهش PAGEREF _Toc398742389 h 534-6-جدول مربوط به مشخصه‌های جمع آوری شده در پژوهش‌های پیشین PAGEREF _Toc398742391 h 554-7-ضریب همبستگی PAGEREF _Toc398742396 h 574-8-داده‌های دور افتاده PAGEREF _Toc398742398 h 594-9-تکنیک‌های مورد استفاده PAGEREF _Toc398742400 h 604-10-پیش بینی با استفاده از شبکه‌های عصبی PAGEREF _Toc398742401 h 614-10-1-پیش بینی با استفاده از شبکه‌های عصبی متد MLP PAGEREF _Toc398742402 h 614-10-2-پیش بینی با استفاده روش شبکه‌های عصبی مدل RBF PAGEREF _Toc398742409 h 654-11پیش بینی با استفاده از روش رگرسیون PAGEREF _Toc398742416 h 694-11-1- پیش بینی با استفاده از روش رگرسیون،روش ورود متغیر Enter PAGEREF _Toc398742417 h 704-11-2-پیش بینی با روش رگرسیون با استفاده از روش ورود متغیر Stepwise PAGEREF _Toc398742422 h 724-12-پیش بینی با استفاده از روش سری‌های زمانی ARIMA PAGEREF _Toc398742427 h 744-12-1-محاسبات مربوط به ساختن مدل ARIMA با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش PAGEREF _Toc398742428 h 744-12-2-محاسبات مربوط به ساختن مدل ARIMA با بررسی عوامل پیشین PAGEREF _Toc398742433 h 764-2- مقايسه نتايج PAGEREF _Toc398742438 h 794-13-خلاصه فصل PAGEREF _Toc398742442 h 80فصل پنجم5- مقایسه و نتیجه گیری PAGEREF _Toc398742444 h 825-1- جمع بندي مطالب PAGEREF _Toc398742445 h 825-2-نتیجه گیری PAGEREF _Toc398742446 h 825-3-پیشنهاداتی برای مطالعات آینده PAGEREF _Toc398742447 h 83فهرست منابع فارسی PAGEREF _Toc398742448 h 84فهرست منابع انگلیسی PAGEREF _Toc398742450 h 86

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u
جدول 4-1-مشخصه‌های جمع آوری شده در مدل PAGEREF _Toc397618502 h 53جدول4-2- مشخصه‌های جمع آوری شده در پژوهش‌های پیشین PAGEREF _Toc397618504 h 55جدول 4-3-مشخصه‌های جمع آوری شده به صورت روزانه در مدل PAGEREF _Toc397618505 h 55جدول 4-4-مشخصه‌های جمع آوری شده به صورت ماهیانه در مدل PAGEREF _Toc397618506 h 55جدول 4-5-مشخصه‌های جمع آوری شده به صورت سالیانه در مدل PAGEREF _Toc397618507 h 56جدول 4-6-ضرایب همبستگی مربوط به عوامل بررسی شده در مدل PAGEREF _Toc397618509 h 57جدول 4-7-دقت پیش بینی با استفاده از شبکه عصبی متد MLP PAGEREF _Toc397618515 h 62جدول4-8-مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از شبکه عصبی مدل MLP با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش PAGEREF _Toc397618516 h 63جدول 4-9- مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از شبکه عصبی مدل MLP با بررسی عوامل پیشین PAGEREF _Toc397618517 h 63جدول 4-10-دقت پیش بینی با روش شبکه‌های عصبی مدل RBF PAGEREF _Toc397618522 h 67جدول4-11-مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از شبکه عصبی مدل RBF با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش PAGEREF _Toc397618523 h 67جدول4-13-مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش رگرسیون مدل Enter با بررسی عوامل عنوان شده در

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *