مقاله درمورد الکترونیک، گمرک، ، گمرکی، حفاظت، فقدان، فرهنگ، توسعه

دانلود پایان نامه

توسعه تجارت الکترونیک به چارچوب مناسب قانونی نیاز دارد تا شرکت ها و افراد را در مورد حفاظت کافی انها در هنگام تبادلات مالی مطمئن سازد.
به طور کلی موانع و چالش های تجارت الکترونیک در ایران را می توان به شرح زیر بیان کرد:
فقدان زمینه های حقوقی لازم برای استفاده از تجارت الکترونیک، از قبیل مقبول نبودن اسناد و امضای الکترونیکی در قوانین جاری کشور
نبود سیستم انتقال الکترونیکی وجوه کارت های اعتباری به طور گسترده
محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آنها در انتقال الکترونیکی داده ها و اطلاعات الکترونیکی
نبود شبکه اصلی تجارت الکترونیکی در کشور و سختافزار و نرمافزار مربوط به آن
عدم اطلاع کافی مؤسسه های بزرگ و کوچک داخلی از تجارت الکترونیک و مزایای آن
هزینه ی اولیه نسبتاً بالای استفاده از تجارت الکترونیک در شرکت های دولتی و خصوصی به ویژه برای مؤسسات کوچک و نبود انگیزه لازم در آنها برای استفاده از این روش
کمبود فرهنگ دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی و شبکه اینترنت
فقدان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تجارت الکترونیکی
حقوق گمرکی و مالیات های قابل وصول از تجارت الکترونیکی
فقدان امنیت لازم برای انجام مبادلات الکترونیکی و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه
2-2-16-1- نیاز های لازم برای تجارت الکترونیک در ایرانبا عنایت به گسترش سریع و شتابان تجارت الکترونیک در جهان تأثر این امر بر افزایش کارایی تجاری و حفظ و تقویت موقعیت رقابتی کشورها ناگزیر بوردن استفاده از این شیوه مبادلات در آینده و توجیه قوی اقتصادی این امر توجه به فراهم کردن بستر مناسب جهت تحقق این موضوع امری اجتنابناپذیر است. با توجه به این امر توجه به نکاتی ضروری است:
فرهنک عمومی پذیرنده این نوع تعاملات
سیستم بانکی روان و دقیق
قوانین گمرکی مالیاتی و بانکداری الکترونیکی
کد تجاری محصول
تهیه و تدوین نظام مالی اطلاعات و نظام حقوقی اطلاعرسانی و حقوق مربوط به کپی رایت
امنیت اطلاعات
وجود شبکه های ارتباط از راه دور ایمن و قابل اطمینان
داشتن ابزار اثربخش به منظور حفاظت از سیستم ها ی اطلاعاتی در دسترس شبکه
داشتن ابزار اثربخش برای اطمینان از قانونی بودن اطلاعات الکترونیکی و حفاظت از اطلاعات که به دست افراد ناشایست نیفتد.
محرمانه بودن اطلاعات شخصی
تطبیق مقررات ملی با قوانین یک شکل بین المللی
توسعه فناوری عام مانند؛ میکرو الکترونیک و مهندسی نرم افزار
وجود بستر قاننی برای اجرای تجارت الکترونیک
همکاری دانشگاه ها مراکز تحقیقاتی و سازمان های گوناگون ذیربط
تأمین خطوط ارتباطی پر سرعت و مطمن و ایجاد بستر مخابراتی به شکل بیسیم (خانی، 1386: 85-80).
بخش سوم: گمرک الکترونیک
2-3-1- مقدمهمبادلات بین المللی در جهان بدون استفاده از خدمات گمرکی معنا ومفهومی ندارد.گمرک بعنوان یکی از اجزای مهم ولاینفک تجارت خارجی هر کشور،محل تماس،ارتباط وارائه اطلا عات از جانب سایر عاملین تجارت ومجری قوانین ومقرارت ودستورالعمل های صادره در زمینه امور صادرات و واردات می باشد.اهمیت نقش گمرک به حدی است که میزان سرعت وکارایی آن بعضی اوقات بعنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت های تجارت خارجی هرکشور ویا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می شود. در واقع مهمترین  نقش گمرک ارتقاء کارایی فرایند صادرات و واردات وتامین وتحلیل آمار واطلاعات مربوط به تجارت خارجی  کشورها می باشد.به همین دلیل است که امروزه معتقدند که اتوماسیون گمرک جزءحیاتی هرگونه برنامه تسهیل تجارت می باشد(حسن زاده،1386،ص94).
باتوجه به حجم بالای تجارت وسرعت فزاینده معاملات تجاری، گمرک نیز ناگزیر است متحول گردد.امروزه انتظار جامعه تجاری این است که رویه های گمرکی،شفاف،قابل پیش بینی شود وترخیص کالا سریع صورت گیرد.از طرفی دولت ها انتظار جمع آوری کارای درآمدها واعمال موثرومقررات صادرات وواردات رادارند.به منظور تامین این انتظارات بسیاری از ادارات گمرکی مبادرت به باز نگری ومدون سازی رویهقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com