دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟
10- آیا بین استفاده از فوتوشاپ و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟
11- آیا بین استفاده از اکسل و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟
12- آیا رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است؟
فرضیات :
1-بین استفاده از چت کردن و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.
2-بین استفاده از سرویس های خبری و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود
3-بین استفاده از ایمیل و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود
4-بین استفاده از موتورهای جستجوی مقاله و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود
5-بین استفاده از شبکه های اجتماعی و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود
6-بین استفاده از نرم افزارهای آموزشی و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود
7-بین استفاده از بازی های کامپیوتری و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود
8-بین استفاده از فوتوشاپ و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود
9-بین استفاده از پاورپوینت و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود
10-بین استفاده از اکسل و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود
11-بین استفاده از word و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود
12-رشد اخلاقی دانش آموزان دختر بیشتر از پسر است.
متغیرها :
متغیر : یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می شود.و ویژگی هایی را که پژوهشگر مشاهده یا اندازه گیری می کند متغیر نامیده می شود.(دلاور،1367،ص 35)
متغیر مستقل : به متغیری گفته می شود که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می شود.(همان منبع،ص 35)
متغیر وابسته : متغیر وابسته ، متغیر پاسخع برونداد یا ملاک است.عبارت است از وجه یا جنبه ای از رفتار یک ارگانیزم تحریک شده است.و متغیر وابسته متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود.
متغیر تعدیل کننده : متغیر کیفی یا کمی است که جهت یا میزان رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تاثیر قرار می دهد.(سرمد، 1377، ص44)
متغیر کنترل : در یک تحقیق اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمی توان به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد.و بنابراین محقق می تواند اثر برخی از متغیرهاا را کنترل نمود و آن را خنثی کند متغیر کنترل می نامند.(همان منبع، ص44)
متغی مداخله گر : متغیری است که محقق برای استنتاج از نحوه تاثیر مستقل بر متغیر تابع مورد نظر قرار می دهد.(همان منبع، ص45)
متغیر مستقل : میزان استفاده از ICT
متغیر وابسته : رشد اخلاقی
متغیر تعدیل کننده : جنسیت
متغیر کنترل : مقطع تحصیلی
متغبر مزاحم : شرایط اجتماعی و فرهنگی و هوش است.
تعاریف عملیاتی :
فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT : منظور استفاده از اینترنت،کامپیوتر، پروژکتور اورهد و سایر امکانات ICT در فرایند یاددهی-یادگیری است که میزان کارایی آنها در بهبود آموزش توسط پرسشنامه محقق ساخته به دست می آید.
اینترنت : اینترنت خطوط ارتباطی است که توانایی آن را دارد که صدها انسان را در سراسر جهان برای گفتگو یا گپ زدن اینترنتی به هم متصل کند و از این طریق می توان با فرهنگ ها و زبان های مختلف در جهان آشنا شد یا حتی اطلاعات روز دنیا را از طریق اینترنت به دست آورد.
دانش رایانه : اطلاع داشتن از قسمت های سخت افزار رایانه و بعضی از برنامه های کاربردی نظیر ورد و غیره که قسمت های سخت افزار رایانه قسمتی است که فیزیکی و قابل لمس باشد و اطلاع داشتن از اینکه این قسمت ها چه کاربردی دارند.
کاربرد ICT در آموزش : فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر زیادی بر آموزش دارد و از این طریق می توان اطلاعات زیادی را کسب کرد و آن اطلاعات را به دیگران یاد بدهیم.ما می توانیم با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات روزانه عده ی زیادی را از آموزش های مهم علمی بهره مند کنیم و از این طریق می توانیم آموزش ببینیم واز این فناوری استفاده زیادی ببریم.
رشد اخلاقی : نمره ای که فرد در آزمون استاندارد رشد اخلاقی واینلند کسب می کند.
