مقاله درمورد اخلاقی، ارتباطات، آدمی، اخلاق، ارزشی، اجتماعی، منبع،، امنیت

نبوده است.در بسیاری از کشورهای دنیا گسترش فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته است.و بررسی آمار و اطلاعات موجود در مورد میزان گسترش فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش کشورهای جهان در می یابیم که در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای تجهیز مدارس با امکانات گوناگون همچون رایانه و اینترنت برنامه های جامعی وجود دارد.(جلالی و عباسی، 1383، ص14)
با توجه به گسترش روز افزون فناوری و اطاعات7 و تاثیر فزاینده ی آن بر زندگی انسان آشنایی دانش آموزان و معلمان با این فناوری اطلاعات و نیز تسلط در استفاده از ابزارهای آن از ضروریات است به همین منظور برخی از کشورهای دنیا ضمن اینکه امکانات لازم را در اختیار دانش آموزان و معلمان قرار می دهند و آموزش آنها نیز می پردازد و آنها را برای زندگی در دنیای الکترونیکی آماده می کند.(همان منبع، ص15)
تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT :
فناوری اطلاعات و ارتباطات به معنی و مفهوم بسیار ساده یعنی علم استفاده از یک سری ابزار و راهی برای دانستن و فرایندی جهت اکتشاف و آزمایش است و این ابزارها شامل همان پردازش، نگهداری، جمع آوری، ذخیره، توزیع، انتقال، امنیت است.که بر روی اطلاعات اعمال می شود.(آزرنگ، 1379، ص7)
اطلاعات و ارتباطات منشأ دانایی و بصیرت در انسان است.و هدف از به کارگیری فناوری اطلاعات افزایش آگاهی در انسان و نظم در اجراست.
سه محور اصلی در فناوری اطلاعات سخت افزار، نرم افزار و فکرافزار (مدیریت دانش) می باشد.به طور کلی با پدید آمدن این رشته، رشته کامپیوتر با تحولی عظیم روبه رو شد و این در حالی است که فناوری اطلاعات و ارتباطات سرآمد رشته کامپیوتر است و جایگاه کاملاً مستقل برای خود دارد.هم اکنون نیز فناوری اطلاعات با شتابی فزاینده در حال تغییر و تحول جهان است و این تغییرات در کلیه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشهود است.بدین ترتیب تکنولوژی بیشتر از مجموعه قسمت های مختلف تشکیل دهنده آن است عبارت است از 1-روش های منظم طراحی-اجرا-ارزیابی کل فرایند با استفاده از هدف های بخصوص و بهره گیری از یافته های پژوهشی در روانشناسی و ارتباط انسانی و بکارگیری ترکیبی از منابع انسانی و غیر انسانی به منظور ایجاد یادگیری مؤثر عمیق تر و پایدارترند. (احدیان، 1385، ص3)
نقش ICT در کیفیت زندگی دانش آموزان :
زندگی هر فردی فرصتی تکرار نشدنی است و منحصر به فرد. یعنی هر فرد فقط یکبار در تاریخ هستی انسان متولد می شود.و آن فرصتی است بسیار کوتاه و طول عمر است که در تاریخ کیهان لحظه ای بیش به حساب نمی آید. باید این درنگ کوتاه را خردمندانه زیست و مدیریت کرد. (شمس زاده-پروین و شیرازی نژاد-آزاده، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، بهار 1388)
می توان کیفیت زندگی کاری را در دو بعد یعنی هیجان واقعی و ذهنی (جهان متصور) طبقه بندی کرد. ابعاد معینی را مواردی چون شغل مناسب، درآمد، مسکن، آموزش و دسترسی به فرصت ها و پرورش قابلیت ها، سلامت بهداشت، درمان، کیفیت محیط که در آن زندگی می کنند.خدمات، امنیت و محیط زیست بر شمرده ترکیب و تنوع نیازها برداشت فرد از واقعیت ها و احساس امنیت و آسایش برخورداری از آنچه برای فرد اهمیت دارد احساس رشد و پیشرفت، احساس عقب ماندن از زمانه نگاه فرد به زندگی، رنج، درد- مرگ، بیماری، محدودیت، مسأله آینده به پایداری، طبیعت و از همه مهمتر عشق از جمله ابعاد ذهنی این مفهوم است.برای تأمین رفاه و سلامت روانی و دانش آموزان و نوع برخوردشان با وظایف دینی و اجتماعی از عوامل تأثیر گذار بر کیفیت زندگی می باشد.(همان منبع، ص 5)
رشد اخلاقی :
چون انسان فطرتی خدا آشنا دارد و تنها برای مسائل مادی کار نمی کند و صرف والایی دارد در واقع رشد اخلاقی در سنین پایین آغاز می شود اما درک صحیح اخلاق او از هنگامی است که به سن تکلیف رسیده و به درجه ای از شعور و آگاهی می رسد و مسئول خوب و بر اعمال خود شناخته می شود.نکته جالب توجه در مقایسه اخلاق مذهبی با سایر مکاتب آن است که به نظر اسلام حدودی برای تکامل اخلاق و سن مشخص برای کمال اخلاق تعیین شده است. انسان در تمام طول عمر خود می تواند از نظر اخلاقی و برای رسیدن به اخلاق مطلق اسلامی رشد کند برخی در سن پایین و برخی در سننین بالا به رشد اخلاقی مطلق می رسند.(اینترنت2)
رشد اخلاقی در برگیرنده آن دسته از قوانین است که تعیین می کنند انسانها در رابطه با دیگر مردم چگونه رفتار کنند در ضرورت پژوهش و رشد اخلاقی باید گفت اخلاقی است که آیا آدمی را از مخمصه های بزرگ نجات می دهد و نیرویی است نیرومند در جهت کنترل انسان از وارد شدن از مفاسد و لغزشها. (قائمی، 1370، ص107)
به فرموده حضرت علی (ع) شر اندرون در وجود آدمی لانه دارد و فضیلت ها باید بر آدمی تحمیل گردد و نفوذهای اخلاقی دارای اثرات طولانی و دراز مدت است و کسب سیرت و رفتارهای کریمانه لازم خواهد بود و بالاخره رشد اخلاقی دانش آموزان ضروری است از آن بابت که آنها نیز در حال ورود به جامعه هستند و می خواهند با مردم بجوشند. (همان منبع، ص146)
در یک نگاه کلی افعال اختیاری آدمی به دو دسته تقسیم می شود افعال ارزشی یا اخلاقی و افعال غیر ارزشی و غیر اخلاقی.افعال ارزشی یا اخلاقی به آن دسته از کارها گفته می شود که در نظر آدمی مقدس، گرانمایه و تحسین برانگیز است. مانند سخن حق که در برابر حاکمی ستمگر بر زبان می آید هرچند زیان فراوانی به بار آورد.یا بذل غذایی که شخص روزه دار جز آن را برای افطار ندارد به گرسنه، یتیم، اسیر و بی هیچ چشم داشتی و تنها برای خشنودی خداوند.و پا پیش گرفتن از دیگران برای گام نهادن بر میدان مین و دفاع از ارزش های ملی و دینی.افعال غیر ارزشی یا غیر اخلاقی، کارهایی است که فاقد چنین قداستی است و ارزش به این خوبی ندارد.به اهم از آن که نفرت انگیز و نکوهیده باشد مانند تملق گفتن از قدرتمندان به طمع کسب جاه و مقام که در این صورت ضد اخلاقی خواهد بود یا آن که خنثی باشد همچون قدم زدن در خیابان و استراحت برای رفع خستگی.حاصل آنکه افعال اخلاقی ارزشمند برتر از ارزش های مادی است.به گونه ای که هر انسانی در برابر آن خضوع و احترام می کند هرچند خود نتوانسته باشد بدان عمل کند.درک و احساس و اذعان به این ارزش و قداست امری است شایع و همگانی که در هسته ی زمان ها و مکان ها با همه تنوع فرهنگی، فکری و اجتماعی آشکارا ظهور کرده است و همین امر ضرورت تأمل و تعمق بیشتر در این باره را نمایان می سازد.. (شیروانی، 1382،ص 20)
مفهوم فناوری و اثرات آن :
سالهاست که به فناوری به عنوان عاملی که کلیه امور زندگی اجتماعی و فردی را تحت تأثیر قرار می دهند توجه شده است. و در سالهای اخیر این امر به عنوان موضوع اساسی بحث درباره ی ملت ها و آینده بشر در آمده است. کشورهای در حال توسعه برای جبران عقب ماندگی ها و زندگی بهتر و کشورهای توسعه یافته برای قدرت بیشتر در رقابت های بین المللی و حفظ سلطه خود به کسب و ارتقاء فناوری پرداخته اند اگر چه فناوری تنها در بعد صنعتی و در فرایند تولید در اذهان متصور می شود ولی تحولات فناورانه فراتر از آنهاست و کلیه فعالیت ها و تلاش های آدمی را در بر می گیرد.فناوری با تغییر وسایل زندگی و ایجاد سهولت در کارها تغییر الگوهای رفتاری و شیوه های ارتباطی در جامعه را به دنبال داشته و بهره برداری از طبیعت به صورتی بهتر امکان پذیر می شود و سرانجام به لحظه زمانی و ابزاری امکانات بیشتری را جهت تفحص و شناخت بیشتر از نظام هستی در اختیار انسان قرار داده است. (علی احمدی، 1370، ص5)
فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان هدف :
کاربرد اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش به صورت یک هدف به یادگیری مجدد فناوری اطلاعات و کاربرد آن در جامعه اشاره دارد و عمدتاً به دروس خاصی از قبیل آموزش رایانه یا انفورماتیک محدود نمی شود. بلکه فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت یک هدف به طور وسیعی در برنامه های درسی مدار به ویژه در مدارس راهنمایی و متوسطه به کار برده می شود با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به مثابه یک هدف درسی دانش آموز را با مهم ترین دروندادها و بروندادهای فناوری اطلاعات که پدیده ای مهم ولی پنهان در جامعه است آشنا می شود و هدف از آموزش آن جلوگیری از بی سوادی در رایانه9 است. (جلالی و عباسی، 1383، ص178)
فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار‌:
نمونه ای از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات معطوف به سازمان و مدیریت در یک نظام دانش آموز محور است. در این مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات فرایندیادگیری را تشکیل نمی دهد. اما استفاده از آن در کلاس درس یا مدرسه مورد حمایت دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت قرار می گیرد. (دهباشی، 1386، 117)
کاربرد در تدریس، پیشبرد رشد اخلاقی :
رشد اخلاقی بخشی اجتناب ناپذیر از فرایند

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

About: admin