مقاله درباره ، طلا، h، PAGEREF، رگرسیون، تورم، پشتوانه، پولي

پژوهش PAGEREF _Toc397618530 h 71جدول4-14-مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش رگرسیون مدل Enter با بررسی عوامل پیشین PAGEREF _Toc397618531 h 71جدول 4-15-مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش رگرسیون متد Stepwise با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش PAGEREF _Toc397618536 h 73جدول 4-16- مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش رگرسیون متد Stepwise با بررسی عوامل پیشین PAGEREF _Toc397618537 h 74جدول 4-17- مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش سری زمانی مدل اریما با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش PAGEREF _Toc397618542 h 76جدول 4-18- پارامترهای مدل اریما با بررسی عوامل بررسی شده در پژوهش PAGEREF _Toc397618543 h 76جدول 4-19- مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش سری زمانی مدل اریما با بررسی عوامل پیشین PAGEREF _Toc397618547 h 78جدول 4-20- پارامترهای مدل اریما با بررسی عوامل پیشین PAGEREF _Toc397618548 h 78جدول 4-21-جدول مقایسه نتایج تکنیک‌های داده کاوی با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش PAGEREF _Toc397618554 h 79جدول 4-22-جدول مقایسه نتایج تکنیک‌های داده کاوی با بررسی عوامل پیشین PAGEREF _Toc397618555 h 79جدول 4-23-جدول مربوط به بهبود دقت پیش بینی نسبت به عوامل بررسی شده پیشین PAGEREF _Toc397618556 h 79

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3″ h z u
شكل 4-1- صفحه اول نرم افزار كلمنتاين نسخه 12 PAGEREF _Toc397618500 h 52شکل 4-2-شمای کلی از نرم افزار Minitab 16 در پیدا کردن داده‌های دور افتاده PAGEREF _Toc397618511 h 60شکل 4-3- اولويت بندي فيلدهاي منتخب توسط الگوريتم شبکه عصبی MLP PAGEREF _Toc397618518 h 63شکل 4-4-نمای پرسپترون سه لایه با اتصالاتش PAGEREF _Toc397618519 h 65شکل4-5- سطح تابع انتقال گوسین در هر واحد شبکه RBF PAGEREF _Toc397618521 h 66شکل 4-6- اولويت بندي فيلدهاي منتخب توسط الگوريتم شبکه عصبی متد RBF PAGEREF _Toc397618525 h 68شکل 4-7-نمای RBF سه لایه با اتصالاتش PAGEREF _Toc397618526 h 69شکل 4-8- اولويت بندي فيلدهاي منتخب توسط روش رگرسیون با استفاده از روش ورود متغیر enter PAGEREF _Toc397618529 h 70شکل 4-9-معادله رگرسیون به دست آمده برای پیش بینی قیمت طلا با متد Enter PAGEREF _Toc397618532 h 71شکل 4-10-اولويت بندي فيلدهاي منتخب توسط روش رگرسیون با استفاده از روش ورود متغیر Stepwise PAGEREF _Toc397618534 h 72شکل 4-11-معادله رگرسیون به دست آمده برای پیش بینی قیمت طلا با متد Stepwise PAGEREF _Toc397618535 h 73شکل 4-12-نمودارتابع خودهمبستگی تفاضل گیری شده با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش PAGEREF _Toc397618540 h 75شکل 4-13-نمودارتابع خودهمبستگی جزئی تفاضل گیری شده با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش PAGEREF _Toc397618541 h 75شکل 4-14-نمودارتابع خودهمبستگی تفاضل گیری شده با بررسی عوامل پیشین PAGEREF _Toc397618545 h 77شکل4-15-نمودارتابع خودهمبستگی جزیی تفاضل گیری شده با بررسی عوامل پیشین PAGEREF _Toc397618546 h 77
فصل اول1-مقدمه از گذشته‌های دور، طلا همواره به عنوان فلزی گرانبها مورد توجه قرار گرفته است،بنابراین پیش بینی قیمت آن از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. طلا به عنوان مهمترين استاندارد پولي جهان مطرح بوده و بيشترين مورد مصرف آن، در ساخت سكه و شمش طلا به عنوان ذخاير پولي بين‌المللي است. طلا به عنوان مهمترین پشتوانه پولی جهان و سرمایه ملی و پشتوانه اقتصادی کشورها و حتی ثروت امن خانوادهها مطرح بوده و کارایی دارد. طلا از منظری دیگر همواره راهکاری مناسب برای پس انداز و نگهداری سرمایه در میان مردم بوده است و مردم همیشه درصدد شناخت عوامل موثر بر قیمت آن بوده اند تا آنرا در شرایط مناسب (ارزان قیمت) خریده و علاوه بر بقیه مزیت ها، با فروش در موقعیت مناسب و با قیمت بالا، سود سرشاری را به دست آورند. طلا از ديدگاه اقتصادي مي تواند استراتژيک تلقي شود، زيرا خود پشتوانه مالي بوده و در بازارهاي جهاني نقش ارزنده اي را ايفا مي کند.
1-1ضرورت و اهمیت پیش بینی قیمت طلاطلا همواره به عنوان رقيبي براي پول‌هاي رايج و جايگزيني براي آن‌ها در ايفاي نقش ذخيره ارزش، موقعيت خود را در بحران‌هاي سياسي و اقتصادي حفظ کرده است. طلا همچنان کالایی امن، برای سرمایه‌گذاری در شرایط نامطمئن اقتصادی است.مارتین هنکه، تحلیلگر اقتصادی در این باره می‌گوید:” با وجود تمام این بی ثباتی‌های اقتصادی موجود، سرمایه‌گذاران به دلیل ترس از دست دادن دارایی‌های خود و به منظور رویایی با افزایش تورم، به طلا به عنوان کالایی امن روی آورده‌اند.” تداوم سرمایه گذاری در بازار طلا و نقره موجب تداوم روند صعودی قیمت این فلزات گرانبها در بازارهای جهانی و ثبت رکوردهای جدید شده است.قاعدتاً پول رايج هر کشور بايد علاوه بر وظيفه مبادله پرداخت، به عنوان وسيلة ذخيرة ارزش نيز مورد استفاده قرار گيرد. در زمان جنگ، انقلاب و تورم شديد، پول رايج يك کشور نمي‌تواند نقش خود را به عنوان ذخيره ارزش به خوبي ايفا نمايد؛ چرا که دولتها براي تأمين هزينه‌‌های جنگ ناگزير پولهاي بدون پشتوانه توليد چاپ مي کنند. افزايش حجم پول در گردش و کاهش توليد و انحراف منابع کشور از توليدات رفاهي به توليدات و تجهيزات جنگي، موجب تورم مي شود و ارزش پول را کاهش مي دهد در اين زمان مردم براي حفظ ارزش دارايي خود به طلا روي مي آورند که ارزش آن با تورم افزايش مي يابد و به دارنده خود در مقابل تورم منفعت مي رساند؛
بنابراين، طلا از ديرباز، به عنوان پول يا شبه پول، به دليل قدرت نقدشوندگي بالا در سطح جهاني يك دارايي مهم و مقبول بوده است.
قيمت طلا در سطح جهان،با توجه به مقدار عرضه و تقاضا براي آن تعيين مي گردد. توليدکنندگان طلا (معادن)، بانكهاي مرکزي و فروشندگان طلاي قراضه از بزرگترين عرضه کنندگان طلا به بازارهاي جهاني هستند؛ همچنین جواهرسازان، صنعتگران، محتكران شمش طلا و سرمايه گذاران از متقاضيان اصلي طلا در بازار به شمار می‌روند.   اهميت طلا به عنوان يك منبع ثروت و همچنين نقش كنترلي آن در سيستم پولي جهان كه به عنوان نيروي محركه اصلي در اكتشاف، استخراج و توليد طلا مطرح مي‌باشند.اگرچه روابط متقابل پول و طلا بسيار پيچيده است و روابطي كه در قطعي بودن آن اتفاق نظر وجود داشته باشد نادر است، ولي حداقل در اين خصوص كه اين دو به يكديگر مرتبط هستند اتفاق نظر وجود دارد. اين ارتباط در قالب‌هاي مختلفي بيان شده است.گفتارهاي زير همه به نحوي دلالت براين ارتباط اساسي بين پول و طلا دارند:
جدا از اينكه يك معدن داراي چه نوع ماده معدني است،معدنكاري آن براي دستيابي به طلاست.
قيمت طلا نه فقط از طريق ميزان عرضه و تقاضاي آن تعيين مي‌شود، بلكه از طريق ميزان عرضه و تقاضا براي سرمايه و اعتبار(پول) به منظور رهايي از ركورد اقتصادي نيز كنترل مي‌شود.
اگر بخواهيم در اصلاح پايداري قيمت‌ها و اعتماد به پول رايج خاصي موفق باشيم بايد ارتباط آن را با طلا تقويت كنيم.
تحت شرايط ثابت از نرخ مبادلات پولي، حتي با رشد اقتصادي بسيار سريع، موازنه مالي جهان وقتي قابل حصول است كه افزايش كل ذخاير پولي بين المللي منطبق بر افزايش توليد طلا باشد نه منطبق بر افزايش يك نوع ذخيره پولي خاص مانند دلار.
به رغم مشكلات موجود در تخمين حوادث سياسي كوتاه مدت در جهان و اثرات آن در قيمت و توليد طلا در بازار آزاد، مي‌توان طلا را به عنوان يك شاخص حساس نسبت به شرايط ملي و بين‌المللي معين از قبيل تورم و يا جنگ معرفي كرد.
با توجه به تئوری‌‌های سنّتی اقتصاد، یکی از ویژگی‌های یک رژیم تغییر پذیر مثل نظام پولی طلای کلاسیکی که حدود سال 1880 تا وقوع جنگ جهانی اول حاکم بود، وجود مجموعه ای از نیروهای بازاری خود به خود تنظیم شونده ای است که باعث ثبات بلند مدت سطح قیمت ها می‌شوند. سازوکاری که این نیروها توسط آن فعالیّت می‌کنند معمولاً توسط تئوری کلاسیکی کالایی پول توصیف می‌شود (بوردو 1984). با توجه به تئوری مذکور، تغییرات تولید طلا در نهایت هر حرکت تورمی یا ضد تورمی سطح قیمت را خنثی خواهد کرد. به هر حال مسئله این است که شوک‌های غیر منتظره عرضه یا تقاضای طلا می‌توانند اثرات کوتاه مدت قابل توجهی بر سطح قیمت و محصول واقعی در مواجهه با انعطاف ناپذیری‌های اسمی داشته باشند.
در یک رژیم بین المللی تغییر پذیر، تثبیت ارزش پول رایج كشورها به قیمت ثابت طلا، تکیه گاه اسمی پایداری برای سیستم پولی بین المللی فراهم می‌کند. گذشته از این، تبعیت از رژیم بین المللی تغییر پذیر به معنای فقدان استقلال پولی و مالی است، چون تحت چنین رژیمی الزام نخست حفظ قابلیت تبدیل پول‌های رایج به فلز قیمتی و نه تثبیت اقتصاد داخلی است (برگمن 1998).  فلز طلا به عنوان يك سرمايه ملي و پشتوانه اقتصادي كشور مطرح مي‌باشد، بنابراين اطلاع رساني در مورد آمار قيمت، توليد، ذخيره و… اين فلز گران‌بها در ايران در مقايسه با ديگر كشورها، براي برنامه‌ريزي بهتر در جهت استخراج و استفاده از آن مفيد و حتي ضروري

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

About: admin