user8214

16427459652000
دانشگاه شيراز
دانشكده دامپزشكي
نيمسال سال تحصيلي: 92-91شماره پايان نامه: 1402
پايان نامه براي دريافت درجه دكتراي عمومي دامپزشكي از دانشگاه شيرازشناسایی اینتگرون‌های کلاس 1 و 2 در جدایه‌های اشریشیاکلای طیور گوشتی استان فارس
به کوشش
محسن کلانتری
اين پايان نامه در تاريخ 31/6/1392 با رتبه عالی معادل 75/19 مورد پذيرش هيات داوران قرار گرفت.
هيات داوران:
1- جناب آقای دکتر حسن شریفی یزدی (استاد راهنما و رئيس هيات داوران) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دانشیار
2- جناب آقای دکتر کرامت اساسی (استاد راهنما و رئيس هيات داوران) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .استاد
3- سرکار خانم دکتر نجمه مصلح (استاد مشاور) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استادیار
4- جناب آقای دکتر عبدالله درخشنده (استاد مشاور) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استادیار
معاون پژوهشی دانشکده دامپزشکی رئیس دانشده دامپزشکی
دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز
دکتر عبدالحمید میمندی پاریزی دکتر عزیزا… خداکرم تفتی
169989547752000
تقدیم به
خدایی که نزدیک‌تر از من به من است، ذات بی‌همتایی که هر آنچه دارم از فضل اوست
این بنده چه داند که چه می باید جست     داننده تویی هر آنچه دانی آن ده
پروردگاری که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.
به امید آنکه این تحقیق به عنوان تلاشی بس ناچیز مورد قبول ساحت ربوبی‌اش قرار گیرد.
و تقدیم به خانواده عزیزم
پدر بزرگوار و مادر مهربانم:
پدرم، اسوه‌ی صبر و سخاوت، او که من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم.
مادرم، نور چشمانم و گوهر زندگیم، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر.
آن دو فرشته ای که از خواسته هایشان گذشتند، سختی ها را به جان خریدند و خود را سپر بلای مشکلات و ناملایمات کردند تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده ام برسم.
خواهرم :
روشنی زندگیم، که همواره برایم الگویی نیک و همراهی همیشگی بوده است. وجودش شادی بخش و صفایش مایه آرامش من است.
برادرانم:
که همواره در طول تحصیل متحمل زحماتم بودند و تکیه گاه من در مواجهه با مشکلات، و وجودشان مایه دلگرمی من می باشد.
استادان فرزانه و فرهیخته ای که در راه کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند .
169037064008000و تقدیم به تمام دوستان و همکلاسی‌های ارزشمندم در ورودی 86 : که خاطره‌ی آنها هیچگاه از ذهنم پاک نمی‌شود.
و با تشکر و قدردانی از:
استاد گرانقدر و دلسوز، جناب آقای دکتر حسن شریفی یزدی که سپاسگذاری از ایشان در قالب کلمات نمی‌گنجد. ایشان با تلاشی بی‌دریغ و همراهی دلگرم کننده در طول تمامی مراحل اجرا و نگارش پایان نامه حامی من بودند و به معنای واقعی کلمه فراتر از حد یک استاد پایان‌ نامه، با محبت و صبوری، بی‌چشمداشت مرا یاری نمودند. استادی که نکته های دلاویز و گفته های بلند او ، صحیفه های سخن را  علم پرور نمود و همواره راهنما و راه گشای من در اتمام واکمال پایان نامه بوده است، طوری که قدردانی از زحمات ایشان برایم ممکن نیست و زبانم قاصر است.
استاد فرهیخته و ارجمند، جناب آقای دکتر کرامت اساسی به پاس محبت‌ها و راهنمایی‌های ارزنده و کمک‌های خالصانه ایشان درتمام طول تحصیل اینجانب، بالاخص در مراحل اجرا و نگارش این پایان نامه. استاد عزیزم چگونه سپاس گويم مهرباني و لطف تو را كه سرشار از عشق و يقين است. چگونه سپاس گويم تأثير علم آموزي تو را كه چراغ روشن هدايت را بر كلبه ي محقر وجودم فروزان ساخته است. آري در مقابل اين همه عظمت و شكوه تو مرا نه توان سپاس است و نه كلام وصف.
استاد گرامی، سرکار خانم دکتر نجمه مصلح به خاطر تمام محبت‌ها و قبول مشاورت، ظرافت نگاه، دقت نظر و نکته‌ بینی و راهنمایی‌ها و همکاری ارزنده ایشان در تصحیح این پایان نامه.
استاد ارجمند، جناب آقای دکتر عبداله درخشنده به پاس قبول مشاورت این پایان نامه و حسن دقت و نکته بینی ایشان در تصحیح این پایان نامه.
استاد گرامی، جناب‌آقای دکتر رعایت جهرمی ریاست محترم جلسه‌ی دفاع از پایان نامه.
جناب آقای دکتر بهمن عبدی که سنگ بنای این کار را پایه گذاری کردند و بدون وجود ایشان طی این مسیر رویایی بیش نبود و بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی رسید و ایشان در انجام این پایان نامه دین بزرگی بر گردن اینجانب دارند.
کارمندان آزمایشگاه مرکزی، جناب آقایان محبوبی و شمسایی و سرکار خانم فرش‌نشان که با همکاری بی‌دریغ و صمیمانه خود مرا یاری نمودند.
کارمندان بخش طیور، جناب آقای رضایی و سرکار خانم محمدی که همیشه لطفشان شامل حالم بود.
