اهداف تعلیم و تربیت را به صورت اساسی تغییر داده و متحول می کند. این مقاله تلاش دارد با بیان نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تعلیم وتربیت، به بررسی تأثیر این پدیده بر روی برنامه درسی بپردازد برنامه درسی را می توان دستور کار آموزش دانست. بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی فواید فراوانی به همراه دارد از جمله اینکه امکان بهره گیری از یک برنامه درسی تلفیق را برای معلم و دانش آموزان فراهم می آورد. این برنامه درسی بخواهد دانش معینی را به دانش آموزان القا می کند و قابلیت های فردی دانش آموز را افزایش می دهد (ماهنامه تخصصی IT، 1388، 41)
دو واژه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک مفهوم تشکیل شده اند و معمولاً بجای یکدیگر استفاده می شوند. اگرچه در منابع اطلاعات کشور آمریکا معمولاً از فناوری اطلاعات در منابع اروپایی از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می شود امروزه بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، تشکیل جوامع نوینی را نوید می دهد.که از آن به نام جامعه ی اطلاعاتی یاد می شود، بشر را به عصر جدیدی وارد کرده است که در آن ابعاد مکانی و زمانی کمرنگ و تعاملات انسانی پیش از پیش تقویت می شود. فناوری اطلاعات به عنوان محور چنین جامعه ای در مقایسه با فناوری مولد جامعه صنعتی است از ویژگی های خاصی برخوردار است. (همان منبع، ص48)
تکنولوژی های جدید ارتباطی :
کشورهای توسعه یافته غرب به دلیل برخورداری از تکنولوژی وسایل ارتباط جمعی و پیشرفت در زمینه ی علوم کامپیوتر و بخش های نرم افزار و سخت افزاری دائماً به سلطه ی اختیار خود بر ملل توسعه نیافته حاکمیت آنان را دچار تزلزل کردند. وسایل تله ماتیک یا رسانه های بزرگ نظیر ماهواره ها و اقمار مصنوعی و همچنین وسایل اتنو ترونیک یا وسایل رسانه های کوچکتر مانند ضبط صوت یا ماشین حساب به عنوان “سیبرنیک” قدرت را در دست کشورهای توسعه یافته قرار داده است. (حفاظی، 1379، ص51)
فناوری اطلاعات و ارتباطات :
بررسی های اخیر، فناوری اطلاعات را یکی از عوامل تولید دانسته به منزله ی دارایی محسوب ی کند. به طوری که هزینه های مترتب برآن نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود و حتی برخی آن را جزء اصلی عوامل تولید می دانند. به عبارت دیگر فناوری اطلاعات را مبنی بر افزایش توان بهینه سازی عواملی چون نیروی انسانی، ابزار و سرمایه تلقی نموده و نتیجه گیری می کنند که بدون این منبع ارزشمند عوامل مذکور به صورت استاتیک عمل خواهند کرد و حرکت پویایی نخواهند داشت. به عبارت دیگر فناوری اطلاعات را می توان در خدمت نیل به جامعه اطلاعات تعریف کرد. در این صورت می باید گفت که تمدن حاصل فعالیت های آموزشی و پرورشی است و در جنبه مثبت آن بیش از اینکه به زمین، سرمایه و ماده اولیه متکی باشد متکی بر خلاقیت نیروی بشری، نبوغ و ابتکار او متکی است. (عطاران، 1381، ص37)
توجه به تفاوت های فردی و منطقه ای :
فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر رفع موانع و محدودیت های نظام آموزش مدرسه ای به آموزش و پرورش کمک می کند تا در ارائه خدمات آموزشی دانش آموزان مستعد برای تسریع در پیشرفت تحصیلی و اخلاقی آنها و آموزش برای کسانی که امکان تحصیل به روش سنتی را ندارند و یا لحاظ محدودیت های ناشی از معلولیت های جسمی قادر به برخورداری از آموزش عادی نیستند و همچنین اصلاح فرصت های یادگیری بزرگسالان و ارائه خدمات آموزشی متناسب با فرهنگ ها، قوم ها، و نژادهاا و محدودیت های ناشی از موقعیت های اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی برنامه ریزی کند. (لوپز به نقل از چاویدی کلانتر، 1386، ص43)
بهبود نظام مدیریت :
بی شک ورود فناوری در عرصه ی آموزش و پرورش، نظام مدیریت آموزشی موجود در آن را تحت تأثیر قرار داده و به شکلی مطلوب عملکرد آن را ارتقاء خواهد داد و فرصت مناسبی را فراهم خواهد نمود که مدیران با دقت و سرعت بیشتری به وظایف مدیریتی خود بپردازند. استفاده از رایانه موجب خواهد شد که مدیران واحدهای آموزشی با اختصاص زمان و هزینه ای کمتر بتوانند سازماندهی مناسب تر به فعالیت های خود بدهند. به شرطی که بخواهند مهارت های خود را ارتقاء بدهند و به آموخته های قبلی خود بسنده نکنند. (همان منبع، ص43)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی ایران :
الف) اهداف کاربردی ICT در نظام آموزشی ایران :
1ـافزایش خلاقیت ها و رشد اخلاقی و قابلیت های دانش آموزان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش با محور قرار دادن دانش آموزان به عنوان یکی از عناصر فرایند یاددهی و یادگیری11 حجم زیادی از اطلاعات و استفاده ی آنها از کامپیوتر در زمینه های واژه پرداز تحقیق ایجاد ارتباط و مدیریت داده ها کمک می کند، آنها از گیرنده ی غیرفعال آموزشی به یادگیرنده ی فعال آموزشی تغییر نقش داده و با بهره گیری از اساتید مجرب و فرصت های یادگیری با کیفیت بالا خلاقیت بالا و رشد اخلاقی بالا و قابلیت های خود را در زمینه های زیر افزایش دهند :
1ـ تغییر نقش دانش آموزان از گیرنده غیرفعال آموزشی به شرکت کنده های فعال در روند یادگیری.
1-2ـآماده کردن دانش آموزان برای دنیای دیجیتال12 ، اطلاعات و کار.
1-3ـ آماده کردن دانش آموزان برای دسترسی مؤثر بر اطلاعات و مبادله به کارگیری آن در زمینه های مختلف.
1-4ـ ایجاد زمینه برای دانش آموزان در استفاده از کامپیوتر در زمینه های واژه پردازی، تحقیق، ایجاد ارتباط و رشد فکری.
1-5ـ یادگیری بیشتر و درک بهتر مطالب با استفاده از حجم انبوهی از اطلاعات.
1-6ـ پرورش مهارت های لازم دانش به صورت همکاران و متفکران فعال.
1-7ـ آماده کردن دان آموزان برای نیازهای یادگیری و آموزش طولانی مدت نیازهای آینده دانشگاه و استخدام. (آصفی املشی، 1387، ص27)
آی. سی. تی ( ICT) و جرائم و بزهکاری های کامپیوتری :
رشد دنیای تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) جنبه های منفی نیز دارد. بدین معنی که امکان رفتارهای ضد اجتماعی و مجرمانه را به وجود آورد که پیش از این به هیچ وجه امکان پذیر نبوده است.سیستم های کامپیوتری فرصت های تازه و بسیار و پیشرفته ای برای قانون شکنی در اختیار انسان قرار می دهد و توان بالقوه ارتکاب گونه های مرسوم و کلاسیک جرایم را به شیوه های غیر مرسوم و بسیار جدید سوق می دهد. روند رو به رشد جرائم کامپیوتری موجب بروز چالش ها و گوناگون در بین بعضی از دانش آموزان در جوامع مختلف شده است. جرائم از یک سمت می تواند شامل فعالیت های مجرمانه ای باشد شامل سرقت، کلاهبرداری، جعل، سوء استفاده های مالی و یا اینکه ماهیتی کاملاً نوین و غیر قابل پیش بینی که توانسته است حقوق جزاء کلاسیک، آئین دادرسی را به چالش انداخته و متحول نماید. ویژگی جرائم کامپیوتری را با سایر جرائم را می توان در جند مورد خلاصه کرد. اول آنکه شیوه ی ارتکاب آنها است، با مبالغ اندکی خسارات هنگفتی می توانند وارد نمایند و شاید به همین دلیل است که بسیاری از دانش آموزان که شاید به دلیل وضعیت بد مادی باشد. دست به این بزهکاری می زنند و ریشه اجتماع را نابود می نمایند و در اینجا لازم است چند تعریف از جرائم کامپیوتری مرتبط با اخلاق را بیان کرد. (باستانی، 1352، ص3-2)
تعاریف جرائم اینترنتی مربوط به بزهکاری های اخلاقی :
1ـتعریف ارائه شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی :
سوء استفاده از کامپیوترها شامل هر رفتار غیر قانونی، غیر اخلاقی یا غیر مجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده هاست. در این تعریف صراحتاً از واژه ی (سوء استفاده از کامپیوتر) به جای واژه حقوقی (جرم) استفاده شده است و شامل کلیه رفتارهای غیر قانونی، غیر مجاز وغیراخلاقی است.
2ـ شورای اروپا :
“هر عمل مثبت غیر قانونی که کامپیوتر در آن ابزار یا موضوع جرم باشد جرم کامپیوتری است.”از کلمات مثبت این تعریف یکی آن است که عبارت است از (عمل مثبت غیر قانونی) را به عنوان عنصر مادی جرم لحاظ نموده است.
3ـ تعریف متخصصان بعضی کشورها :
الف) یک پرفسور اتریشی (جرم کامپیوتریعبارت است از هر عمل مجرمانه و غیر اخلاقی که کامپیوتر وسیله ارتکاب یا راه ارتکاب آن باشد.
ب) تعریف قانونگذارکشور فنلاند : جرمی است در برگیرنده سیستم داده ها یا واحدهای نرم افزار و سخت افزار به عنوان یک هدف با یک ابزار یا یک رکن عمل مجرمانه است. (باستانی،1373، ص22-21)
مشکلات استفاده از اینترنت به عنوان فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) :
استفاده از اینترنت در ایران جنبه سیاسی گرفته است از آنها که اینترنت سیستمی چند منظوره است و علاوه بر منابع اطلاعاتی فراوانی که در یان شبکه وجود دارد بر مسائل فرهنگی جامعه نیز تأیر دارد و تأثیر دیگر بر مسائل اخلاقی است برخوردهای آگاهانه در برخورد با این پدیده در کشور صورت گرفته است طیف نگرش و استفاده از این شبکه تا آن حد متفاوت است که برخی از افراد استفاده و بهره گرفتن از این شبکه را بسیار ضروری دانسته و

دسته‌ها: عمومی