تعاریف مفهومی :
فناوری اطلاعات : فناوری اطلاعات به معنی و مفهوم بسیار ساده یعنی علم استفاده از یک سری ابزار که این ابزار همان پردازش، نگهداری، جمع آوری، ذخیره، توزیع، انتفال و امنیت است.که برروی اطلاعات اعمال می شود.(جهانگرد،1388،ص 15)
ICT (فناوری اطلاعات و ارتباطات) : راهی برای دانستن و فرایندی جهت اکتشاف و آزمایش است.جستجوی تکنولوژی شامل کاربرد روش های شنااخته شده در فرایند های طراحی با استفاده از مفاهیم و خط مشی هاست.(زمانی،1383،ص 25)
اینترنت : اینترنت را شاید بتوان قوی ترین و مهم ترین اختراعی دانست که تاکنون به ثبت رسیده است.شبکه ای که اتصال میلیون ها کامپیوتر از طریق خطوط تلفن و فیبرهای نوری و ماهواره به وجود آمده است.و اینترنت امکان ارتباط پویا و باز را برای مکالمه تعداد زیادی از مردم در یک زمان فراهم می کند.(محمدی منش،1390،ص 1)
رشد اخلاقی : رشد اخلاقی در برگیرنده آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی است که تعیین می کند که انسان ها در رابطه با یکدیگر چگونه رفتار کنند.(موسوی،1370،ص 52)
شبکه رشد : با قابلیت اتصال همزمان 128 خط تلفن به شبکه، طراحی یک پایگاه اطلاعاتی مناسب با محتوای آموزشی شامل مقالات علمی، پرسش و پاسخ، سرگرمی هاو فروشگاه کتاب، مناسبت های ملی، مذهبی، پایگاه های آموزش و پرورش، برگزاری آزمون های الکترونیک و آموزش الکترونیک مدارس.(زمانی،1383،ص 15)
فصل دوم
مقدمه :
قرن 21 با تغییر شکل دراماتیک اجتماع توسط شبکه کامپیوتری شروع شده است.شیوه زندگی، شیوه کارکردن، اقدامات و فعالیت های رفاهی و سرگرمی ماهیت روابط انسانی به طور معنی داری تغییر یافته است.(احدیان، 1385، ص 74)
وظایف و تکالیف معلمان و شاگردان، چگونگی انجام آن،زمان و مکان وقوع یادگیری، ماهیت و تجارب یادگیری نیز تغییر یافته است.در طول زمان مشخص گردیده است که کاربرد کامپیوتر ICT چه تاثیری در آموزش داشته است.اما کاربرد این فناوری تنها در آموزش خلاصه نمی شود و اخلاق و چگونگی تاثیر گذاری بر اخلاق را نیز شامل می شود.اما اعتقاد داریم که فناوری ICT ابر وسایلی هستند که راه های ارتباط و تبادل اطلاعات را هموار ساخته و شخصیت فرد را تحت تاثیر گذاشته و آنچه معلمان و فراگیران را تحت تاثیر گذاشته توانمندی تعامل الکترونیکی و جستجو در خرمن های وسیع اطلاعاتی می باشد که اگر در راه درست از آن استفاده شود باعث تعاملات درست که خود زیر شاخه اخلاق است می باشد که اگر در جهت غیر اخلاقی استفاده شود باعث تخریب افراد و در نهایت منجر به تخریب جامعه می شود.( همان منبع، ص 96)
تردید عمومی در مورد مطلوب بودن کوتاه مدت و بلند مدت استفاده از این فناوری های وجود دارد.این تردید به صورت تکنوخیلی (دوست داشتن تکنولوژی) و نکنوفوبی (تکنوگریزی) می باشد.بسیاری از این افراد ادعا دارند که اتکای بیش از اندازه به تکنولوژی موجب یک جریان کشنده و دانش آموزان را از مسیر اخلاقی خارج و به محیط های غیر اخلاقی می کشاند..راین به معنی تخریب دانش آموزان است که در نهایت تخریب اجتماع را به دنبال دارد.و دیگران معتقدند که استفاده از این فناوری ها جاده ای به سمت جهان رویایی می باشد و اغلب مردم آن را پذیرفته اند و با ارزش های کاربردی آن مواجهه شده اند و آن را نه مخرب و نه رویایی می دانند و در مورد استفاده از این فناوری نگرانی فقط در یک مبحث متمرکز می باشد آیا این فراگیران می توانند بدون تجزیه تعاملات واقعی و رودر رو آینده در اجتماع خوب جلو بروند؟(همان منبع،ص 98)
نوع بشر علاوه بر نیازهای فیزیکی غذا، هوا و سرپناه، نیاز اساسی دیگری تیز دارد که همان ایجاد ارتباط با انسان های دیگر است و ارتباط خود به نوعی می تواند زیر شاخه ای از اخلاق باشد.این میل به ارتباط یکی از نیازهای عمده بشر اولیه و در جوامع امروزی یکی از ضروریات تداوم بقا است و ارتباط خود عوامل مختلف از جمله تغییر در ظاهر شخصی فرد استفاده کننده از تکنولوژی مهیاست که باعث می شود فرد ظاهر خود را تغییر دهد و عوامل دیگر فساد اخلاقی است که در جامعه ممکن است روی دهد و ارتباطاات نامشروع که از طریق اینترنت شکل می گیرد.عکس ها و فیلم هایی که غیر اخلاقی هستند توسط بعضی از دانش آموزان تهیه و در معرض دید بقیه دانش آموزان قرار گیرد و لحن و کلام فرد استفاده کننده از این فناوری را هم تغییر می دهد و گاهی هم ممکن است این تغییرات در جهت مثبت اعمال شود و دانش آموزان را به تعامل بهتر و ارتقای سطح ارزش های فردی، آموزشگاهی و جامعه وادار نماید.(همان منبع، ص60)
ادبیات و چهارچوب نظری :
در هزاره جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت جهان را در نوردید؛ بر بسیاری از ابعاد زندگی بشر تاثیر داشته است.آموزش و پرورش نیز که یکی از نیازهای اساسی محسوب می شوداز این تاثیر مستثنی

دسته‌ها: عمومی