184277062357000و با تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که به نوعی مرا در به انجام رساندن این مهم یاری نموده اند.چكيدهشناسایی اینتگرون های کلاس 1و2 در جدایه های اشریشیاکلای طیور گوشتی استان فارس
اینتگرونها قطعات ژنتیکی باکتریایی هستند که می توانند سبب افزایش جذب و بیان ژن ها (عموما ژنهای مقاومت) در داخل کاستهای ژنی خود شوند. کاست های ژنی که تا امروز در اینتگرون‌ها شناسایی شده اند، معمولا فاکتورهای مقاومت آنتی بیوتیکی را رمزگردانی می کنند. ژنهای مقاومت به هم پیوسته بر روی اینتگرونها (که قطعات ژنتیکی متحرک هستند) مقاومت های دارویی چندگانه را رمزگردانی می کنند و در انتقال مقاومت های دارویی چندگانه بین باکتری ها دخیل هستند. مواجهه با باکتریهای دارای مقاومت چندگانه از طریق زنجیره ی غذایی خطر بالقوه ای برای سلامت انسان است. لذا هدف از اين مطالعه شناسايي اينتگرونهاي كلاس 1و2 و بررسي فراواني آنها درجدايه هاي اشریشیا كولي طيور گوشتي و ارتباط آنها با مقاومت هاي چندگانه مي باشد.
بدین منظور در ابتدا 300 نمونه‌ی اشریشیا کولی از نمونه های مدفوع کلواکی حاصل از 20 فارم طیور گوشتی استان فارس در طی سه مرحله‌ی، یک روزگی، 25-35 روزگی و پایان دوره (قبل کشتار) جداسازی گردید و آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش انتشار دیسک انجام شد. در مجموع 139جدايه داراي مقاومت چندگانه (38 نمونه مرحله اول، 55 نمونه مرحله دوم، 46 نمونه مرحله سوم) جهت بررسي حضور ژن هاي اينتگراز 1 و 2 به عنوان شاخص حضور اينتگرون ها بوسیله PCR مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو نوع اینتگرون در میان جدایه های مورد مطالعه حاصل از طیور، حضور دارد. به نحوی که فراوانی اينتگراز 1 (7/67% ؛ 139/94)، از فراوانی اینتگراز 2 (9/20% ؛ 139/29) بالاتر بوده و فراوانی حضور همزمان هر دو اینتگراز 6/8% (139/12) تعیین شد. فراوانی اینتگراز 1 در مراحل اول تا سوم نمونه‌گیری به ترتیب 4/68% (38/26)، 7/72% (55/40) و 9/60% (46/28) بدست آمد. فراوانی اینتگراز 2 در مراحل اول تا سوم نمونه گیری به ترتیب 6/2% (36/1)، 5/25% (55/14) و 4/30% (46/14) بود. فراوانی حضور همزمان هر دو اینتگراز طی مراحل اول تا سوم نمونه‌گیری به ترتیب 6/2% (38/1)، 7/12% (55/7) و 7/8% (46/4) تعیین شد. نتايج حاصل از توالي يابي يابي کاست های ژنی نیز حاکی از حضور ژن orfF و 3 نوع ژن مقاومت به تريمتوپريم (dfrA)، استرپتومايسين (aadA) و اريترومايسين (ereA) بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد كه اينتگرون هاي كلاس 1و2 در جدايه هاي اشریشیا كولي طيور گوشتي وجود دارد و سبب مقاومت چندگانه در آنها مي شود.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و هدف
1-1- مقدمه1
1-2- فرضيه ها و اهداف طرح4
فصل دوم: کلیات و بررسی منابع موجود
1-2- اشریشیا کولی5
1-1-2-خصوصیات کشت5
2-1-2-خصوصیات بیوشیمیایی6
3-1-2-انتشار و راه های انتقال اشریشیا کولی در طیور6
2-2-آنتی‌بیوتک‌ها8
1-2-2- تعریف8
2-2-2-سابقه تاریخی8
3-2-2-طبقه بندی آنتی‌بیوتیک ها9
4-2-2- استفاده از آنتی بیوتیک در حیوانات مولد غذا 10
1-4-2-2-مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در طیور12
5-2-2- منشاء مقاومت به آنتی بیوتیک15
6-2-2- مکانیسم های مقاومت به آنتی بیوتیک15
1-6-2-2- تغییر یا جایگزینی اهداف دارو16
2-6-2-2-غیرفعالسازی آنزیمی دارو16
عنوان صفحه
3-6-2-2- پمپ‌هاي خارج كننده دارو از سلول17
4-6-2-2- کاهش جذب دارو17
5-6-2-2- حفاظت از هدف18
6-6-2-2- بدام انداختن دارو18
7-2-2- انتشار مقاومت به آنتی بیوتیک19
1-7-2-2- وراثت عمودی19
2-7-2-2- انتقال افقی20
8-2-2- مکانیسم‌های دخیل در انتقال افقی20
9-2-2- عناصر دخیل در انتقال افقی ژن های مقاومت21
1-9-2-2- پلاسمید‌ها21
2-9-2-2- ترانسپوزونها22
3-9-2-2- اینتگرون‌ها23
10-2- ساختار و ویژگی‌های اینتگرون‌ها23
1-10-2- کلاس 1 اینتگرون‌ها 24
2-10-2- کلاس 2 اینتگرون‌ها26
3-10-2- کلاس 3 اینتگرون‌ها27
4-10-2- سوپر اینتگرون‌های کروموزومی یا کلاس4 27
11-2-کاست ژنی28
1-11-2- تعریف28
2-11-2- انتقال کاست‌های ژنی29
12-2-

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *