مقاله با موضوع اصطکاک، مصالح، تصادفات، آسفالت، معابر، ایمن، لغزشی، ترافیک

1945 به خاطر افزايش وسايل نقليه موتوري و ترافيك زياد نياز به مطالعه مقاومت لغزشی پيدا شد. از سوی دیگر، انتخاب نوع مصالح سنگی برای تهیه مخلوط آسفالتی حائز اهمیت است. یکی از پارامترهای انتخاب نوع مصالح سنگی، ارزش صیقلی شدن مصالح سنگی میباشد. مصالح سنگی از نظر ارزش صیقلی به سه گروه کلی تقسیم می‌شوند. مصالح با ارزش صیقلی کم شامل سنگ‌های کربنات، مصالح با ارزش صیقلی متوسط شامل سنگ‌های آذرین، و مصالح با ارزش صیقلی نسبتاً زیاد شامل ماسه سنگ‌ها ميباشند؛ لذا انتخاب نوع مصالح سنگی مناسب می‌تواند از صیقلی شدن معابر کاسته و نهایتاً ایمنی تردد را افزایش دهد. ضرورت اين امر براي استان مهم و پهناوري نظير اصفهان، چهارراه ترانزيتي كشور، واضح است.
1ـ4ـ فرضیه های تحقیق:در کشورهای پیشگام در عرصه ایمن نمودن معابر در جهت کاهش تصادفات، انتخاب مصالح مرغوب در جهت بهینه نمودن زیر سازی و روسازی در رأس اقدامات قرار دارد. آمارهای بسیار پایین میزان تصادفات در این کشورها حاکی از تأثیر بالای ایمن شدن معابر در کاهش تصادفات دارد. داشتن مقاومت لغزشی مطلوب که از خصوصیات مهم ایمنی راه می‌باشد نقش بسزایی در کاهش تصادفات در یک منطقه دارد، بنابراین با به‌کارگیری مصالح مرغوب در ساخت آسفالت معابر و ایجاد مقاومت لغزشی مناسب گامی موثر در جهت ایمن نمودن معابر یک منطقه برداشته‌ایم؛ لذا در این تحقیق نیز فرضیات زیر مطرح می‌شود:
1ـ ضریب اصطکاک سطح آسفالت با میزان و وقوع تصادفات در ارتباط است .
2ـ نوع مصالح سنگی در تعیین ضریب اصطکاک سطح آسفالت ، عامل مهم و مؤثری تلقی می گردد .
3ـ ضریب اصطکاک سطح معابر شهری با لاستیک خودروها پارامتر قابل برآوردی است
1ـ5ـ انگیزه و اهداف تحقیق:با عنایت به قطعی بودن تاثیر ضریب اصطکاک سطح آسفالت بر وقوع، عدم وقوع و شدت تصادفات، جهت بررسی میزان این تأثیر تصادفات دو ساله شهر اصفهان و منطقه 21 شهرداری تهران که از نظر نوع مصالح مورد استفاده در تولید آسفالت با یکدیگر متفاوت بوده و در نتیجه دارای ضریب اصطکاک مختلفی هستند با یکدیگر مقایسه شده که اهداف زیر از نتایج آن مورد انتظار است:
الف)اهداف اصلی:
1ـ بررسی نقش ضریب اصطکاک بر میزان تصادفات در شهر اصفهان
ب)اهداف فرعی:
1-شناسایی و تعیین میزان تاثیر سایر عواملی که به همراه ضریب اصطکاک سطح اسفالت در کاهش فاصله توقف خودرو و نهایتا کاهش تصادفات متاثر از ضریب اصطکاک می‌تواند نقش داشته باشد.
2-تعیین میزان ضزیب اصطکاک اسفالتهای مختلف تهیه شده از انواع مصالحی که در منطقه اصفهان در دسترس می‌باشد و نهایتا تعیین بهترین جایگزین برای اسفالت فعلی مورد استفاده در معابر اصفهان.
3ـ به دست آوردن شاخصی جهت اندازه گیری ضریب اصطکاک سطح آسفالت
4ـ بررسی نقش نوع مصالح سنگی بر ضریب اصطکاک سطح آسفالت
فصل دوممبانی نظری و پژوهشی (ادبیات تحقیق)272351545516800027235154551680002ـ1ـ مقدمه:در جهان کنونی صنایع متنوع اتومبیل پیش‌روتر از صنایع دیگر می‌باشد و شاید به سبب نیاز انسان‌ها و رقابت جهانی کشورهای صنعتی جهان است. برابر آمار اعلام شده در حال حاضر بیشتر از دویست و پنجاه میلیون وسیله نقلیه در دنیا در حال تردد می‌باشند.
به طور معمول سالانه تعداد زیادی از آن‌ها در اثر تصادفات از بین رفته و تعداد زیادی هم در اثر مرور زمان تبدیل به آهن‌پاره شده و در دهه اخیر نیز در کارخانجات ذوب فلز به ورقه‌های فلزی و شمش‌های فولادی تبدیل می‌شوند. از طرف دیگر کارخانجات سازنده و مونتاژ با طراحی‌های جدید و با فناوری پیشرفته انواع و اقسام اتومبیل‌های جدید را با شکل‌های متنوع آیرودینامیکی و پر شتاب تولید و به دنیا عرضه می‌نمایند. (لایقی،1384).
ایمنی ترافیک، عرصه‌ای است که ابعاد گسترده و پیچیده‌ای را در کنش با یکدیگر دخیل داشته، دانش و تجربیات گوناگونی بسته به حوزه‌های مربوطه در آن اقتضا می‌کند. این تنوع چند بعدی علوم در سه زیر مجموعه عوامل انسانی، عامل جاده و محیط راه و عامل وسیله نقلیه مورد تفکیک قرار می‌گیرد. (بهنود،1387)
عامل جاده موارد بسیاری را در برگرفته که از جمله می‌توان به نقش رویه راه اشاره نمود. رویه راه در بالا بردن کیفیت معابر و در نتیجه ایمنی ترافیک نقش موثری دارد به طوری در صورت رعایت استانداردهای لازم در رویه راه می‌توان شاهد معابر ایمن بود.
از آنجا که مطالعات به اثبات رسانده که روسازی‌ها و شرایط رویه، نقش بسزایی در وقوع یا شدت تصادفات و کاهش ایمنی دارند و با عنایت به اینکه عدم مقاومت لغزشی لازم رویه، وجود خرابی‌های متعدد در سطح راه، عرض کم راه‌ها، عدم وجود شانه و یا عرض کم آن‌ها، از بین رفتن خطوط و خط‌کشی از جمله عوامل مهم روسازی‌ها است که در بروز تصادفات جاده‌ای و کاهش ایمنی نقش بسزایی دارند. بنابراین، تلفیق عوامل ایمنی و مشخصات سطحی روسازی و همچنین نگهداری خوب و ارزیابی به موقع و مناسب عوامل مذکور به منظور افزایش ایمنی راه‌ها ضروری خواهد بود.
در این بین انتخاب و به‌کارگیری مصالح مناسب برای تولید آسفالت جهت ایجاد ضریب اصطکاک مطلوب در سطح آسفالت معابر گامی در جهت ارتقاء ایمنی راه‌ها و در نتیجه ایمنی ترافیک محسوب می‌گردد؛ لذا تاکنون تحقیقات زیادی در این خصوص صورت گرفته است. در این فصل ضمن بیان اهم تحقیقات صورت گرفته، به چهار چوب نظری و فرضیه های مورد بحث در تحقیق نیز پرداخته خواهد شد.
2ـ2ـ پیشینه تحقیق:بر کسی پوشیده نیست که مشکلات ترافیکی و در صدر آن تصادفات در حال حاضر دغدغه اصلی بسیاری از کشور‌های جهان است که با توجه به تأثیر چهار عامل انسان، راه، وسیله نقلیه و عوامل محیطی (با میزان تأثیر متفاوت) در ایمن شدن ترافیک یک منطقه، تلاش در جهت بهبود هر یک از این عوامل می‌تواند جامعه را به داشتن یک ترافیک ایمن نزدیک‌تر نماید. از سوی دیگر با توجه به پیشرفت قابل توجه تکنولوژی می‌توان روز به روز میزان تأثیر گذاری انسان بر دو عامل راه و وسیله نقلیه را بیشتر نمود و جامعه را به سوی یک ترافیک ایمن سوق داد. پیشرفت انسان در ساخت ماشین آلات و تولید مصالح راه‌سازی بهتر از جمله مواردی است که تکنولوژی می‌تواند در خدمت ایمنی ترافیک قرار گیرد.
زیرسازی و روسازی مناسب از مؤلفه‌های یک راه ایمن می‌باشند. در روسازی توجه به عوامل بسیاری مد نظر می‌باشد که از آن جمله انتخاب مصالح مناسب جهت تولید آسفالت مناسب برای ایجاد ضریب اصطکاک و مقاومت لغزشی مطلوب و… می‌باشد؛ لذا با به‌کارگیری مصالح مرغوب در روسازی به یک راه ایمن دسترسی پیدا خواهیم نمود.
مقاومت در برابر لغزندگی از خصوصیات مهم رویه راه است، که در ارتباط با تأمین ایمنی و پیشگیری از تصادفات ناشی از لغزندگی نقش موثری را دارا می‌باشد. این خصوصیت به صورت نیرویی که به هنگام ترمز‌گیری، در برابر سر خوردن لاستیک‌های وسیله نقلیه بر روی سطح خیس روسازی عمل می‌کند، تعریف شده و با پارامتری موسوم به ضریب اصطکاک بیان می‌گردد (عامری- محمود،افتخار زاده- فرهاد،1376).
در کشورمان ایران تهیه مصالح جهت تولید آسفالت از معادن مختلف با نوع سنگ‌های متفاوت سبب وجود آسفالت‌های غیر یکسانی از نظر مقاومت لغزشی و ضریب اصطکاک شده است، لذا با توجه به تأثیر بسزایی که ضریب اصطکاک بر وقوع و شدت تصادفات دارد بررسی میزان این تأثیر ضروری به نظر می‌رسد که این مهم با مقایسه تصادفات دو بخشی که از نظر نوع مصالح به‌کارگیری شده در تولید آسفالت متفاوت باشند تحقق پیدا می‌کند.
2ـ2ـ1ـ تحقیقات:تحقیقات زیادی در خصوص میزان تأثیر وضعیت رویه راه بر تصادفات و در نتیجه ایمنی ترافیک وجود دارد. لیکن با توجه به اینکه تحقیق انجام شده پیرامون تأثیر ضریب اصطکاک به تصادفات می‌باشد؛ سعی شده فقط به تحقیقاتی پرداخته شود که ارتباط بیشتری با موضوع تحقیق داشته باشد.
مقاومت لغزشی از مؤلفه های مهم رویه راه است که با پارامتری به نام ضریب اصطکاک سنجیده می‌شود. روش‌ها و وسایل زیادی برای اندازه گیری ضریب اصطکاک روی راه وجود دارد. محمود عامری و همکاران طی تحقیقی دریافتند که:
از بین این روش‌ها، دو روش آزمایش آونگ انگلیسی برای تعیین بافت ریز و پخش ماسه برای تعیین میزان بافت درشت از کاربرد بیشتری برخوردار بوده و به کمک آن‌ها می‌توان یک ارزیابی مناسب از مقاومت لغزندگی در سطح جاده به عمل آورد. اما این روش‌ها به مانند سایر روش‌های اندازه گیری اصطکاک دارای محدودیت‌هایی می‌باشند؛ که توجه به آن‌ها می‌تواند به ارزیابی وضعیت لغزشی سطح جاده کمک شایان توجهی نماید. این محدودیت‌ها عبارتند از :
الف) دستگاه آونگ انگلیسی، خصوصیات اصطکاکی سنگ‌دانه‌های موجود در مخلوط آسفالتی را در یک سطح کوچک به ابعاد 125 میلی‌متر در 76 میلی‌متر اندازه گیری کرده و مقادیر

متن کامل در سایت homatez.com